Uzucapiune. Invocarea excepției autorității de lucru judecat. Condiții pentru a se reține incidența acestora

Hotărâre 927 din 19.12.2018


Curtea de apel a reţinut că cererea tinde la reluarea judecăţii ce a făcut obiectul aceluiași dosar, la cererea aceleiași reclamante în contradictoriu cu același pârât, în privinţa aceluiaşi imobil (diferită fiind doar suprafața) şi întemeiat pe aceeaşi cauză, aspecte care rezultă din analiza comparată a cererilor de chemare în judecată ce constituie obiect de învestire în cauza pendinte, respectiv în dosarul din anul 2008 al judecătoriei.

Dreptul de acces la justiţie nu este unul absolut, el poate cunoaşte limitări, decurgând din aplicarea altor principii. În speţă, principiul autorităţii de lucru judecat, căruia i s-a dat eficienţă, corespunde necesităţii de stabilitate juridică şi ordine socială, fiind interzisă readucerea în faţa instanţelor a chestiunii litigioase deja rezolvate.