Infracţiunea de înşelăciune

Hotărâre 722 din 03.10.2019


Cuprins pe materii: Drept penal. Infracţiunea de înşelăciune

Temei de drept: art. 244 Cod penal

Infracțiunea de înșelăciune. Săvârșirea unei acțiuni de inducere în eroare a persoanei vătămate și producerea unei pagube materiale în patrimoniul acesteia fără însă să existe legătura de cauzalitate între acțiune și urmarea produsă cu consecința reținerii formei tentate a infracțiunii de înșelăciune.