Ucidere din culpa

Hotărâre 412 din 15.04.2019


Prin încheierea penală nr. 412 din camera de consiliu din 15 aprilie 2019 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Arad, în baza art. 345 alin. (3) teza a III-a Cod procedură penală cu aplicarea art. 282 alin. (1), (2), (3), (4) lit. a) Cod procedură penală şi art. 102 alin. (2) Cod procedură penală, exclude din materialul probator administrat în dosarul penal nr. …/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, declarațiile martorilor RP f 45 up şi GV f 46 up.

În baza art. 345 alin. (3) Cod procedură penală va dispune comunicarea prezentei încheieri către procuror cu solicitarea de a preciza, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii, dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.

Va respinge în rest cererile şi excepțiile invocate de inculpat.

În motivarea acestei încheieri, judecătorul de cameră preliminară a reţinut următoarele:

Prin memoriu depus la dosarul cauzei, inculpatul BG a invocat nelegalitatea actului de sesizare a instanţei de judecată, a efectuării actelor de urmărire penală şi a administrării probelor de către organele de urmărire penală în dosarul …/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad.

În susținerea punctului de vedere a invocat:

Nu a fost respectat dreptul la apărare atât timp cât în faza de urmărire penală avocatul inculpatului a solicitat în baza art. 92 Cod Procedură Penală să fie încunoștințat cu privire la efectuarea oricărui act de urmărire penală. Cu toate acestea, au fost audiați martori fără ca avocatul să fie încunoștințat. Față de această împrejurare, solicită să se constate nulitatea relativă şi să se excludă declarația martorei SF din data de 18.12.2017, declarația martorei BD din data de 08.05.2018, declaraţia martorei RM din data de 12.06.2018, declarația martorului OCG din data de 25.07.2018, declarația martorului RR din data de 10.09.2018 şi declarația martorei GV din data de 10.09.2018.

Invocă neregularitatea actului de sesizare a instanței din prisma nerespectării dispozițiilor imperative prevăzute de art. 328 al. 1 Cod Procedură Penală. Susține că în dosarul de față există o insuficientă coroborare între mijloacele de probă enumerate de procuror şi descrierea faptelor fiecare faptă expusă şi fiecare afirmație trebuind să se sprijine pe o referire la probele existente cu indicarea paginii din dosar.

Solicită instanței reaudierea tuturor celor care au fost audiați în cursul urmăririi penale, aspect care permite printre altele să adreseze întrebări acestora fiind astfel garantat dreptul la o apărare efectivă.

Solicită instanței să constate nulitatea relativă a ordonanței de extindere a cercetărilor din data de 18.06.2018 cu consecința constatării nulității tuturor actelor de urmărire penală subsecvente acestui moment.

Raportat la dispozițiile art. 305 al. 1 Cod Procedură Penală, întotdeauna organul de urmărire penală dispune mai întâi începerea urmăririi penale față de faptă, extinderea urmăririi penale direct față de persoane încalcă dispozițiile legale cât şi etapele urmăririi penale fiind omisă faza de investigare a faptei.

Prin omisiunea începerii urmăririi penale cu privire la faptă, constatată prin procesul verbal de cercetare întocmit de către Inspecția Muncii a fost încălcat principiul oficialității procesului penale prevăzut de art. 7 Cod Procedură Penală. Nu trebuie omis faptul că extinderea cercetării penale în cauză a fost dispusă sub supravegherea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, competența cercetării unei cauze cu acest aspect aparținând Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad.

În subsidiar punctului 4, solicită să se constate nulitatea relativă a ordonanțelor de continuare a urmăririi penale față de persoană din data de 18.06.2018 şi a celei de confirmare a continuării urmăririi penale față de persoană din data de 25.06.2018, cu consecința constatării nulității tuturor actelor de urmărire penală subsecvente acestui moment inclusiv a actului de sesizare a instanței.

Arată că inculpatul a dobândit calitățile de suspect, respectiv de inculpat prin ordonanțele de continuare a urmăririi penale faţă de persoană din data de 18.06.2018, confirmată prin ordonanța din data de 25.06.2018 (suspect) şi ordonanța din data de 01.08.2018 (inculpat). După cum se poate observa dobândirea calităților de suspect, respectiv inculpat pentru săvârșirea infracțiunilor reținute în ordonanța de schimbare a încadrării juridice din data de 28.06.2018, a avut loc anterior acestui moment. O asemenea eroare a organului judiciar denotă faptul că ordinea firească a etapelor urmăririi penale nu a fost respectată, sens în care apreciază că şi în această situație au fost încălcate principiile fundamentate ale legalității procesului penal reglementat de art. 2 Cod Procedură Penală.

Analizând excepțiile si cererile formulate de inculpat judecătorul de cameră preliminară stabilește următoarele:

Prin rechizitoriul din data de 15.01.2019 din dosarul …/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, a fost trimis în judecată inculpatul BGC, pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă prevăzută de art. 192 al. 2 Cod Penal şi neluare a măsurilor de sănătate şi securitate în muncă prevăzute de art. 349 al. 2 Cod Penal, aflate în concurs formal prevăzut de art. 38 al. 2 Cod Penal.

Referitor la prima observație făcută de inculpat referitoare la încălcarea dreptului de apărare, judecătorul constată că la data de 25.07.2018 (f 371 up) inculpatul a solicitat să fie încunoștințat despre efectuarea tuturor actelor de urmărire penală care vor fi efectuate la dosar pentru a putea participa la acestea. Cererea a fost aprobată în aceeași zi de către procuror conform rezoluției de pe cerere.

Cu toate acestea (judecătorul va analiza declarațiile martorilor în ordinea în care acestea se află la dosar ), la data de 10.09.2018 sunt audiați martorul RR f 45, GV f 46 up, fără ca avocatul ales al inculpatului să fie încunoștințat despre efectuarea acestor audieri.

Martorii OC audiat la data de 25.07.2018 f 52 up, martora BDaudiată la data de 08.05.2018 f 59 up, martora RM f 60 la data de 12.06.2018, martora SF la data de 18.12.2017 f 61 up au fost de asemenea audiați în absența avocatului inculpatului dar la data audierii acestora nu exista cererea de participare, audierile fiind anterioare datei de 25.07.2018.

Prin urmare, în ceea ce privește declarațiile martorilor RR f 45 şi GV f 46, judecătorul stabilește că declarațiile acestora au fost luate în absența avocatului ales al inculpatului, care nu a fost încunoștințat aşa cum cere art. 92 Cod Procedură Penală.

Această împrejurare atrage nulitatea relativă a acestora în condițiile art. 282 Cod Procedură Penală, care nu poate fi înlăturată decât prin excluderea acestor declarații în condițiile art. 102 al. 2 Cod Procedură Penală. Mai trebuie făcută precizarea că posibilitatea de readministrare a probelor testimoniale în faţa instanței de judecată (la cererea procurorului, a inculpatului sau din oficiu) nu înlătură nulitatea întrucât rolul cercetării judecătorești nu este acela de a suplini probatoriul administrat nelegal în faza de urmărire penală, ci de a verifica în condițiile specifice fazei de judecată (în special contradictorialitatea), temeinicia acuzației. În caz contrar, judecătorul ar prelua rolul acuzatorului public iar urmărirea penală nu ar mai avea nicio semnificație procesuală distinctă, confundându-se cu judecata.

Referitor la a doua observație făcută de către inculpat, judecătorul stabilește că, cuprinsul rechizitoriului este conform prevederilor art. 328 Cod Procedură Penală conținând toate mențiunile prevăzute de textul legal susmenționat.

Referitor la solicitarea inculpatului de reaudiere a  tuturor persoanelor audiate în faza de urmărire penală, judecătorul stabilește că o astfel de solicitare nu face obiectul procedurii de cameră preliminară.

Referitor la observațiile inculpatului legate de desfășurarea urmăririi penale judecătorul constată faptul că:

La data de 19.07.2017 organele de cercetare penală s-au sesizat cu privire la decesul victimei BI din data de 19.07.2017.

Prin ordonanța din data de 19.07.2017 f 13 up, a fost începută urmărirea penală in rem pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 192 al. 1 Cod Penal.

La data de 30.08.2017 în baza ordonanței Primului Procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad cauza a fost preluată de acest parchet.

La data de 18.06.2018, s-a dispus extinderea urmăririi penale cu privire la comiterea infracțiunii prevăzute de art. 349 al. 2 Cod Penal potrivit art. 311 Cod Procedură Penală.

La data de 28.06.2018, a fost schimbată încadrarea juridică a faptei din art. 192 al. 1 Cod Penal şi art. 349 al. 2 Cod Penal în art. 192 al. 2 şi 349 al. 2 Cod Penal cu aplicarea art. 38 al. 1 Cod Penal.

La data de 18.06.2018, s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de suspectul BG pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 192 al. 2 Cod Penal şi 349 al. 2 Cod Penal.

Prin ordonanța din data de 01.08.2018, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 192 al. 2, 349 al. 2 cu aplicarea art. 38 al. 2 Cod Penal.

Față de acest mod de desfășurare al urmăririi penale, judecătorul stabilește că observațiile inculpatului sunt nefondate.

Astfel, faptul că nu există o ordonanță de începere a urmăririi penale pentru infracțiunea prevăzută de art. 349 al. 2 Cod Penal nu este un motiv de constatare a nulității relative a ordonanței din data de 18.06.2018. Această ordonanță a fost dată potrivit art. 311 Cod Procedură Penală într-o cauză în care deja era începută urmărirea penală, neexistând o prevedere legală care să ceară ca urmărirea penală să fie începută de 2 ori în aceeași cauză așa cum consideră inculpatul că ar trebui făcut.

Este adevărat faptul că a fost dispusă începerea urmăririi penale faţă de suspect pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 192 al. 2 şi 349 al. 2 Cod Penal la data de 18.06.2018, anterior datei de 28.06.2018 când a fost dispusă schimbarea încadrării juridice din art. 192 al. 1 în art. 192 al. 2 Cod Penal, însă această eroare nu a produs inculpatului vreo vătămare care să nu poată fi înlăturată decât prin desființarea actului. Ulterior, la un interval scurt de timp a fost schimbată încadrarea juridică a faptei 28.06.2018 şi la 01.08.2018 a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de inculpat.

În ceea ce privește observația făcută de către inculpat în sensul că ordonanța de extindere a cercetărilor a fost dispusă sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pa lângă Tribunalul Arad deşi cauza este de competența Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, este nefondată şi nu are în vedere ordonanța primului Procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad din data de 30.08.2017 prin care cauza a fost preluată de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad.

Prin încheierea penală nr. 532 din camera de consiliu din 13 mai 2019 judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei  Arad,  în baza art. 346 alin. 4 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul dat în dosarul penal nr. …/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, prin care a fost trimis  în judecată inculpatul BGC pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 192 al. 2 Cod Penal şi 349 al. 2 Cod Penal cu aplicarea art. 38 al. 2 Cod Penal.

Dispune începerea judecății cauzei, urmând ca stabilirea termenului de judecată să se facă ulterior rămânerii definitive a prezentei încheieri.

Împotriva acestei încheieri a declarat contestaţie inculpatul BGC solicitând prin concluziile scrise şi orale puse de avocatul său admiterea contestaţiei, desfiinţarea încheierilor şi, rejudecând cauza, să se constate nelegalitalea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în sensul de a se constata nulitatea relativă şi să se dispună  excluderea următoarelor declaraţii de martor: declaraţia de martor a numitei SFM din data de 18.12.2017; declaraţia  de martor a numitei BD din data de 08.05.2018; declaraţia de martor a numitei RM din dala de 12.06.2018 şi declaraţia de martor a numitului OCG din data de 25.07.2018:

Să se  constate nulitatea relativă a ordonanţei de extindere a cercetărilor din data de 18.06.2018,  cu consecinţa constatării nulităţii tuturor actelor de urmărire penală subsecvente acestui moment, inclusiv a actului de sesizare al instanţei, acesta fiind întocmit în condiţii de nelegalitate,  aspect care constituie un viciu procedural, care invalidează sesizarea instanţei, motiv pentru care  solicită  impunerea  organului de urmărire penală remedierea neregularităţilor actului de sesizare în termenul stabilit de art. 345 alin, 3 Cod procedură penală.

În subsidiar punctului II, să se  constate nulitatea relativă a ordonanţelor de continuare a urmăririi penale faţă de persoană din data de 18.06.2018, a celei de continuare a continuării urmăririi penale faţă de persoană din data de 25.06.2018, cu consecinţa constatării nulităţii tuturor actelor de urmărire penală subsecvente acestui moment, inclusiv a actului de sesizare al instanţei, acesta fiind întocmit în condiţii de nelegalitate, aspect care constituie un viciu procedural care invalidează sesizarea instanţei, motiv pentru care  solicită să se  impună  organului de urmărire penală remedierea neregularităţii  actului de sesizare în termenul stabilit de art. 34-5 alin. 3 Cod procedură penală-

Se se constate neregulariatea rechizitoriului emis în dosarul nr. …/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, acesta fiind întocmit în condiţii de nelegalitate (la  rândul lui, este afectat de nulitatea ordonanţei de extindere a cercetărilor din data de 18.06.2018, nulitatea ordonanţelor de continuare a urmăririi penale faţa de persoană din data de 18.06.2018, a celei de confirmare a continuării urmăririi penale faţă de persoană din data de 25.06.2018), aspect care constituie un viciu procedural care invalidează sesizarea instanţei, motiv pentru care  solicită  impunerea  organului de urmărire penală remedierea neregularităţilor actului de sesizare în termenul stabilit de art. 345 alin. 3 Cod procedură penală.

Prin încheierea penală nr. 65 din camera de consiliu din 25 iunie 2019, completul de judecători de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Arad, în baza art. 347 Cod procedură penală admite contestaţia declarată de inculpatul BGC împotriva încheierii penale nr. 412 din camera de consiliu din 15 aprilie 2019 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Arad şi a încheierii penale nr. 532 din Camera de consiliu din 13 mai 2019 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Arad pronunţate în dosarul nr. 1004/55/2019/a1, pe care le desfiinţează şi rejudecând:

Admite cererile şi excepţiile formulate de inculpatul BGC cu privire la nulitatea relativă a declaraţiilor martorilor SFM, BD, RM, OCG şi în consecinţă:

În baza art. 345 alin.3 teza III Cod procedură penală cu aplicarea art. 282 alin.1 Cod procedură penală şi art. 102 alin.2 Cod procedură penală constată nulitatea relativă şi dispune excluderea din materialul probatoriu administrat în dosarul nr. …/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad a declaraţiilor martorilor SFM– fila 61 dosar u.p., BD– fila 59 dosar u.p., RM – fila 60 dosar u.p., OCG– fila 52 dosar u.p.

Respinge restul excepţiilor invocate de inculpatul BGC.

Menţine dispoziţiile încheierii penale nr. 412 din camera de consiliu din 15 aprilie 2019 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Arad privind excluderea din materialul probatoriu administrat în dosarul nr. …/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad a declaraţiilor martorilor RP şi GV.

Dispune comunicarea prezentei încheieri către procuror cu solicitarea, ca în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii, să precizeze dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.

În motivarea acestei încheieri s-au avut în vedere următoarele considerente:

În ceea ce priveşte critica lipsei încunoştinţării avocatului ales, despre efectuarea unor acte de urmărire penală, contrar unei cereri expres formulate în acest sens, judecătorii de cameră preliminară sesizaţi pe calea contestaţiei, reţin că această situaţie contravine dreptului avocatului suspectului sau inculpatului, reglementate de art. 92 Cod procedură penală, potrivit cărora, în cursul urmăririi penale, avocatul are dreptul să asiste ala efectuarea oricărui act de urmărire penală, cu anumite excepţii, putând solicita să fie încunoştinţat  de data şi ora efectuării actului.

Din actele dosarului rezultă că la data de 26 iulie 2017 (fila 367 dosar u.p.), avocatul ales al inculpatului a formulat cerere prin care a solicitat să fie încunoştinţat cu privire la efectuarea oricăror acte de urmărire penală şi să se permită participarea avocatului la desfăşurarea acestora. Se remarcă, că ulterior acestei cereri, căreia nu i s-a dat curs, la  data de 18 decembrie 2017 a fost ascultată martora SFM, la data de 8 mai 2018 a fost ascultată martora BD, la data de 12 iunie 2018 a fost ascultată martora RM şi la data de 25 iulie 2018 a fost ascultat martorul OCG.

Fiind astfel nerespectate dispoziţiile legale procesuale devine aplicabilă sancţiunea procesuală a nulităţii actului, efectuat în asemenea condiţii neprocedurale conform art. 280 Cod procedură penală, potrivit căruia, încălcarea dispoziţiilor legale care reglementează desfăşurarea procesului penal, atrage nulitatea actului, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală.

În cazul sancţiunii procesuale a nulităţii relative, vătămarea procesuală a dreptului trebuie să aibă un caracter concret şi de neînlăturat decât prin desfiinţarea actului respectiv. Legea circumstanţiază astfel aplicarea acestei sancţiuni ca ultima ratio, primând salvgardarea actului procesual şi a efectului acestuia.

În prezenta cauză, ascultarea martorilor susmenţionaţi, în lipsa încunoştinţării avocatului ales despre efectuarea actului, deşi exista o cerere în acest sens, cu încălcarea dispoziţiilor legale, nu atrage nulitatea absolută, regimul acestora fiind strcit şi expres reglementat în cuprinsul art. 281 Cod procedură penală.

În ceea ce priveşte nulitatea relativă există trei condiţii cumulative care trebuie a fi incidente  pentru a se putea ajunge la anularea unui act şi anume:

- Să se constate o încălcare a dispoziţiilor legale care reglementează desfăşurarea procesului penal. S-a arătat anterior că s-a procedat la ascultarea unor martori fără a fi încunoştinţat avocatul ales despre acest act de urmărire penală, deşi exista cerere în acest sens.

- încălcarea dispoziţiilor legale care reglementează desfăşurarea procesului penal să aibă ca urmare producerea unei vătămări procesuale părţilor ori subiecţilor procesuali principali.În acest sens, este amintit dreptul la apărare, drept fundamental, care este garantat de Constituţia României, mai multe articole ale legii fundamentale dezvoltând şi consacrându-i conţinutul – art. 15(1), art.16(1), art.20(1), art.24(1,2),art.124(2),art.131(1).Corelativ, dreptul la apărare este garantat în art. 6 Cod procedură penală, text care instituie obligaţii în ceea ce priveşte asigurarea deplinei exercitări a drepturilor procesuale, asigurarea posibilităţii pregătirii şi exercitării lor, astfel încât persoana învinuită sau inculpată să fie pedepsită potrivit vinovăţiei şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală.

Conform art.5 Cod procedură penală, sarcina administrării probelor în procesul penal, în cursul urmăririi penale, revine organelor de urmărire penală, aceasta fiind cea mai importantă şi laborioasă activitate a fazei de urmărire penală, prin care se tinde la aflarea adevărului şi lămurirea cauzei sub toate aspectele – art. 100 Cod procedură penală.

Art.6 alin.3 lit.c din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, standard european de protecţie în materia dreptului de a dispune de timpul şi înlesnirile necesare pentru apărare, se aplică, fiind, printre altele, un element al noţiunii de proces echitabil în materie penală care poate juca un rol important, în măsura în care nerespectarea iniţială a acestui drept ar putea compromite caracterul echitabil al procesului penal(Hot. Imbrioscia c.Elveţia din 24.11.1993, Hot. Murray c.Marea Britanie din 28.10.1994).

Raportând la cauză dispoziţiile procedurale, ansamblul dreptului la apărare astfel cum este dezvoltat în Constituţie şi jurisprudenţa în materie a CEDO, se reţine că, s-a cauzat inculpatului o vătămare procesuală în încălcarea dreptului la apărare.

-vătămarea produsă să nu poată fi înlăturată decât prin anularea actului îndeplinit prin încălcarea legii.

Procedând la aplicarea acestor reguli şi principii în cauză, judecătorii de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Arad reţin că vătămarea procesuală a drepturilor inculpatului, prin lipsa încunoştinţării avocatului despre efectuarea unor acte de urmărire penală în cauză apare ca fiind concretă şi necesită desfiinţarea actului respectiv. Împrejurarea că în cursul cercetării judecătoreşti ar putea fi administrată această probă respectiv audierea martorilor nu poate acoperi nulitatea ascultării martorilor în faza de urmărire penală.

Mai mult, se observă că la data de 25 iulie 2018 (fila 371) avocatul ales al inculpatului a solicitat reaudierea tuturor martorilor din dosar, cerere care nu a fost soluţionată şi căreia nu i s-a dat curs de către procuror.

Completul de judecători de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Arad constată că excluderea de către judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Arad a declaraţiilor martorilor RP şi GV este legală şi temeinică, nefiind de altfel, contestată de către procuror.

Referitor la excepţia nulităţii ordonanţei de extindere a cercetărilor din 18.06.2018, cu consecinţa constatării nulităţii tuturor actelor de urmărire penală subsecvente acestui moment, judecătorii de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Arad constată că, prin ordonanţa din 19 iulie 2017 (fila 13 dosar u.p.) s-a dispus începerea urmăririi penale in rem pentru infracţiunea prevăzută de art. 192 alin.1 Cod penal.La data de 22 mai 2018, organele de urmărire penală sunt sesizate de către ITM Arad cu procesul verbal de cercetare al accidentului de muncă mortal a cărui victimă a fost numitul BI (fila 62 dosar u.p.).

Drept urmare, în condiţiile prevăzute de art. 311 alin.1 Cod procedură penală, prin ordonanţa din 18 iunie 2018 (fila 27 dosar u.p.) s-a dispus extinderea cercetărilor pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 349 alin.2 Cod penal. În condiţiile în care urmărirea penală era începută în această cauză prin ordonanţa din 19 iulie 2017 iar cercetările au conturat fapte noi, în mod legal s-a dispus extinderea pentru infracţiunea susmenţionată, ordonanţa din 18 iunie 2019, fiind legală, în condiţiile în care dispoziţiile legale nu prevăd în mod expres aceasta.

Se constată că prin ordonanţa din 18 iunie 2018 (fila 25 dosar u.p.) s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de suspectul BGC sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art. 192 alin.2 şi art. 349 alin.2 Cod penal, in condiţiile în  care schimbarea încadrării juridice s-a dispus doar prin ordonanţa din 28 iunie 2018 (fila 26 dosar u.p.), situaţie în care într-adevăr actul este lovit de nulitate relativă.Pentru considerentele prezentate anterior, judecătorii de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Arad, constată că nu s-a dovedit vreo vătămare procesuală a drepturilor inculpatului, în condiţiile în care acesta a fost audiat în calitate de suspect la 25 iulie 2018.

În raport de aceste considerente, se constată că solicitarea subsecventă privind neregularitatea rechizitoriului este neîntemeiată.

Prin încheierea penală nr. 70 din Camera de consiliu din 4 iulie 2019, completul de judecători de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Arad,  în baza art. 347 alin.3 teza II Cod procedură penală raportat la art. 346 alin.4 teza II Cod procedură penală, dispune începerea judecăţii faţă de inculpatul BGC, sub aspectul infracţiunilor de ucidere din culpă, prevăzută de art. 192 alin.2 Cod penal şi nerespectarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă, prevăzută de art. 349 alin.2 Cod penal.

În motivarea încheierii s-a reţinut că prin încheierea penală nr. 65  din 25 iunie 2019  pronunţată de judecătorii de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Arad, în baza art. 347 Cod procedură penală, s-a  admis contestaţia declarată de inculpatul BGC împotriva încheierii penale nr. 412 din camera de consiliu din 15 aprilie 2019 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Arad şi a încheierii penale nr. 532 din Camera de consiliu din 13 mai 2019 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Arad pronunţate în dosarul nr. …/55/2019/a1, pe care le-a desfiinţat  şi rejudecând:

S-au admis cererile şi excepţiile formulate de inculpatul BGC cu privire la nulitatea relativă a declaraţiilor martorilor SFM, BD, RM, OCG şi în consecinţă:

În baza art. 345 alin.3 teza III Cod procedură penală cu aplicarea art. 282 alin.1 Cod procedură penală şi art. 102 alin.2 Cod procedură penală, s-a  constatat  nulitatea relativă şi s-a dispus excluderea din materialul probatoriu administrat în dosarul nr. …/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad a declaraţiilor martorilor SFM– fila 61 dosar u.p., BD– fila 59 dosar u.p., RM– fila 60 dosar u.p., OCG– fila 52 dosar u.p.

S-au respins  restul excepţiilor invocate de inculpatul BGC.

S-au menţinut  dispoziţiile încheierii penale nr. 412 din camera de consiliu din 15 aprilie 2019 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Arad privind excluderea din materialul probatoriu administrat în dosarul nr. …/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad a declaraţiilor martorilor RP şi GV.

S-a dispus comunicarea prezentei încheieri către procuror cu solicitarea, ca în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii, să precizeze dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.

În interiorul termenului de 5 zile, procurorul a comunicat în scris la data de  27 iunie 2019,  faptul că menţine dispoziţia de trimitere în judecată a inculpatului  BGC,  adoptată în dosarul nr…./P/2017 la data de 15.01.2019,  pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, prevăzută şi pedepsită de art. 192 alin.2 Cod penal şi nerespectarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă, prevăzută şi pedepsită de art. 349 alin.2 Cod penal (f. 38).

În conformitate cu dispoziţiile art. 346 alin. 4 teza a II-a Cod procedură, în situaţia în care sunt excluse doar o parte din probele administrate (iar procurorul comunică în termenul de 5 zile că menţine dispoziţia de trimitere în judecată), judecătorii de cameră preliminară au obligaţia de a dispune începerea judecăţii.

Având în vedere că, instanţa a fost legal sesizată cu rechizitoriul nr. …/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, că au fost excluse doar o parte din probele administrate în cursul urmăririi penale iar procurorul a comunicat în termenul legal că menţine dispoziţia de trimitere în judecată a inculpatului, judecătorii de cameră preliminară, în baza art. 347 alin.3 teza II Cod procedură penală raportat la art. 346 alin.4 teza II Cod procedură penală, vor  dispune începerea judecăţii faţă de inculpatul BGC,  sub aspectul infracţiunilor de ucidere din culpă, prevăzută de art. 192 alin.2 Cod penal şi nerespectarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă, prevăzută de art. 349 alin.2 Cod penal

Domenii speta