Hotărârea prin care prima instanţă soluţionează cauza

Decizie 1143 din 03.09.2019


Potrivit dispoziţiilor art.370 alin.1 Cod pr.penală „hotărârea prin care cauza este soluţionată de prima instanţă de judecată (…) se numeşte sentinţă”.

În speţă, prima instanţă nu a pronunţat o sentinţă, ci o încheiere, astfel încât hotărârea nu îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute de art.370 alin.1 Cod pr.penală, aspect ce echivalează cu nesoluţionarea cauzei, în condiţiile în care prima instanţă nu s-a pronunţat asupra faptei reţinută în sarcina inculpatului prin actul de sesizare printr-o sentinţă, aşa cum prevăd dispoziţiile legale arătate mai sus.

Prin hotărârea - încheiere pronunţată la data de 5 noiembrie 2018 de Judecătoria Craiova, în dosarul nr. 10437/215/2017, s-a respins cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul P. M. O. din infracţiunea prev. de art. 270 alin. 3 din legea 86/2006 în infracţiunea prev. de art. 452 lit. h din legea 227/2015

In baza art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006 , cu aplic. art. 396 alin. 10 C.p.p. a fost condamnat inculpatul P. M. O. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 65 alin. 1 c. pen. s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d din c. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie, pe toată perioada executării pedepsei închisori, conform art. 65 alin. 3 c. pen.

În baza art. 67 alin. 2 c. pen. s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d din c. pen. cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe, conform art. 68 alin. 1 lit. b din c. pen.

În baza art. 91 C. pen.  s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi s-a stabilit un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. a fost obligat inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen.  s-a impus inculpatului să execute următoarea obligaţie:

- să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Ilfov În baza art. 93 alin. (3) C. pen.,

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Dobroieşti, judeţ Ilfov pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen

Latura civilă

S-a constatat că inculpatul a achitat în timpul judecăţii suma totală de 52.500 lei,

În temeiul art. 19  c. pr. pen, art. 397 c. pr.pen, art. 23 alin. 3 C.proc.pen., 1357 c. civ s-a admis acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova şi a fost obligat inculpatul la plata sumei de 234.427 lei (reprezentând taxe vamale, accize, TVA) reprezentând daune materiale către această parte civilă, la care s-au adăugat dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate de la data comiterii faptei şi până la data achitării integrale a sumei solicitate.

În baza art. 404 alin. 4 lit. c din c. pr. pen.  s-a menţinut măsura sechestrului asigurator asupra autoutilitarei marca Renault Trafic folosit de inculpat la săvârşirea faptei autoturism ce aparţine numitului B. M. F. conform contractului de vânzare-cumpărare din data de 11.07.2014, până la concurenţa sumei de 234.427 lei, luată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova prin ordonanţa din data de 03.04.2017. 

S-a menţinut măsura sechestrului asigurator asupra averii mobile şi imobile a inculpatului până la concurenţa valorii de 234.427 lei, luată de instanţa de judacă, prin încheierea din data de 08.10.2018, pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul 10437/215/2017/a8

În baza art. 404 alin. 4 lit. d din c. pr. pen. rap. la art. 112 alin. 1 lit. b din c. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpat a cantităţii de 24.987 pachete ( 499.740 ţigarete) marca ASHIMA, fără timbru fiscal românesc, având inscripţia ”Made by arangement with the trade mark owners for HTS Switzerland” şi 5000 pachete (100.000 ţigarete) marca PRIDE, fără timbru fiscal românesc.

S-a constatat că inculpatul a fost reţinut şi arestat preventiv de la data de 13.03.2017  (fila 49 dup) până la data de 12.04.2017 (încheierea din 12.04.2017 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul cu nr. 10437/215/2017/a1.1).

A fost obligat  inculpatul la 1500 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că la data de 04.04.2017 a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Craiova sub nr. 10437/215/2015 rechizitoriul cu nr. 2093/P/2017  din data de 04.04.2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova prin care a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv inculpatul P. M. O., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de transportul bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006.

În drept, s-a apreciat că fapta inculpatului care în noaptea de 13.03.2016, în jurul orelor 01.00 a fost oprit în trafic în mun. Craiova, la intersecţia străzilor Potelu şi Caracal, în timp ce transporta cu autoutilitara marca Renault Trafic cantitatea de 24.987 pachete (499.740 ţigarete) marca ASHIMA, fără timbru fiscal românesc, având inscripţia ”Made by arangement with the trade mark owners for HTS Switzerland” şi 5000 pachete  (100.000 ţigarete) marca PRIDE, fără timbru fiscal românesc, cunoscând că provin din contrabandă, aducând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 286.927 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de disp. art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel inculpatul P. M. Orlando, partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Craiova şi P. M. C.

Inculpatul a invocat, printre alte motive, nelegalitatea hotărârii primei instanţe, în sensul că aceasta s-a pronunţat asupra fondului cauzei prin  încheiere, deşi trebuia să se pronunţe prin sentinţă.

Prin decizia penală nr. 1143/2019 din 03 septembrie 2019 a Curţii de Apel Craiova pronunţată în dosarul nr.10437/215/2017, au fost admise toate apelurile, a fost desfiinţată hotărârea-încheiere pronunţată la data de 05.11.2018 de Judecătoria Craiova şi a fost trimisă  cauza spre rejudecare la instanţa de fond, Judecătoria Craiova.

În motivarea deciziei s-au arătat următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art.370 alin.1 Cod pr.penală „hotărârea prin care cauza este soluţionată de prima instanţă de judecată (…) se numeşte sentinţă”.

În speţă, prima instanţă nu a pronunţat o sentinţă, ci o încheiere, astfel încât hotărârea nu îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute de art.370 alin.1 Cod pr.penală, aspect ce echivalează cu nesoluţionarea cauzei, în condiţiile în care prima instanţă nu s-a pronunţat asupra faptei reţinută în sarcina inculpatului prin actul de sesizare printr-o sentinţă, aşa cum prevăd dispoziţiile legale arătate mai sus.

În consecinţă, sunt incidente dispoziţiile art.421 pct.2 lit.b teza a II-a Cod pr.penală.