Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 ncp)

Sentinţă penală - din 11.04.2019


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CÂMPULUNG*

JUDEŢUL ARGEŞ

SENTINŢA PENALĂ Nr. ../2019

Şedinţa publică de la .... aprilie 2019

Completul constituit din:

PREŞEDINTE E.A.A. .....

Grefier M.B.

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung a fost reprezentat de procuror D.G.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul V. C. F. O., având ca obiect conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP).

Potrivit art. 369 al. 1 Cod procedură penală, s-a procedat la înregistrarea şedinţei de judecată cu mijloace tehnice audio.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns inculpatul asistat de avocat V.H., în baza împuternicirii avocaţiale depuse la dosar.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care referă pe scurt obiectul şi stadiul pricinii, modul de îndeplinire a procedurii de citare cu părţile, s-a procedat la verificarea în tabloul avocaţilor din Programul Emap, şi s-a constatat că apărătorul inculpatului figurează activ în această evidenţă, după care:

În şedinţa publică apărătorul inculpatului depune la dosar o adeverinţă emisă de Ministerul Fondurilor Europene.

Instanţa constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat sau probe de administrat, în baza art. 387 Cod procedură penală, constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pe fond:

 Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, pune concluzii de condamnare a inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii conducerea unui vehicul fără permis de conducere prev. şi pred. de art.335 Cod penal, urmând a se aprecia de instanţă pedeapsa la care va fi condamnat inculpatul, precum şi obligarea acestuia la plata cheltuielilor judiciare în favoarea statului.

Apărătorul inculpatului, având cuvântul, învederează instanţei că situaţia de fapt este mai complexă decât cea descrisă în rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung, la baza acestor susţineri stau înscrisurile şi actele obţinute după întocmirea actului de sesizare a instanţei. Astfel, din adresa emisă de Brigada de Poliţie Rutieră depusă la dosar rezultă că ulterior anului 2012, când s-a soluţionat primul dosar, acela de la Judecătoria Sectorului 4, nu s-a dispus suspendarea, per a contrario inculpatul avea dreptul de a conduce; ulterior s-a intrat în acest şir nesfârşit de dosare penale, al doilea fiind cel soluţionat de Judecătoria T... din anul 2012, evident că din 2012 până în 2015 când a fost depistat inculpatul s-a scurs o perioadă de 3 ani, timp în care dintr-un raţionament administrativ sau birocratic permisul de conducere fizic nu a fost înapoiat inculpatului; cu toate acestea inculpatul cunoscând că nu i s-a dispus nicio perioadă de suspendare a dreptului de a conduce acesta a condus, fiind conştient că va purcede la săvârşirea unei contravenţii, respectiv acea de a conduce fără permis de conducere; sau fără permisul de plastic. Din acelaşi raţionament, în baza de date a poliţiei permisul figura ca fiind reţinut, existând o diferenţă între reţinerea unui permis şi dreptul de a conduce; evident că organele de poliţie îl opreau că nu avea dreptul de a conduce; din actele existente la acel moment aşa figura, din adresa emisă în 2018 a Brigăzii de Poliţie Rutiere, rezultă clar că inculpatul din 2012 putea să conducă autoturismul, faptul că nu i s-a restituit fizic este o problemă care a fost tranşată prin sentinţa pronunţată de Tribunalul Bucureşti care a dispus restituirea permisului de conducere, sentinţă care la acest moment nu este motivată. Pentru aceste motive, în principal, consideră că se impune în condiţiile art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achitarea inculpatului, fapta nu este prevăzută de legea penală, cu indicarea dispoziţiilor art. 101 alin. 1 pct. 18 OUG nr. 195/2002, cu raportare la art. 35 alin. 2 din acelaşi act normativ, fapta de a conduce fără a avea în posesie, fizic, un permis de conducere este contravenţie, în situaţia în care conducătorul auto are dreptul de a conduce un autoturism. În subsidiar, în ipoteza în care instanţa consideră că nu există o sentinţă definitivă din dosarul contengios, s-ar putea reţine un alt temei al achitării, respectiv, art. 16 alin. 1 lit. d raportat la art. 30 Cod penal - eroare, astfel, cel puţin pentru aceleaşi considerente care au determinat Tribunalului Bucureşti să aprecieze printr-o hotărâre nedefinitivă, că avea dreptul de a conduce, dar şi faptul că organele de poliţie afirmă că din anul 2012 inculpatul avea dreptul de a conduce, astfel că există un dubiu pentru inculpat dacă poate sau nu să conducă un autoturism, evident exceptând contravenţia a conduce fără a avea un permis de conducere. Elementele pe care sunt aduse în circumstanţiere, faptul că inculpatul este bine integrat în societate, are un loc de muncă, implică multe responsabilităţi pot fi mai mult decât nişte înscrisuri în circumstanţiere, dar şi faptul cum se comportă inculpatul în societate, că a înţeles să respecte rigorile legii, dar şi pentru faptul de a arăta conduita sa înainte de a ajunge în această situaţie. Astfel, instanţa să reţină că din anul 2012 şi până în prezent inculpatul nu deţine permisul de conducere fizic ce trebuia înapoiat de autorităţi, astfel poate fi culpa autorităţilor că nu au eliberat permisul de conducere dar şi a inculpatului care s-a aflat în eroare, crezând că poate să conducă iar autorităţile sunt în culpă.

Inculpatul, având cuvântul, recunoaşte şi regretă fapta săvârşită.

Instanţa, considerându-se lămurită,  reţine cauza în pronunţare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung cu numărul 2015 din data de 18 septembrie 2018 înregistrat la această instanţă sub numărul ...../205/2018 la data de 5 octombrie 2018 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului V. F. O., în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 335 al. 2 Cod penal.

În actul de sesizare a instanţei se reţine că din actele şi lucrările dosarului au rezultat următoarele situaţii şi împrejurări cu relevanţă penală:

În ziua de 22 august 2015, în jurul orelor 15:36, lucrătorii de poliţie din cadrul Biroului Rutier de la Poliţia Municipiului C....efectuau activitatea de supraveghere şi control al traficului rutier pe raza municipiului Câmpulung, mai exact pe strada ........ Cu această ocazie, organele de poliţie au oprit pentru control autoturismul marca Mercedes Benz, cu nr. de ........., ce se deplasa, cu o viteză peste limita legală admisă în localitate, din direcţia municipiului Piteşti spre municipiul Câmpulung. La volanul autoturismului a fost identificat inculpatul V. F. O..

Se mai reţine că în urma verificărilor efectuate în baza de date de către lucrătorii poliţiei rutiere s-a constatat că inculpatul este posesor de permis de conducere, însă, la data de 22 august 2015, acesta avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumul public suspendat.

Anterior acestui moment, inculpatul V. F. O. fusese implicat într-un accident de circulaţie soldat cu vătămări corporale, la data de 12 mai 2011. În urma accidentului a fost întocmit dosarul penal nr. ......../P/2011 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, dosar ce a avut ca obiect infracţiunea prevăzută de art. 184 al. 1 şi al. 3 Cod penal 1968.

La momentul producerii accidentului de circulaţie, inculpatului V. F. O. i-a fost ridicat permisul de conducere, eliberându-i-se o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie. Deoarece inculpatul nu a solicitat ulterior prelungirea dreptului de a conduce, la data de 15 ianuarie 2012 acesta a fost surprins,  conducând pe drumul public un autovehicul, fără a avea dreptul de a conduce. Organele de poliţie i-au reţinut inculpatului dovada cu drept de circulaţie, a cărei valabilitate expirase, eliberându-i o altă dovadă înlocuitoare, de data aceasta fără drept de circulaţie, inculpatul refuzând să o primească. Totodată, a fost întocmit în acelaşi timp şi un dosar penal, dosarul penal nr. ....../P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria T., în care, la data de 17 octombrie 2012, s-a dispus scoaterea de sub urmărirea penală a învinuitului V. F. O. şi aplicarea unei sancţiuni administrative.

Se mai reţine  prin rechizitoriu că prin Rezoluţia nr. ...../P/2011 din 1 iunie 2012 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului ..... s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de V. F. O. pentru infracţiunea prevăzută de art. 184 al. 1 şi 3 din vechiul Cod penal, având în vedere că fapta săvârşită nu era prevăzută de legea penală, numărul de zile de îngrijiri medicale suferite de victima accidentului rutier în care fusese implicat inculpatul fiind sub limita prevăzută de lege pentru ca fapta să constituie infracţiune.

Din adresa nr. 439141 din 8 septembrie 2015 a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Argeş – Serviciul Rutier rezultă că numitul V. F. O. figurează ca posesor de permis de conducere auto categoriile A, B seria ......0, iar la data de 22.08.2015 nu avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, întrucât acesta îi fusese suspendat la data de 02.02.2015.

În privinţa atitudinii procesuale a inculpatului, s-a reţinut prin rechizitoriu că pe parcursul urmăririi penale, inculpatul a susţinut că, după soluţionarea dosarului penal în care a fost cercetat pentru infracţiunea de vătămare corporală din culpă, s-a prezentat în vederea ridicării permisului de conducere ce-i fusese reţinut, însă nu a putut să-l redobândească deoarece nu a avut dovada înlocuitoare eliberată de către organele de poliţie (aşa cum am precizat mai sus, inculpatul refuzase anterior ridicarea unei astfel de dovezi eliberată de către lucrătorii de poliţie).

În rechizitoriu se mai arată că este cert faptul că inculpatul V. F. O. a condus de mai multe ori autoturismul proprietate personală, pe drumurile publice, deşi ştia că nu are acest drept, deoarece nu deţinea permisul de conducere sau o dovadă înlocuitoare a acestuia, cu drept de circulaţie, care să ateste dreptul conferit de lege inculpatului, de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Tocmai acesta este motivul pentru care inculpatul V. F. O. a fost chiar condamnat pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 86 al. 2 din vechea reglementare a Codului Rutier, respectiv actualul art. 335 al. 2 Cod penal, fiindu-i aplicate şi două sancţiuni administrative pentru aceleaşi fapte prevăzute de legea penală.

Reţine procurorul că situaţia de fapt expusă mai sus se dovedeşte cu următoarele mijloace de probă:  proces-verbal de sesizare din oficiu (f. 5-6); adresa nr. ..... din 8 septembrie 2015 emisă de către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului ... – Serviciul Rutier (f. 7); fişa de evidenţă auto (f. 8); declaraţie suspect V. F. O. (f. 14-15); declaraţie martor P.R.N.(f. 16-17); fişă cazier judiciar (f. 20); ordonanţa nr. .../P/2012 din 17.10.2012 a Parchetului de pe lângă Judecătoria T.. (f. 21); rezoluţia nr. ..../P/2011 din 01.06.2012 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului ... Bucureşti (f. 22);ordonanţa nr. .../P/2012 din 27.05.2013 a Parchetului de pe lângă Judecătoria M. (f. 24-26).

Se mai reţine în actul de sesizare a instanţei că în declaraţia de suspect dată în cauză, V. F. O. a recunoscut că a condus autoturismul pe drumul public după ce, anterior, dreptul de conduce îi fusese suspendat, însă acesta a arătat totodată că el a considerat că poate să conducă autovehicule pe drumul public după ce a primit soluţia de neîncepere a urmăririi penale de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului ... Bucureşti.  Deşi au fost efectuate toate demersurile necesare,  se reţine că în cauză nu a fost posibilă audierea numitului V. F. O., în calitate de inculpat.

Conform cazierului judiciar depus la dosar, procurorul reţine  că inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. ..../18.01.2017 a Judecătoriei G.., rămasă definitivă prin decizia penală nr. ...../10.04.2017 a Curţii de Apel ...., la o pedeapsă de 6 luni închisoare, în condiţiile art. 81 din vechiul Cod penal, pe un termen de încercare de 2 ani şi 6 luni, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 86  al. 2 din vechea reglementare a Codului Rutier. Infracţiunea ce formează obiectul prezentei cauze a fost săvârşită de către inculpat în concurs cu cea pentru care a fost condamnat de către instanţă. De asemenea, inculpatul fost sancţionat administrativ, de două ori, pe parcursul anilor 2012-2013, pentru săvârşirea faptei de conducere a unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată.

Se concluzionează în rechizitoriu că fapta inculpatului V. F. O., care, la data de 22 august 2015, a condus pe drumul public autoturismul marca Mercedes Benz, cu nr. de înmatriculare ......., deşi dreptul de a conduce îi fusese anterior suspendat, realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 335 al. 2 Cod penal.

 Totodată se arată prin rechizitoriu că inculpatul V. F. O.  nu a solicitat asistenţă juridică pe parcursul urmăririi penale.

Inculpatului i-a fost comunicată o copie certificată a rechizitoriului întocmit în cauză şi i s-a adus la cunoştinţă obiectul procedurii de cameră preliminară, dreptul de a-şi angaja un apărător ales şi termenul fixat de judecătorul de cameră preliminară, până la care poate formula cerere şi excepţii cu privire la legalitatea urmăririi penale.

La 13 decembrie 2018, judecătorul de cameră preliminară a constat că inculpatul V. F. O. nu a formulat cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. De asemenea, judecătorul, analizând din oficiu actele întocmite în faza de urmărire penală, a constat că au fost respectate toate prevederile legale în materie, respectiv prevederile codului de procedură penală în vigoare.

A reţinut  judecătorul de cameră preliminară că prin Ordonanţa din 22 august 2015 s-a dispus, în temeiul disp. art. 305 al. 1 şi al. 2 Cod procedură penală, începerea urmăririi penale in rem pentru infracţiunea deconducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană al cărei drept de conducere este suspendat, faptă prev. şi ped. de art. 335 al. 2 C.p., constând în aceea că, în cursul aceleiaşi zile, de 22 august 2015, în jurul orelor 15:36, pe raza din mun. Câmpulung, pe str. Şoseaua Naţională a fost condus autoturismul marca Mercedes Benz, cu nr. de înmatriculare ......, ce se deplasa în direcţia municipiului Piteşti spre mun. Câmpulung, de către o persoană al cărei drept de a conduce autovehicule pe drumurile publice fusese suspendat anterior.

Ulterior, respectiv prin Ordonanţa nr. ..../P/2015 din data de 11 ianuarie 2016 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul V. F. O., pentru săvârşirea de către acesta a infracţiunii prev. şi ped. de art. 335 alin. 2 Cod penal.

Prin ordonanţa nr. .../P/2015 din 3 noiembrie 2017 s-a dispus, în temeiul art. 318 Cod procedură penală, renunţarea la urmărirea penală în cauza având ca obiect infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană al cărei drept de a conduce este suspendat, faptă prev. şi ped. de art. 335 al. 2 Cod penal. Soluţia de renunţare a fost însă desfiinţată prin încheierea din 13 decembrie 2017, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Câmpulung în dosarul nr. ..../205/2017, cauza fiind trimisă procurorului pentru a pune în mişcare acţiunea penală şi pentru a completa urmărirea penală.

În consecinţă, prin ordonanţa nr. ...../P/2015 din 19 martie 2018, în cauză a fost dispusă punerea în mișcare a acțiunii penale  faţă de inculpatul V. F. O. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 335 al. 2 Cod penal.

Inculpatului V. F. O. i-au fost aduse la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile prevăzute de art. 108 Cod procedură penală şi art. 83 Cod procedură penală, întocmindu-se procesele - verbale din 29 august 2017. 

În ceea ce priveşte probele în cauză, judecătorul de cameră preliminară a reținut că acestea au fost administrate de organele de urmărire penală competente, respectiv organele de cercetare ale poliţiei judiciare, neexistând o cauză care să atragă o competenţă specială, şi cu respectarea formelor prevăzute de lege. De asemenea, în cauză s-a procedat la audierea inculpatului, inclusiv după punerea în mişcare a acţiunii penale, după ce i s-au adus la cunoştinţă învinuirea şi drepturile de care beneficiază în cursul procesului penal.

În ceea ce priveşte regularitatea actului de sesizare, judecătorul de cameră preliminară a constat că au fost respectate dispoziţiile art. 328 al. 1 Cod procedură penală, actul de sesizare a instanţei cuprinzând menţiunile prevăzute de lege, respectiv cele prev. de art. 286 al. 2 Cod procedură penală, vizând aspecte de formă precum şi datele referitoare la fapta reţinută în sarcina inculpatului şi încadrarea juridică a acesteia, probele şi mijloacele de probă, cheltuielile judiciare precum şi indicarea persoanelor care urmează a fi citate în cauză conform art. 328 al. 2 Cod procedură penală.

În acelaşi timp s-a constat că a fost respectată obligaţia impusă de art. 328 al. 1  Cod procedură penală privind verificarea rechizitoriului sub aspectul temeiniciei şi a legalităţii de către prim-procuror, astfel că judecătorul de cameră preliminară a constat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii în cauza de faţă.

După începerea judecății, inculpatul a fost de acord să dea declarație în cauză, astfel că a fost audiat în ședința publică din data de 4 aprilie 2018.

Analizând întregul material probatoriu administrat în cauză, instanța reține următoarele:

În ziua de 22 august 2015, în jurul orelor 15:36, organele de poliţie  din cadrul Biroului Rutier de la Poliţia Municipiului C.. au oprit pentru control autoturismul marca Mercedes Benz cu nr. de înmatriculare .....,  ce se deplasa cu o viteză peste limita legală admisă în localitate, din direcţia municipiului Piteşti spre municipiul Câmpulung, ce era condus de către inculpatul V. F. O. pe strada ......

Procedând la efectuarea de verificări, organele de poliție au  constatat că inculpatul este posesor de permis de conducere, însă, la data de 22 august 2015, acesta avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumul public suspendat, procedând la întocmirea prezentului dosar penal.

Această reținere a organelor de poliție cu privire la existența dreptului de a conduce al inculpatului va fi verificată în cele ce urmează, sens în care se observă că la data de 12 mai 2011 inculpatul V. F. O. a fost implicat într-un accident de circulaţie soldat cu vătămări corporale, astfel fiind întocmit dosarul penal nr. 6419/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului ... Bucureşti, în care au fost efectuate cercetări pentru infracţiunea prevăzută de art. 184 al. 1 şi al. 3 Cod penal 1968.

Dosarul penal nr. ..../P/2011 a fost soluționat  de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului ..... Bucureşti care, prin rezoluția din data de 1 iunie 2012, a dispus neînceperea urmăririi penale față de inculpatul V. F. O. pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă, prev. și ped. de art. 184 al. 1 și 3 Cod penal, reținându-se, prin raportare la numărul de zile de îngrijiri medicale suferite de victimă(8 zile), că fapta acestuia nu constituie infracțiune.

Cu ocazia acestui incident, inculpatului i-a fost ridicat permisul de conducere, eliberându-i-se o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie, iar de la acel moment actul în sine nu i-a mai fost restituit de către organele de poliție, deși cauza penală ce a generat suspendarea dreptului a fost soluționată prin neînceperea urmăririi penale.

Pe fondul existenței acestui dosar penal, la data de 15 ianuarie 2012 inculpatul a fost surprins  conducând pe drumul public un autovehicul, iar cu acest prilej organele de poliţie i-au reţinut inculpatului dovada cu drept de circulaţie, a cărei valabilitate expirase, eliberându-i o altă dovadă înlocuitoare, de data aceasta fără drept de circulaţie, inculpatul refuzând să o primească. Totodată, a fost întocmit în acelaşi timp şi un dosar penal, dosarul penal nr. 67/P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria T..., în care, la data de 17 octombrie 2012, s-a dispus scoaterea de sub urmărirea penală a învinuitului V. F. O. şi aplicarea unei sancţiuni administrative.

Ceea ce interesează pentru stabilirea vinovăției inculpatului pentru fapta  ce i se impută  prin prezentul demers judiciar, este existența sau nu a dreptului de a conduce un autovehicul pe drumurile publice și nu existența asupra acestuia a permisului de conducere, ca act doveditor, iar această analiză nu se poate face decât plecând de la situația premisă,  ce a condus la suspendarea dreptului de a conduce un vehicul  pe drumurile publice, anume existența dosarului penal nr. ..../P/2011.

Reține instanța că la momentul soluționării dosarului penal nr. ..../P/2011 de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului .... București, inculpatul s-a aflat în situația de nu fi pierdut niciodată acest drept de a conduce, atâta vreme cât s-a reținut de către procuror că acesta nu a săvârșit o faptă penală, deci nu a existat o infracțiune pe care acesta să o fi comis.

Totodată, instanța observă că situația dreptului inculpatului de a conduce un autoturism, nu a fost analizată de către autoritățile competente din cadrul Serviciului Rutier, în pofida existenței unei soluții de neîncepere a urmăririi penale prin care acest drept  nu mai era afectat.

Astfel, se observă că prin adresa nr. .... din 8 septembrie 2015  Inspectoratul de Poliţie al Judeţului A... – Serviciul Rutier precizează că numitul V. F. O. figurează ca posesor de permis de conducere auto categoriile A, B seria .... și că la data de 22.08.2015 nu avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, întrucât acesta îi fusese suspendat, deși mențiunile ce derivau din soluția de neîncepere a urmăririi penale ce a fost adoptată față de inculpat nu au fost efectuate.

Din analiza  actelor aflate la dosar, instanța reține că toate dosarele penale ce au fost întocmite ulterior inculpatului pleacă de la o situație premisă unică, anume dosarul penal nr. ...../P/2011, în care  s-a constatat că inculpatul nu a săvârșit o faptă penală, deci dreptul său de a conduce pe drumurile publice nu a fost pierdut.

În concret, instanța va reține că la momentul opririi sale de către organele de poliție, anume 2 februarie 2015, dreptul inculpatului de a conduce un autoturism pe drumurile publice nu era suspendat, dreptul existând independent de mențiunile pe care Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului A... le  face în propriile evidențe, atâta vreme cât acestea nu sunt concordante situației concrete a inculpatului.

Simplul fapt că inculpatul nu avea asupra sa permisul de conducere, în condițiile în care dreptul de a conduce un autoturism exista, poate reprezenta o contravenție, nicidecum o infracțiune pentru care inculpatul să suporte rigorile legii penale.

Dreptul inculpatului de a conduce un autoturism pe drumurile publice exista la data opririi sale în trafic de către organele de poliție, iar lipsa permisului de conducere, ca înscris doveditor reprezintă o contravenție, sancționată de art. 101 al. 1 pct. 18  (1) din Ordonanța nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice care prevede că reprezintă contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni  nerespectarea obligaţiei conducătorului de vehicul de a avea asupra sa documentele prevăzute la art. 35 alin. (2), deci în cazul de față, a permisului de conducere.

 În consecință, față de situația de fapt expusă, reținând că fapta inculpatului nu  este  prevăzută de lege, acesta conducând autoturismul în condițiile în care dreptul său exista, iar lipsa permisului de conducere în condițiile date reprezintă o contravenție, instanța urmează ca, văzând și  dispozițiile  art. 16 al. 1 lit. b Cod procedură penală raportat la art. 396 al. 6 Cod procedură penală să îl achite pe inculpatul V. F. O. pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. şi ped. de art. 335 al. 2 Cod penal.

Vor fi menținute în sarcina statului cheltuielile judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 16 al. 1 lit. b Cod procedură penală raportat la art. 396 al. 6 Cod procedură penală.

Achită pe inculpatul V. F. O., fiul lui ... şi ....., născut la data de ..... în ......, jud. ....., domiciliat în ......., cu antecedente penale, posesor CI ....., având  C.N.P. ......, pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. şi ped. de art. 335 al. 2 Cod penal.

În baza art. 275 al. 3 Cod procedură penală

Menţine cheltuielile judiciare în sarcina statului. Prezenta sentinţă este supusă apelului în termen de 10 zile, termen care curge de la comunicarea copiei minutei, conform art. 410 al. 1 Cod procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică azi, ... aprilie 2019.

Președinte, Grefier,

E.A.A. M.B.