Pretenţii

Sentinţă civilă **** din 05.11.2019


R O M Â N I A

TRIBUNALUL X, SECŢIA X

Dosar nr. X*

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din data de X

Completul constituit din :

PREŞEDINTE: X

GREFIER: X

Pe rol se află soluţionarea cauzei privind reclamanţii X şi X şi pârâtul X (în continuare – X, n. red. X), având ca obiect pretenţii.

Cererea se soluţionează fără citarea părţilor conform art. 200 alin. 2 C.proc.civ.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă,  după care:

Instanţa reţine cauza în pronunţare cu privire la excepţia de necompetenţă funcţionată a Tribunalului X, Secţia X.

INSTANŢA,

Deliberînd asupra excepţiei de necompetenţă funcţională, constată:

Prin cererea de chemare în judecată formulată în contradictoriu cu X, reclamanţii X şi X au solicitat plata unor despăgubiri pentru prejudiciile morale şi materiale suferite ca urmare a unui accident rutier produs la data de X, în urma căruia a decedat ruda lor, X.

Cauza a fost înregistrată iniţial pe rolul Tribunalului X, Secţia X, la data de X, însă această secţie şi-a declinat competenţa prin încheierea din data de X în favoarea Secţiei X a Tribunalului X. Drept urmare, cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului X, Secţia a X, sub nr. X* la data de X.

Prin hotărârea Colegiului de Conducere al Tribunalului X nr. X din X s-a stabilit că în situaţia litigiilor avînd ca obiect o acţiune în răspundere civilă delictuală formulată de o persoană fizică în contradictoriu cu X, competenţa funcţională este alocată secţiilor X, X şi X, până la data începerii funcţionării efective a Tribunalului X.

Printr-un act normativ ulterior, respectiv prin art.  39 alin. 4 şi 7 din Legea nr. 132/2017, X, a fost dizolvat, iar patrimoniul acestuia a fost preluat de X.

Drept urmare, întrucât prezentul litigiu face parte din categoria celor ce se soluţionează în primă instanţă de Secţiile X, X şi X ale Tribunalului X, în conformitate cu o normă de organizare internă a instanţei, excepţia de necompetenţă funcţională invocată din oficiu urmează să fie admisă, iar competenţa de soluţionare a cauzei declinată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE:

Admite excepţia necompetenţei funcţionale a Secţiei X.

Declină competenţa de soluţionare a cauzei privind reclamanţii X, CNP X, cu domiciliul în comuna X, judeţul X şi X, CNP X, cu domiciliul în municipiul X, str. X nr. X , judeţul X în favoarea Secţiei X a Tribunalului X.

Constată ivit conflictul negativ de competenţă.

Suspendă judecata cauzei până la soluţionarea conflictului negativ de competenţă.

Trimite dosarul Curţii de Apel X (Secţia X sau Secţia X) în vederea soluţionării conflictului negativ de competenţă.

Fără cale de atac.

Pronunţată în şedinţă publică azi, X.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. X/Thred. X

2 ex./XXXXXX.2019

Domenii speta