Infractiunea de furt calificat prev. de art. 228 alin.1-229ali. 1 lit. d cp

Hotărâre 30 din 26.02.2019


Prin. S.P NR.30/2019 în temeiul disp. art. 396 alin.1,2  cpp rap. la art. 228 alin. 1-229 alin.1 lit. d cp,cu aplic. art.75 alin.2 lit. b cp, a art. 76 cp, a fost condamnat pe inculpatul C. V.,  fiul lui V şi I,  născut la data de … în oraşul …., jud. …., la o pedeapsa de: 9(noua) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat. (fp.07.11.2015).

S-a reţinut în fapt că la data de 26.10.2015, societatea comercială SC…. SRL Vişeul de Sus , jud. Maramureş, reprezentată prin numitul C. V., a vândut autocamionul marca Tatra 815, cu numărul de identificare TNU…., către societatea comercială SC…. S.R.L. din comuna Gorgota, jud. Prahova, reprezentată prin numita C. A., pentru suma de 8000 euro. Din această sumă cumpărătorul a achitat un avans de 15.000 lei, conform contractului şi facturii fiscale nr.42/26.10.2015, anexate la dosarul cauzei .

Pentru restul sumei s-a stabilit ca termen de remitere pentru data de 25.12.2015 .

În urma cercetărilor a rezultat faptul că părţile s-au înţeles ulterior, la data de 05.11.2015, ca restul sumei datorate să fie plătită, în două tranşe egale în valoare de câte 10.000 lei, una până la data de 30.11.2015,  iar cealaltă până la data de 25.12.2015 , conform anexei la contractul de vânzare cumpărare .

Din declaraţia inculpatului, audiat în cursul urmăririi penale,  a rezultat că o perioadă de timp a condus chiar el maşina pentru a transporta cărbuni şi pământ de la cariera societăţii SC…. S.R.L., cu punct de lucru din satul Filipeştii de Pădure , la diverşi beneficiari. De asemenea, acesta a menţionat că a aflat de la alţi lucrători din carieră că societatea cumpărătoare are datorii la alte persoane şi i-a fost teamă că nu va mai primi restul de bani. Pentru aceste motive, inculpatul  i-a cerut numitei C. A. să-i achite toată suma restantă până la data de 25.11.2015. Întrucât aceasta din urmă nu a fost de acord, la data de 07.11.2015,  numitul C. V. s-a hotărât să nu mai lase maşina la carieră şi a sustras autovehiculul marca Tatra 815, folosind cheia care se afla la el . Până în prezent maşina a fost garată la o stână , inculpatul aşteptând restul sumei pentru maşină.

La data de 10.11.2015 , inculpatul a emis o notificare prin care solicita persoanei vătămate să achite suma de 24.800 de ron în termen de 5 zile de la primirea notificării dar a trimis-o pe fax la data de 15.11.2015.

Din declaraţia martorului S. N., audiat în cursul urmăririi penale,  nu a rezultat că inculpatul ar fi folosit maşina pentru transport de cărbune şi pământ dar că aceasta timp de 2 săptămâni a fost defectă. De asemenea, martorul a declarat că după ce a luat maşina , inculpatul i-a propus martorului Ş. F. să se angajeze şofer pentru acesta la altă carieră.

Din declaraţia martorului Ş. F., audiat în cursul urmăririi penale, a rezultat că a sesizat faptul că părţile se certau pentru banii restanţi şi că numita C. A. i-a spus inculpatului că dacă nu îi va achita suma la termenul stabilit , să ia maşina . Martorul a observat când inculpatul a demontat numerele de înmatriculare şi a plecat cu maşina.

Prin încheierea de şedinţă din data de 09.05.2017, judecătorul de cameră preliminară, în baza art. 346 al. 2 Cpp, a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispunând începerea judecăţii.

În faza cercetării judecătoreşti, cu ocazia audierii sale în instanţă, cu respectarea garanţiilor procesuale, în prezenţa apărătorului ales, la termenul de judecată din data de 20.02.2017, inculpatul C. V. a declarat că nu recunoaşte infracţiunea de furt calificat, considerând că este nevinovat.

A declarat inculpatul că a avut un acord cu Sc …SRL privind înstrăinarea unei maşini pentru suma de 36000 lei, din care a primit o suma de 14.700 lei. La două săptămâni a solicitat să i se achite şi restul banilor dar a fost refuzat spunându-i-se să ia maşina şi fiindu-i date şi actele acesteia. Acesta a dus maşina la o stână unde  a rămas pentru o perioadă de aproximativ 6-8 luni.

A mai declarat inculpatul că din momentul în care a încheiat înţelegrea de înstrăinare a maşinii cheile acesteia s-au aflat în permanenţă în posesia sa şi, pentru că era conducător auto, numitul S. N., administratorul Sc …. Srl, l-a rugat să  lucreze ca şofer până va găsi să angajeze pe cineva în această funcţie. Pentru această perioadă inculpatul a solicitat a fi plătit dar a fost refuzat spunându-i-se să ia maşina şi să plece.

În cuprinsul declaraţiei sale inculpatul C. V. a precizat că la data de 07.11.2015 a avut loc o dispută pentru ca Sc …… Srl să-i achite şi restul  din preţul convenit pentru vânzarea maşinii pentru că la acea data a aflat faptul că societatea ar fi avut şi alte datorii şi s-ar fi aflat în incapacitate de plată  .

Audiată la termenul de judecată stabilit în cauză la data de 20.02.2018, numita C. A., în calitate de reprezentant al părţii civile Sc …. Srl, a arătat că se constituie parte civilă cu suma 14.700 lei reprezentând  avansul pentru autoturismul înstrăinat şi apoi sustras. A precizat faptul că prin contractul de vânzare-cumpărare au stabilit ca maşina să fie achitată în mai multe tranşe, avansul de 15.000 lei şi apoi 10.000 lei  la data de 30.11.2015 şi încă 10.000 lei  până la termenul din  25.12.2015. Până la data de 07.11.2015 inculpatul C. V.  a lucrat ca şofer pe maşină, dată la care acesta a solicitat banii pentru maşină, deşi termenul stabilit era pentru data de  30.11.2015. I s-a comunicat că nu se poate, acesta s-a enervat, a luat maşina şi a dus-o la o stână.

A mai adăugat reprezentantul părţii civile şi faptul că  de la data de 07.11.2015 inculpatul C. V.  nu a mai lucrat ca şofer pentru pentru Sc …… Srl  şi că înţelegerea a fost ca acesta să conducă maşina o perioada pentru ca aceasta să fie supusă unor testări. În intervalul cât acesta a condus maşina au fost 3 cazuri când au apărut defecţiuni care proveneau de la faptul că  piesele erau uzate de dinainte  de încheierea contractului.

La termenul de judecată stabilit în cauză la data de 20.02.2018,  în vederea aflării adevărului, instanţa a încuviinţat audierea martorilor din acte: S. N. şi Ş. F..

Audiat în faţa instanţei de judecată, la termenul de judecată din data de 11.12.2018, martorul Ş. F.  a precizat că are cunoştinţă asupra faptului că administratorul Sc …… Srl a achitat inculpatului cu titlu de avans suma de 15000 lei pentru autobasculanta marca Tatra, urmând ca restul sumei convenite să fie achitat până la data de 25.12.2015. A mai adăugat martorul şi că la data de  31.10.2015, inculpatul C. V. a venit  la punctul de lucru Sc …… Srl, a demontat plăcuţele de înmatriculare ale autobasculantei, după care a început să se certe cu  C. A. pentru că aceasta i-a solicitat să-i lase maşina întrucât îi va achita contravaloarea  conform celor stabilite în contract. Inculpatul s-a urcat în maşină şi a plecat fără să ofere vreo explicaţie .

Audiat în faţa instanţei de judecată, la termenul de judecată din data de 11.12.2018, martorul S. N. a declarat că este administrator al Sc …… Srl şi că împreună cu asociata sa, numita C. A., au încheiat un contract de vânzare cumpărare cu inculpatul C. V. în vederea achiziţionării autobasculantei marca Tatra pentru suma de 8000 euro  plus TVA. A fost achitata avansul de 14880 stabilit prin contract , iar în perioada 23.10.2015-31.10.2015 inculpatul C. V.  a lucrat cu autobasculanta pentru societate pentru a se verifica dacă aceasta corespundea cerinţelor. La data de 07.11.2015 inculpatul  a solicitat achitarea integrală a contravalorii autobasculantei şi pentru că i s-a comunicat că sumele vor fi achitate la termenul stabilit prin contractul  de vânzare-cumpărare, respectiv până la data de 25.12.2015. În aceste condiţii inculpatul C. V. a scos plăcuţele de înmatriculare ale maşinii, s-a urcat în aceasta şi a plecat .

Analizând materialul probator administrat în cauză, respectiv probele administrate în faza urmăriri penale: cu probatoriile administrate în faza cercetării judecătoreşti, instanţa a apreciat că există, dincolo de orice îndoiala rezonabilă, probe din care rezulta ca fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de către inculpat cu vinovăţia prevăzută de lege.

Potrivit disp. art. 396 alin.1,2 Cpp, condamnarea se pronunţă dacă instanţa constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat. În cazul în care există o astfel de îndoială, instanţa este obligată să dea eficienţă regulii potrivit căreia „orice îndoială este în favoarea inculpatului” („in dubio pro reo”).

S-a constatat că probele administrate în prezenta cauză au aptitudinea de a înlătura prezumţia de nevinovăţie de care beneficiază inculpatul conducând la concluzia dincolo de orice dubiu rezonabil că fapta inculpatului C. V. care la data de 07.11.2015, pe timp de zi,  a folosit fără drept cheia autocamionului marca Tatra 815, cu numărul de identificare TNU……, proprietatea S.C. …… S.R.L. comuna Gorgota, jud. Prahova, reprezentată prin numita C. A. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat , faptă prev. de art. 228 alin. 1-art 229 alin. 1 lit. d din  Codul Penal.

Potrivit disp. art. 228 alin.1 Cp „luarea unei bun mobil din posesia sau detenţia altuia, fără consimţământul acestuia, în scopul de a şi-l însuşi pe nedrept, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani, sau amenda”.

Potrivit disp. art. 229 alin.1 lit. d Cp săvârşeşte infracţiunea de furt calificat cel care  prin escaladare sau prin folosirea fără drept  a unei chei adevărate şi-a însuşit un bun mobil în condiţiile art. 228 alin.1 Cp.

Analizând conţinutul constitutiv al infracţiunii deduse judecăţii, instanţa apreciază  că acesta este pe deplin îndeplinit atât sub aspectul laturii obiective cât şi sub aspectul laturii subiective.

Astfel, la data de 07.11.2015 inculpatul C. V. a luat autoturismul din posesia persoanei vătămate, fără consimţământul acestuia, prin folosirea unei chei adevărate, pe care, după înstrăinarea autovehiculului o păstrase asupra sa, deşi transferul de proprietate operase la data de 26.10.2015, conform contractului şi facturii fiscale nr. 42/26.10.2015.

În aceste condiţii bunul a fost scos din posesie proprietarului S.C. ….. S.R.L. şi trecut sub stăpânirea inculpatului care l-a ascuns la o stână după ce în prealabil a demontat plăcuţele de înmatriculare.

Sub aspectul laturii subiective infracţiunea a fost săvârşită cu intenţie directă deoarece inculpatul şi-a dat seama că ia bunul din posesia persoanei vătămate, fără consimţământul acesteia, intenţionând să-o pună pe aceasta în imposibilitatea de a-şi exercita drepturile asupra acestui bun.

Chiar şi în cazul în care bunul a fost luat de inculpat pentru compensarea unei pretinse obligaţii pe care persoana vătămată o avea faţă de acesta, practica judiciară recentă este constantă în aprecierea că acest aspect nu are nicio relevanţă scopul “însuşirii pe nedrept” fiind pe  deplin realizat.