Acṭiune în regres între codebitori solidari. Puterea de lucru judecat a sentinṭei penale Apel.

Decizie 322 din 20.03.2019


Acṭiune în regres între codebitori solidari. Puterea de lucru judecat a sentinṭei penale Apel.

Cuprins pe materii: Drept civil. Drept penal. Codebitori solidari

Index alfabetic:

- Situaṭie de fapt stabilită de instanṭa penală

- Raporturile dintre codebitorii solidari

- Putere de lucru judecat

C.civ.: art.1003, art.1052; C.pen.:art.22

Situaţia de fapt reţinută de instanţa penală se opune cu putere de lucru judecat în ceea ce priveşte modalitatea de săvârşire a faptelor şi stabilirea persoanei care şi-a însuşit foloasele necuvenite rezultate din săvârşirea infracţiunilor. Reclamanta şi pârâtul răspund în solidar faţă de creditor, dar, între aceştia, raporturile sunt reglate în funcţie de destinaţia foloaselor materiale. Instanţa penală a concluzionat că pârâtul nu a obţinut niciun beneficiu, toate foloasele materiale au fost însuşite de către reclamantă, astfel încât aceasta trebuie să suporte întreaga creanţă datorată creditorului.

Tribunalul Galaṭi, secṭia I civilă, dec.civ. nr.322/20.03.2019

Prin apelul formulat, pârâtul a susṭinut că, la stabilirea contribuţiei fiecărui debitor, obligat solidar faţă de creditor, instanṭa trebuia să aibă în vedere persoana care a obţinut beneficiile materiale, din infracţiunile reţinute, rolul şi modalitatea de acţiune a fiecărui inculpat.

Apelul este fondat.

Situaţia de fapt reţinută de instanţa penală se opune cu putere de lucru judecat şi în ceea ce priveşte modalitatea de săvârşire a faptelor, stabilirea persoanei care şi-a însuşit foloasele necuvenite rezultate din săvârşirea infracţiunilor.

 Instanṭa penală a reṭinut că actele şi lucrările dosarului nu relevă obţinerea vreunui beneficiu material de către pârât, din activitatea infracṭională, astfel încât, instanţa civilă nu poate primi niciuna dintre susţinerile şi apărările reclamantei, în referire la modalitatea în care autorul şi complicele infracţiunilor de corupţie şi-au împărţit foloasele materiale, sursa banilor deţinuţi de complice, deoarece o soluţie contrară ar încălca puterea de lucru judecat a sentinţei penale.

Reclamanta şi pârâtul răspund în solidar faţă de creditor, dar, între aceştia, raporturile sunt reglate în funcţie de destinaţia foloaselor materiale, despre care instanţa penală a concluzionat că au ajuns la reclamantă, întrucât pârâtul nu a obţinut niciun beneficiu. O soluţie contrară ar fi inechitabilă, deoarece pârâtul ar fi obligat la restituirea unor sume de bani, rezultate în urma săvârşirii unor infracţiuni, deşi nu a beneficiat de aceste sume.

Având în vedere disp.art. 1003 V.C.civ. şi 1052 V.C.civ, care reglementează raporturile dintre debitorii solidari, Tribunalul a concluzionat că reclamanta trebuie să suporte întreaga creanţă datorată creditorului, întrucât din sentinţele penale rezultă că toate foloasele materiale au fost însuşite de către aceasta.

Faṭă de cele ce preced, apelul a fost admis.