Sustragere componente ale vagoanelor date spre casare. Furt calificat în

Decizie 164/P din 24.02.2015


La individualizarea pedepsei aplicată inculpatului, instanţa de fond a avut în vedere în mod

corect criteriile prev. de art. 72 C.pen. 1969, si anume: dispoziţiile din partea generala a Codului Penal

1969 privind infracţiunea consumată şi cele privind forma continuată; limitele de pedeapsă prevăzute

în partea speciala, de la 4 la 18 ani, reduse în condiţiile art. 396 alin. 10 c.p.p.; gradul de pericol social

al faptei pe care instanţa îl apreciază ca fiind relativ ridicat, raportat la faptul că inculpatul a săvârşit

fapta în forma continuată; persoana şi conduita inculpatului – este în vârstă de 29 ani, pe parcursul

urmăririi penale a avut o atitudine sinceră, recunoscând şi regretând săvârşirea faptei, are antecedente

penale, fiind condamnat anterior, însă pentru fapte concurente cu cele din prezenta cauză.

Faptele din prezenta cauză au fost comise în luna mai 2011, astfel că pedeapsa de 1 an şi 6

luni închisoare aplicată pentru faptele care fac obiectul prezentului dosar ar fi trebuit contopită în

condiţiile codului penal 1969 (lege penală mai favorabilă din perspectiva regimului sancţionator al

concursului de infracţiuni, raportat şi la aplicarea globală a legii penale mai favorabile, potrivit

Deciziei Curţii Constituţionale nr.265/06.05.2014, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I

nr.372/20.05.2014, decizie definitivă şi general obligatorie) cu pedepsele de 3 ani şi 6 luni închisoare, 3

ani şi 4 luni închisoare şi 3 ani şi 6 luni închisoare (rezultate din adăugarea la fiecare dintre pedepsele

de 1 an închisoare, 10 luni închisoare, 1 an închisoare aplicate aceluiaşi inculpat prin sentinţa penală

nr.468/10.04.2013 a Judecătoriei Constanţa a pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată

inculpatului prin sentinţa penală nr.1414/29.12.2011 a Judecătoriei Constanţa ca urmare a revocării

suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, astfel cum s-a dispus prin sentinţa penală

nr.468/10.04.2013 a Judecătoriei Constanţa), în final inculpatul [...] executând pedeapsa cea mai grea

de 3 ani şi 6 luni închisoare.

Art. 208 alin. 1 Cod penal 1969

Art. 209 alin. 1 lit. a şi g, alin. 3 lit. f) Cod penal 1969

Decizia ICCJ nr. 1 din 17 ianuarie 2011

Constată că prin sentinţa penală nr. 1257 din data de 20.11.2014 pronunţată de

Judecătoria Constanţa, în dosarul penal nr. 16618/212/2014, s-a hotărât:

„În baza art. 386 c.p.p. rap. la art. 5 cod penal, dispune schimbarea încadrării

juridice a faptei reţinute în actul de sesizare în sarcina inculpatului [...], din infracţiunea

prev. de art. 228 alin. 1- art. 229 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. f c.p., cu aplicarea art. 41 alin. 2

c.p. 1969, în infracţiunea prev. de art. 208 alin. 1 c.p., art. 209 alin. 1 lit. a şi g, alin. 3 lit.

f) c.p.1969, cu aplic. art. 41 alin. 2 c.p. 1969.

49

În baza art. 208 alin. 1 c.p., art. 209 alin. 1 lit. a şi g, alin. 3 lit. f) c.p.1969, cu

aplic. art. 41 alin. 2 c.p. 1969, art. 74 alin. 1 lit. c) - art. 76 alin. 1 lit. d) c.p. 1969, art.

396 alin. 10 c.p.p., condamnă pe inculpatul [...], la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare

pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

Constată că fapta dedusă judecăţii este concurentă cu infracţiunile pentru care

inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 468/10.04.2013 a Judecătoriei

Constanţa, definitivă prin decizia penală nr. 484/P/21.06.2013 a Curţii de Apel

Constanţa, la pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare, precum şi cu infracţiunea

pentru care inculpatul a fost condamnat prin s.p. nr. 1414/29.12.2011 a Judecătoriei

Constanţa, definitivă prin nerecurare

Constată că prin sentinţa penală nr. 468/10.04.2013 a Judecătoriei Constanţa,

definitivă prin decizia penală nr. 484/P/21.06.2013 a Curţii de Apel Constanţa, a fost

revocat beneficiul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 6 luni

închisoare, aplicate prin s.p. nr. 1414/29.12.2011 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin

nerecurare.

Repune în individualitatea lor pedepsele de 1 an închisoare, 10 luni închisoare şi 1

an închisoare, aplicate prin sentinţa penală nr. 468/10.04.2013 a Judecătoriei Constanţa,

definitivă prin decizia penală nr. 484/P/21.06.2013 a Curţii de Apel Constanţa.

Menţine revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi

6 luni, aplicate prin s.p. nr. 1414/29.12.2011 a Judecătoriei Constanţa, revocare dispusă

prin sentinţa penală nr. 468/10.04.2013 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin decizia

penală nr. 484/P/21.06.2013 a Curţii de Apel Constanţa.

În baza art. 36 alin. 1 c.p. 1969, art. 33 lit. a- art. 34 alin. 1 lit. b c.p. 1969,

contopeşte pedeapsa de 1 an şi 6 luni, stabilită prin prezenta, cu pedepsele de 1 an

închisoare, 10 luni închisoare şi 1 an închisoare, aplicate prin sentinţa penală nr.

468/10.04.2013 a Judecătoriei Constanţa, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea

mai grea, de 1 an şi 6 luni închisoare, la care se adaugă pedeapsa de 2 ani şi 6 luni

aplicată prin s.p. nr. 1414/29.12.2011 a Judecătoriei Constanţa, în final inculpatul având

de executat pedeapsa de 4 ani închisoare.

Pedeapsa se execută în regim de detenţie, conform art. 57 cod penal 1969.

Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii, emis în baza

sentinţei penale nr. 468/10.04.2013 a Judecătoriei Constanţa şi emiterea unor noi forme

de executare, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 36 alin. 3 c.p. 1969, deduce din pedeapsa rezultantă de 4 ani

închisoare, aplicată prin prezenta, perioada executată de la data de 10.02.2013 la zi.

În baza art. 12 alin. 1 din legea 187/2012, art. 71 Cod penal 1969, interzice

inculpatului pe durata executării pedepsei principale drepturile prevăzute de art. 64 alin.

1 lit. a teza a II- a şi de art. 64 alin. 1 lit. b Cod penal 1969.

Constată că persoanele vătămate SC [...] SRL Constanţa (pentru actul material din

16.05.2011) şi S.N.T.F.M. „[...]” S.A – Sucursala Muntenia Dobrogea (pentru actul

material din 28.05.2011), nu s-au constituit părţi civile în cauză.

50

În baza art. 118 alin. 1 lit. b) c.p. 1969, dispune confiscarea bunurilor depuse la

camera de corpuri delicte a I.P.J. Constanţa, în baza dovezii seria CT nr. …/14.07.2011.

Constată disjunsă cauza privind pe inculpatul [...], atât sub aspectul acţiunii penale,

cât şi al acţiunii civile (pentru actele materiale din 18.07.2011, 22.07.2011, 27.08.2011 şi

20.09.2011), formulate de S.N.T.F.M. „[...]” S.A – Sucursala Muntenia Dobrogea.

În baza art. 274 alin. 1 C.pr. penala obligă pe inculpatul [...] la plata sumei de 1000

lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul român.”

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:

1. La data de 16.05.2011, lucrătorii din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi

"Tomis" Constanţa, deplasându-se în zona Poarta 1 Port Constanţa, au observat două

persoane aflate lângă gardul împrejmuitor, una în interior şi una în exteriorul gardului,

cea din interior înmânând mai multe bucăţi de fier vechi, printr-o spărtură a gardului,

persoanei aflate în exterior.

Procedându-se la legitimarea celor doi, s-a stabilit identitatea acestora în

persoanele numiţilor [...] şi [...].

Fiind întrebaţi cu privire la provenienţa bucăţilor de fier pe care le scoteau din

port, cei doi inculpaţi, atât la faţa locului cât şi în cuprinsul declaraţiilor ulterioare, au

arătat că le-au sustras din zona Porţii de acces nr. 1, de la mai multe vagoane care erau

date spre casare şi în curs de dezmembrare de către SC [...] SRL.

Piesele de fier au fost predate societăţii păgubite care a arătat prin adresă că, întradevăr,

la data de 16.05.2011, în incinta societăţii se aflau vagoane CFR date spre casare

şi în curs de debitare. A mai arătat că valoarea bunurilor este de 595 de lei, sumă pentru

care nu se constituie parte civilă deoarece prejudiciul a fost recuperat.

Având în vedere probele administrate se reţine în fapt că, la data de 16.05.2011,

inculpaţii [...] şi [...] au sustras din incinta SC [...] SRL mai multe bucăţi de fier de la

vagoanele CFR date spre casare şi aflate în curs de dezmembrare.

Situaţia de fapt se probează cu procesul-verbal de constatare din data de

16.05.2011, declaraţiile martorului [...], adresa emisă de SC [...] SRL nr. 11867 din

15.06.2011, coroborate cu declaraţiile de învinuit şi inculpat ale numiţilor [...] şi [...].

2. La data de 28.05.2011, în jurul orelor 20:30, inculpaţii [...] şi [...] au pătruns în

Portul Constanţa, cu scopul de a sustrage componente metalice de la vagoanele CFR

aflate în staţionare în triaj, având asupra lor două chei inelare, o cheie reglabilă, două

dornuri din fier şi o ţeava metalică. Ajunşi în triaj, cei doi inculpaţi au intrat sub un

vagon de tren, începând să demonteze o placă ce se afla în spatele cârligului de tracţiune

de la un vagon. În aceste împrejurări, în jurul orelor 22:30 (noaptea), inculpaţii au fost

observaţi de către lucrătorii din cadrul Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime care,

după ce i-au legitimat, au procedat la ridicarea uneltelor descoperite la aceştia.

Atât cu ocazia depistării la faţa locului cât şi în cursul declaraţiilor ulterioare, cei

doi inculpaţi au recunoscut săvârşirea faptei arătând că, la momentul prinderii lor de

51

către poliţişti, începuseră să desfacă placa din spatele cârligului de tracţiune de la vagon

şi că urmau să demonteze şi alte piese de tren cu sculele pe care le aveau asupra lor.

Uneltele descoperite şi ridicate de la inculpaţi au fost predate la Camera de corpuri

delicte a IPJ Constanţa în baza dovezii seria CT nr. ….

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel inculpatul [...].

În dezvoltarea motivelor de apel ale inculpatului [...] s-a solicitat, în temeiul

dispoziţiilor art. 421 alin. 2 Cod procedură penală, admiterea apelului sub aspectul

chestiunilor legate de descontopirea şi contopirea pedepselor, arătându-se că din sentinţa

penală nr. 1414 din 29.12.2011 a Judecătoriei Constanţa se poate observa faptul că

infracţiunea dedusă judecăţii a fost săvârşită în data de 16.05.2011 şi este concurentă cu

faptele pentru care inculpatul a fost condamnat anterior prin sentinţa penală nr.

1414/29.12.2011, prin care s-a aplicat o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare, iar prin

sentinţa apelată s-a dispus condamnarea la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare; în

opinia apărării, instanţa de fond ar fi trebuit să reţină pedeapsa cea mai grea, respectiv 2

ani şi 6 luni închisoare, în concurs cu cea de 1 an şi 6 luni închisoare; din sentinţa penală

nr. 468 /10.04.2013 rezultă că apelantul inculpat a comis trei infracţiuni distincte, aflate

în concurs, pentru fapta săvârşită în data de 12.12.2012 aplicându-i-se 1 an închisoare,

pentru fapta din 10.02.2013 - 10 luni închisoare şi pentru infracţiunea săvârşită în data de

10.02.2013 - 1 an închisoare; instanţa de fond, în mod corect, a stabilit executarea

pedepsei cea mai grea de 1 an închisoare, pe care a adăugat-o la pedeapsa de 2 ani şi 6

luni, ori în contextul în care în faptele sunt concurente, rezultanta ar fi trebuit să fie 2 ani

şi 6 luni; fapta pentru care inculpatul a primit prin sentinţa apelată 1 an şi 6 luni

închisoare este în concurs cu fapta pentru care a primit 2 ani şi 6 luni, la care se adaugă 1

an închisoare din sentinţa penală nr. 468/10.04.2013, întrucât acele fapte au fost săvârşite

în perioada de încercare dispusă prin sentinţa penală nr. 1414 din 29.12.2011; în

consecinţă, instanţa de fond trebuia să cumuleze pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare cu

pedeapsa de 1 an închisoare stabilită prin a doua sentinţă, rezultând o pedeapsă de 3 ani

şi 6 luni închisoare, deducând în mod corect perioada reţinerii şi arestului preventiv,

începând cu data de 10.02.2013 la zi.

În apel s-au depus la dosar sentinţa penală nr. 1414 din 29.12.2011 a Judecătoriei

Constanţa, sentinţa penală nr.468/10.04.2013 a Judecătoriei Constanţa şi decizia penală

nr.484/21.06.2013 a Curţii de Apel Constanţa.

La termenul din data 12.02.2015, inculpatul [...] a precizat personal că nu doreşte

să dea declaraţie în faţa instanţei de apel, uzând de dreptul la tăcere prev. de art.83 lit.a)

cod procedură penală.

Examinând sentinţa apelată în raport de motivele de apel şi de actele şi lucrările

dosarului, Curtea constată că apelul formulat în cauză de către inculpatul [...] este

fondat sub aspectul procedeului de contopire a pedepselor, pentru următoarele:

Prima instanţă a reţinut corect starea de fapt şi a făcut o analiză temeinică a

probelor administrate în cauză, reţinând vinovăţia inculpatului [...] sub forma intenţiei

directe prev. de art. 16 alin.(3) lit. a) cod penal.

52

În acest sens, Curtea are în vedere următoarele mijloace de probă administrate în

cauză:

Pentru fapta din 16.05.2011 situaţia de fapt se probează cu procesul-verbal de

constatare din data de 16.05.2011, declaraţiile martorului [...], adresa emisă de SC [...]

SRL nr. 11867 din 15.06.2011, coroborate cu declaraţiile de învinuit şi inculpat ale

numiţilor [...] şi [...].

 Pentru fapta din 28.05.2011 situaţia de fapt se probează cu procesul-verbal de

constatare din data de 28.05.2011, declaraţiile martorului [...], coroborate cu declaraţiile

de făptuitor, învinuit şi inculpat ale persoanelor cercetate.

Curtea mai reţine, în acelaşi sens, că la termenul de judecată din data de

22.10.2014 din faţa instanţei de fond inculpatul [...] a arătat că înţelege să se prevaleze de

procedura de judecată simplificată a recunoaşterii învinuirii, inculpatul precizând

personal în declaraţia dată că recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în sarcina lui prin

rechizitoriu, că a luat cunoştinţă de probele administrate în cursul urmăririi penale pe

care şi le însuşeşte şi că nu solicită administrarea altor probe.

Curtea constată de altfel că motivele de apel invocate de către inculpatul [...] nu

vizează modalitatea de reţinere a stării de fapt de către prima instanţă încadrarea juridică

dată faptelor şi nici individualizarea judiciară a pedepselor aplicate inculpatului ci doar

procedeul de contopire a pedepselor aplicate prin sentinţa apelată cu pedepsele care i-au

fost aplicate anterior prin alte hotărâri penale.

Încadrarea juridică dată faptelor comise de inculpatul [...] este legală, instanţa de

fond efectuând o aplicare corespunzătoare a normelor în materie.

Astfel, faptele inculpatului [...] care, la datele de 16.05.2011, 28.05.2011 (act

rămas în forma tentativei), în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împreună cu

inculpatul [...], pe timp de zi sau noaptea, a sustras componente ale vagoanelor date spre

casare (fapta din 16.05.2011), şi a încercat să sustragă componente ale instalaţiilor de

siguranţă de la vagoanele de tren CFR din Portul Constanţa (fapta din 28.05.2011),

întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat în formă continuată,

faptă prev. şi ped. de 208 alin. 1 c.p., art. 209 alin. 1 lit. a şi g, alin. 3 lit. f) c.p.1969, cu

aplic. art. 41 alin. 2 c.p. 1969.

Sub aspect subiectiv, inculpatul a acţionat cu intenţie directă.

Fiind întrunite toate condiţiile cerute de dispoziţiile art. 396 alin. 2 cod procedură

penală, în mod corect aceasta a dispus condamnarea inculpatului pentru fapta pentru care

a fost trimis în judecată.

În cadrul operaţiunii de individualizare judiciară a pedepsei ce urma a fi aplicată,

instanţa de fond a avut în vedere criteriile generale prev. de art. 74 cod penal şi a stabilit

pentru inculpat o pedeapsă corespunzătoare gradului de pericol social concret a

infracţiunii şi persoanei inculpatului.

Astfel, la individualizarea pedepsei ce urma a fi aplicată inculpatului [...], instanţa

de fond a avut în vedere în mod corect criteriile prev. de art. 72 C.pen. 1969, si anume:

53

dispoziţiile din partea generala a Codului Penal 1969 privind infracţiunea consumată şi

cele privind forma continuată; limitele de pedeapsă prevăzute în partea speciala, de la 4

la 18 ani, reduse în condiţiile art. 396 alin. 10 c.p.p.; gradul de pericol social al faptei pe

care instanţa îl apreciază ca fiind relativ ridicat, raportat la faptul că inculpatul a săvârşit

fapta în forma continuată; persoana şi conduita inculpatului – este în vârstă de 29 ani, pe

parcursul urmăririi penale a avut o atitudine sinceră, recunoscând şi regretând săvârşirea

faptei, are antecedente penale, fiind condamnat anterior, însă pentru fapte concurente cu

cele din prezenta cauză.

Curtea constată însă că instanţa de fond nu a procedat în mod corect vla contopirea

pedepsei aplicate inculpatului în prezentul dosar cu pedepsele aplicate aceluiaşi inculpat

prin hotărârile penale anterioare.

Astfel cum reiese din sentinţa penală nr. 1414/ 29.12.2011 a Judecătoriei

Constanţa, faptele pentru care a fost condamnat inculpatul [...] în acel dosar au fost

comise în 27-28.10.2011, respectiv 28-29.10.2011.

Faptele din prezenta cauză au fost comise în luna mai 2011, astfel că pedeapsa de

1 an şi 6 luni închisoare aplicată pentru faptele care fac obiectul prezentului dosar ar fi

trebuit contopită în condiţiile codului penal 1969 (lege penală mai favorabilă din

perspectiva regimului sancţionator al concursului de infracţiuni, raportat şi la aplicarea

globală a legii penale mai favorabile, potrivit Deciziei Curţii Constituţionale

nr.265/06.05.2014, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I

nr.372/20.05.2014, decizie definitivă şi general obligatorie) cu pedepsele de 3 ani şi 6

luni închisoare, 3 ani şi 4 luni închisoare şi 3 ani şi 6 luni închisoare (rezultate din

adăugarea la fiecare dintre pedepsele de 1 an închisoare, 10 luni închisoare, 1 an

închisoare aplicate aceluiaşi inculpat prin sentinţa penală nr.468/10.04.2013 a

Judecătoriei Constanţa a pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin

sentinţa penală nr.1414/29.12.2011 a Judecătoriei Constanţa ca urmare a revocării

suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, astfel cum s-a dispus prin sentinţa

penală nr.468/10.04.2013 a Judecătoriei Constanţa), în final inculpatul [...] executând

pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni închisoare.

 În acest sens, Curtea constată că aspectul revocării suspendării sub supraveghere

prin sentinţa penală nr. 468/10.04.2013, definitivă prin decizia nr. 484/21.06.2013 a

Curţii de Apel Constanţa, a pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului

[...] prin sentinţa penală nr. 1414 din 29.12.2011 a Judecătoriei Constanţa a intrat în

putere de lucru judecat.

Prin urmare, concursul de infracţiuni potrivit art.36 alin.1 cod penal 1969 cu

referire la art.33 lit.a), art.34 lit.b) cod penal 1969 şi cu aplicarea art.5 cod penal urma să

aibă în vedere:

- pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată pentru faptele care fac obiectul

prezentului

- pedepsele de 3 ani şi 6 luni închisoare, 3 ani şi 4 luni închisoare şi 3 ani şi 6 luni

închisoare (rezultate din adăugarea la fiecare dintre pedepsele de 1 an închisoare, 10

54

luni închisoare, 1 an închisoare aplicate aceluiaşi inculpat prin sentinţa penală

nr.468/10.04.2013 a Judecătoriei Constanţa a pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare

aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.1414/29.12.2011 a Judecătoriei Constanţa

ca urmare a revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

Curtea reţine că prin modalitatea de contopire efectuată de către instanţa de fond sa

dispus revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 6 luni

închisoare aplicată inculpatului [...] prin sentinţa penală nr. 1414 din 29.12.2011 a

Judecătoriei Constanţa şi faţă de pedeapsa care a fost aplicată prin prezentul dosar,

această dispoziţie fiind nelegală având în vedere că faptele din prezentul dosar (comise la

16.05.2011 şi 28.05.2011) nu au fost comise după rămânerea definitivă a sentinţei penale

nr. 1414 din 29.12.2011 a Judecătoriei Constanţa (definitivă prin nerecurare la data de

09.11.2012), ci anterior rămânerii definitive a acestei hotărâri, nefiind astfel aplicabile

prevederile art.864 cu referire la art.83 cod penal 1969 privind revocarea suspendării sub

supraveghere a executării pedepsei.

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art.421 pct.2 lit.a) cod

procedură penală, Curtea va admite apelul formulat de către inculpatul [...], va desfiinţa

sentinţa penală nr. 1257 din data de 20.11.2014 pronunţată de Judecătoria Constanţa, în

dosarul penal nr. 16618/212/2014, şi rejudecând, în baza art.36 alin.1 cod penal 1969 cu

referire la art.33 lit.a), art.34 lit.b) cod penal 1969 şi cu aplicarea art.5 cod penal, va

contopi pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare (aplicată pentru fapta care face obiectul

prezentului dosar) cu pedepsele de 3 ani şi 6 luni închisoare, 3 ani şi 4 luni închisoare şi

3 ani şi 6 luni închisoare (rezultate din adăugarea la fiecare dintre pedepsele de 1 an

închisoare, 10 luni închisoare, 1 an închisoare aplicate aceluiaşi inculpat prin sentinţa

penală nr.468/10.04.2013 a Judecătoriei Constanţa a pedepsei de 2 ani şi 6 luni

închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.1414/29.12.2011 a Judecătoriei

Constanţa ca urmare a revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei,

astfel cum s-a dispus prin sentinţa penală nr.468/10.04.2013 a Judecătoriei Constanţa), în

final inculpatul [...] executând pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni închisoare.

 Curtea va menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate în măsura în care nu

contravin prezentei decizii.

Modalitatea de executare a fost stabilită corespunzător de prima instanţă,

impunându-se executarea efectivă a pedepsei, raportat atât la cuantumul pedepsei

rezultante, la perseverenţa infracţională deosebită a inculpatului şi la aplicabilitatea

prevederilor art.864 cu referire la art.83 cod penal 1969 care impun executarea efectivă a

pedepsei rezultante, fiind incidentă în mod similar Decizia ICCJ nr. 1 din 17 ianuarie

2011 pronunţată în interesul legii.

Domenii speta