Lovire cu amenda fara anulare lib conditionata tranzactie lat civ

Sentinţă penală 259 din 08.05.2019


Pentru azi fiind amânată pronunţarea hotărârii în cauza penală  privind  pe inculpatul VEF, trimis în judecată  în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art. 193 alin. (2) Cod  penal cu aplicarea art. 41 alin. (1) Cod penal.

Dezbaterile şi susţinerile părţilor pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa publică  de la data de 10.04.2019 , fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa  în temeiul art. 391 al.1 Cpp a stabilit termen de  pronunţarea hotărârii  la 24.04.2019, iar ulterior a amânat pronunţarea la data de 08.05.2019 când a hotărât următoarele:

J U D E C Ă T O R I A

I.Sesizarea instanţei

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu  din data de 19.07.2018, dat în dos. nr. 467/P/2018 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului  V.E.F. – sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire şi alte violenţe prev de art. 193 alin 2 Cod Penal cu aplic. art. 41 alin 1 Cod Penal cu ref la art. 43 alin 5 Cod Penal.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Sibiu la data de 27.07.2018 sub dos nr. 8181/306/2018.

În fapt s-a reţinut în esenţă prin actul de trimitere în judecată că în data de 20.07.2015, în jurul orelor 23:50 persoana vătămată P.S.A. se deplasa pe jos pe strada V. Aaron din mun. Sibiu, iar la intersecţia cu strada V. Milea a intrat într-un conflict verbal cu două persoane ce se aflau într-un autoturism marca BMW. Şoferul acestuia  inculpatul Vasile Eugen –Florin a  oprit autoturismul şi a coborât lovindu-l pe PSA în zona feţei, cauzându-i leziuni corporale vindecabile în 8-9 zile de îngrijiri medicale, conform certificatului medico-legal nr. 2197/A2agr/658 din 21.07.2015 eliberat de S.J.M.L. Sibiu.

Pe parcursul urmăririi penale inculpatul VEF a recunoscut fapta comisă. 

Starea de fapt enunţată se arată că ar fi dovedită de următoarele mijloace de probă:

plângerea şi declaraţia persoanei vătămate Popa Sebastian  Aurel;

procesul – verbal de examinare a persoanei vătămate;

certificatul medico-legal nr. 2197/A2agr/658 din 21.07.2015 eliberat de S.J.M.L. Sibiu;

declaraţiile martorilor 

declaraţiile inculpatului VEF ;

fişa de cazier judiciar

II.Desfăşurarea cercetării judecătoreşti

Înainte de începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul personal a învederat că recunoaşte starea de fapt aşa cum a fost descrisă în rechizitoriu şi că doreşte să uzeze de procedura prev de art. 375 Cod pr. pen.

În conformitate cu dispoziţiile art. 375 alin 1 Cod pr pen a fost ascultat inculpatul, declaraţia fiind consemnată şi ataşată separat la dosar. (fl 86 dos inst)

Instanţa a încuviinţat solicitarea formulată şi a dispus ca judecata să aibă loc în condiţiile art. 375 Cod pr pen.

Instanţa a dispus efectuarea cercetării judecătoreşti potrivit art. 377 Cod. pr. pen.; inculpatul a depus înscrisuri în circumstanţiere (fl 112 dos inst)

Pentru stabilirea antecedenţei penale a inculpatului, a fost depusă la dosar, la solicitarea instanţei fişa de cazier judiciar a acestuia şi au fost ataşate sentinţa penală 488/2017 a Judecătoriei Sibiu, sentinţa penală nr. 81/2016 a Judecătoriei Haţeg, sentinţa penală nr. 1829/2018 a Judecătoriei Drobeta Turnu Severin (fila 13; fl 42-51;  65-83; 102-105 dos inst). Au fost comunicate de către Penitenciarul  Drobeta Turnu Severin şi Penitenciarul  Mioveni adrese privind zilele compensatorii care au fost calculate, respectiv care ar putea fi calculate conform lg 169/2017. (fl 108, 110 dos inst)

III.Starea de fapt reţinută de către instanţă şi analiza mijloacelor de probă

Analizând probele administrate în faza de urmărire penală în raport de dispoziţiile art. 375 C.pr.pen., instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt ca în actul de sesizare, respectiv:

În noaptea de 20.07.2015, în jurul orelor 23:50, în timp ce se deplasa pe jos pe strada V. Aaron din mun. Sibiu, la intersecția cu strada V. Milea, persoana vătămată Popa Sebastian  Aurel a intrat într-un conflict verbal cu două persoane ce se aflau într-un autoturism marca BMW.  Şoferul acestuia, inculpatul VEF , a  oprit autoturismul şi a coborât lovindu-l pe Popa Sebastian  Aurel în zona feţei.

Faptul că cel care a agresat-o pe persoana vătămată a fost inculpatul, rezultă din coroborarea mijloacelor de probă administrate în faza de urmărire penală, respectiv declaraţiile atât ale inculpatului cât şi ale persoanei vătămate, care precizează modul în care a fost lovită persoana vătămată, cât şi din declaraţiile martorului ocular  (fl 19-27 dos urm pen), martori care au perceput direct agresiunea.

Conform certificatului medico-legal nr. 2197/A2agr/658 din 21.07.2015 eliberat de S.J.M.L. Sibiu, rezultă faptul că persoana vătămată PSA a prezentat leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu corp dur. Leziunile au necesitat 8 – 9 zile de îngrijiri medicale. (fl 15 dos urm pen)

Fiind audiat, inculpatul a recunoscut constant săvârşirea faptei, atât la urmărire penală cât şi în faţa instanţei; mai mult, a achitat despăgubirile civile solicitate de partea civilă, conform înscrisului autentificat notarial ataşat la dosar (fl 115 dos inst)

IV.Încadrarea juridică

Fapta inculpatului V.E.F. care în noaptea de 20.07.2015, în jurul orelor 23:50 l-a agresat pe persoana vătămată Popa Sebastian  Aurel, cauzându-i leziuni corporale vindecabile în 8-9 zile îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. şi ped. de art. 193 alin 2 Cod Penal cu aplic. art. 41 alin 1 Cod Penal cu ref la art. 43 alin 5 Cod Penal.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 396 alin.4 Cod. pr. pen. întrucât fapta există, a fost săvârşită de către inculpat şi constituie infracţiune, instanţa va dispune condamnarea inculpatului.

V. Individualizarea judiciară a pedepsei

La individualizarea judiciară a pedepsei pe care instanţa o va aplica inculpatului, vor fi avute în vedere, în conformitate cu prevederile art. 74 Cod penal, împrejurările și modul de comitere a infracțiunii (incident spontan şi pe fondul consumului de alcool), mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită (grad mediu de pericol social dedus din modalitatea efectivă de săvârşire a infracţiunii – lovirea persoanei vătămate pe motiv că şi-ar fi satisfăcut necesităţile fiziologice în loc public), natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii (leziuni cauzate persoanei vătămate care au necesitat îngrijiri medicale de 8 – 9 zile), motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit (altercaţie de moment, fără motiv sau scop anume), natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale inculpatului (recidivist postexecutoriu, alte fapte săvârşite în concurs cu prezenta), conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal (a recunoscut fapta, s-a prezentat în faţa instanţei, a încercat o împăcare cu persoana vătămată, a achitat integral pretenţiile civile formulate de aceasta), respectiv nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate și situația familială și socială a acestuia (studii 12 clase, cu loc de muncă, necăsătorit).

Faţă de circumstanţele concrete ale cauzei şi raportat la persoana inculpatului, având în vedere că legea prevede pentru infracţiunea săvârşită alternativ pedeapsa amenzii penale cu cea a închisorii, instanţa se va orienta spre pedeapsa amenzii penale.

Este real că inculpatul a executat pedepse cu închisoarea, însă prezenta infracţiune a fost săvârşită anterior faptelor pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr 488/2017 a Judecătoriei Sibiu; din executarea pedepsei aplicată prin sentinţa penală nr. 488/2017 a Judecătoriei Sibiu a fost liberat condiţionat la data de 30.10.2018 prin sentinţa penală nr. 1829/2018 a Judecătoriei Drobeta Turnu Severin cu rest de 351 zile. Din menţiunile sentinţei prin care s-a admis liberarea condiţionată (fiind la prima analiză în comisia de liberare) rezultă faptul că a executat pedeapsa în regim deschis, a obţinut recompense şi s-a implicat în activităţile educative şi lucrative, având câştigate zile prin muncă. Aşa fiind, instanţa apreciază că inculpatul a conştientizat consecinţele faptelor iar pedepsele aplicate şi pe care le-a executat în penitenciar şi-au atins scopul, nefiind necesară încarcerarea din nou a acestuia. Avem în vedere faptul că în condiţiile aplicării unei pedepse a închisorii pentru prezenta infracţiune, conform prev art. 105 Cod Penal, liberarea condiţionată acordată acestuia ar urma a fi anulată, noua pedeapsă urmând a fi executată efectiv. Or, pentru argumentele deja expuse, reţinând şi timpul scurs de la data săvârşirii faptei – mai bine de patru ani, fapt ce atenuează pericolul social concret al faptei şi percepţia negativă a comunităţii asupra acţiunii inculpatului, reţinând că inculpatul nu a fost implicat din anul 2015 în săvârşirea unor alte fapte penale, că are loc de muncă şi este integrat social, aplicarea unei pedepse a închisorii care ar urma să fie executată în penitenciar nu se justifică.

În concluzie, pedeapsa care va fi aplicată pentru infracţiunea obiect al prezentei cauze va fi aceea a amenzii penale.

Faţă de natura pedepsei la care va fi condamnat inculpatul – amenda penală – nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 105 alin 1 Cod Penal, anularea liberării condiţionate operând doar în condiţiile în care inculpatul ar fi fost condamnat la pedeapsa închisorii.

Mai departe, constatând că prezenta infracţiune a fost săvârşită în stare de recidivă postexecutorie faţă de infracţiunea pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 320/2009 a Judecătoriei Mangalia, având în vedere cauza de atenuare a pedepsei prev de art. 396 alin 10 Cod pr pen, va face instanţa aplicarea dispoziţiilor art. 79 alin 3 Cod Penal, urmând a fi reduse limitele de pedeapsă cu 1/3 şi apoi majorate cu jumătate.

Astfel, individualizarea pedepsei care va fi aplicată inculpatului se va face între limita minimă de 202 zile amendă şi limita maximă de 337 zile amendă.

Faţă de activitatea infracţională a inculpatului, aşa cum rezultă din fişa de cazier ataşată, pedeapsa va fi orientată spre limita maximă, urmând a fi stabilită suma de 20 lei corespunzătoare unei zile amendă.

Concluzionând, pentru toate argumentele anterior expuse, în baza art. 193 alin 2 Cod Penal cu aplic. art. 41 alin 1 Cod Penal cu ref la art. 43 alin 5 Cod Penal, cu aplic art. 61 alin. 4 lit. c Cod penal  şi cu aplic. art. 396 alin 10 Cod pr pen va condamna inculpatul V.E.F. –  , la pedeapsa de 300 zile amendă pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe. (faptă din 20.07.2015)

În baza art. 61 alin. 2 Cod penal va stabili suma de 20 lei pentru o zi amendă.

Va obliga inculpatul la plata unei amenzi în cuantum de 6000 lei.

În baza art. 63 alin. 1 Cod penal va atrage atenţia inculpatului că în cazul neexecutării cu rea-credinţă a pedepsei amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.

VI.Latura civilă şi cheltuielile judiciare 

Persoana vătămată P.S.A.s-a constituit parte civilă solicitând acordarea sumei de 5000 lei daune morale (fl 23-26 dos inst).

În cauză a formulat constituire de parte civilă şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, pentru sume reprezentând cheltuieli de spitalizare în legătură cu tratamentul aplicat persoanei vătămate PSA .

Sub aspectul pretenţiilor formulate reţine instanaţa următoarele:

Potrivit art. 1357 Cod Civil „(1) cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie este obligat a-l repara. (2) Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă”

Prin urmare pentru a putea fi acordate despăgubiri este necesar să existe fapta ilicită, fapta să fie imputabilă celui care a săvâşit-o şi, în acelaşi timp să existe un prejudiciu şi să fie dovedită legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu.

În cauză s-a dovedit existenţa faptei de lovire, vinovăţia inculpatului şi legătura de  cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu, rezultatul fiind urmarea activităţii infracţionale a inculpatului.

În ce priveşte acţiunea civilă formulată de partea civilă PSA , faţă de tranzacţia depusă la dosar, văzând prev art. 25 alin 1 Cod pr pen cu ref la art. 23 alin. 1 Cod pr pen şi art. 397 alin 1 Cod pr pen urmează instanţa a lua act de tranzacţia intervenită între inculpatul V.E.F. şi partea civilă P.S.A.cu privire la plata sumei de 3000 lei reprezentând despăgubiri civile şi suma de 1000 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Va constata că au fost achitate de către inculpat, în favoarea părţii civile P.S.A.sumele de 3000 lei reprezentând despăgubiri civile şi respectiv de 1000 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Faţă de pretenţiile părţii civile Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, în baza art. 19, art. 25 alin 1 Cod pr. pen. rap. la art. 397 alin 1 Cod. pr. pen. cu aplicarea art. 1357 şi urm. Cod civil şi cu ref. la art. 313 din lg 95/2006  va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu şi va obliga inculpatul la plata către aceasta a sumei de 150 lei reprezentând cheltuieli de spitalizare

Cu privire la cheltuielile judiciare, faţă de prevederile art. 272 rap la art. 274 alin 1 Cod. pr. pen., reţinând culpa infracţională exclusivă a inculpatului şi având în vedere soluţia de condamnare a acestuia, va fi obligat la plata sumei de 1250 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

I.În baza art. 193 alin 2 Cod Penal cu aplic. art. 41 alin 1 Cod Penal cu ref la art. 43 alin 5 Cod Penal, cu aplic art. 61 alin. 4 lit. c Cod penal  şi cu aplic. art. 396 alin 10 Cod pr pen condamnă inculpatul V.E.F. –la pedeapsa de 300 zile amendă pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe. (faptă din 20.07.2015)

În baza art. 61 alin. 2 Cod penal stabileşte suma de 20 lei pentru o zi amendă.

Obligă inculpatul la plata unei amenzi în cuantum de 6000 lei.

În baza art. 63 alin. 1 Cod penal atrage atenţia inculpatului că în cazul neexecutării cu rea-credinţă a pedepsei amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.

II.În baza art. 25 alin 1 Cod pr pen cu ref la art. 23 alin. 1 Cod pr pen şi art. 397 alin 1 Cod pr pen ia act de tranzacţia intervenită între inculpatul V.E.F. şi partea civilă P.S.A.cu privire la plata sumei de 3000 lei reprezentând despăgubiri civile şi suma de 1000 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Constată că au fost achitate de către inculpat, în favoarea părţii civile P.S.A.sumele de 3000 lei reprezentând despăgubiri civile şi respectiv de 1000 lei reprezentând cheltuieli de judecată

În baza art. 19, art. 25 alin 1 Cod pr. pen. rap. la art. 397 alin 1 Cod. pr. pen. cu aplicarea art. 1357 şi urm. Cod civil şi cu ref. la art. 313 din lg 95/2006 admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu şi obligă inculpatul la plata către aceasta a sumei de 150 lei reprezentând cheltuieli de spitalizare.

În baza art. 272 Cod. pr. pen. rap. la art. 274 alin. 1 C.pr.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 1250 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 08.05.2018.

PREŞEDINTE, GREFIER,

V.M.  O.B.