Minori si familie

Sentinţă civilă 638 din 01.04.2019


Document finalizat

Cod ECLIECLI:RO:JDBRLD:2019:001.000638

Dosar nr. 3812/189/2018

R O M A N I A

JUDECATORIA BARLAD

JUDB

SENTINTACIVILANr. 638/2019

Sedinta publica de la 01 Aprilie 2019

Instanta constituita din:

JUDECATORIA

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta la data de 21.06.2018 sub nr. de dosar Xreclamanta reclamanta X X X a chemat in judecata pe paratul X X-X solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna desfacerea casatorieiprindivort, din culpa exclusiva a paratului.

In motivarea in fapt, reclamanta arata ca,a avut o relatie de concubinaj cu paratul si s-au casatorit la data de 27 noiembrie 2017, conform certificatului de casatorie seria CY nr.X, act nr. 14 din data de 27.11.2017. In prezent sunt despartiti in fapt de aproximativ 3 saptamani.

Sustineca, la inceputul casatoriei, relatiile dintre ei erau bune, amandoi dorind sa-sie intemeieze o familie bazata pe intelegere si afectiune.

Pe parcurs, au intervenit neintelegeri, relatiile s-au racit, mai ales din cauza faptului ca paratul nu avea un loc de munca si nici nu isi dorea sa munceasca.

Astfel, pentru a asigura familiei un venit , eranevoitasameargala munca cu ziua prin sat, iar el statea acasa. De asemenea, tot ea a fost cea care a plecat la munca in strainatate si l-a luat si pe parat, dar nici in strainatate nu a muncit.

Certurile dintre ei au continuat din cauza faptului ca paratulpromitea ca se va angaja, ca va munci oriunde, darde fapt acesta nu s-a tinut niciodata de promisiune.

Considera ca relatia nu mai poate continua, iar cele aratate mai sus constituie motive temeinice pentru desfacerea casatoriei, evidentiaza incompatibilitatea dintre ei cu privire la perceptia vietii de familie si conduc la concluzia ca mentinerea casatoriei nu isi mai gaseste ratiunea, relatiile dintre ei fiind grav si iremediabil vatamate.

Mentioneaza ca , ultima locuinta comuna a fost in satul X, corn. X jud. X. Din casatorialornu au rezultat copii.

In consecinta, solicita admiterea actiunii de divort asa cum a fost formulata, precizandcaestede acord si cu desfacerea casatoriei din culpa comuna sau prin acord.

Cererea a fost motivata in drept pe dispozitiileart.373Codcivil.

In sustinere a atasat certificatul de casatorie si copie de pe actul de identitate alreclamantei.

Indovedireacererii, a solicitat probacuinscrisuri si probatestimoniala.

Paratul nu a formulat intampinare si nu s-a prezentat in fata instantei.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri si testimoniala.

Analizand materialul probator administrat in cauza, Judecatoria retine urmatoarele:

Partile s-au casatorit la data de 27.11.2017, casatoria lor fiind inregistrata la acea data sub nr. 14 in registrul starii civile al comunei X jud. X, conform certificatului de casatorie aflatin copie la fila 8in prezentul dosar.

Cei doi soti au avut domiciliul comun in satul X, com. X, jud. X.

Din relatia celor doinuau rezultat copii.

Prin declaratia data in fata instantei martora X X, audiata la propunerea reclamantei,mamaacesteia, a aratat ca, partile sunt casatorite din noiembrie 2017, din relatia lor nu au rezultat copii, reclamanta fiind insa insarcinata in prezent. Sunt despartiti din vara anului trecut, cand paratul a plecat din domiciliul comun. S-au despartit pentru ca paratul nu se duce la munca, o ameninta pe reclamanta. Considera ca, nu mai poate fi continuata relatia dintre cei doi pentru ca paratul este diferit, vorbeste si alta limba, este rom. Este rau, agresiv, consuma alcool si ii reproseaza reclamantei mai multe aspecte legate de faptul ca ea are un copil in varsta de 6 ani dintr-o alta casatorie.

In cauza de fata sunt aplicabileprevederile art. 373 lit. b) din Codul civil (Legea nr. 287/2009),conform carora „ Divortul poate avea loc atunci cand, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila” si art. 379 din Codul civil (Legea nr. 287/2009), conform carora: In cazul prevazut la art. 373 lit. b) divortul se poate pronunta daca instanta stabileste culpa unuia dintre soti in destramarea casatoriei. Cu toate acestea daca din probele administrate rezulta culpa ambilor soti instanta poate pronunta divortul din culpa lor comuna, chiar daca numai unul dintre ei a facut cerere de divort.”

Pentru aceste motive, intrucat relatiile dintre cei doi soti sunt iremediabil vatamate, instanta apreciaza ca cererea principala a reclamantei este temeinica, astfel incat o va admite si, in temeiul art. 373 alin 2 din Codul civil (Legea nr. 287/2009),, va desface casatoria din culpa paratului intrucat din probele administrate in cauza, este conturata culpa exclusiva a acestuia in destramarea relatiilor de famX intrucat acesta a parasit domiciliul comun, este agresiv verbal cu reclamanta .

Urmeaza a lua act ca reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Actiunea a fost legal timbrata.

2