Pedepse accesorii. Nerespectarea practicii cedo.

Sentinţă penală D.p.102/A din 13.03.2007


Pedepse accesorii.Nerespectarea practicii CEDO.

(D.p.102/A/13 martie 2007 - Tribunalului Bihor)

Prin sentinţa penală nr. 711 din 26 octombrie 2006 Judecătoria Marghita a  hotărât  următoarele .

În baza art. 208 alin. 1 - 209 alin.1 lit. g,i cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a cod penal a fost condamnat inculpatul  O.I.  pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat , în condiţiile recidivei post condamnatorii, la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu aplic. Art. 64, 71 cod penal.

În baza art. 61 cod penal  s-a revocat beneficiul liberării condiţionate, pentru restul de pedeapsă de 529 zile, rămas neexecutat, din pedeapsa de 4 ani şi 2 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr., 332/30 septembrie 1997 a Judecătoriei Marghita şi s-a contopit acest rest de pedeapsă cu pedeapsa aplicată în prezenta cauză urmând  ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare cu aplicarea art. 64 , 71 cod penal.

S-a dispus emiterea unui mandat de executare a pedepsei pe numele inculpatului conform dispozitivului hotărârii apelate.

În baza art. 346 cod proc. penală , art. 14 cod proc. penală coroborat cu art. 998 cod civil inculpatul a fost obligat să plătească părţii civile P.E.  suma de 75 milioane lei, cu titlul despăgubiri civile.

În baza art. 191 cod proc. penală inculpatul O.I., a fost obligat la plata sumei de 370 RON  cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele :

În data de 31 iulie 1999, inculpatul a pătruns prin forţarea uşii de acces la locuinţa părţii vătămate PE.  din localitatea Marghita , de unde a sustras bunuri în valoare de aproximativ 75.000.000 lei. Inculpatul O.I., în cursul aceleiaşi nopţi s-a întâlnit cu prietenul său B.N., la domiciliul  acestuia, arătând că avea asupra sa o borsetă neagră în care se găseau bani şi valută, povestindu-i că le are din locuinţa lui P.E. pe care a spart-o. Tot din locuinţa părţii vătămate a mai sustras 1 sticlă wisky, o cutie cu suc şi un pachet de ţigări Kent,apoi s-au deplasat în Parcul de pe str. Eroilor din apropierea Şcolii Generale, unde au consumat sticla de wisky şi o cutie de suc, după care inculpatul a spart sticla de un stâlp, apoi a numărat  banii şi valuta în faţa numitului B.N., după aceea au mai cumpărat câte o bere de la ABC şi s-au despărţit. Inculpatul avea în mână şi o şurubelniţă cu mânerul de culoare  neagră. Inculpatul despre fapta sa a povestit numai numitului B.N., nefiind prezente alte persoane nici la domiciliul său nici la bar.

Din procesul verbal de cercetare la faţa locului întocmit la data de 1 august 1999 , ora 5,30 de către organele de cercetare penală, rezultă că Poliţia Marghita a fost sesizată telefonic la ora 2,00 de către partea vătămată P.E. Acesta a susţinut că, în noaptea de 31 iulie 1999, autori necunoscuţi i-au forţat uşa de la intrare, de unde i-au sustras bunuri, bani şi un telefon mobil în valoare totală de 75.000.000 lei. Printre bunurile sustrase era şi o sticlă de whisky Teacher, care era în barul mobilierului din camera mare, o cutie de suc şi un pachet de Kent.

La data de 6 august 1999, ora 18,00, ofiţerul de serviciu din cadrul Poliţiei Marghita a fost sesizat telefonic de către o persoană necunoscută că autorii furtului sunt O.I. şi B.N.

Cu ocazia cercetărilor s-a stabilit că autorul furtului este O.I., care imediat după aceasta a părăsit ţara.

La data de 25 august 1999, numitul B.N. a condus organele de poliţie la locul unde s-a consumat băutura şi s-a spart sticla de whisky, iar acolo au fost găsite cioburi şi capacul de la sticla de whisky.

Partea vătămată s-a constituit part civilă cu suma de 75.000.000 lei.

Din starea  de fapt reţinută, instanţa de fond a constatat că, în drept fapta inculpatului O.I., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 - 209 alin.1 lit. g,i cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a cod penal, motiv pentru care acesta a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani închisoare, cu aplicarea art. 64, 71 alin.2 cod penal.

Inculpatul O.I. a săvârşit infracţiunea în condiţiile recidivei post condamnatorii, primul termen al recidivei constituindu-l pedeapsa de 4 ani şi 2 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 332/30 septembrie 1997 a Judecătoriei Marghita.

Deoarece inculpatul a săvârşit infracţiunea în perioada liberării condiţionate, în baza art. 61 cod penal s-a revocat beneficiul liberării condiţionate a restului de 592 zile, rămas neexecutat din pedeapsa de 4 ani şi 2 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 332/30 septembrie 1997a Judecătoriei Marghita şi a contopit acest rest de pedeapsă cu pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, cu aplicarea art. 64, 71 alin.2 cod penal.

La individualizarea pedepsei , instanţa de fond a avut în vedere antecedentele penale a inculpatului, persoana inculpatului, prejudiciul cauzat şi nereparat şi modul de săvârşire a infracţiunii.

Împotriva acestei hotărâri , în termen legal a declarat apel inculpatul O.I., care a solicitat prin intermediul apărătorului său în principal, admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei apelate şi în urma rejudecării cauzei achitarea inculpatului în baza art. 11 pct. 2 lit. a cod procedură penală raportat la art. 10 lit. c cod procedură penală.

În subsidiar, a solicitat ca în situaţia reţinerii vinovăţiei inculpatului , să se constate că sentinţa este nelegală sub aspectul deducerii arestului inculpatului, respectiv că trebuia dedusă perioada din 18 martie 2004 până în 30 mai 2005 .Astfel, în mod corect, prima instanţă, în urma analizării probelor administrate în cauză, probatoriu corect interpretat, a reţinut că inculpatul se face vinovat de săvârşirea infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată, deşi inculpatul nu a recunoscut săvârşirea acestei infracţiuni.

Acest aspect al săvârşirii faptei de către inculpat rezultă din depoziţiile martorilor B.N., O.E.A., K.I., O.V.  şi B.L. , astfel încât nu se impune achitarea inculpatului, pe temeiul prevăzut la art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. c cod procedură penală.

În ce priveşte latura civilă a cauzei, prejudiciul cauzat prin fapta inculpatului părţii civile P.E. - 8 milioane lei a fost apreciat de instanţă la suma de 7500 RON, acest prejudiciu sub aspect valoric stabilindu-se de asemenea prin probele administrate în cauză.

Rezultă din probele administrate în cauză, că inculpatul la scurt timp după săvârşirea infracţiunii a părăsit ţara, stabilindu-se în străinătate, şi unde a săvârşit infracţiuni, suferind condamnări, aşa cum rezultă din actele depuse la dosar apel.

Raportat la situaţia ce rezidă din aceste acte , tribunalul a dedus în mod corect din pedeapsa aplicată inculpatului durata arestului preventiv din 18 martie 2004 până în 30 mai 2005 , perioadă în care a fost arestat în străinătate.

Prin sentinţa primei instanţe i-au fost aplicate inculpatului şi prevederile art. 64 cod penal, referitor la pedepsele complementare.

Ţinând cont de pedeapsa aplicată inculpatului, raportat la infracţiunea săvârşită şi în conformitate cu practica CEDO Tribunalul  a înlăturat  dispoziţia din sentinţa de condamnare privind interzicerea drepturilor de la art. 64 lit. c,d,e, cod penal cu titlu de pedepse accesorii.