Furt calificat( art. 228 alin.1 art.229 alin. 1 lit.b şi d Cod penal, cu aplicarea art. 113 şi urm Cod penal)

Sentinţă penală 2911 din 11.10.2019


INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constatǎ următoarele:

Prin rechizitoriul cu numărul .. din data de 09.10.2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, s-a dispus trimiterea în judecată următorilor inculpaţi:

- C.A ., arestat în altă cauză, cercetat pentru săvârşirea:

- unei infracţiuni de furt calificat, prev.şi ped. de art. 228 alin.1 art.229 alin. 1 lit.b şi d Cod penal (persoană vătămată BD Gheorghe);

- unei infracţiuni de furt calificat, prev.şi ped. de art. 228 alin.1 art.229 alin. 1 lit.b şi d și alin. 2 lit.b Cod penal (persoană vătămată D Leonard și D Florin), cu aplic art 35 alin.1 Cod penal.

 - unei infracțiuni de furt calificat prev  .şi ped. de art. 228 alin.1 art.229 alin. 1 lit.b C.pen(persoană vătămată D Alin Cristian), în final toate cu aplicarea art.38 alin.1 și art.113 și urm. din Cod penal,

 - A Florentina, cercetată pentru săvârșirea :

- unei infracţiuni de complicitate la furt calificat, prev.şi ped. de art. 48 alin.1 rap. la art. 228 alin.1 art.229 alin. 1 lit.b şi d Cod penal (persoană vătămată BD Gheorghe);

- unei infracţiuni de furt calificat, prev.şi ped. rap 228 alin.1 art.229 alin. 1 lit.b şi d și alin. 2 lit.b C.pen(parte vătămată D Leonard și D Florin), cu aplic art 35 alin.1 Cod penal, în final toate cu aplicarea art.38 alin.1 și art.113 și urm. din Cod penal.

În cuprinsul actului de sesizare a instanţei s-a reţinut, în esenţǎ, că în noaptea de 01/02.06.2017, inculpatul C.A ., împreuna cu A Gheorghe, fiind ajutați de inculpata A Florentina și numitul A Bobi, persoane ce asigurau paza, au pătruns prin efracţie în Biserica Sfântul Petru Movilă situată  în municipiul Craiova,  strada  Nicolae Romanescu  nr.39 A  şi au sustras  suma de 2500 lei.

De asemenea, s-a mai reţinut că inculpaţii C.A . şi A Florentina,  la începutul lunii iunie 2017, pe timp de noapte, împreună cu martorii A Gheorghe, A Esmeralda, L Doru și A Bobi, prin escalarea gardului, apoi prin forțarea ferestrelor, au pătruns în locuința persoanei vătămate D Leonard din Craiova, .., iar din interior au sustras aparatură electronica, respective un televizor, două laptop-uri şi un telefon mobil, iar în continuare, în aceeaşi noapte, au pătruns în locuința persoanei vătămate D Florin din municipiul Craiova, .., nr.1, iar din interior au sustras aparatură electronică și articole de îmbrăcăminte.

Totodată, s-a mai reţinut că inculpatul C.A ., în noaptea de 20/21.06.2017, a pătruns în autoturismul marca Ford Fiesta cu nr.de înmatriculare ... aparţinând persoanei vătămate D Alin Cristian, parcat pe str..., pe portiera lăsata neasigurată, iar din interior a sustras două laptopuri marca HP, precum și diverse documente.

Pentru dovedirea situaţiei de fapt au fost administrate urmǎtoarele mijloace de probǎ în cursul urmǎririi penale:

-Declaraţie suspect, inculpat C.A .;

-Declaratie suspect, inculpat A Florea;

-Procese verbale de cercetare la faţa locului;

-Expertiza dactiloscopica;

-Proces verbal de vizionare şi atestare fapte;

-Planşe fotografice;

-Declaraţii persoane vătămate;

-Declaraţii martori.

În cursul urmăririi penale, persoana vătămată BD Gheorghe s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 2500 lei.

De asemenea, persoana vătămată D Leonard s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 4000 lei.

Persoana vatamata D Florin s-a constituit parte civila în procesul penal cu suma de 10000mlei

Persoana vătămată D Alin Cristian s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 6000 lei.

Camera preliminarǎ

Prin încheierea din data de 20.12.2018, judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea judecării cauzei, constatând legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală privindu-i pe inculpații C.A . şi A Florentina.

De asemenea, judecătorul de cameră preliminară a constat că nu au fost formulate cereri ori invocate excepţii de către inculpați cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Desfǎşurarea cercetǎrii judecǎtoreşti

La data de 23.01.2019 au fost depuse la dosar fişele de cazier judiciar actualizate ale celor doi inculpaţi minori( filele nr. 14-16).

La data de 07.02.2019 a fost depus la dosar Referatul de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune cu privire la inculpatul minor C.A .( filele nr. 28-29), iar la data de 24.05.2019 a fost depus la dosar Referatul de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune cu privire la inculpata minoră A Florentina( filele nr. 97-100).

Din oficiu, s-a dispus ataşarea sentinţei penale nr. ....2018 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin neapelare la 20.02.2018( filele nr. 41-46 vol. I), a sentinţei penale nr. ...19.11.2018 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin decizia penală 109/01.02.2019 a Curţii de Apel Craiova( filele nr. 172-183 vol. I) şi a sentinţei penale nr. 1051/2019 pronunţată de Judecătoria Craiova, în dosar nr. 26187/215/2018, definitivă prin neapelare la 13.06.2019( filele 21-23 vol. II).

La termenul din 24.05.2019, în temeiul art. 374 alin. 1 Cod procedură penală, constatând că este primul termen la care procedura de citare este legal îndeplinită, instanţa a dat citire actului de sesizare.

Prezentă la judecarea cauzei, instanţa i-a adus la cunoştinţă inculpatei A Florentina învinuirea care i se aduce prin actul de sesizare a instanţei, precum şi faptul că are dreptul să nu facă nicio declaraţie, că tot ce declară poate fi folosit şi împotriva sa, iar dacă acceptă să dea declaraţii are obligaţia să spună tot ce ştie cu privire la învinuirile care i se aduc.

La același termen de judecată, ulterior citirii actului de sesizare, instanța a adus la cunoștința inculpatei dispozițiile art. 374 alin. 4 Cod procedură  penală raportat la art. 396 alin. 10 Cod procedură  penală, privind judecata în procedură simplificată, precum și soluțiile posibile ca urmare a acestei proceduri.

Fiind ascultată, cu încuviinţarea părţii responsabile civilmente A Lina, inculpata A Florentina a arătat că solicită ca judecata să aibă loc conform procedurii simplificate, prevăzută de art. 374 alin. 4 C.proc.pen., recunoscând săvârșirea infracțiunii, atât sub aspectul laturii obiective, cât și sub aspectul laturii subiective, astfel cum aceasta a fost reținută în actul de sesizare.

Instanţa, având în vedere că prin rechizitoriul nr. 4720/P/2017 din data de 09.10.2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova au fost trimişi în judecată doi inculpaţi, respectiv inculpatul C.A . şi A Florentina, inculpatul C.A . nefiind prezent până la acest termen în instanţă, iar în prezenta cauză nu se impune disjungerea cauzei, a respins cererea de aplicare a procedurii simplificate solicitată de inculpata A Florentina, în cauză urmând a fi administrate probe, iar în situaţia în care din probatoriul administrat va rezulta aceeaşi situaţie de fapt, inculpatei i se vor aplica prevederile art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

De asemenea, după punerea în discuţie a probatoriului, având în vedere că probele administrate în faza de urmărire penală nu au fost contestate, nu s-au mai readministrat.

La termenul de judecată din data de 06.09.2019, după ce instanţa, în temeiul art. 374 alin. 2 Cod procedură penală, a explicat inculpatului C.A . în ce constă învinuirea ce i se aduce, l-a înştiinţat pe inculpatul C.A . cu privire la dreptul de a nu face nicio declaraţie, atrăgându-i atenţia că ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva sa, precum şi cu privire la dreptul de pune întrebări coinculpaţilor, persoanei vătămate, celorlate părţi, martorilor, experţilor şi de a da explicaţii în tot cursul cercetării judecătoreşti, când socoteşte că este necesar, în temeiul art. 107 şi urm. raportat la art. 378 Cod procedură penală, s-a procedat la audierea celor doi inculpaţi pe starea de fapt reţinută în rechizitoriu, aceştia învederând că îşi menţin în totalitate declaraţiile date în faza de urmărire penală, fără a dori să adauge alte aspecte.

La termenul de judecată din data de 27.09.2019, în temeiul art. 386 alin.1 Cod procedură penală, după punerea anterioară în discuţia contradictorie a părţilor, instanţa a dispus schimbarea încadrării juridice reținută prin rechizitoriu în sarcina inculpatului minor C.A ., în sensul că va fi reţinuta o infracţiune furt calificat în formă continuata prevăzuta de art. 228-228 alin. 1 lit b, d şi alin 2 lit. d cu aplicarea art 35 alin 1, art 113 şi urm Cod penal şi art. 77 lit. a Cod Penal pentru trei dintre actele materiale având ca persoane vătămate BD Gheorghe, D Leonard şi D Florin, infracţiune ce va fi reţinută în concurs cu infracţiunea de furt calificat prevăzut de art. 228-228 alin. 1 lit. b, art. 113 şi urm. Cod penal şi art. 77 lit. a Cod Penal în dauna părţii civile D Alin Cristian.

De asemenea, în temeiul art. 386 Cod Procedură Penală, instanţa a dispus schimbarea încadrării juridice reţinute în sarcina inculpatei A Florentina din infracţiunile pentru care s-a formulat acuzarea  într-o singură infracţiune de furt calificat în formă continuată prevăzută de art. 228-228 alin. 1 lit b, d şi alin. 2 lit. d cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 113 şi urm Cod penal şi art. 77 lit. a Cod Penal.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, în noaptea de 01/02.06.2017, inculpatul C.A ., împreuna cu A Gheorghe, fiind ajutați de inculpata A Florentina și martorul A Bobi, persoane ce asigurau paza, au pătruns prin efracţie în Biserica Sfântul Petru Movilă situată  în municipiul Craiova,  ... A,spărgând un geam şi au sustras  suma de 2500 lei, pe care au împărţit-o între ei, aspecte ce reies din declaraţiile inculpaţilor de recunoaştere, ce se coroborează cu declaraţia persoanei vătămate BD Gheorghe, cu depoziţia martorului A Gheorghe şi cu constatările procesului-verbal de cercetare la faţa locului.

De asemenea, după ce anterior au luat împreună decizia de sustrage bunuri pentru a face rost de bani, la începutul lunii iunie 2017, pe timp de noapte, inculpaţii C.A . şi A Florentina, împreună cu martorii A Gheorghe, A Esmeralda, L Doru și A Bobi, prin escalarea gardului, apoi prin forțarea ferestrelor, au pătruns în locuința persoanei vătămate D Leonard din Craiova, str.Brateș, nr.1.

Aspectele astfel reţinute reies din declaraţiile inculpaţilor de recunoaştere, ce se coroborează cu depoziţia martorului Buţă Ionuţ, cu constatările planşei fotografice ataşate dosarului de urmărire penală şi ale raportului de expertiză dactiloscopică administrat în cauză.

După ce au căutat prin toate camerele imobilului despre care bănuiau că este nelocuit la acel moment,  inculpaţii, împreună cu  martorii A Gheorghe, A Esmeralda, L Doru și A Bobi, au sustras din interior aparatură electronica, respectiv un televizor, două laptop-uri şi un telefon mobil.

Bunurile sustrase au fost trecute peste gard, aceştia escaladându-l, iar ulterior acestea au fost depozitate sub un autoturism ce era parca pe Bulevardul Nicolae Romanescu.

În aceeaşi noapte, după ce au ascuns bunurile, cei doi inculpaţi împreună cu martorii A Gheorghe, A Esmeralda, L Doru și A Bobi s-au deplasat la o altă locaţie situată în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.1 şi aparţinând persoanei vătămate D Florin.

Participanţii au intrat în C.Aa persoanei vătămate D Florin, iar martorul A Bobi a forţat o fereastră din PVC facilitând intrarea acestora în domiciliu.

Starea de fapt astfel cum este reţinută de către instanţă  declaraţiile inculpaţilor de recunoaştere, ce se coroborează cu declaraţia persoanei vătămate D Florin, cu depoziţia martorului A Gheorghe şi cu constatările planşei fotografice ataşate dosarului de urmărire penală.

 Astfel, după ce au căutat în toate camerele imobilului, din interior inculpaţii au sustras aparatură electronică și articole de îmbrăcăminte pe care le-au transportat în acelaşi loc unde anterior depozitaseră bunurile ridicate de la persoana vătămată D Leonard.

După ce au depozitat bunurile, au mers la domiciliile lor, luând hotărârea ca a doua zi să recupereze bunurile şi să le valorifice.

A doua zi s-au deplasat în locul unde anterior ascunseseră bunurile, dar acestea nu au mai fost găsite.

De asemenea, inculpatul C.A ., în noaptea de 20/21.06.2017, a pătruns în autoturismul marca Ford Fiesta cu numărul de înmatriculare .. aparţinând persoanei vătămate D Alin Cristian, parcat pe str.Ipotești, nr.13, pe portiera lăsata neasigurată, iar din interior a sustras două laptopuri marca HP, precum și diverse documente.

Aceste aspecte reies din declaraţia de recunoaştere a inculpatului C.A . care se coroborează cu declaraţia persoanei vătămate D Alin Cristian.

Raportat la mijloacele de probă administrate în cauzǎ, instanţa constată că faptele există, constituie infracţiune şi au fost sǎvârşite cu vinovǎţie de către inculpaţii C.A . şi A Florentina, dincolo de orice îndoialǎ rezonabilǎ, aşa cum prevǎd dispoziţiile art. 396 alin. 2 Cod procedură penală.

În drept, fapta inculpatului minor C.A . care, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale,  în noaptea de 01/02.06.2017, împreuna cu A Gheorghe, fiind ajutat de inculpata A Florentina și de martorul A Bobi, persoane ce asigurau paza, a pătruns prin efracţie în Biserica ... situată  în municipiul Craiova,  ... A  şi a sustras  suma de 2500 lei, respectiv, la începutul lunii iunie 2017, pe timp de noapte, împreună cu inculpata A Florentina şi cu martorii A Gheorghe, A Esmeralda, L Doru și A Bobi, prin escalarea gardului, apoi prin forțarea ferestrelor, a pătruns în locuința persoanei vătămate D Leonard din Craiova, str....1, iar din interior a sustras aparatură electronica, respectiv un televizor, două laptop-uri şi un telefon mobil, iar în continuare, în aceeaşi noapte, împreună cu aceiaşi participanţi, a pătruns în locuința persoanei vătămate D Florin din municipiul Craiova, str.Potelu, nr.1, iar din interior a sustras aparatură electronică și articole de îmbrăcăminte, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat în formă continuata(trei acte materiale) prevăzută de art. 228-228 alin. 1 lit b, d şi alin 2 lit. d cu aplicarea art. 35 alin 1, art. 113 şi urm. Cod penal şi art. 77 lit. a Cod Penal.

De asemenea, fapta inculpatului C.A . care,  în noaptea de 20/21.06.2017, a pătruns în autoturismul marca Ford Fiesta cu nr.de înmatriculare ... aparţinând persoanei vătămate D Alin Cristian, parcat pe str.Ipotești, nr.13, pe portiera lăsata neasigurată, iar din interior a sustras două laptopuri marca HP, precum și diverse documente, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 228-228 alin. 1 lit. b, art. 113 şi urm. Cod penal şi art. 77 lit. a Cod Penal.

În drept, fapta inculpatei minore A Florentina care, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale,  în noaptea de 01/02.06.2017, a asigurat paza împreună cu martorul A Bobi în timp ce inculpatul C.A . împreună cu martorul A Gheorghe au pătruns prin efracţie în Biserica Sfântul Petru Movilă situată  în municipiul Craiova,  ...  nr.39 A  şi au sustras  suma de 2500 lei, respectiv, la începutul lunii iunie 2017, pe timp de noapte, împreună cu inculpatul C.A . şi cu martorii A Gheorghe, A Esmeralda, L Doru și A Bobi, prin escalarea gardului, apoi prin forțarea ferestrelor, a pătruns în locuința persoanei vătămate D Leonard din Craiova, ....1, iar din interior a sustras aparatură electronica, respectiv un televizor, două laptop-uri şi un telefon mobil, iar în continuare, în aceeaşi noapte, împreună cu aceiaşi participanţi, a pătruns în locuința persoanei vătămate D Florin din municipiul Craiova, str.Potelu, nr.1, iar din interior a sustras aparatură electronică și articole de îmbrăcăminte, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat în formă continuata(trei acte materiale) prevăzută de art. 228-228 alin. 1 lit b, d şi alin 2 lit. d cu aplicarea art. 35 alin 1, art. 113 şi urm. Cod penal şi art. 77 lit. a Cod Penal.

La termenul din data de 27.09.2019, în temeiul art. 386 Cod Procedură Penală, instanţa a dispus schimbarea încadrării juridice reţinute în sarcina celor doi inculpaţi prin actul de sesizare a instanţei.

Astfel, prin actul de sesizare a instanţei s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului C.A . pentru săvârşirea unei infracţiuni de furt calificat, prev.şi ped. de art. 228 alin.1 art.229 alin. 1 lit.b şi d Cod penal (persoană vătămată BD Gheorghe), a unei infracţiuni de furt calificat, prev.şi ped. de art. 228 alin.1 art.229 alin. 1 lit.b şi d și alin. 2 lit.b Cod penal (persoană vătămată D Leonard și D Florin), cu aplic art 35 alin.1 Cod penal şi a unei infracțiuni de furt calificat prev  .şi ped. de art. 228 alin.1 art.229 alin. 1 lit.b C.pen(persoană vătămată D Alin Cristian), în final toate cu aplicarea art.38 alin.1 și art.113 și urm. din Cod penal.

Conform art. 35 alin. 1 Cod penal, infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii, acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni.

Infracţiunea continuată este o formă atipică a infracţiunii, întrucât acţiunile sau inacţiunile ce formează elementul material al acesteia sunt omogene din punct de vedere juridic, se repetă la intervale de timp diferite în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, ceea ce face ca activitatea infracţională, în ansamblul său, să se întindă şi dincolo de momentul consumării, să ia sfârşit odată cu încetarea definitivă a acesteia.

Prin urmare, la infracţiunea continuată distingem, pe de o parte, un moment al consumării, iar pe de altă parte un moment al epuizării. Momentul consumării infracţiunii continuate coincide cu momentul în care toate condiţiile cerute în cazul acestui tip de infracţiune sunt întrunite. Practic, acest moment se realizează odată cu efectuarea celei de-a doua acţiuni (inacţiuni) din componenţa infracţiunii continuate.

Analizând încadrarea juridică ce a fost reţinută în sarcina inculpaţilor minori C.A . şi A Florentina prin prisma textului legal precitat, instanţa constată că sunt îndeplinite toate condiţiile pentru a se reţine forma continuată a infracţiunii de furt calificat în formă continuată pentru actele materiale ce privesc persoanele vătămate BD Gheorghe, D Leonard și D Florin, având în vedere faptul că cele trei acte materiale au fost săvârşite în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpaţii declarând sub acest aspect că s-au gândit o singură dată, iar acţiunile comise reprezintă fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni.

În plus, instanţa constată că timpul scurs între cele trei acte materiale nu este de natură a crea dubii asupra existenţei aceleiaşi rezoluţii infracţionale, astfel încât să conducă la ideea concursului de infracţiuni.

Sub acest aspect sunt avute în vedere şi circumstanţele concrete ale speţei, inculpaţii acţionând în aceeaşi noapte pentru două dintre actele materiale, respectiv la o perioadă foarte scurtă de timp în comiterea actului material ce priveşte Biserica Sfântul Petru Movilă.

În ceea ce priveşte comiterea de către inculpatul C.A . a faptei de furt calificat în dauna persoanei vătămate D Alin Cristian, instanţa apreciază că modul de operare cu care acesta a acţionat este distinct, iar rezoluţia infracţională este diferită, acesta acţionând fără ajutorul celorlalţi participanţi, la o distanţă temporală de aproximativ trei săptămâni, aspecte care sunt de natură să atragă incidenţa concursului de infracţiuni.

Pentru existenţa elementului material al laturii obiective a infracţiunii de furt trebuie să fie îndeplinite trei cerinţe esenţiale şi anume : lucrul sustras să fie un bun mobil (în cauză acesta este reprezentat de suma de bani de 2500 lei, aparatură electronica, respectiv un televizor, două laptop-uri şi un telefon mobil, aparatură electronică și articole de îmbrăcăminte, două laptopuri marca HP, precum și diverse documente), acest bun să se fi aflat în posesia sau detenţia unei alte persoane (bunurile se aflau în proprietate persoanelor vătămate) şi luarea să se fi făcut fără consimţământul celui deposedat (sustragerea realizată de inculpaţi s-a făcut în mod cert fără consimţământul proprietarilor).

Urmarea imediată în cazul infracţiunii consumate de furt calificat constă în deposedarea posesorului, de bunurile sale şi împosedarea inculpatului cu aceste bunuri.

În ceea ce priveşte raportul de cauzalitate dintre elementul material (sustragerea realizată de inculpat) şi urmarea imediată (crearea unei stări de pericol pentru patrimoniul persoanelor vătămate) acesta rezultă din materialitatea faptei (ex re).

Sub aspectul laturii subiective, faptele au fost săvârşite de către inculpaţi cu vinovăţie sub forma intenţiei directe, întrucât au prevăzut rezultatul acesteia şi l-au urmărit prin săvârşirea acţiunii.

Ataşate elementului material sunt şi elementele circumstanţiale vizând modalitatea de săvârşire a faptei, respectiv săvârşirea infracţiunii în timpul nopţii, prevăzut de art. 229 alin.1 lit.b Cod penal, având în vedere că infracţiunile au fost comise după lăsarea întunericului, prin efracţie şi escaladare, având în vedere modul în care au fost comise, element circumstanţial agravant prevăzut de art. 229 alin.1 lit.d Cod penal.

De asemenea, în cauză este incident şi elementul circumstanţial agravant prevăzut de art. 229 alin 2 lit. b Cod penal, respectiv prin violare de domciliu, aspect ce imprimă un caracter de o gravitate sporită faptelor.

Cu privire la reținerea circumstanței agravante generale în sarcina inculpaţilor C.A . şi A Florentina prevăzută de art. 77 lit. a Cod penal- comiterea infracțiunii de către trei sau mai multe persoane împreună, instanța constată că participanţii la faptele de furt calificat au fost în număr de şase, aspecte ce sunt reţinute independent de angajarea răspunderii penale a tuturor participanţilor.

Cu privire la comiterea faptei de către cei doi inculpaţi, instanța constată din actele existente la dosar că atât la data comiterii infracțiunilor, cât şi în prezent, inculpaţii sunt minori, astfel că sunt aplicabile dispozițiile art. 113 alin.(3) C.pen.

Individualizarea judiciarǎ a măsurilor educative

Constatând că sunt îndeplinite condițiile cumulativ prevăzute de art. 396 alin. (2) Cod procedură penală, întrucât s-a stabilit dincolo de orice îndoială rezonabilă că faptele există, constituie infracțiuni, sub aspectul laturii obiective și subiective și au fost săvârșite de către inculpaţii C.A . şi A Florentina, cu forma de vinovăție prevăzută de lege, instanța urmează a stabili în sarcina inculpaţilor o singură măsură educativă.

De asemenea, la individualizarea mǎsurii educative aplicabile vor fi avute în vedere criteriile prevăzute de art. 74 C. pen. la care face trimitere art. 115 alin. 2 C.pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

La termenul de judecată  din data de 24.05.2019, fiind ascultată, inculpata A Florentina a arătat că solicită ca judecata să aibă loc conform procedurii simplificate, prevăzută de art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, recunoscând săvârșirea infracțiunilor, atât sub aspectul laturii obiective, cât și sub aspectul laturii subiective, astfel cum aceastea au fost reținute în actul de sesizare.

Potrivit dispoziţiilor art. 374 alin. 4 din Codul de procedură penală republicat, până la începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul poate declara personal sau prin înscris autentic că recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

 Întrucât inculpata A Florentina, înainte de începerea cercetării judecătoreşti, a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunoaşte şi le însuşeşte, declarând că recunoaşte şi regretă săvârşirea faptelor, astfel cum au fost reţinute în sarcina sa prin rechizitoriul nr. 4720/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, cerere ce a fost respinsă de către instanţă la acel moment procesual, având în vedere că a fost reţinută aceeaşi stare de fapt învederată de către inculpată, instanţa va face aplicarea prevederile art. 396 alineatul 10 din Codul de procedură penală republicat, astfel încât limitele  periaodelor pe care va dispune aplicarea unei măsuri educative privative de libertate vor fi calculate prin reducerea cu o treime.

Inculpatul minor C.A . este în vârstă de … ani, de cetăţenie română, fără studii şi este în prezent arestat în altă cauză pentru săvârşirea mai multor infracţiuni contra patrimoniului.

Inculpata A Florentina este în vărsta de … ani, de cetăţenie română, fără studii, şi îşi câştigă existenţă din comiterea de infracţiuni contra patrimoniului, producând în trecut astfel de fapte.În prezent execută o altă măsură educativă privativă de libertate.

Instanţa reţine că cei doi inculpaţi au avut o atitudine procesuală sinceră, recunoscând săvârşirea faptelor şi cooperând la aflarea adevărului.

Analizând prin prisma acestor criterii, instanța reține că inculpaţii au acționat într-un mod organizat, în sensul că, împreună cu martorii minori au decis comiterea de fapte antisociale de natură patrimonială, având drept scop intrarea într-un mod facil în posesia de bunuri pe care intenţionau să le vândă.

În defavoarea acestora, instanţa apreciază că inculpaţii şi-au creat o îndeletnicire din comiterea de infracţiuni contra patrimoniului, iar aceste aspecte au ca şi cauză mediul defavorizat în care au crescut, respectiv lipsa unei îngrijiri şi educaţii efective din partea reprezentanţilor legali.

Mai mult, din modul în care au operat, cu preponderenţă prin violare de domiciliu şi prin escaladare, inculpaţii au dat dovadă de lipsa oricăror scrupule, fără să se teamă de urmărire produse sau care s-ar fi putut produce prin încălcarea valorilor sociale ocrotite de normele penale.

Or, acţionarea concertată în timpul nopţii, prin planificarea paşilor de urmat, profitând de numărul mare al participanţilor la comiterea faptelor de furt calificat, mizând astfel pe reuşita acţiunilor din sfera ilicitului penal, întăreşte convingerea instanţei că aplicarea unor măsuri educative privative de libertate este de natură a asigura îndreptarea şi reeducarea inculpaţilor minori, având în vedere că acestora le-au mai fost aplicate şi în trecut alte sancţiuni, care însă nu şi-au atins scopul.

În acest sens, instanţa reţine că faptele au fost săvârşite preponderent în timpul nopţii, prin acţiuni distincte, acţionând premeditat, urmărind astfel dobândirea ilicită a unor venituri cu care să îşi asigure întreţinerea, fără a se teme de oprobriul public sau de faptul că activitatea lor infracţională putea fi observată de alte persoane cu uşurinţă, aspecte ce denotă periculozitatea şi îndrăzneala infracţională a inculpaţilor.

În ceea ce privește atitudinea inculpaţilor pe parcursul procesului penal, instanța va avea în vedere faptul că aceştia au avut o atitudine sinceră, recunoscând faptele, încă din cursul urmăririi penale.

Potrivit referatului de evaluare întocmit de Serviciul de Probațiune Dolj cu privire la inculpatul C.A ., conduita infracţională a acestuia a fost favorizată atât de o serie de factori interni( luarea deciziilor pe baza avantajelor pe termen scurt şi a ignorării pierderilor pe termen mediu şi lung, rezistenţa scăzută în faţa tentatţiilor), cât şi de factori externi( situaţia financiară precară  a familiei, frecventarea unui anturaj cu preocupări infracţionale, exemplele negative din cadrul familiei şi lipsa unei supravegheri adecvate.

S-a  apreciat că există un risc de recidivă, din cauza lipsei resurselor personale şi familiale suficient conturate.

De asemenea, din referatul de evaluare întocmit de Serviciul de Probațiune Dolj cu privire la inculpata A Florentina, reiese faptul că resursele de care beneficiază familia inculpatei, antecedentele penale în familie, reiterarea comportamentului infracţional, tiparul infracţional care se evidenţiază conduc la concluzia că aceasta beneficiază de resurse limitate în plan personal, familial şi comunitar.

Totodată, analizând fişele de cazier judiciar ale celor doi inculpaţi minori, instanţa constată că aceştia dau dovadă de perseverenţă infracţională, comiţând cu precădere fapte care aduc atingere normelor sociale ce protejează patriomoniul.

Infracţiuni precum cele care fac obiectul judecăţii au luat o amploare deosebită în ultima perioadă de timp şi se constată că, prin lipsa unei riposte ferme din partea autorităţilor, s-ar întreţine climatul infracţional şi ar crea inculpaţilor impresia că pot persevera în sfidarea legii.

Or, în acest context, îndrăzneala inculpaţilor de a sustrage bunuri de valoare relativ mică, acţionând preponderent în timpul nopţii, nu face decât să confirme pericolul social ridicat al infracţiunii şi dezinvoltura acestuia în comiterea acestora, prin modul în care a acţionat aceştia urmărind dobândirea de mijloace financiare.

Având în vedere vârsta fragedă a inculpaţilor, faptul că aceştia sunt predispuşi la comiterea faptelor de natură antisocială şi există riscul unei reiterări a acestei conduite infracţionale, ţinând cont de resursele minime pe care le au familiile din care provin, neputând fi supravegheaţi de către familie în acesată situaţie, instanţa apreciază că pentru reeducarea minorilor este necesară luarea faţă de aceştia de măsuri educative privative de libertate, măsuri care vor permite controlarea şi îndrumarea lor, în vederea asigurării inserţiei sociale a acestora şi a prevenirii riscului comiterii altor fapte antisociale.

În ceea ce priveşte inculpata A Florentina, instanţa constată că prin sentinţa penală nr.1051/2019 pronunţată de Judecătoria Craiova, în dosar nr. 26187/215/2018, definitivă prin neapelare la 13.06.2019 a fost instituită faţă de inculpata A Florentina măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o durată de 1 an, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat (fapta săvârşită la data de 16/17.07.2016 în dauna persoanei vătămate ...),prev. de art. 228 alin.1 art.229 alin.1 lit.b şi d şi alin.2 lit.b C.pen., cu aplicarea art.113 şi urm. C.pen, măsură educativă în executarea căreia se află, fiind încarcerată începând cu data de 14.06.2019.

Faţă de data comiterii faptelor, instanţa va constata că fapta din prezenta cauză este concurentă cu fapta pentru care a fost instituită măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o durată de 1 an, prin sentinţa penală nr.1051/2019 pronunţată de Judecătoria Craiova, în dosar nr. 26187/215/2018, definitivă prin neapelare la 13.06.2019.

Având în vedere prevederile art. 129 alin. 1 Cod penal raportat la art. 124 alin. 2 şi 3, cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod procedură penală, instanţa va aplica inculpatei minore A Florentina o singură măsură educativă, respectiv măsura internării într-un centru educativ, prelungind durata măsurii educative instituite prin sentinţa penală nr.1051/2019 pronunţată de Judecătoria Craiova, în dosar nr. 26187/215/2018, definitivă prin neapelare la 13.06.2019, pe o durată de 1 an şi 2 luni pentru săvârşirea unei infracţiuni de furt calificat în formă continuată( 3 acte materiale), prevăzută de art. 228 alin. 1-229 alin. 1 lit. b şi d şi alin. 2 lit. d Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 , art. 77 lit. a şi art. 113 şi urm.( în daune persoanelor vătămate BD Gheorghe, D Leonard şi D Florin, fapte din datele de 01/02.06.2017, respectiv luna iunie 2017), precum şi a unei infracţiuni de furt calificat( faptă săvârşită la data de 16/17.2016, în dauna persoanei vătămate Casim Marinela), prevăzută de art. 228 alin. 1-229 alin. 1 lit. b şi d şi alin. 1 lit. d Cod penal, cu aplicarea art. 113 şi urm. Cod penal.

Din referatul întocmit de Biroul de executări penale al Judecătoriei Craiova reiese faptul că, prin adresa nr. 29672/18.06.2019, Centrul Educativ Buziaş a comunicat încarcerarea inculpatei A Florentina pe perioada 14.06.2019-13.06.2020.

Faţă de cele ce preced, în temeiul art. 127 raportat la art. 72 Cod penal, instanţa va deduce din măsura educativă aplicată perioada executată de la 14.06.2019 la zi.

De asemenea, instanţa va anula formele de executare dispuse în baza sentinţei penale nr. 1051/2019 pronunţată de Judecătoria Craiova, în dosar nr. 26187/215/2018, definitivă prin neapelare la 13.06.2019 şi va dispune emiterea unor noi forme de executare .

În ceea ce priveşte inculpatul C.A ., instanţa va constata că prin sentinţa penală nr. 4012/19.11.2018 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin decizia penală 109/01.02.2019 a Curţii de Apel Craiova, printre alte dispoziţii, s-au dispus următoarele:

S-a constatat că prin sentinţa penală nr. 123/23.01.2018 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin neapelare la 20.02.2018, a fost instituită faţă de inculpatul C.A . măsura educativă a asistării zilnice prev. de art. 120 Cod penal, pe o perioadă de 6 luni, pentru săvârşirea a două infracţiuni de furt calificat prev. de art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b, d cu aplicarea art. 113 C.p.( fapte comise în anul 2017)

În baza art. 114 alin. 2 Cod penal, art. 124 alin. 1, 2 Cod penal, cu aplicarea art. 123 alin. 3 lit. c Cod penal, art. 129 C.p. şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, s-a aplicat inculpatului C.A . măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o perioadă de 1 an şi 3 luni şi 18 zile (477 zile) pentru săvârşirea unei infracţiuni de furt calificat în formă continuată (şase acte materiale) prev. de art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b, d cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 113 C.p. (fapte din perioada 24/25.03.2018 -24/25.04.2018), a unei infracţiuni de furt prev. de art. 228 alin. 1 cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a şi art. 113 alin. 2 C.p. (faptă din perioada 29.03.2018), precum şi a două infracţiuni de furt calificat prev. de art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b, d cu aplicarea art. 113 C.p. aplicate prin sentinţa penală nr. 123/23.01.2018, pentru care s-a înlocuit măsura educativă neprivativă de libertate prevăzută de art. 120 Cod penal.

În prezenta cauză, instanţa va constata executată măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o perioadă de 1 an 3 luni şi 18 zile, aplicată inculpatului minor C.A ., prin sentinţa penală nr. 4012/19.11.2018 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin decizia penală 109/01.02.2019 a Curţii de Apel Craiova, urmare şi a înlocuirii măsurii educative neprivative de libertate a asistării zilnice pe o perioadă de  6 (şase) luni dispusă faţă de inculpatul minor C.A . prin sentinţa penală numărul  123/23.01.2018 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin neapelare la 20.02.2018.

De asemenea, va constata că infracţiunile ce formează obiectul prezentului dosar, respectiv o infracţiune de furt calificat în formă continuată( 3 acte materiale), prevăzută de art. 228 alin. 1-229 alin. 1 lit. b şi d şi alin. 2 lit. d Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 , art. 77 lit. a şi art. 113 şi urm.( în dauna persoanelor vătămate BD Gheorghe, D Leonard şi D Florin, fapte din datele de 01/02.06.2017, respectiv luna iunie 2017) şi o infracţiune de furt calificat prevăzută de art. 228 alin.1-art. 229 alin. 1 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 113 şi urm.( în dauna persoanei vătămate D Alin Cristian, faptă din data de 20/21.06.2017), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal sunt concurente cu cele două infracţiuni de furt calificat prev. de art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b, d cu aplicarea art. 113 C.p.( comise la data de 09/10.07.2017, respectiv la data de 13.07.2017) pentru care s-a aplicat faţă de inculpatul minor C.A . măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice pe o durată de 6 (şase) luni, prin sentinţa penală numărul 123/23.01.2018 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin neapelare la 20.02.2018, măsură ce a fost înlocuită cu măsura educativă a internării într-un centru educativ prin sentinţa penală nr. 4012/19.11.2018 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin decizia penală 109/01.02.2019 a Curţii de Apel Craiova, cât şi cu cele două infracţiuni ce au făcut obiectul sentinţei penale nr. 4012/2018, respectiv o infracţiune de furt calificat în formă continuată (şase acte materiale) prev. de art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b, d cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 113 C.p. (fapte din perioada 24/25.03.2018 -24/25.04.2018) şi o infracţiune de furt prev. de art. 228 alin. 1 cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a şi art. 113 alin. 2 C.p. (faptă din perioada 29.03.2018).

Faţă de cele ce preced, în temeiul art. 114 alin. 2 lit. a) Cod penal raportat la art. 124 alin. 1 şi alin. 2 Cod penal şi art. 129 alin. 1 Cod penal, instanţa va institui faţă de inculpatul minor C.A .( arestat în altă cauză) o singură măsură educativă, respectiv va prelungi măsura educativă a internării într-un centru educativ dispusă prin sentinţa penală nr. 4012/19.11.2018 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin decizia penală 109/01.02.2019 a Curţii de Apel Craiova, pe o durată de 2 ani pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:

- furt calificat în formă continuată( 3 acte materiale), prevăzută de art. 228 alin. 1-229 alin. 1 lit. b şi d şi alin. 2 lit. d Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 , art. 77 lit. a şi art. 113 şi urm. Cod penal( în dauna persoanelor vătămate BD Gheorghe, D Leonard şi D Florin, fapte din datele de 01/02.06.2017, respectiv luna iunie 2017);

- furt calificat prevăzută de art. 228 alin.1-art. 229 alin. 1 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 113 şi urm.( în dauna persoanei vătămate D Alin Cristian, faptă din data de 20/21.06.2017);

- două infracţiuni de furt calificat prev. de art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b, d cu aplicarea art. 113 C.p.( comise la data de 09/10.07.2017, respectiv la data de 13.07.2017);

- furt calificat în formă continuată (şase acte materiale) prev. de art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b, d cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 113 C.p. (fapte din perioada 24/25.03.2018 -24/25.04.2018);

- furt prev. de art. 228 alin. 1 cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a şi art. 113 alin. 2 C.p. (faptă din perioada 29.03.2018).

De asemenea, în baza art. 404 alin. 4 lit. a Cod procedură penală raportat. la art. 72 alin. 1 Cod penal, instanţa va deduce din măsura educativă aplicată inculpatului durata reţinerii, arestării preventive şi măsura educativă executată de la 13.07.2017 la 23.01.2018, 26.04.2018-01.02.2019, respectiv 13.06.2019 la zi şi va menţine celelalte dispoziţii ale hotărârilor judecătoreşti mai sus-amintite, în măsura în care nu contravin prezentei sentinţe penale.

Acţiunea civilă

În cursul urmăririi penale, persoana vătămată BD Gheorghe s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 2500 lei.Ulterior, acesta a înaintat la dosar un înscris( fila nr. 12 vol. I) prin care a arătat că nu se contituie parte civilă în nume propriu întrucât cea care a suferit o vătămare este …, ca lăcaş de cult cu personalitate juridică.

De asemenea, în cursul urmăririi penale, persoana vătămată D Leonard s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 4000 lei, persoana vatamata D Florin s-a constituit parte civila în procesul penal cu suma de 10000 lei reprezentând daune materiale, iar persoana vătămată D Alin Cristian s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 6000 lei, reprezentând daune materiale.

Ulterior, în cursul judecătii, persoanele vătămate au fost citate la domiciliul legal, însă acestea nu s-au prezentat, astfel că instanţa va avea în vedere constituirea de parte civilă făcută în cursul urmăririi penale.

În şedinţa nepublică din data de 24.05.2019, fiind ascultată, cu acordul părţii responsabile civilmente A Lina, inculpata A Florentina a arătat că este de acord cu plata prejudiciului pe care l-a pricinuit.

Față de dispozițiile art. 19 alin. (1) Cod  procedură penală, pentru rezolvarea acțiunii civile, instanța va face aplicarea prevederilor privind răspunderea civilă delictuală.

Acţiunea civilă, alăturată celei penale, îşi are izvorul juridic în dispoziţiile art. 1349, art. 1357, art. 1381, art. 1386 Cod civil şi, prin urmare, este necesar să se verifice existenţa condiţiilor pentru angajarea răspunderii civile delictuale.

Potrivit dispozițiilor art.1349 alin.1 din Cod civil, orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile sau inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane,  iar potrivit alin.2 al aceluiaşi articol „cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.”

Conform art.1357 Cod civil, cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare. Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă.

Sintetizând dispozițiile legale menţionate, rezultă că pentru angajarea răspunderii civile delictuale trebuie să fie întrunite anumite condiţii şi anume: existenţa unei fapte ilicite, a prejudiciului, a raportului de cauzalitate şi a vinovăţiei celui care a cauzat prejudiciul. 

Pentru ca prejudiciul material să fie susceptibil de reparare, se cer îndeplinite următoarele condiţii: să fie cert şi să nu fi fost reparat încă. Caracterul cert al prejudiciului material presupune ca acesta să fie sigur, atât în privinţa existenţei, cât şi în privinţa posibilităţii de evaluare. Dovada existenţei prejudiciului şi a întinderii acestuia revine, în temeiul dispoziţiilor art. 99  Cod procedură penală, părţii civile.

În cauză, existenţa faptei ilicite și vinovăţia inculpaţilor au fost dovedite pe baza probatoriului administrat pe latură penală.

Referitor la cererea privind obligarea inculpaţilor să plătească părților civile sumele de bani csolicitat e cu titlu de daune materiale, instanţa urmează să o admită în totalitate faţă de recunoaşterea şi acordul pe care l-a consimţit inculpata A Florentina în faţa instanţei.

Acordul în acoperirea prejudiciului reprezintă o recunoaştere a pagubei priciunite, astfel că instanţa va lua act de această manifestare unilaterală de voinţă, urmând a obliga, în solidar şi cu părţile responsabile civilmente, cei doi inculapţi minori la plata daunelor materiale cu care persoanele vătămate s-au constituit părţi civile.

Faţă de cele ce preced, în temeiul art. 19 şi art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, cu aplicarea art. 397 Cod procedură penală, coroborat cu  art. 1357 şi urm. Cod civ., instanţa va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Parohia ... şi va obliga inculpaţii A Florentina şi C.A ., în solidar şi cu părţile responsabile civilmente A Lina şi SJ, la plata sumei de 2500 de lei, reprezentând daune materiale.

De asemenea, în temeiul art. 19 şi art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, cu aplicarea art. 397 Cod procedură penală, coroborat cu  art. 1357 şi urm. Cod civ., instanţa va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă D Leonard şi va obliga inculpaţii A Florentina şi C.A ., în solidar şi cu părţile responsabile civilmente A Lina şi SJ, la plata sumei de 4000 de lei, reprezentând daune materiale.

Totodată, în temeiul art. 19 şi art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, cu aplicarea art. 397 Cod procedură penală, coroborat cu  art. 1357 şi urm. Cod civ., instanţa va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă D Florin şi va obliga inculpaţii A Florentina şi C.A ., în solidar şi cu părţile responsabile civilmente A Lina şi SJ, la plata sumei de 4000 de lei, reprezentând daune materiale.

De asemenea, în temeiul art. 19 şi art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, cu aplicarea art. 397 Cod procedură penală, coroborat cu  art. 1357 şi urm. Cod civ., instanţa va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă D Alin Cristian şi va obliga inculpatul C.A ., în solidar cu părtea responsabilă civilmente SJ, la plata sumei de 6000 de lei, reprezentând daune materiale.

Cheltuieli judiciare

Faţă de soluţia ce se va pronunţa, în temeiul art. 274 alin. 2 şi 3 Cod procedură penală,  instanţa va obliga fiecare inculpat în parte, în solidar cu părţile responsabile civilmente A Lina şi SJ, la plata sumei de 420 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 20 de lei este aferentă fazei de urmărire penală.

În ceea ce priveşte solicitarea apărătorilor din oficiu de majorare a onorariilor, instanţa o va admite din următoarele considerente:

La data de 14.02.2019 a fost semnat Protocolul nr. 14511/2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală, în cuprinsul acestui document fiind stabilite onorarii mai mari decât cele stabilite în cuprinsul Protocolului nr. 48025/2015 cu acelaşi obiect.

La data de 14.02.2019 instanţa a înaintat către Baroul de Avocaţi Dolj două adrese (filele 31 şi 33) prin care a solicitat desemnarea unor avocaţi din oficiu pentru a asigura asistenţa judiciară a inculpaţilor C.A . şi A Florentina.

La dosarul cauzei au fost depuse delegaţiile pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 1792/2019 şi 1788/2019, ambele din data de 14.02.2019, fiecare dintre acestea având înscris drept onorariu suma de 360 lei.

Având în vedere faptul că atât dispoziţia judecătorului de asigurare a asistenţei juridice din oficiu, cât şi emiterea delegaţiilor pentru asistenţă judiciară obligatorie au avut la data de 14.02.2019, în temeiul Protocolului nr. 14511/2019, instanţa va acorda onorariul în cuantumul fixat de normele în vigoare la data emiterii delegaţiilor, în cauză fiind aplicabil principiul de drept tempus regit actum.

În consecinţă, instanţa va  admite cererile avocaţilor din oficiu de majorare a onorariului acordat pentru asistenţa juridică a inculpaţilor C.A . şi A Florentina aferente fazei de judecată.

Astfel, în temeiul 274 alin. 1, teza finală Cod procedură penală, onorariile apărătorilor din oficiu în cuantum total de 2396 lei va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei (delegaţiile nr. 9993/2018 şi 9992/2018 în cuantum total de 660 lei pentru faza de cameră preliminară, respectiv delegaţiile 1792/2018 şi 1788/2019 în cuantum total de 1736 lei, astfel cum au fost majorate).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

I.Constată că prin sentinţa penală nr.1051/2019 pronunţată de Judecătoria Craiova, în dosar nr. 26187/215/2018, definitivă prin neapelare la 13.06.2019 a fost instituită faţă de inculpata A Florentina măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o durată de 1 an, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat (fapta săvârşită la data de 16/17.07.2016 în dauna persoanei vătămate Casim Marinela),prev. de art. 228 alin.1 art.229 alin.1 lit.b şi d şi alin.2 lit.b C.pen., cu aplicarea art.113 şi urm. C.pen, măsură educativă în executarea căreia se află, fiind încarcerată începând cu data de 14.06.2019.

Constată ca fapta din prezenta cauză este concurentă cu fapta pentru care a fost instituită măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o durată de 1 an, prin sentinţa penală nr.1051/2019 pronunţată de Judecătoria Craiova, în dosar nr. 26187/215/2018, definitivă prin neapelare la 13.06.2019.

În baza art. 129 alin. 1 Cod penal raportat la art. 124 alin. 2 şi 3, cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod procedură penală, aplică inculpatei minore A Florentina, ..., în prezent internată în Centrul de Reeducare Buziaş, o singură măsură educativă, respectiv măsura internării într-un centru educativ, prelungind durata măsurii educative instituite prin sentinţa penală nr.1051/2019 pronunţată de Judecătoria Craiova, în dosar nr. 26187/215/2018, definitivă prin neapelare la 13.06.2019, pe o durată de 1 an şi 2 luni pentru săvârşirea unei infracţiuni de furt calificat în formă continuată( 3 acte materiale), prevăzută de art. 228 alin. 1-229 alin. 1 lit. b şi d şi alin. 2 lit. d Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 , art. 77 lit. a şi art. 113 şi urm.( în daune persoanelor vătămate BD Gheorghe, D Leonard şi D Florin, fapte din datele de 01/02.06.2017, respectiv luna iunie 2017), precum şi a unei infracţiuni de furt calificat( faptă săvârşită la data de 16/17.2016, în dauna persoanei vătămate Casim Marinela), prevăzută de art. 228 alin. 1-229 alin. 1 lit. b şi d şi alin. 1 lit. d Cod penal, cu aplicarea art. 113 şi urm. Cod penal.

În temeiul art. 127 raportat la art. 72 Cod penal, deduce din măsura educativă perioada executată de la 14.06.2019 la zi.

Anulează formele de executare dispune în baza sentinţei penale nr. 1051/2019 pronunţată de Judecătoria Craiova, în dosar nr. 26187/215/2018, definitivă prin neapelare la 13.06.2019 şi dispune emiterea unor noi forme de executare .

II.Constată că prin sentinţa penală nr. 4012/19.11.2018 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin decizia penală 109/01.02.2019 a Curţii de Apel Craiova, printre alte dispoziţii, s-au dispus următoarele:

S-a constatat că prin sentinţa penală nr. 123/23.01.2018 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin neapelare la 20.02.2018, a fost instituită faţă de inculpatul C.A . măsura educativă a asistării zilnice prev. de art. 120 Cod penal, pe o perioadă de 6 luni, pentru săvârşirea a două infracţiuni de furt calificat prev. de art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b, d cu aplicarea art. 113 C.p.( fapte comise în anul 2017)

În baza art. 114 alin. 2 Cod penal, art. 124 alin. 1, 2 Cod penal, cu aplicarea art. 123 alin. 3 lit. c Cod penal, art. 129 C.p. şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, s-a aplicat inculpatului C.A . măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o perioadă de 1 an şi 3 luni şi 18 zile (477 zile) pentru săvârşirea unei infracţiuni de furt calificat în formă continuată (şase acte materiale) prev. de art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b, d cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 113 C.p. (fapte din perioada 24/25.03.2018 -24/25.04.2018), a unei infracţiuni de furt prev. de art. 228 alin. 1 cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a şi art. 113 alin. 2 C.p. (faptă din perioada 29.03.2018), precum şi a două infracţiuni de furt calificat prev. de art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b, d cu aplicarea art. 113 C.p. aplicate prin sentinţa penală nr. 123/23.01.2018, pentru care s-a înlocuit măsura educativă neprivativă de libertate prevăzută de art. 120 Cod penal.

În prezenta cauză, constată executată măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o perioadă de 1 an 3 luni şi 18 zile, aplicată inculpatului minor C.A ., prin sentinţa penală nr. 4012/19.11.2018 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin decizia penală 109/01.02.2019 a Curţii de Apel Craiova, urmare şi a înlocuirii măsurii educative neprivative de libertate a asistării zilnice pe o perioadă de  6 (şase) luni dispusă faţă de inculpatul minor C.A . prin sentinţa penală numărul  123/23.01.2018 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin neapelare la 20.02.2018.

Constată că infracţiunile ce formează obiectul prezentului dosar, respectiv o infracţiune de furt calificat în formă continuată( 3 acte materiale), prevăzută de art. 228 alin. 1-229 alin. 1 lit. b şi d şi alin. 2 lit. d Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 , art. 77 lit. a şi art. 113 şi urm.( în daune persoanelor vătămate BD Gheorghe, D Leonard şi D Florin, fapte din datele de 01/02.06.2017, respectiv luna iunie 2017) şi o infracţiune de furt calificat prevăzută de art. 228 alin.1-art. 229 alin. 1 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 113 şi urm.( în dauna persoanei vătămate D Alin Cristian, faptă din data de 20/21.06.2017), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal sunt concurente cu cele două infracţiuni de furt calificat prev. de art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b, d cu aplicarea art. 113 C.p.( comise la data de 09/10.07.2017, respectiv la data de 13.07.2017) pentru care s-a aplicat faţă de inculpatul minor C.A . măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice pe o durată de 6 (şase) luni, prin sentinţa penală numărul 123/23.01.2018 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin neapelare la 20.02.2018, măsură ce a fost înlocuită cu măsura educativ a internării într-un centru educativ prin sentinţa penală nr. 4012/19.11.2018 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin decizia penală 109/01.02.2019 a Curţii de Apel Craiova, cât şi cu cele două infracţiuni ce au făcut obiectul sentinţei penale nr. 4012/2018, respectiv o infracţiune de furt calificat în formă continuată (şase acte materiale) prev. de art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b, d cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 113 C.p. (fapte din perioada 24/25.03.2018 -24/25.04.2018) şi o infracţiune de furt prev. de art. 228 alin. 1 cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a şi art. 113 alin. 2 C.p. (faptă din perioada 29.03.2018).

În temeiul art. 114 alin. 2 lit. a) Cod penal raportat la art. 124 alin. 1 şi alin. 2 Cod penal şi art. 129 alin. 1 Cod penal, instituie faţă de inculpatul minor C.A .( arestat în altă cauză), …, în prezent internat în Centrul de Detenţie Craiova, o singură măsură educativă, respectiv prelungeşte măsura educativă a internării într-un centru educativ dispusă prin sentinţa penală nr. 4012/19.11.2018 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin decizia penală 109/01.02.2019 a Curţii de Apel Craiova, pe o durată de 2 ani pentru săvârşirea uemătoarelor infracţiuni:

- furt calificat în formă continuată( 3 acte materiale), prevăzută de art. 228 alin. 1-229 alin. 1 lit. b şi d şi alin. 2 lit. d Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 , art. 77 lit. a şi art. 113 şi urm.( în daune persoanelor vătămate BD Gheorghe, D Leonard şi D Florin, fapte din datele de 01/02.06.2017, respectiv luna iunie 2017);

- furt calificat prevăzută de art. 228 alin.1-art. 229 alin. 1 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 113 şi urm.( în dauna persoanei vătămate D Alin Cristian, faptă din data de 20/21.06.2017);

- două infracţiuni de furt calificat prev. de art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b, d cu aplicarea art. 113 C.p.( comise la data de 09/10.07.2017, respectiv la data de 13.07.2017);

- furt calificat în formă continuată (şase acte materiale) prev. de art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b, d cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 113 C.p. (fapte din perioada 24/25.03.2018 -24/25.04.2018);

- furt prev. de art. 228 alin. 1 cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a şi art. 113 alin. 2 C.p. (faptă din perioada 29.03.2018).

În baza art. 404 alin. 4 lit. a Cod procedură penală raportat. la art. 72 alin. 1 Cod penal deduce din măsura educativă aplicată inculpatului durata reţinerii, arestării preventive şi măsura educativă executată de la 13.07.2017 la 23.01.2018, 26.04.2018-01.02.2019, respectiv 13.06.2019 la zi.

Menţine celelalte dispoziţii ale hotărârilor judecătoreşti mai sus-amintite în măsura în care nu contravin prezentei sentinţe penale.

Acţiunea civilă

În temeiul art. 19 şi art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, cu aplicarea art. 397 Cod procedură penală, coroborat cu  art. 1357 şi urm. Cod civ., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă ... şi obligă inculpaţii A Florentina şi C.A ., în solidar şi cu părţile responsabile civilmente A Lina şi L Jenica, la plata sumei de 2500 de lei, reprezentând daune materiale.

În temeiul art. 19 şi art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, cu aplicarea art. 397 Cod procedură penală, coroborat cu  art. 1357 şi urm. Cod civ., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă D Leonard şi obligă inculpaţii A Florentina şi C.A ., în solidar şi cu părţile responsabile civilmente A Lina şi L Jenica, la plata sumei de 4000 de lei, reprezentând daune materiale.

În temeiul art. 19 şi art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, cu aplicarea art. 397 Cod procedură penală, coroborat cu  art. 1357 şi urm. Cod civ., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă D Florin şi obligă inculpaţii A Florentina şi C.A ., în solidar şi cu părţile responsabile civilmente A Lina şi L Jenica, la plata sumei de 4000 de lei, reprezentând daune materiale.

În temeiul art. 19 şi art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, cu aplicarea art. 397 Cod procedură penală, coroborat cu  art. 1357 şi urm. Cod civ., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă D Alin Cristian şi obligă inculpatul C.A ., în solidar cu părtea responsabilă civilmente L Jenica, la plata sumei de 6000 de lei, reprezentând daune materiale

Cheltuieli judiciare

În temeiul art. 274 alin. 2 şi 3 Cod procedură penală,  obligă fiecare inculpat în parte, în solidar cu părţile responsabile civilmente A Lina şi L Jenica, la plata sumei de 420 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 20 de lei este aferentă fazei de urmărire penală.

Admite cererile formulate  de avocaţii din oficiu de majorare a onorariilor acordate pentru asistenţa juridică a inculpaţilor C.A . şi A Florentina.

În temeiul 274 alin. 1, teza finală Cod procedură penală, onorariile apărătorilor din oficiu în cuantum total de 2396 lei va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei (delegaţiile nr. 9993/2018 şi 9992/2018 în cuantum total de 660 lei pentru faza de cameră preliminară, respectiv delegaţiile 1792/2018 şi 1788/2019 în cuantum total de 1736 lei, astfel cum au fost majorate).

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

Pronunţată în şedinţa publică de la 11 octombrie 2019.

Preşedinte,  Grefier,

Domenii speta