Minori si familie

Sentinţă civilă 2860 din 11.12.2019


Acestaeste document finalizat

Cod ECLIECLI:RO:JDBRLD:2018:001.002860

Dosar nr. 6766/189/2017

R O M A N I A

JUDECATORIA X

JUDB

Sentinta civila Nr. 2860/2018

Sedinta publica de la 11 Decembrie 2018

Instanta constituita din:

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei civile de fata, instanta constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei X sub nr. X din data de 23.10.2017, reclamanta X X a chemat in judecata pe paratul X X, solicitand instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa dispuna stabilirea locuintei minorei X X X la domiciliul reclamantei si obligarea paratului la pensiei de intretinere in favoarea minorei.

In motivarea in fapt a cererii de chemare in judecata reclamanta a aratat, in esenta, ca prin sentinta civila nr. X15.05.2014 a Judecatoriei X, modificata prin decizia civila nr. X/A/25.11.2014 a Tribunalului X a fost desfacuta casatoria dintre parti, stabilindu-se locuinta minorei la parat.

Prin sentinta civila nr. X/18.04.2016 a Judecatoriei X i s-a admis cererea pentru exercitare drepturi parintesti, stabilindu-se un program de vizitare a minorei, insa paratul nu i-a permis sa-si vada fiica, fiind nevoita astfel sa apeleze la executorul judecatoresc pentru a pune in executare hotararea, semnand un angajament in acest sens, pe care paratul nu l-a respectat.

Mai arata ca fiica ei a fost traumatizata psihic atat de catre tatal ei, cat si de catre ceilalti membri ai familie, iar mediul in care creste minora este nociv. Mai arata ca din discutiile purtate cu vecinii minora este in permanenta trista, inchisa in ea si intr-o stare permanenta de frica. Lipsa unui parinte reprezinta o trauma pentru copil, iar aceasta trauma este provocata de catre comportamentul paratului caruia nu-i pasa de fiica lui, ci doreste a se razbuna pe reclamanta, provocandu-i minorei suferinta.

In drept cererea a fost intemeiata pe disp. art. 403 Cod civil.

In probatiune a solicitat proba cu inscrisuri, interogatoriul paratului, ancheta psihosociala si proba cu martorii X X si X X.

ParatulX X la data de 4.12.2017 a formulat intampinare prin care a aratat ca nu este de acord cu cererea de chemare in judecata, iar cele afirmate de reclamanta nu corespund realitatii. De la momentul pronuntarii hotararii de divort si pana in prezent nu s-au modificat conditiile pe care le ofera si care au fost avute in vedere de instanta atunci cand a stabilit locuinta minorei la domiciliul sau.

Precizeaza paratul ca nu este adevarat ca ii interzice reclamantei sa tina legatura cu minora, insa este cea care nu vine sa o vada, iar atunci cand a venit, minora a fost cea care nu a vrut sa vorbeasca cu ea, fara ca sa o influenteze in vreun fel.

Arata paratul ca de la momentul divortului reclamanta a avut mai multe relatii de concubinaj, in prezent fiind la a treia si minora nu doreste sa mearga la ea, pentru ca este dusa in diferite locuri si nu ii place aceasta instabilitate a reclamantei.

Crede ca reclamanta ar trebui sa incerce sa se apropie de minora si nu sa vina cu executorul si cu jandarmii sa o traumatizeze. Ar trebui mai intai sa discute cu ea si abia apoi sa incerce sa o ia la domiciliul ei.

Mai arata ca minora este bine ingrijita, nu este trista si nu a fost pusa niciodata la munca de catre el sau de vreun alt membru al familiei sale.

Pentru motivele aratate mai sus, solicita respingerea actiunii reclamantei.

A solicitat administrarea probei cu inscrisuri, interogatoriu si martorii X X si X X.

Sub aspect probatoriu, instanta a incuviintat si administrat in cauza la termenul de judecata din data de 29.03.2018, la solicitarea ambelor parti, proba cu inscrisuri, interogatoriul partilor si proba testimoniala constand in audierea martorilor X X, X X, X X si X X si a dispus efectuarea unei anchete psihosociale la domiciliul partilor.

De asemenea, din oficiu, instanta de judecata in temeiul art. 264 alin. 1 Cod civil rap. la art. 486 Cod civil si art. 237 alin. 2 pct. 7 Cod procedura civila a dispus ascultarea minorei X X X in camera de consiliu (f. 79; 97), iar Primaria com. X, jud. X si Primaria om. X, jud. X au intocmit referatele de ancheta psihosociala nr. 1687/18.06.2018 (f. 69; 100).

Analizand actele si lucrarile dosarului prin prisma cererii formulate, instanta retine:

In fapt, minora X X X s-a nascut la data de 24.12.2004, din relatia de casatorie a celor doua parti, X X si X X, iar pana la data desfacerii casatoriei si a despartirii acestora in fapt, minora a locuit impreuna cu ambii parinti, la domiciliul tatalui, minora continuand sa locuiasca la acea adresa si dupa momentul parasirii domiciliului de catre reclamanta.

Prin sentinta civila nr. X12.05.2014 a Judecatoriei X, modificata prin decizia civila nr. X/A/25.11.2014 a Tribunalului X, s-a dispus desfacerea casatoriei partilor prin acord, exercitarea autoritatii parintesti cu privire la minora X X X de ambii parinti, stabilirea locuintei minorei la tata si obligarea reclamantei la plata pensiei de intretinere in favoarea minorei.

Ulterior, prin sentinta civila nr. X/18.04.2016 pronuntata de Judecatoria X in dosarul nr. X/189/2016 ramasa definitiva prin decizia civila nr. X/A/2016 a Tribunalului X s-a stabilit ca reclamanta sa aiba legaturi personale cu minora si s-a majorat cuantumul pensiei de intretinere de la suma de 150 de lei la suma de 190 lei/lunar.

Avand in vedere situatia conflictuala existenta intre parinti care se reflecta asupra modalitatii in care inteleg sa-si gestioneze drepturile si obligatiile parintesti cu privire la minora, prin incheierea din 22.06.2017 pronuntata de Judecatoria X in dosarul nr. X/189/2017 s-a admis cererea de incuviintare a executarii silite pornita in dosarul de executare silita nr. X/2017 a X si s-a incuviintat executare silita prin executare directa a titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr. X/18.04.2016 pronuntata de Judecatoria X in dosarul nr. 13/189/2016.

In acest context s-a incercat punerea in executare a programului de vizitare a minorei stabilit prin sentinta civila mentionata anterior, astfel cum releva procesele-verbale nr. 371/2017 din 06.07.2017 si 13.07.2017 intocmite de X(f. 31; 36).

Instanta retine din declaratiile partilor coroborate cu procesul-verbal de audiere a minorei din 19.09.2018 (f. 97) ca pe parcursul desfasurarii procesului civil, minora a parasit la data de 18.09.2018 imobilul in care domicilia cu tatal sau si s-a prezentat la locuinta mamei situata in sat X, com. X, jud. X. Ulterior, aceasta din nou din proprie initiativa si fara acordul parintilor sai a parasit locuinta mamei si a revenit la imobilul tatalui sau.

Conform referatului de ancheta sociala intocmit de Primaria com. X, jud. X (f. 100-101) reclamanta domiciliaza intr-un imobil apartinand numitei X impreuna cu concubinul sau, numitul X, si urmeaza sa dea nastere unui copil, fiind insarcinata in urma relatiei de uniune consensuala cu acesta din urma, astfel cum releva sustinerile reclamantei coroborate cu declaratiile minorei.

In drept, instanta a fost investita cu solutionarea unei cereri privind modificarea masurilor luate cu privire la copil. Astfel, fata de faptul ca partile au fost casatorite, in prezent fiind divortate, iar minora X X X s-a nascut in timpul casatoriei, instanta retine incidenta prevederilor art. 504 Cod civil conform carora ”daca parintii sunt divortati, autoritatea parinteasca se exercita potrivit dispozitiilor referitoare la efectele divortului in raporturile dintre parinti si copii”.

Asadar, potrivit art. 400 alin. 1 Cod civil ”In lipsa intelegerii idntre parinti sau daca aceasta este contrara interesului superior al copilului, instanta stabileste (…) locuinta minorului la parintele cu care locuieste in mod statornic”. In acest sens, instanta va avea in vedere prevederile art. 403 Cod civil potrivit carora, ”In cazul schimbarii imprejurarilor, instanta de tutela poate modifica masurile cu privire la drepturile si indatoririle parintilor divortati fata de copiii lor minori (...).”

Prin urmare, instanta urmeaza a analiza in ce masura s-au schimbat imprejurarile retinute de instanta de judecata prin sentinta civila nr. X12.05.2014 a Judecatoriei X, modificata prin decizia civila nr. X/A/25.11.2014 a Tribunalului X, astfel incat sa se justifice modificarea masurilor luate cu privire la minora X X X.

In ceea ce priveste locuinta minorei, instanta va retine prevederile art. 496 alin. 3 Cod civil coroborat cu art. 400 alin. 1 Cod civil, conform carora, in caz de neintelegere intre parinti, instanta de tutela hotaraste cu privire la locuinta copilului, luand in considerare concluziile raportului de ancheta psihosociala si ascultandu-i pe parinti si pe copil, daca a implinit varsta de 10 ani. De asemenea, instanta apreciaza incidente si prevederile art. 21 din Legea nr. 272/2004 care stabilesc o serie de criterii ce trebuie avute in vedere la evaluarea interesului copilului in momentul stabilirii locuintei acestuia, respectiv: disponibilitatea fiecarui parinte de a-l implica pe celalalt parinte in deciziile legate de copil si de a respecta drepturile parintesti ale acestuia din urma, disponibilitatea fiecaruia dintre parinti de a permite celuilalt mentinerea relatiilor personale, situatia locativa din ultimii 3 ani a fiecarui parinte, istoricul cu privire la violenta parintilor asupra copilului sau asupra altor persoane, distanta dintre locuinta fiecarui parinte si institutia care ofera educatie copilului, precum si prevederile art. 2 alin. (6) din Legea nr. 272/2004 care determina criteriile ce trebuie avute in vedere pentru determinarea interesului superior al copilului, anume: nevoile de dezvoltare fizica, psihologica, de educatie si sanatate, de securitate si stabilitate si apartenenta la o familie; opinia copilului, in functie de varsta si gradul de maturitate; istoricul copilului, avand in vedere, in mod special, situatiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice alta forma de violenta asupra copilului, precum si potentialele situatii de risc care pot interveni in viitor; capacitatea parintilor (...) de a raspunde nevoilor concrete ale acestuia si mentinerea relatiilor personale cu persoanele fata de care copilul a dezvoltat relatii de atasament.

Prin decizia civila nr. X/A/25.11.2014 pronuntata de Tribunalul X, instanta a stabilit ca minora sa locuiasca impreuna cu tatal sau, avand in vedere faptul ca aceasta a locuit de la nastere la domiciliul tatalui si a bunicilor paterni, acestea fiind persoanele care s-au preocupat de cresterea si educarea minorei, spre deosebire de timpul alocat de catre reclamanta fiicei sale. S-a retinut totodata ca reclamanta nu a detinut o locuinta, fiind tolerata in imobilul concubinului sau din acea perioada, mediu familial apreciat de catre instanta de apel ca fiind criticabil din punct de vedere al moralitatii.

Instanta constata ca imprejurarile avute in vedere de catre instanta de apel nu s-au modificat, posibilitatile locative ale partilor ramanand aceleasi, astfel, paratul locuieste in acelasi imobil cu parintii sai, iar reclamanta a initiat o noua relatie de concubinaj cu o alta persoana, astfel cum rezulta din rapoartele de ancheta sociala aflate la filele nr. 69 si 100-101.

Potrivit declaratiilor martorilor X X (f. 72) si X X (f. 95) paratul se preocupa de cresterea si educarea minorei, iar grija acestuia pentru fiica sa a determinat sa fie un copil ingrijit in care i se asigura nevoile pentru o dezvoltare armonioasa.

De asemenea, instanta retine ca minora si-a manifestat dorinta succesiv de a avea acces la ambii parinti si a fost perceputa ca uneori se simte deceptionata in relatia cu parintii sai avand in vedere modul in care acestia inteleg sa isi gestioneze relatia de fosti parteneri afectivi. La interpelarea instantei in cadrul ascultarii in camera de consiliu nu a putut oferi un motiv pentru care a parasit locuinta in care domicilia cu tatal sau, fara permisiunea acestuia, acest comportament fiind perceput de catre instanta ca o transpunere a atitudinii ostile pe care o au parintii unul fata de celalalt, care nu fac altceva decat sa genereze si mai multa confuzie pentru minora, putand crea un comportament disfunctional si manifestari emotionale cu impact negativ asupra performantei scolare si a relatiilor interpersonale.

In aceasta situatie, instanta apreciaza ca este necesara mentinerea unei locuinte statornice si a unui program prin care sa se asigure o rutina zilnica, precum si stabilirea de reguli si asteptari clare pe care minora sa le inteleaga si sa le urmeze in mod constant, iar in prezent tatal poate asigura aceste cerinte.

Nu in ultimul rand, instanta va tine cont si de mediul familial existent in locuinta reclamantei, aceasta convietuind cu o alta persoana, urmand a da nastere si unui copil, iar minora X X nu este familiarizata cu niciuna dintre aceste persoane.

Concluzionand, instanta are in vedere ca reclamanta nu a facut dovada schimbarii imprejurarilor care au determinat masura stabilirii locuintei la domiciliul tatalui, probele administrate in cauza nedovedind ca tatal a expus minora unor situatii nepotrivite, de natura a pune in pericol dezvoltarea acestuia sau ca ar avea un comportament necorespunzator, agresiv fata de minora.

Prin urmare, avand in vedere interesul superior al copilului care se manifesta prin dreptul acestuia de a avea parte de o dezvoltare fizica si morala normala, de echilibru socioafectiv si de viata de familie, instanta apreciaza ca actuala locuinta a minorei corespunde acestui standard de viata la care are dreptul minorul, astfel incat, in baza art. 496 alin. 3 si art. 403 Cod civil, va respinge cererea formulata de reclamanta X X, in contradictoriu cu paratul X X, ca fiind neintemeiata.

Fata de solutia de respingere a actiunii, in baza art. 453 Cod procedura civila, instanta va obliga reclamanta sa achite paratului suma de 900 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand onorariu avocat.

3

Domenii speta