Omor

Decizie 28 din 21.01.2019


R O M Â N I A

TRIBUNALUL DOLJ

SECŢIA PENALĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI

SENTINŢA PENALĂ NR. 28

Şedinţa nepublică de la .....

Completul compus din:

PREŞEDINTE .....

Grefier .......

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj a fost reprezentat

prin procuror ……….

Pe rol, judecarea cauzei penale privind pe inculpatul P. V. I., trimis în judecată, în stare de arest preventiv, prin rechizitoriul cu nr. ....../P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj pentru săvârşirea  infracţiunii de  tentativă la omor, prev. de art. 32 rap la art.188 alin. 1 din Cp., cu aplicarea art.113 din Cp.

Prezenţa părţilor şi dezbaterile au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 02.05.2018, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ce se va pronunţa, când instanţa având în vedere dispoziţiile art. 391 alin. 1 CPP a dispus ca deliberarea şi pronunţarea să aibă loc la data de 09.05.2018, când a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL

Deliberând asupra apelurilor de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr. .......din ......., pronunţată de Tribunalul Dolj, în dosarul nr. .........., s-a dispus:

"Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice din infractiunea prev de art 188 alin 1 cpen cu aplic art 113 cpen in infractiunea prev de art 194 alin 1 cpen  cu aplic art 113 cpen.

În baza art. 114 alin 2 NCP rap la art 125 alin 2 NCP cu aplic art 396 alin 10 cpr pen aplică inculpatului minor P.  V. I. măsura  educativă a internării într-un centru de detentie pe o durată de 3 ani şi 4 luni pentru săvârşirea infractiunii prev de artr 188 alin 1  cu aplic art. 113 NCP.

În baza art 399 alin 1 cpr pen şi art 127 cpen rap la art 72 alin 1 cpen  deduce perioada  retinerii şi arestării preventive începând cu data de 22.12.2017 şi în continuare la zi  şi mentine măsura arestării preventive dispusă faţă de inculpat prin încheierea din  22.12.2017 a Tribunalului Dolj.

În baza art.112 alin.1 lit. b NCP  dispune  confiscarea cuţitului folosit la săvârşirea faptei.

Se ia act că partea vătămată C.M. nu s-a mai constituit parte civilă împotriva inculpatului.

Admite acţiunea civilă formulată de către partea civilă  Spitalul clinic judetean de urgentă Craiova şi obligă pe inculpatul P. V. I. în solidar cu părtile responsabile civilmente M.E. şi M. F. la plata sumei de 1635,76 lei cu titlu de cheltuieli de spitalizare, sumă ce va fi actualizată la data plătii.

În baza art. 274 alin. 1 şi 3 C.p.p. obligă pe inculpat în solidar cu partile responsabile civilmente la 700 lei cheltuieli judiciare statului-fond şi urmărirea penală."

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţa a constatat următoarele:

La data de 11.01.2018 a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Dolj la nr. ......./63/2018/a1  rechizitoriul cu nr. ......./P/2017 din data de ......... al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, prin care s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului P. V. I., pentru săvârşirea infracţiunii de de  tentativă omor calificat prev. de art. art.32 rap.la art. 188 alin.1 Cp, cu aplicarea art.113 Cp

În actul de trimitere în judecată au fost reţinute, în esenţă, în fapt şi în drept, următoarele:

La data de 12.11.2017, persoana vătămată C. M. a sesizat organele de poliţie cu privire la faptul că, în aceeaşi zi, în jurul orelor 10:30, în timp ce se deplasa pe strada ........ din Craiova, a fost agresat fizic de către M. F., fiul acestuia şi fratele său poreclit S., fiind înţepat de mai multe ori cu cuţitul.

 În fapt la data de 12.11.2017, inculpatul P. V. I., cunoscut sub numele de N. avea vârsta de 16 ani şi 10 luni şi  locuia la adresa de domiciliu împreună cu părinţii şi fraţii lui.

În dimineaţa zilei de 12.11.2017, în jurul orelor 10:30-11:00, în timp ce se deplasa pe strada .... din cartierul ............. din Craiova, inculpatul P. V. I. a întâlnit persoana vătămată C. M., care era împreună cu concubina sa C.L. şi fiul lor în vârstă de 2 ani şi jumătate, intenţionând să meargă la soacra sa pentru a monta suporţi pentru perdele.

Între P. V. I. şi C.M. a avut loc un conflict verbal, inculpatul reproşând persoanei vătămate că s-a luat de concubina sa.

Conflictul a degenerat în acte de violenţă, în timpul căruia inculpatul P. V. I. l-a lovit pe C. M. cu un cuţit, de mai multe ori, în zona hemitorace stâng, precum şi în zona fesierului stânga şi hemibuza superioară.

După săvârşirea faptei, inculpatul a lăsat victima căzută pe sol şi a părăsit locul unde a avut loc agresiunea, deplasându-se către o staţie peco din cartierul ........, iar pe traseu a aruncat cuţitul obiect corp delict.

Persoana vătămată C. M. a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul Clinic de Urgenţă Craiova unde a fost internată cu diagnosticul: ,,agresiune fizică. 4 plăgi înţepate torace posterior şi la nivelul fesei stângi, PNX. stâng, emfizem subcutanat hemitorace stâng. plagă buză superioară. echimoză şi excoriaţie ochi drept. sindrom algic toracic. insuficienţă respiratorie.”

Din raportul de expertiză medico-legală nr. 3575/A1/15.11.2017, emis de I.M.L. Craiova, rezultă că numitul C. M. a prezentat la examinare leziuni de violenţă ce pot data din 12.11.2017 şi s-au putut produce prin lovire cu corp dur şi lovire repetată cu obiect înţepător-tăietor, posibil cuţit, cu cea mai mare probabilitate, leziunile tăiat-înţepate fiind produse cu un singur obiect. Vătămările corporale suferite au necesitat pentru vindecare 25 zile îngrijiri medicale şi au pus în primejdie viaţa persoanei vătămate.

Într-o primă fază a cercetărilor, persoana vătămată C. M. şi concubina sa, C. L. au declarat că agresiunea a fost comisă de inculpatul P. V.-I. împreună cu tatăl său, M. F. şi fratele acestuia pe care îl cunoşteau sub numele de S..

La data de 21.12.2017, persoana vătămată şi concubina sa au revenit asupra declaraţiilor cu precizarea că, agresiunea a fost comisă doar de P. V. I. iar tatăl inculpatului şi fratele acestuia nu au fost prezenţi în momentul comiterii faptei.

Aceste declaraţii se coroborează cu concluziile actului medico-legal din care rezultă că la agresiune a fost folosit acelaşi obiect tăietor-înţepător, precum şi cu conţinutul convorbirilor telefonice interceptate şi înregistrate în baza mandatului de supraveghere tehnică nr. .......... emis de Tribunalul Dolj.

Din procesele-verbale de redare a convorbirilor telefonice, rezultă că fapta a fost comisă de inculpatul P. V.-I. iar tatăl său şi unchiul acestuia nu au avut nici o participaţie la săvârşirea faptei.

Cu ocazia audierii, inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei şi a susţinut că în timp ce se deplasa pe strada ........ din Craiova, l-a observat pe C. M., care era cu numita C. L., concubina acestuia, şi fiul lor, pe care l-a întrebat de ce s-a luat de concubina sa, R. B.

Potrivit declaraţiei inculpatului, între el şi persoana vătămată a avut loc un conflict în timpul căruia a lovit-o pe aceasta cu pumnul în zona feţei.

Inculpatul a susţinut că, după recepţionarea loviturii, C. M. a scos din buzunar un cuţit, iar el a reuşit să-l deposedeze de acest obiect şi l-a lovit de mai multe ori în zona spatelui cu cuţitul, aplicându-i şi lovituri cu pumnii şi picioarele.

Din fişa de cazier judiciar rezultă că inculpatul minor P. V.-I. nu este cunoscut cu antecedente penale.

Situaţia de fapt expusă mai sus a fost dovedită în faza de urmărire penală  cu următoarele mijloace de probă:. proces-verbal de cercetare la faţa locului şi planşă foto anexă; plângerea şi declaraţiile persoanei vătămate,  declaraţii martori ,  acte medico-legale, procese-verbale de redare a convorbirilor interceptate şi înregistrate în baza mandatului de supraveghere emis de Tribunalul Dolj filele 79-94 şi  declaraţiile inculpatului .

În drept, fapta inculpatului  minor P. V.-I. constând în aceea că în data de 21.11.2017, l-a înjunghiat pe C. M. de mai multe ori cu un cuţit în zona hemitorace stâng, fesier stâng şi hemibuză superioară, iar apoi cu pumnii, provocându-i leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 25 zile îngrijiri medicale, cu punerea în primejdie a vieţii, realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii de tentativă la omor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 32 rap. la art. 188 alin. 1 din Cp cu aplicarea art.113 din Cp..

MĂSURILE PREVENTIVE LUATE ÎN CAUZĂ:

Prin ordonanţa cu nr. ..../P/2017 din ...... s-a dispus reţinerea inculpatului P. V.-I. pe o durată de 24 de ore,  începând cu data de 22.12.2017, ora 10:45 până la data de 23.12.2017, ora 10:45, iar ulterior prin incheierea nr. ......./22.12.2017 pronunţată în dosarul nr. ......./63/2017/a1, s-a dispus de către Judecătorul de Drepturi şi Libertăţi din cadrul Tribunalului Dolj arestarea preventivă a inculpatului minor P. V.-I. pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 22.12.2017 până la data de 20.01.2018, fiind emis mandatul de arestare preventivă nr. ........./UP/22.12.2017.

Prin ordonanţa din data de ........... a fost începută urmărirea penală cu privire la săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. de art.193 alin.1 din C.p., constând în aceea că: în data de 12.11.2017, orele 10,40, pe strada ........... din Craiova, persoana vătămată C. M. a fost agresată de către numitul M. F. şi alţii.

Prin ordonanţa cu nr. ......../P/2017 din ........... a fost schimbată încadrarea juridică a faptei din infracţiunea de lovire sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 1 din C.pen. în infracţiunea de tentativă la omor, prev. de art. 32 rap.la art. 188 alin. 1 din C.pen.

Prin ordonanţa nr. ......../P/2017 din data de ....... s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul P.V.-I. pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor, prev. de art. 32 rap. la art.188 alin.1 din C.p.cu aplicarea art.113 din C.p.,constând în aceea că în data de 12.11.2017 l-a înjunghiat cu un cuţit de mai multe ori pe C. M., ce se deplasa pe strada ....... din municipiul Craiova, provocându-i leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 25 zile îngrijiri medicale, cu punerea în primejdie a vieţii.

Prin ordonanţa nr. ....../P/2017 din data de 22.12.2017 s-a dispus punerea în mişcare a acţiuni penale faţă de inculpatul P. V.-I. pentru săvârşirea săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor, prev.de art.32 rap. la art.188 alin.1 din C.p.cu aplicarea art.113 din C.p.

LATURA CIVILĂ

Cu ocazia audierii, persoana vătămată C. M.a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal, iar cuantumul despăgubirilor îl va preciza la instanţa de judecată.

După sesizarea instanţei prin rechizitoriu cauza a fost trecută în procedura de cameră preliminară precedându-se conform disp. art. 344 cpr pen la comunicarea unei copii de pe rechizitoriu inculpatului, căruia i s-a adus la cunoştiinţă  obiectul procedurii de cameră preliminară , respectiv că poate formula cereri şi excepţii privind legalitatea sesizării instanţei legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. 

Pentru că nu s-au formulat  cereri şi excepţii, prin încheierea de cameră preliminară din data de .........., s-a constat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriu nr. ........../P/2017, legalitatea actelor de urmărire penală şi a administrării probelor dispunându-se începerea judecăţii.

 Această încheiere  a fost initial contestată de către inculpat, însă ulterior a renunţat la calea de atac a contestaţiei astfel încât  prin încheierea nr. ......  din data de .......a Curtii de Apel Craiova, s-a luat  act de manifestarea de voinţă a inculpatului in sensul renunţării la contestaţia formulată de către inculpatul P. V. I..

S-a stabilit termen pentru începerea cercetării judecătoreşti la data de ......... 2018, când instanţa a dispus şi verificarea măsurii arestării preventive.

La data de  ........  2018  s-a primit la dosar cerere de constituire ca parte civilă  din partea Spitalului Clinic  Judeţean Craiova  cu suma de 1,635,76 lei, insotiţă de decont de cheltuieli.

În şedinţa  din data de 02 mai 2018  după ce  s-a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 374 C.p.p., a dispoziţiilor art. 375 alin. 1 C.p.p. în sensul că s-au adus la cunoştinţa inculpatului  prevederile art. 374 alin. 4 C.p.p., punându-i-se în vedere că poate solicita ca judecata să aibă loc numai în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate, dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, caz în care limitele prevăzute de lege în cazul măsurii educative  închisorii se reduc cu o treime,  astfel cum prevăd dispoziţiile art.396 alin.10 teza II-a C.p.p., instanţa a procedat la audierea inculpatului P. V. I., care a recunoscut în totalitate săvârşirea faptei pentru care a fost trimis în judecată, şi-a însuşit starea de fapt din rechizitoriu şi a achiesat la toate probatoriile administrate în faza de urmărire penală solicitând judecarea sa pe baza procedurii recunoaşterii de vinovăţie.

În cauză s-a dispus şi efectuarea unui referat de evaluare de către Serviciul de Probaţiune, referat care a fost ataşat la dosarul cauzei

Analizând probatoriul administrat atât în faza de urmărire penală şi necontestat de părţi (art.374 alin.7 N.C.pr.pen.), prima instanţă a constatat că starea de fapt expusă în actul de sesizare este corectă şi dovedită cu probele administrate în cauză.

Astfel, aşa cum s-a învederat anterior, fiind audiat de către instanţa de judecată, inculpatul P. V. I.,  a recunoscut în totalitate fapta astfel cum au fost reţinută în actul de sesizare a instanţei, respectiv că în ziua de 12.11.2017, întâlnindu-l-l pe strada ........... din municipiul Craiova pe partea vătămată C. M. care era însoţit de concubina şi fiul său minor, inculpatul i-a reproşat că s-a luat de concubina acestuia, după care l-a lovit-o pe partea vătămată de mai multe ori cu un cuţit in zona hemitoracelui stâng, în zona fesierului stând,  şi în zona fetei, şi cu pumnii în zona fetei,  iar după agresiune, a lăsat victima la pământ şi a părăsit locul incidentului , aruncând pe traseu cuţitul.

În urma loviturilor aplicate de inculpat, părtii vătămate C. M.  i-au fost cauzate leziuni care au impus transportarea de urgentă la spitalul clinic nr 1 Craiova unde a fost supusă unei intervenţii chirurgicale.

Din certificatul medico-legal anexat la dosar rezultă că pentru vindecarea leziunilor partea vătămată a avut nevoie de 25 zile îngrijiri medicale şi aceste leziuni produse prin aplicarea mai multor lovituri cu un corp tăietor înţepător i-au  pus în primejdie viaţa. 

Recunoaşterea inculpatului se coroborează de altfel cu următoarele mijloace de  probă: proces-verbal de cercetare la faţa locului şi planşă foto anexă; plângerea şi declaraţiile persoanei vătămate, declaraţii martorilor C. L., M. I. A., C. G., R. B.,  acte medico-legale  şi  declaraţiile inculpatului.

La termenul din 30 mai 2018, apărătorul inculpatului a solicitat schimbarea încadrării juridice din infractiunea de tentativă de omor prev de art 32 NCp rap la art 188 alin 1 NCp in infractiunea de vătămare corporală prev de art 194 NCP invocând că inculpatul nu actionat cu intentia de a ucide pe numitul C.M., ci i-a aplicat acele lovituri cu cutitul pe fondul unei gelozii, auzind zvonuri că partea vătămată s-ar fi legat de concubina acestuia.

Această cerere de schimbare a încadrării juridice s-a apreciat de prima instanţă că nu este însă întemeiată şi urmează a fi respinsă ca atare pentru următoarele  considerente.

În spetă, inculpatul i-a aplicat părtii vătămate C. M.mai multe lovituri cu  cu cutitul, respectiv două lovituri in regiunea vertebrală T3-T4, o lovitură  in regiunea scapulară stângă, o lovitură în regiunea subscapulară stângă, o lovitură la nivelul fesierului stâng şi alte lovituri  cu pumnii şi picioarele în  zona fetei şi alte zone ale corpului  aşa cum rezultă din certificatul medico-legal anexat la dosar.

Întrucât una din lovituri a afectat zona pleurală s-a intervenit chirurgical, practicându-se un drenaj pleural  stâng, din concluziile certificatului medical rezultând că leziunile produse cu un corp tăietor intepător i-au pus în primejdie viaţa.

Deci, in raport de faptul că lovirea părtii vătămate s-a făcut atât cu un corp dur -probabil cu pumnii şi picioarele  in zona fetei, dar şi prin mai multe lovituri cu un corp vulnerabil -un cutit, apt să producă moartea, cu intensitate, in regiuni vitale ale corpului, fiind nevoie şi de o interventie chirugicală pentru a salva viata victimei,  se impune concluzia că inculpatul a avut reprezentarea că prin acest mod de actiona se putea produce un rezultat letal -moartea victimei şi chiar dacă nu a dorit acest rezultat a acceptat totuşi survenirea lui prin modalitatea în care a aplicat acele lovituri multiple,  cu cutitul in zone  vitale ale corpului părtii vătămate.

 Prin urmare s-a constatat că fapta inculpatului care în data de 12.11.2017 l-a înjunghiat pe partea vătămată C. M., de mai multe ori cu un cutit în zona hemitorace stâng, fesier stâng, iar apoi l-a lovit cu pumnii şi picioarele, provocându-i leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 25 de zile îngrijiri medicale, cu punerea în primejdie a vietii, realizează continutul constitutiv al infractiunii de tentativă de omor, faptă prev de art 32 NCP rap la art 188 alin.1 NCp cu aplic art 113 NCp (aşa cum s-a dispus prin incheierea de inlăturare a omisiunii vădite şi de indreptare a erorii materiale din data de 14.06.2018).

Vinovăţia inculpatului minor fiind pe deplin stabilită şi dovedită, la alegerea măsurii educative ce urmează a fi luată faţă de acest inculpat se vor avea în vedere potrivit art 115 alin 2 cpen, criteriile prev. de art. 74 c.pen. respectiv împrejurările şi  modul de comitere a infracţiunii precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infractiunii, motivul săvârşirii infracţiunii, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familiară şi socială, precum şi circumstanţele personale ale inculpatului.

Este adevărat că fapta săvârşită de inculpat este una gravă fiind lezate valori sociale fundamentale cu referire  la viaţa persoanei.

Însă trebuie avute în vedere şi împrejurările comiterii faptei, pe fondul unei stări de gelozie manifestată de un inculpat care nu împlinise vârsta de 18 ani, în sensul că ar fi auzit zvonuri despre aspectul că partea vătămată s-a legat de concubina inculpatului, zvon care s-a dovedit nereal -aşa cum a declarat chiar concubina inculpatului  -martora R. B.

 De altfel deşi a plecat iniţial de la locul incidentului, inculpatul a realizat consecinţele faptei şi împreună cu o rudă a mers şi s-a  predat la politie, iar pe parcursul procesului penal a avut o atitudine de recunoaştere şi regret a faptei săvârşite .

Mai mult din referatul de evaluare întocmit în cauză rezultă că inculpatul face parte dintr-o familie închegată care se bucură de o atitudine pozitivă în comunitate, că se implică in treburile gospodăreşti, ajutându-şi părintii  şi beneficiază de sprijinul şi suportul familiei,  apreciindu-se ca fiind scăzut riscul de mai comite alte infractiuni.

Prin urmare, faţă de toate aceste aspecte, prima instanţă a apreciat că luarea faţă de inculpat a unei măsuri educative privative de libertate – având în vedere natura şi gravitatea faptei, respectiv măsura internării într-un centru de detenţie dar pe perioada minimă ce urmează a fi redusă cu 1/3 prin aplicarea dis part 396 alin 10 teza II-a cpr pen  –tinându-se seama de împrejurările comiterii faptei şi de circumstanţele personale ale inculpatului, va fi în măsură să contribuie la reeducarea acestuia şi la reintegrarea sa în societate.

Avându-se deci în vedere considerentele expuse anterior, în baza disp.art 114 alin 2 lit b NCP  rap la art 125 alin 2 NCP cu aplic art 396 alin 10 teza II-a cpr pen  prima instanţă a aplicat inculpatului minor P. V.  I.  măsura  educativă a internării într-un centru de detentie pe o durată de 3 ani şi 4 luni pentru săvârşirea infractiunii prev de art 32 NCP rap la art 188 alin1 NCP  cu aplic art. 113 NCP.(aşa cum s-a dispus prin încheierea de îndreptare eroare materială şi înlăturare omisiune vădită  din data de 14. 06.2018)

În baza art 399 alin 1 cpr pen şi art 127 NCP n rap la art 72 alin 1 NCP  s-a  dedus perioada retinerii şi arestării preventive începând cu data de 22.12.2017 şi în continuare la zi. 

Totodată s-a apreciat că faţă de gravitatea faptei, de trendul ascendent al infractiunilor comise cu violentă, fapte care produc un impact negativ deosebit în rândul colectivităţilor unde se comit, precum şi pentru  buna desfăşurare a procesului penal s-a apreciat că se impune menţinerea stării de arest preventiv dispusă faţă de inculpat prin încheierea din  ...... a Tribunalului Dolj

În baza art.112 alin.1 lit. b NCP s-a dispus confiscarea cuţitului folosit la săvârşirea faptei.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, s-a constatat că deşi în faza de urmărire penală, partea vătămată C.M. a precizat că se constituie parte civilă în cauză, prezent in instanţă la termenul din  2.05.2018, C. M. a învederat că nu mai solicită nici o despăgubire materială sau morală de la inculpat, astfel încât urmează a se lua act de această manifestare de voinţă.

Întrucât partea vătămată, in urma agresiunii exercitată de inculpat a fost internată in Spitalul clinic de urgentă Craiova, in perioada 12.11.2018 -16.11.2018, s-a admis acţiunea civilă formulată de către partea civilă Spitalul clinic judeţean de urgentă Craiova şi va fi obligat  inculpatul  P. V. I.în solidar cu părtile responsabile civilmente M.E. şi M. F. la plata sumei de 1635,76 lei cu titlu de cheltuieli de spitalizare, sumă ce va fi actualizată la data plătii.

În baza art. 274 alin. 1 şi 3  C.p.p. a fost obligat inculpatul  în solidar cu partile responsabile civilmente la 700 lei cheltuieli judiciare statului-fond şi urmărirea penală.

Ulterior, prin Încheierea din data de 14 iunie 2018 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul cu nr. ......./63/2018, în temeiul art.279 rap la art.278 din Codul de procedură penală s-a dispus înlăturarea omisiunii vădite şi îndreptarea erorii materiale din minuta  sentinţei penale nr. 324/12.06.2018, în sensul de a se va trece corect "Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice din infractiunea prev de art 32 NCP rap.la art. 188 alin 1 cpen cu aplic art 113 cpen in infractiunea prev de art 194 alin 1 cpen  cu aplic art 113 cpen”; în baza art. 114 alin 2 lit. b NCP rap la art 125 alin 2 NCP cu aplic art 396 alin 10 cpr pen., aplică inculpatului minor P.  V. I. măsura educativă a internării într-un centru de detentie pe o durată de 3 ani şi 4 luni, pentru săvârşirea infractiunii prev de art. 32 NCP rap. la art. 188 alin 1  cu aplic art. 113 NCP., în loc de "Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice din infractiunea prev de art 188 alin 1 cpen cu aplic art 113 cpen in infractiunea prev de art 194 alin 1 cpen  cu aplic art 113 cpen; în baza art. 114 alin 2 NCP rap la art 125 alin 2 NCP cu aplic art 396 alin 10 cpr pen., aplică inculpatului minor P.  V. I. măsura educativă a internării într-un centru de detentie pe o durată de 3 ani şi 4 luni, pentru săvârşirea infractiunii prev de artr 188 alin 1  cu aplic art. 113 NCP”.

 Pentru a dispune astfel, instanţa de fond a constatat în esenţă că, la data de 14 iunie 2018, s-a sesizat din oficiu cu privire la omisiunea vădită şi eroarea materială strecurate în minuta sentinţei penale  nr. ....../12.06.2018 pronunţată în dosarul nr. ......./63/2018, in sensul  că, în loc să se treaca corect infractiunea prev de art 32 NCP rap la art. 188 alin.1 NCp - faptă pentru care inculpatul P.V. I. a fost trimis în judecată prin actul de sesizare a instantei s-a trecut în mod eronat infractiunea prev de art. 188 alin. 1 NCP.

Totodată, s-a constatat că instanta de fond a omis să mentioneze corect prevederile textului in baza căruia s-a aplicat inculpatului minor măsura educativă privativă de libertate, respectiv dispoziţiile art. 114 alin. 2 li.t b NCp, fiind mentionat doar art. 114 alin. 2.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel – în termenul prevăzut de lege - inculpatul P. V. I., criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate, în motivele scrise depuse la dosar susţinând că în mod greşit instanţa de fond a reţinut în sarcina sa săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor, deşi în cauză existau probe care conduc la concluzia că fapta sa este vătămare corporală gravă; de asemenea, a apreciat că instanţa de fond i-a aplicat o pedeapsă prea aspră şi nu s-a dat eficienţă prevederilor art. 375 şi 399 C.p.p., sens în care trebuia să aibă în vedere faptul că a recunoscut fapta pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriu, a regretat-o şi a solicitat să fie judecat după procedura urgentă; astfel, instanţa de fond nu a dat eficientă dispoziţiilor legale privind individualizarea pedepsei şi nu a beneficiat la stabilirea pedepsei de vreo reducere.

Prin sentinţa penală nr. ............. pronunţată de Curtea de Apel Craiova, s-a dispus:

"În baza art. 421 pct. 2 lit. b C.p.p., admite apelul declarat de inculpatul P. V. I.

Desfiinţează în totalitate s.p. nr. ......../12.06.2018 şi încheierea din data de .......... pronunţate de Tribunalul Dolj şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

În baza art. 424 raportat la 399 C.p.p. menţine măsura arestării preventive.

În baza art. 275 alin. 3 C.p.p.

Cheltuielile judiciare din apel rămân în sarcina statului."

Pentru a se pronunţa astfel, Curtea de Apel Craiova a avut in vedere următoarele:

Analizând apelul declarat prin prisma motivelor invocate şi din oficiu, conform dispoziţiilor art. 417 alin.2 Cod procedură penală, Curtea a constatat următoarele:

Prin rechizitoriul cu nr. ......../P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului P. V. I., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativa la omor prev. de art. art. 32 rap. la art. 188 alin. 1 C.p. cu aplicarea art.113 C.p., constând în aceea că, la data de 21.11.2017 inculpatul l-a înjunghiat pe C. M. de mai multe ori cu un cuţit în zona hemitorace stâng, fesier stâng şi hemibuză superioară, iar apoi l-a lovit cu pumnii şi picioarele, provocându-i leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 25 zile îngrijiri medicale, punându-i în primejdie viaţa.

Fiind audiat de către instanţa de fond la data de 02.05.2018, inculpatul P.V. I. a recunoscut în totalitate fapta astfel cum a fost reţinută în actul de sesizare a instanţei, şi a solicitat ca judecata să aibă loc pe baza probelor administrate la urmărirea penală, conform dispoziţiilor art.  374 – 375 şi respectiv art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

La termenul din 30 mai 2018, apărătorul inculpatului a solicitat schimbarea încadrării juridice tentativă la infracţiunea de omor prev de art 32 C.p. rap la art 188 alin 1 C.p., în infracţiunea de vătămare corporală prev de art 194 alin. 1 lit. e C.p., invocând faptul că inculpatul nu a acţionat cu intenţia de a ucide pe numitul C. M., ci i-a aplicat acele lovituri cu cuţitul, pe fondul unei gelozii, auzind zvonuri că partea vătămată s-ar fi legat de concubina acestuia.

La data de 12. 06.2018 instanţa de fond a dispus:

"Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice din infractiunea prev de art. 188 alin. 1 C.pen cu aplic art. 113 C.pen in infractiunea prev de art. 194 alin 1 C.pen  cu aplic art. 113 C.pen.

În baza art. 114 alin. 2 NCP rap la art. 125 alin. 2 NCP cu aplic art. 396 alin 10 C.pr. pen., aplică inculpatului minor P. V. I. măsura educativă a internării într-un centru de detentie pe o durată de 3 ani şi 4 luni, pentru săvârşirea infractiunii prev de art. 188 alin 1  cu aplic art. 113 NCP”....

Potrivit dispoziţiilor art. 400 alin. 1 C.p.p. rezultatul deliberării se consemnează într-o minută, care trebuie să aibă conţinutul prevăzut de dispozitivul hotărârii, respectiv datele prevăzute la art. 107 privitoare la persoana inculpatului, soluţia dată de instanţă cu privire la infracţiune, indicându-se denumirea acesteia şi textul de lege în care se încadrează....

Încadrarea juridică a faptei înseamnă corespondenţa dintre fapta materială şi norma legală ce i se aplică, respectiv totalitatea normelor legale ce îi determină caracterizarea juridică. Presupune stabilirea textului de lege care prevede, sancţionează şi caracterizează fapta concretă ca infracţiune potrivit acestui text. Încadrarea juridică implică stabilirea dispoziţiilor legale incidente.

Deşi inculpatul P.V.I. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor prev. de art. art. 32 rap. la art. 188 alin. 1 C.p. cu aplicarea art.113 C.p., la pronunţarea hotărârii instanţa de fond a avut în vedere o altă încadrare juridică, respectiv infracţiunea de omor prev de art. 188 alin 1  cu aplic art. 113 C.p.

Ulterior prin încheierea din data de 14 iunie 2018, în temeiul art.279 rap la art.278 din Codul de procedură penală s-a dispus înlăturarea omisiunii vădite şi îndreptarea erorii materiale din minuta sentinţei penale nr. ........, în sensul că se va trece corect "Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice din infractiunea prev de art. 32 NCP rap. la art.188 alin 1 C.pen cu aplic art. 113 C.pen in infractiunea prev de art. 194 alin 1 C.pen  cu aplic art. 113 C.pen”; în baza art. 114 alin 2 lit. b NCP rap la art. 125 alin 2 NCP cu aplic art. 396 alin 10 C.pr.pen., aplică inculpatului minor P. V. I. măsura educativă a internării într-un centru de detentie pe o durată de 3 ani şi 4 luni, pentru săvârşirea infractiunii prev de art. 32 NCP rap. la art. 188 alin 1  cu aplic art. 113 NCP”.

Potrivit art. 278 (1) C.p.p.”Erorile materiale evidente din cuprinsul unui act procedural se îndreaptă de însuşi organul de urmărire penală, de judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de cameră preliminară ori de instanţa care a întocmit actul, la cererea celui interesat ori din oficiu”.

Pentru a uza de procedura prevăzută de art. 278 C.p.p, trebuie să fim în prezenţa unor erori materiale şi evidente din cuprinsul unui act procedural întocmit de un organ judiciar (de pildă tehnoredactarea greşită a unor date, nume, menţiuni, enumerări de obligaţii sau măsuri de supraveghere, nu greşeli de judecată). Prin erori materiale înţelegem erorile în activitatea de consemnare, într-un act procedural document, cu rol de instrumentum, a constatărilor organului judiciar ce rezultă din alte acte ale dosarului. Prin erori evidente se înţelege acea diferenţă de necontestat dintre ceea ce rezultă din conţinutul materialului documentar din dosar şi ceea ce s-a consemnat în actul ce conţine eroarea, ce poate fi stabilită prin simpla comparaţie între acestea, fără a fi necesară o operaţiune de evaluare, interpretare sau judecată.

 Având în vedere aceste aspecte, nu ne aflăm în prezenţa unei erori materiale, ci a unei erori de judecată în situaţia în care instanţa de fond s-a pronunţat asupra altei infracţiunii decât asupra infracţiunii pentru care a fost sesizată, nefiind posibilă remedierea acesteia uzând de procedura îndreptării erorilor materiale.

Poate fi reţinută drept situaţie care justifică aplicarea procedurii îndreptării erorii materiale greşita denumire a infracţiunii pentru care a fost aplicată măsura educativă inculpatului în condiţiile în care din starea de fapt şi din încadrarea juridică dată, ar rezulta fără dubiu că instanţa de fond a avut în vedere atunci când a pronunţat hotărârea temeiul prevăzut de art. 32 raportat la art. 188 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 113 C.p. – tentativă la infracţiunea de omor, însă judecătorul de la instanţa de fond a dispus îndreptarea erorii materiale cu privire la încadrare juridică a faptei şi nu cu privire la greşita denumire a infracţiunii.

Datorită acestor modificări, instanţa de control judiciar nu a putut stabili care a fost voinţa reală a judecătorului la pronunţarea soluţiei şi aplicarea măsurii educative de 3 ani şi 4 luni inculpatului minor (art. 188 alin. 1 C.p. sau art. 32 raportat la art. 188 alin. 1 C.p.), întrucât internarea se dispune pe o perioadă cuprinsă între 5 şi 15 ani, când pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea de 20 de ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă, cu atât mai mult cu cât instanţa de fond  nu s-a pronunţat asupra cererii inculpatului de a fi judecat potrivit procedurii simplificate de recunoaştere a învinuirii.  Prin pedeapsa prevăzută de lege potrivit dispoziţiilor art. 187 C.p. se înţelege pedeapsa prevăzută de textul de lege care incriminează fapta săvârşită în forma consumată, fără luarea în considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei.

De asemenea se are în vedere şi modul de soluţionare a cererii de schimbare a încadrării juridice formulate de către inculpatul minor P. V. I., în sensul că instanţa a respins cerere de schimbarea a încadrării juridice din infractiunea prev art.188 alin 1 C.p cu aplic art. 113 C.p. în infractiunea prev. de art. 194 alin 1 C.p. cu aplic art. 113 C.p., făcând referire la infracţiunea de omor, deşi a fost trimis în judecată pentru tentativă la infracţiunea de omor prev. de art. 32 raportat la art. 113 C.p. şi fără a indica litera din cele cinci cuprinse la art. 194 C.p.

Chiar dacă persoana vătămată C.M. s-a prezentat la instanţa de control judiciar, Curtea nu poate dispune o soluţie cu privirea la acţiunea penală direct în apel, încălcarea principiilor nemijlocirii, publicitaţii şi contradictorialitaţii pun în discuţie însăşi garanţia dreptului de acces la doua grade de jurisdicţie, conferite de  art. 2 din Protocolul nr. 7 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Cum încălcările dispoziţiilor legale au adus o vătămare inculpatului, care nu poate fi înlăturată decât prin anularea hotărârii şi a încheierii din data de 14 iunie 2018, Curtea în baza art. 421 pct. 2 lit. b C.p.p., a admis apelul declarat de inculpatul P. V. I.  împotriva sentinţei penale nr. ........ din data de 12 iunie 2018, pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul cu nr. ........./63/2018, a desfiinţat în totalitate s.p. nr. ........../12.06.2018 şi încheierea din data de 14.06.2018, pronunţate de Tribunalul Dolj în dosarul cu nr. /63/2018 şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă, menţinând actele şi măsurile dispuse până la data de 30.05.2018.

Cu privire la măsura preventivă dispusă în speţă Curtea a reţinut următoarele:

Potrivit art. 399 alin. 1 C.p.p. „instanţa are obligaţia ca prin hotărâre să se pronunţe asupra menţinerii, revocării, înlocuirii ori încetării de drept a măsurii preventive dispuse pe parcursul procesului penal cu privire la inculpat”.

Potrivit dispoziţiilor art. 242 alin. 2 C.pr.pen., măsura preventivă se înlocuieşte, din oficiu sau la cerere, cu o măsură preventivă mai uşoară, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru luarea acesteia şi, în urma evaluării împrejurărilor concrete ale cauzei şi a conduitei procesuale a inculpatului, se apreciază că măsura preventivă mai uşoară este suficientă pentru realizarea scopului prevăzut la art. 202 alin. (1).

Curtea a constatat că se impune în continuare menţinerea stării de arest a inculpatului, întrucât temeiurile care au determinat arestarea nu s-au modificat. Prin temeiuri care au determinat arestarea trebuie să se înţeleagă condiţiile şi cazurile riguros arătate în textele art. 223 C.proc.pen., pentru că numai în cazul în care se constată existenţa acestora la dosarul cauzei, se poate dispune această măsură de excepţie, a arestării preventive.

Raportat la criteriile prev. de art. 223 alin. 2 C.p.p. pe baza evaluării gravităţii presupusei faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia (la data de 12.11.2017, în jurul orelor 10:30, persoana vătămată C. M. în timp ce se deplasa pe strada ....... din mun. Craiova, a fost înţepată de mai multe ori cu cuţitul şi lovită cu pumnii şi picioarele de către inculpatul P. V. I., iar pentru leziunile produse au fost necesare 25 zile îngrijiri medicale, fiindu-i pusă în primejdie viaţa) a relaţiilor sociale vizate, instanţa a apreciat că se impune menţinerea arestării preventive a inculpatului P. V. I..

Având în vedere aspectele expuse anterior s-a apreciat că este necesară privarea de libertate pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică, motivat şi de faptul că actiunea inculpatului este de natura a crea în opinia publică un sentiment de insecuritate dar şi credinţă că justiţia nu actionează împotriva infractionalităţii.

Prin urmare, instanta este obligată să vegheze la un just echilibru între măsura privării de libertate pe de o parte şi interesul public de protectie a cetaţenilor împotriva comiterii de infracţiuni grave cum este cazul infracţiunii de tentativă la omor cu privire la care există indicii că a fost comisă de inculpat. Astfel, infracţiunea de tentativă la omor aduce atingere uneia din cele mai importante valori sociale ocrotite de legea penală, respectiv viaţa şi integritatea persoanelor, iar impactul negativ produs în rândul colectivităţii şi al opiniei publice este unul considerabil.

În ceea ce priveşte cererea subsidiară a inculpatului P. V.I.de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu Curtea apreciază, pentru aceleaşi considerente anterior expuse, că temeiurile avute în vedere la dispunerea măsurii arestării preventive a inculpatului există în continuare, impunându-se privarea de libertate a acestuia, lăsarea  in libertate prezentând pericol pentru ordinea publica, motiv pentru care o va respinge ca neîntemeiată.

Pentru toate aceste considerente, instanţa a apreciat că se impune menţinerea stării de arest preventiv, măsură care este totodată proporţională cu gravitatea acuzaţiei aduse inculpatului şi necesară pentru realizarea scopului prev. de art. 202 C.p.p, iar o altă măsură preventiva nu ar fi suficientă pentru realizarea acestui scop.

În baza art. 424 raportat la 399 C.p.p., s-a menţinut măsura arestării preventive.

În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare din apel, au rămas în sarcina statului.

În rejudecare, cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Dolj la data de ........., sub nr. ......../63/2018*, fixându-se termen de judecată la data de ............

La data de 08.11.2018, inculpatul P. V. I. a dat o declaraţie, prin care a recunoscut faptele aşa cum sunt descrise in rechizitoriu, însă nu şi încadrarea juridică pentru care a fost trimis in judecată.

La data de 22.11.2018, inculpatul, prin apărător ales, a depus la dosar cerere de schimbare a încadrării juridice a faptei din infracţiunea de tentativă la omor, prev. de art. 32 rap. la art. 188 alin. 1 Ncpp cu aplic. art. 113 Ncp, în infracţiunea de vătămare corporală, prev.d e3 art. 194 alin. 1 lit. e Ncp cu aplic. art. 113 Ncp.

La data de 06.12.2018, inculpatul P. V. I. a menţionat că nu doreşte să dea declaraţie.

Tot la data de 06.12.2018, a fost audiată persoana vătămată C. M.

La data de 09.01.2019, a fost înaintat referatul de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune Dolj.

La data de 17.01.2019, au fost audiate partea responsabilă civilmente M.F., martora R. B.S. şi inculpatului P. V. I. i s-a luat un supliment de delcaraţie.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, tribunalul reţine următoarea situaţie de fapt:

În dimineaţa zilei de 12.11.2017, în jurul orelor 10:30-11:00, în timp ce se deplasa pe strada .......... din cartierul ............. din Craiova, inculpatul P. V. I. a întâlnit persoana vătămată C. M, care era împreună cu concubina sa C. L. şi fiul lor în vârstă de 2 ani şi jumătate, intenţionând să meargă la soacra sa pentru a monta suporţi pentru perdele.

Între P. V. I.şi C. M. a avut loc un conflict verbal, inculpatul reproşând persoanei vătămate că s-a luat de concubina sa.

Conflictul a degenerat în acte de violenţă, în timpul căruia inculpatul P. V. Ionuţ l-a lovit pe C. M.cu un cuţit, de mai multe ori, în zona hemitorace stâng, precum şi cu pumnul sau bocancul  în zona fesierului stânga şi hemibuza superioară.

După săvârşirea faptei, inculpatul a lăsat victima căzută pe sol şi a părăsit locul unde a avut loc agresiunea, deplasându-se către o staţie peco din cartierul N.R.  iar pe traseu a aruncat cuţitul obiect corp delict.

Persoana vătămată C. M. a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul Clinic de Urgenţă Craiova unde a fost internată cu diagnosticul: ,,agresiune fizică. 4 plăgi înţepate torace posterior şi la nivelul fesei stângi, PNX. stâng, emfizem subcutanat hemitorace stâng. plagă buză superioară. echimoză şi excoriaţie ochi drept. sindrom algic toracic, insuficienţă respiratorie.”

Din raportul de expertiză medico-legală nr. 3575/A1/15.11.2017, emis de I.M.L. Craiova, rezultă că numitul C. M. a prezentat la examinare leziuni de violenţă ce pot data din 12.11.2017 şi s-au putut produce prin lovire cu corp dur şi lovire repetată cu obiect înţepător-tăietor, posibil cuţit, cu cea mai mare probabilitate, leziunile tăiat-înţepate fiind produse cu un singur obiect. Vătămările corporale suferite au necesitat pentru vindecare 25 zile îngrijiri medicale şi au pus în primejdie viaţa persoanei vătămate.

Astfel, aşa cum s-a învederat anterior, fiind audiat de către instanţa de judecată, inculpatul P. V. I.,  a recunoscut în totalitate fapta astfel cum a fost reţinută în actul de sesizare a instanţei, respectiv că în ziua de 12.11.2017, întâlnindu-l-l pe strada .....din municipiul Craiova pe partea vătămată C.  M. care era însoţit de concubina şi fiul său minor , inculpatul i-a reproşat că s-a luat de concubina acestuia, după care l-a lovit-o pe partea vătămată de mai multe ori cu un cuţit in zona hemitoracelui stâng, în zona fesierului stând,  şi în zona fetei, şi cu pumnii în zona fetei,  iar după agresiune, a lăsat victima la pământ şi a părăsit locul incidentului, aruncând pe traseu cuţitul.

Recunoaşterea inculpatului se coroborează de altfel cu următoarele mijloace de  probă: proces-verbal de cercetare la faţa locului (fila 6 dup) şi planşă foto anexă; plângerea şi declaraţiile persoanei vătămate (fila 32),  declaraţii martorilor C. L. (fila 27 dup), M. I. A. (fila 37 dup), C. G. (fila 40 dup), R. B. (fila 43 dup), raportul de expertiză medico -legal nr. 3575/A1/15.11.2017 (fila 24 dup)  şi  declaraţiile inculpatului.

La termenul din 22.11.2018, apărătorul inculpatului a solicitat schimbarea încadrării juridice din infractiunea de tentativă de omor prev deart 32 Cp rap la art 188 alin 1  în infractiunea de vătămare corporală prev de art 194 alin 1 lit e  NCP invocând că inculpatul nu actionat cu intentia de a ucide pe numitul C. M., ci i-a aplicat acele lovituri cu cutitul pe fondul unei gelozii, auzind zvonuri că partea vătămată s-ar fi legat de concubina acestuia.

Instanţa mai constată că la termenul din 17.01.2019, inculpatul a revenit asupra cererii sale de schimbare a incadrarii juridice, renuntand la aceasta, după ce anterior, instanţa dispusese administrarea probatoriului propus in cauză de catre parchet, in vederea lamuririi starii de fapt sub aspectul laturii subiective.

Prin urmare se constată că fapta inculpatului care în data de 12.11.2017 a înjunghiat pe partea vătămată C. M., de mai multe ori cu un cutit în zona hemitorace stâng, fesier stâng, iar apoi l-a lovit cu pumnii şi picioarele, provocându-i leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 25 de zile îngrijiri medicale, cu punerea în primejdie a vietii, realizează continutul constitutiv al infractiunii de tentativă de omor, faptă prev de art 32 NCP rap la art 188 alin.1 NCp cu aplic art 113 NCp.

În ceea ce priveşte latura subiectiva, in raport de faptul că lovirea părtii vătămate s-a făcut atât cu un corp dur -probabil cu pumnii şi picioarele  in zona fetei, dar şi prin mai multe lovituri cu un corp vulnerabil-un cutit, apt să producă moartea, cu intensitate, în regiuni vitale ale corpului, fiind nevoie şi de o interventie chirugicală pentru a salva viata victimei,  se impune concluzia că inculpatul a avut reprezentarea că prin acest mod de actiona se putea produce un rezultat letal - moartea victimei şi chiar dacă nu a dorit acest rezultat a acceptat totuşi survenirea lui prin modalitatea în care a aplicat acele lovituri multiple,  cu cutitul in zone  vitale ale corpului părtii vătămate.

Vinovăţia inculpatului minor fiind pe deplin stabilită şi dovedită, la alegerea măsurii educative ce urmează a fi luată faţă de acest inculpat se vor avea în vedere potrivit art 115 alin 2 C.pen., criteriile prev. de art. 74 C.pen. respectiv împrejurările şi  modul de comitere a infracţiunii (atacarea persoanei vătămate sub impulsul unui sentiment de gelozie), precum şi mijloacele folosite (a unui cuţit), starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii (punerea in primejdie a vieţii persoanei vatămate), lipsa antecedentelor penale, nivelul precar de educaţie, acesta abandonând cursurile şcolare în cursul clasei a VII-a , starea de sănătate, situaţia familiară şi socială asa cum este expusă în referatul de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune Dolj, precum şi circumstanţele personale ale inculpatului.

Este adevărat că fapta săvârşită de inculpat este una gravă fiind lezate valori sociale fundamentale cu referire la viaţa persoanei, însă trebuie avute în vedere şi împrejurările comiterii faptei, pe fondul unei stări de gelozie manifestată de un inculpat care nu împlinise vârsta de 18 ani, în sensul că ar fi auzit zvonuri despre aspectul că partea vătămată s-a legat de concubina inculpatului, zvon care s-a dovedit nereal - aşa cum a declarat chiar concubina inculpatului - martora R. B.

 Se va mai avea în vedere ca pe parcursul procesului penal a avut o atitudine de recunoaştere şi regret a faptei săvârşite.

De asemenea, instanţa va reţine aplicabile în cauză şi dispoziţiile art. 75 alin. 2 lit. a C. pen., in sensul că ulterior săvârşirii faptei, atât inculpatul cat si parinţii săi au depus eforturi pentru despăgubirea persoanei vătămate, precum şi asigurarea financiară a eforturilor de recuperare medicală, fapt atestat şi de către persoana vătămată, în declaraţia dată în faţa instanţei (fila 32); De altfel, persoana vătămată C.M. nu s-a mai constituit parte civilă în cauză.

De asemenea, se constată că părinţii inculpatului au achitat şi cheltuielile efectuate de persoana vătămată în vederea prezentării la temenele de judecată, în condiţiile în care aceasta lucrează în Spania, astfel instanţa constatând şi efortul depus de catre inculpat şi familia acestuia in vederea derularii procedurii judiciare cu celeritate.

Mai mult din referatul de evaluare întocmit în cauză rezultă că inculpatul face parte dintr-o familie închegată care se bucură de o atitudine pozitivă în comunitate , că se implică in treburile gospodăreşti, ajutându-şi părintii şi beneficiază de sprijinul şi suportul familiei,  apreciindu-se ca fiind scăzut riscul de mai comite alte infractiuni.

Prin urmare, faţă de toate aceste aspecte, instanţa apreciază că luarea faţă de inculpat a unei măsuri educative privative de libertate – având în vedere natura şi gravitatea faptei, respectiv măsura internării într-un centru de detentie, conform art. 125 alin 1 C. pen., va fi în măsură să contribuie la reeducarea acestuia şi la reintegrarea sa în societate.

Instanţa se va indrepta spre aplicarea perioadei  de internare, stabilită  conform art. 125 alin. 2 C. pen., spre minim, având în vedere incidenţa art. 75 alin 2 lit a C. pen., perioada ce urmează a fi redusă cu 1/3 prin aplicarea dispoziţiilor art. 396 alin 10 teza II-a C. proc. pen. 

Avându-se  deci în vedere considerentele expuse anterior, în baza art. 114 alin. 2 lit. b C. proc. pen. rap. la art. 125 alin. 2 NCP cu aplic. art. 396 alin. 10 C. proc. pen. şi a art. 75 alin. 2 lit. a C. pen. rap. la art. 128 C. pen. aplică inculpatului minor P.  V. I., măsura educativă a internării într-un centru de detentie pe o durată de 3 ani şi 4 luni pentru săvârşirea infractiunii prev. de art.  32 NCP rap. la art. 188 alin. 1 NCP cu aplic. art. 113 NCP.

În baza art. 399 alin 1 C. proc. pen.şi art. 127 C. pen. rap. la art. 72 alin. 1 C. pen. deduce perioada retinerii şi arestării preventive începând cu data de 22.12.2017 şi în continuare la zi şi mentine măsura arestării preventive dispusă faţă de inculpat prin încheierea din  22.12.2017 a Tribunalului Dolj.

 În baza art.112 alin.1 lit. b NCP dispune confiscarea cuţitului folosit la săvârşirea faptei.

Totodată se apreciază că faţă de gravitatea faptei, de trendul ascendent al infractiunilor comise cu violentă, fapte care produc un impact negativ deosebit în rândul colectivităţilor unde se comit, precum şi pentru  buna desfăşurare a procesului penal se impune mentinerea stării de arest preventiv dispusă faţă de inculpat prin încheierea din  22.12.2017 a Tribunalului Dolj.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, se constată că deşi în faza de urmărire penală, partea vătămată C. M. a precizat că se constituie parte civilă în cauză, prezent in instanţă la termenul din  06.12.2018, C. M. a învederat că nu mai solicită nici o despăgubire materială sau morală de la inculpat, astfel încât urmează a se lua act de această manifestare de voinţă.

Întrucât partea vătămată, in urma agresiunii exercitată de inculpat a fost internată in Spitalul clinic de urgentă Craiova , in perioada 12.11 2018 -16 11 2018, urmează a se admite acţiunea civilă formulată de către partea civilă  Spitalul clinic judetean de urgentă Craiova şi va fi obligat  inculpatul  P. V. I. în solidar cu părtile responsabile civilmente M. E. şi M. F. la plata sumei de 1635,76 lei cu titlu de cheltuieli de spitalizare, sumă ce va fi actualizată la data plătii.

În baza art. 274 alin. 1 şi 3 C.p.p. obligă pe inculpat în solidar cu partile responsabile civilmente la 700 lei cheltuieli judiciare statului (din care 200 lei reprezintă cheltuieli efectuate în faza de urmărire penală).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 375 alin 1 şi 12 C. proc. pen., admite cererea inculpatului minor P.V.I. privind aplicarea procedurii în cazul recunoaşterii învinuirii.

În baza art. 114 alin. 2 lit. b C. proc. pen. rap la art. 125 alin. 2 NCP cu aplic. art. 396 alin. 10 C. proc. pen. şi a art. 75 alin. 2 lit. a C. pen. rap. la art. 128 C. pen. aplică inculpatului minor P.  V. I., fiul lui .........., născut la data de  ........ in ......., cu domiciliul în ................. jud......., , măsura educativă a internării într-un centru de detentie pe o durată de 3 ani şi 4 luni pentru săvârşirea infractiunii prev. de art.  32 NCP rap. la art. 188 alin. 1 NCP cu aplic. art. 113 NCP.

În baza art. 399 alin 1 C. proc. pen.şi art. 127 C. pen. rap. la art. 72 alin. 1 C. pen. deduce perioada retinerii şi arestării preventive începând cu data de 22.12.2017 şi în continuare la zi şi mentine măsura arestării preventive dispusă faţă de inculpat prin încheierea din  22.12.2017 a Tribunalului Dolj.

 În baza art.112 alin.1 lit. b NCP dispune confiscarea cuţitului folosit la săvârşirea faptei.

Se ia act că partea vătămată C. M., fiul lui ..........., ns.............., cu domiciliul în ..........., nu s-a mai constituit parte civilă împotriva inculpatului.

Admite acţiunea civilă formulată de către partea civilă Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Craiova cu sediul in Craiova, str. .........şi obligă pe inculpatul P. V. I. în solidar cu părtile responsabile civilmente M. E. şi M. F., ambii cu domiciliul în ................... jud........., la plata sumei de 1635,76 lei cu titlu de cheltuieli de spitalizare, sumă ce va fi actualizată la data plătii.

În baza art. 274 alin. 1 şi 3 C.p.p. obligă pe inculpat în solidar cu partile responsabile civilmente la 700 lei cheltuieli judiciare statului (din care 200 lei reprezintă cheltuieli efectuate în faza de urmărire penală).

Cu apel în 10 zile de la comunicare.

Pronuntată în sedintă publică, azi ..........

Preşedinte, Grefier,

Domenii speta