Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 21.07.2020

Calitatea de posesor a uzucapantului la momentul formulării acţiunii

Decizie - 11.03.2020

Uzucapiune

Sentinţă civilă - 05.03.2020

CIVIL.ACŢIUNE ÎN CONSTATARE

Decizie - 22.01.2020

Constatare dobândire drept de proprietate asupra unui teren ca efect al uzucapiunii de 30 de ani si asupra constructiilor edificate pe acest teren ca efect al accesiunii imobiliare. Func?ia achizitivă, dar si probatorie, a uzucapiunii.

Hotărâre - 09.01.2020

Uzucapiune. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 436 C.proc.civ. referitore la achiesarea la pretenţiile formulate de reclamant. Inexistenţa justului titlu

Sentinţă civilă - 01.01.2020

Uzucapiune

Decizie - 20.12.2019

Uzucapiune. Inadmisibilitatea cererii de chemare în judecată a altei persoane

Decizie - 28.11.2019

Civil –uzucapiune- caracterul util al posesiei, condiţie pentru dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune

Sentinţă civilă - 24.09.2019

Uzucapiune – joncţiune posesie, 4 reclamanţi.

Sentinţă civilă - 29.07.2019

Uzucapiune (Prescripţia achizitivă)

Sentinţă civilă - 26.07.2019

Uzucapiune

Sentinţă civilă - 28.06.2019

Uzucapiune – joncţiune posesii cu expertiză topo-cadastrală complexă.

Decizie - 27.06.2019

Uzucapiune

Sentinţă civilă - 24.06.2019

UZUCAPIUNE

Hotărâre - 21.06.2019

Recurs. Uzucapiune. Încadrarea criticilor recurenţilor în conţinutul motivului de recurs adecvat. Stabilirea cadrului procesual în funcţie de conţinutul cererii de chemare în judecată

Sentinţă civilă - 13.06.2019

Uzucapiune

Hotărâre - 05.06.2019

Uzucapiune. Calitate procesuală pasivă a municipiului. Justificarea calităţii procesuale pasive

Sentinţă civilă - 29.05.2019

Uzucapiune

Sentinţă civilă - 23.05.2019

Uzucapiune

Decizie - 22.05.2019

Uzucapiune. Irelevanţa aplicării dispoziţiilor legilor fondului funciar cât timp aceste legi nu exclud posibilitatea dobândirii dreptului de proprietate cu titlu de uzucapiune