Furt

Hotărâre 432 din 09.03.2009


Sentinta penala nr.432

Şedinţa publică de 09.03.2009

Dosar nr.7143/302/2008

Ministerul Public este reprezentat de procuror D A din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 5 Bucureşti.

Pe rol soluţionarea procesului penal privind pe inculpatii M N D, S F, având ca obiect săvîrşirea infrac.prev.de art.208-209 C.Pen.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns inculpatii M N D, personal şi asistat de avocat din oficiu B M, cu imputernicire avocatiala la dosarul cauzei,  inculpatul S F reprezentat de avocat din oficiu B M, cu imputernicire avocatiala la dosarul cauzei,  lipsind partea vatamata si martorul din acte.

Procedura legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Inculpatul M N D invedereaza instantei că este de acord să fie asistat de aparator din oficiu B M , avind in vedere lipsa aparatorului său, cu care nu a mai reusit sa ia legatura. Arată că inculpatul Ş F este plecat din Bucureşti să-şi caute părinţii, după ce a luat cunoştinţă de actele depuse la dosar de Direcţia de Aistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.

Instanta pune in discutie aspectul privind mijloacele procedurale de aducere a martorului din acte in vederea audierii.

Aparatorul inculpatilor apreciaza că nu mai sunt mijloace procedurale de aducere  a martorului din acte in vederea audierii.

Reprezentantul Ministerului Public apreciaza că nu mai sunt mijloace procedurale de aducere  a martorului din acte in vederea audierii.

Deliberind, instanta, constata epuizate mijloacele procedurale de aducere a martorului din acte in instanta in vederea audierii şi face apl. art. 327 c.p.p.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat , instanţa, în baza art.339 şi urm .Cpp constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvintul în dezbateri.

Reprezentantul Ministerului Public, după expunerea situaţiei de fapt reţinută prin rechizitoriu, solicită, in temeiul art.208 al.1-209 al.1 lit.a,e,g, C.Pen condamnarea inculpatilor la pedeapsa inchisorii, instanta sa tina cont  ca partea vatamata nu s-a constituit parte civila, de atitudinea sincera a inculpatilor, acestia s-au prezentat in instanta, pentru inculpatul M N D solicita aplicarea disp.art.74 a,c Cp , suspendarea executarii pedepsei inchisorii iar pentru inculpatul S F solicita aplicarea art.37 a C.Pen, revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei, sa execute ambele pedepse, instanta si tina cont de atitudinea sincera a inculpatului, că s-a prezentat in instanta.

Aparatorul inculpatului M N D solicita aplicarea unei pedepsei sub minimul prevazut de lege, cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, instanta sa tina cont de circumstantele antenuante ale inculpatului, care lucreaza pe santier, a recunoscut şi regreta savirsirea faptei , are familie. Pentru inculpatul S F solicita aplicarea unei pedepsei sub minimul prevazut de lege, cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, aratind că inculpatul a recunoscut, regretat savirsirea faptei, prejudiciul a fost recuperat.

Inculpatul M N D, avînd ultimul cuvint, arata ca regreta savirsirea faptei, ca a gresit , nu va mai greşi, are 6 copii.

INSTANTA

 

Prin rechizitoriul din 14.07.2008 dat in dosarul nr.1381/P/2008 al Parchetului de pe lingă Judecătoria sector 5, inregistrat pe rolul Judecătoriei sector 5 sub nr.7143/302/2008, au fost trimisi in judecată, in stare de libertate inculpatii M N D pentru săvirsirea infractiunii prev.de art.208 al.1-209 al.1 lit.a,e,g, Cp şi SF pentru savirsirea infractiunii prev.de art.208 al.1-209 al.1 lit.a,e,g, C.Pen cu aplic.art.37 lit.a C.Pen.

S-a reţinut prin actul de sesizare a instanţei următoarea situaţie de fapt:

La data de 08 02 2008, in jurul orelor 20,00 , organele de cercetare penala din cadrul Sectiei 24 Politie fiind sesizate de către martori oculari, s-au deplasat de indata pe CF unde au surprins doi indivizi care sustrasesera capace de canal de la sistemul de iluminat al strazii şi care la vederea organelor de politie tocmai se pregateau sa fuga de la fata locului.

S-a retinut că bunurile sustrase erau transportate cu un carut apartinid invinuitului M N D, iar capacele de canal furate in intervalul 19,30-20,00 de pe C F urmau a le vinde la un centru de colectare a fierului vechi iar banii ce urmau sa fie obtinuti din aceasta tranzactie îi vor fi folosit pentru a-şi cumpara mâncare.

In cauza au fost audiati cei trei martori oculari R A, B Cşi C Ş, care au detaliat modalitatea de comitere a infractiunii de către invinuiti.

Acestia din urma au recunoscut savîrşirea faptei .

-In cursul urmăririi penale şi cercetarii judecătoresti s-au administrat urmatoarele mjloace de probă: proces verbal de depistare in flagrant, proces verbal de cercetare la fata locului, declaratii martorilor R A, B C şi C Ş declaratiile inculpaţilor ,  fotografii judiciare, fişele de cazier ale inculpaţilor, copii de pe actele de stare civilă şi de pe dosarul personal al minorului Ş F, evaluarea psihologică a acestuia elaborată la CPRU C, referate de evaluare întocmite de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

 Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti , instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La datade 08.02.2008, în jurul orei 20,00, agenţii de poliţie din cadrul Secţiei 24 Poliţie, efectuând serviciul de patrulare pe C F sector 5, au fost sesizaţi verbal de către martorii R A, B C şi C Ş, că doi indivizi sustrag capace de canal de la sistemul de iluminat public, indicându-i pe cei doi indivizi care se aflau la o distanţă de aproximativ 20 m , la intersecţia C F.

Agenţii de poliţie s-au deplasat la locul unde se aflau cei doi indivizi, care au fost identificaţi în persoana inculpaţilor M N D, în vârstă de 24 de ani şi ŞF în vârstă de 21 de ani, fiind găsit şi un căruţ din profile metalice în care se aflau 5 capace din metal şi beton cu dimensiunea de 60x40 cm. Inculpaţii au declarat că au luat capacele sus menţionate de pe C F şi că urmau să le vândă la un centru de colectare a fierului vechi, iar cu banii obţinuţi să îşi cumpere mâncare. Inculpaţii au mai declarat că s-au speriat la vederea agenţilor de poliţie , au abandonat căruţul însă au fost prinşi şi imobilizaţi. Inculpaţii au indicat locurile de unde au sustras cele 5 capace, respectiv intersecţia C F cu, intersecţia C F cu str. MB, C F nr. 101.

Partea vătămată SC L SA nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, prejudiciul fiind acoperit prin restituire.

Căruţul folosit de inculpaţi a fost restituit inculpatului M I D.

În ceea ce priveşte pe cei doi inculpaţi, instanţa reţine următoarele:

Inculpatul M N D era în vârstă de 24 de  ani la data faptei, necunoscut cu antecedente penale, mama acestuia a decedat când inculpatul avea12 ani, din acest motiv nefiind şcolarizat,  fiind crescut de un unchi. De 11 ani inculpatul are o relaţie de concubinaj cu C M, relaţie din care au rezultat 9 copii, doi dintre copii au decedat, unul la naştere iar celălalt  - G F fiind găsit mort într-un canal în anul 2007, autorul faptei nefiind identificat până în prezent. Inculpatul locuieşte împreună cu C M şi cei 7 copii – 6 băieţi şi o fetiţă în imobilul proprietatea numitei M M , mama lui C M, veniturile sale provenind din alocaţiile pentru copii, vânzarea de fier vechi şi lucrul ca ziler în construcţii. M N D este singurul întreţinător al familiei sale, aspect ce demonstrează implicarea sa în creşterea copiilor săi, aceasta constituind principala preocupare, astfel cum rezultă din declaraţiile inculpatului în faţa consilierului de probaţiune: „trăiesc doar pentru copii , nu îmi arde de distracţii când ştiu că nu am ce mânca”, interesul lui este legat de asigurarea meselor şi plata facturilor la utilităţi, în rest se bazează pe ajutorul venit de la Dumnezeu. Instanţa mai reţine că o parte din copii inculpatului frecventează cursurile Şcolii Sfântul Stelian, beneficiind de unele ajutoare trimestriale. De asemenea, instanţa reţine şi faptul că inculpatul M N D a recunoscut sustragerea capacelor de canal, asumându-şi răspunderea şi regretând că nu s-a interesat asupra proprietăţii capacelor.

Inculpatul Ş F era în vârstă de 21 de ani la data faptei, provine din părinţi necunoscuţi, fiind depistat pe stradă şi crescut în mai multe cămine de copii. Instanţa reţine că naşterea lui Ş F a fost înregistrată tardiv prin s.c. 7331/2.10.2006 a Judecătoriei Sector 2, conform Hotărârii nr. 814/2001 a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2 domiciliul acestuia fiind stabilit în Centrul de Plasament P. Instanţa reţine că urmare a bătăilor aplicate de personalul ce se ocupa de îngrijirea copiilor în casa de copii şi atitudinea acestora au determinat pierderea unui ochi la vârsta de 7 ani şi părăsirea temporară de către minor a centrului de plasament. Totodată, instanţa constată că deşi provenit din părinţi necunoscuţi şi instituţionalizat de la o vârstă fragedă (beneficiind teoretic de protecţia instituţiilor specializate) Ş F este neşcolarizat, naşterea sa a fost înregistrată în urma demersurilor efectuate de organele de poliţie şi când acesta avea deja 20 de ani, iar cartea de identitate i-a fost eliberată pentru prima dată la 08.10.2008, după sesizarea instanţei cu prezentul rechizitoriu. Din dosarul personal al minorului, înaintat de Direcţia pentru Protecţia Copilului Sector 2, rezultă că Ş F a fost evaluat psihologic de psihologul Centrului C, în anul 2000. Din această evaluare instanţa reţine că Ş F prezintă o deficienţă mintală uşoară, are capacitatea vizuală şi implicit perceptivă diminuată ca urmare a handicapului fizic – lipsa unui ochi, structura intelectuală este deficitară, atât operaţional cât şi ca volum de informaţii, nivelul de dezvoltare al inteligenţei spaţiale şi interrelaţionale este sub exigenţele vârstei cronologice, QI – 64, debilitate mintală, prezintă dificultăţi de concentrare a atenţiei. Acelaşi referat de evaluare psihologică concluzionează că Ş F are nevoie de suport emoţional, este fragil, pierderea părinţilor este responsabilă de dezechilibrul afectiv şi incapacitatea adaptativă la viaţa socială, de angoasa de culpabilitate, angoasa de abandon, sentimentul inadecvării sociale, şi recomandă plasarea lui într-un mediu securizant cu posibilităţi de recuperare intelectuală şi echilibrare afectivă – psihoterapie suportivă, psihoterapie de grup şi ocupaţională. În cel de-al doilea referat de evaluare psihologică se reţine că atitudinea lui Ş F este orientată spre obţinerea afecţiunii şi a aprobării autorităţii de orice fel. Instanţa mai reţine că Ş F a fost luat de pe stradă de M M, mama concubinei lui M N D, care îi asigură o locuinţă, inculpatul desfăşurând activităţi lucrative în domeniul construcţiilor, ajutându-l pe M N D la colectarea de fier vechi sau la transportul de moloz cu căruciorul de la persoane care efectuează lucrări de zugrăvit. Tot referitor la profilul psihologic al inculpatului, instanţa reţine şi susţinerea numitei M M în sensul că „F este bolnav cu capul”.  În urma discuţiilor cu consilierul de probaţiune a reieşit că Ş F prezintă o slabă rezistenţă la stres, traume de ordin psihic şi afectiv ca urmare a faptului că personalitatea sa s-a format în lipsa unor modele parentale, în cămine de copii unde au existat cazuri de neglijenţă sau abuz în funcţie (personalul a fost destituit pentru neglijenţă în serviciu dar şi pentru comportament necorespunzător faţă de copii cărora le aplicau pedepse fizice). Instanţa mai constată atitudinea sinceră a inculpatului în relatarea faptelor, faptul că acesta beneficiază de un spaţiu locativ stabil şi de atenţia doamnei M M în ceea ce priveşte îngrijirea sa, elemente ce pot susţine o evoluţie comportamentală.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Ş F instanţa constată că acesta a mai fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni de furt, prin s.p. 806/2007 a Judecătoriei Sector 4, def. neapelare, la o pedeapsă de 1an închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pe un termen de încercare de 3 ani, însă analizând această sentinţă constată că nu poate fi reţinută o perseverenţă infracţională a inculpatului, faţă de împrejurarea că la data soluţionării acelei cauze inculpatul figura în fişa de evidenţă informatizată  cu domiciliul în Bucureşti în fapt fostul sediul al P Sector 2, fiind citat la alte adrese şi prin afişare, cauza fiind soluţionată în lipsa sa, neputându-se aprecia că inculpatul a luat cunoştinţă de consecinţele săvârşirii unei infracţiuni în termenul de încercare.

Faţă de cele reţinute mai sus cu privire la cei doi inculpaţi, instanţa apreciază că fapta acestora de a sustrage în data de 08.02.2008 5 capace de canal de pe C F sector 5 Bucureşti, prejudiciul fiind acoperit prin restituire, capace de canal aparţinând SC L SA , nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni.

Astfel, potrivit art. 18 Cod penal, faptă care prezintă pericol social în înţelesul legii penale este orice acţiune sau inacţiune prin care se aduce atingere uneia dintre valorile arătate în art. 1 şi pentru sancţionarea căreia este necesară aplicarea unei pedepse, iar potrivit art. 18 ind. 1 Cod penal, nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, dacă prin atingerea minimă adusă uneia din valorile apărate de lege şi prin conţinutul ei concret, fiind lipsită în mod vădit de importanţă, nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni. La stabilirea în concret a gradului de pericol social se ţine seama de modul şi mijloacele de săvârşire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, precum şi de persoana şi conduita făptuitorului.

În cauză, analizând probele administrate pentru stabilirea în concret a gradului de pericol social, faţă de criteriile enunţate mai sus, instanţa constată că scopul urmărit de cei doi inculpaţi a fost reprezentat de obţinerea hranei zilnice, urmarea socialmente periculoasă nu s-a produs, prejudiciul fiind acoperit prin restituire, iar în ceea ce priveşte persoana şi conduita inculpaţilor instanţa are în vedere aspectele expuse pe larg mai sus, aspecte din care rezultă că scopul sancţionator, educativ şi preventiv al procesului penal poate fi atins fără aplicarea unor pedepse inculpaţilor M N D şi Ş F.

Faţă de nivelul scăzut de instruire – surprinzător în cazul inculpatului Ş F, în ceea ce îl priveşte pe acesta fiind exclusiv în responsabilitatea autorităţilor statului, inculpatul provenind din părinţi necunoscuţi şi fiind instituţionalizat,  şi mijloacele modeste de trai  ale inculpaţilor, preocuparea acestora pentru obţinerea de venituri licite din activităţi lucrative, preocuparea inculpatului M ND pentru creşterea şi îngrijirea celor 7 copii minori, instanţa apreciază că aplicarea unor pedepse nu ar avea un efect educativ şi de reintegrare socială ci unul contrar.

În consecinţă, faţă de cele expuse mai sus, instanţa urmează ca

În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la  art. 10 lit. b ind.1 c.p.p. va achita pe inculpatul M N D sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a, e, g c.p.

În baza art. 18 ind. 1 rap. la art. 91 lit. c c.p.va aplica inculpatului amenda administrativă de 1000 lei.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la  art. 10 lit. b ind.1 c.p.p. va achita pe inculpatul Ş F  sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a, e, g c.p cu apl. art. 37 lit. a c.p.

În baza art. 18 ind. 1 rap. la art. 91 lit. c c.p. va aplica inculpatului amenda administrativă de 1000 lei.

Va lua act că partea vătămată SC L SA nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, prejudiciul fiind acoperit prin restituire.

În baza art. 191 c.p.p. va obliga inculpaţii la câte 250 lei cheltuieli judiciare către stat, onorariul avocat oficiu se va avansa din fondul Ministerul Justitiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

1.În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la  art. 10 lit. b ind.1 c.p.p. achită pe inculpatul MN D ( fiul lui G si V, ns in fara studii, fara ocupatie, domiciliat in cetatean român , necasatorit, fara antecedente penale, CNP) sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a, e, g c.p.

În baza art. 18 ind. 1 rap. la art. 91 lit. c c.p. aplică inculpatului amenda administrativă de 1000 lei.

2.În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la  art. 10 lit. b ind.1 c.p.p. achită pe inculpatul Ş F ( ns. in B, cetatean român , fara studii, fara ocupatie, cunoscut cu antecedente penale, CNP) sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a, e, g c.p cu apl. art. 37 lit. a c.p.

În baza art. 18 ind. 1 rap. la art. 91 lit. c c.p. aplică inculpatului amenda administrativă de 1000 lei.

Ia act că partea vătămată SC L SA cu sediul in Bucuresti, –prin reprezentant S I, nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, prejudiciul fiind acoperit prin restituire.

În baza art. 191 c.p.p. obligă inculpaţii la câte 250 lei cheltuieli judiciare către stat, onorariul avocat oficiu se va avansa din fondul Ministerului Justitiei.

Cu apel.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 09.03.2009.

Domenii speta