Reabilitare judecătorească

Sentinţă penală 120 din 07.05.2020


Prin cererea înregistrată la nr. 365/110/2020 din data de 13.02.2020 petiţionarul ia solicitat reabilitarea judecătorească pentru condamnarea suferită prin sentinţa penală nr. 105/26.03.1998 pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. 7960/1997, rămasă definitivă prin respingere apelului la Curtea de Apel Bacău conform deciziei penale nr. 213/23.07.1998 – omor deosebit de grav şi tâlhărie.

În motivarea cererii a arătat faptul că „am fost condamnat la pedeapsa de 8 ani închisoare în dosarul mai sus indicat, pedeapsa pe care am executat-o, fiind eliberat condiţionat.

Arăt instanţei că executarea pedepsei am început-o la data de 14 Iunie 1997, durata acesteia expirând la data de 07.04.2005.

În ceea ce priveşte termenul de reabilitare, arăt instanţei că legea mai favorabilă este Noul Cod Penal sub aspectul condiţiilor reabilitării judecătoreşti, în special al termenului de reabilitare. Prin urmare, având în vedere dispoziţiile art. 166 alin. 1 lit b, NCP, termenul de reabilitare este de 5 ani, calculat potrivit dispoziţiilor art. 167 NCP de la data la care a luat sfârşit executarea pedepsei principale.

Ori, cum durata termenul de reabilitare este de 5 ani, termen ce începe să curgă de la data de 07.04.2005, apreciez că în prezenta cauză, termenul de reabilitare s-a împlinit la data de 07.04.2010. Mai mult, chiar daca ar fi fost aplicabile dispoziţiile legii penale vechi, sub imperiul căreia s-a săvârşit infracţiunea, termenul de reabilitare de 9 ani, ar fi fost si acesta împlinit la data de 07.04.2014.

În ceea ce priveşte celelalte condiţii pentru admiterea cererii mele, apreciez că acestea sunt îndeplinite întrucât subsemnatul nu am săvârşit o altă infracţiune în intervalul de 5 ani prevăzut de dispoziţiile art. 166 NCP. Este adevărat faptul că subsemnatul sunt în prezent în executarea unei hotărâri străine, hotărâre ce a fost recunoscută în baza Legii nr. 302/2004, în dosarul nr. 652/32/2019, însă aşa cum am arătat atât în acel dosar cât şi în dosarul nr.633/32/2019 a Curţii de Apel Bacău care a vizat extrădarea mea, subsemnatul am fost condamnat în lipsă, judecata întreagă desfăşurându-se fără ca eu să am cunoştinţă de faptele pentru care eram judecat. Ca urmare a acestor dosare, subsemnatul am demarat procedura de revizuire a hotărârii care a fost contestata, urmând a-mi fi analizate probele care conduc la nevinovăţia mea.

În ceea ce priveşte integrarea mea socială, arăt instanţei că timp de 22 de ani, de la momentul condamnării mele, subsemnatul mi-am asigurat existenţa în mod cinstit şi civilizat am avut o conduită bună în familie şi în societate, mi-am întemeia o familie, având un minor în vârstă de 12 ani în întreţinere.”

Pentru soluţionarea cererii s-au ataşat: extrasul de cazier judiciar, dosarul nr. 6721/110/2009 al Tribunalului Bacău (având ca obiect tot reabilitare judecătorească,  a aceleiaşi sentinţe penale, respinsă prin sentinţa penală nr. 29/02.02.2010 ca premature introdusă), dosarul nr. 7960/1997 al Tribunalului Bacău în care a fost pronunţată sentinţa penală de condamnare a cărei reabilitare se solicită nr. 105/26.03.1998, dosarul nr. 2018/1998 al Curţii de Apel Bacău, ds. 3000/1998 al Curţii Supreme de Justiţie, precum şi dosarul nr. 7962/180/2009 si Judecătoriei Bacău (prin care s-a declinate cererea de reabilitare judecătorească către Tribunalul Bacău, prin sentinţa penală nr. 1691/06.10.2009).

Au fost atașate și două dosare indicate de petent, cele ale Curții de Apel Bacău nr. 633/32/2019 și 652/32/2019 prin care s/a recunoscut condamnarea anterioară de 3 ani și 4 luni pronunțată de statul italian și în a cărui executare se găsește în prezent în Penitenciarul Bacău de la data de 02.12.2019 sentința penală nr. 149/23.12.2019), aşa cum rezultă din datele menţionate în extrasul de cazier judiciar, fila 15 dosar.

La termenul de judecată din 07.05.2020, apărătorul desemnat din oficiu a depus înscrisuri vizând ocupaţia, locul de muncă, situaţia familială a acestuia.

Petentul, legal citat a fost prezent, audiat şi acordat ultimul cuvânt, prin sistemul videoconferinței realizat cu Penitenciarul Bacău.

Din actele si lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală  nr. 105D/26.03.1998 pronunţată de Tribunalul Bacău, în dosarul nr.7960/1997, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 213/1998 la data de 3.08.1998 a Curţii de Apel Bacău  în dosarul nr. 2018/1998 petentul M.M.C. a fost condamnat ( alături de coinculpatul B.C.C.) la o pedeapsă rezultantă de 8 ani închisoare şi 4 patru ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a  şi b Cod penal pentru comiterea infracţiunilor de “complicitate la infracţiunea de tentativă de omor deosebit de grav” şi “complicitate la tentative de tâlhărie”.

A început executarea pedepsei la 14.06.1997 şi urma să expire la 07.04.2000.

În prezent se află în executarea unei pedepse de 3 ani şi 4 luni închisoare ca urmare a recunoaşterii unei condamnări a statului italian, făcută de către Curtea de Apel Bacău prin dosarul nr. 633/32/2019 prin sentinţa penală nr. 149/23.12.2019.  Petentul afirmă că împotriva condamnării statului Italian a solicitat redeschiderea procesului penal, dar că, aflându-se în stare de urgenţă, carantină, nu i-a fost stabilit termen de judecată în Italia.

Analizând cererea de reabilitare formulată,  instanţa constată că această nu este fondată şi urmează a fi respinsă, pentru următoarele argumente:

Potrivit art. 167 Cod penal, (1) Termenele prevăzute în art. 165 şi art. 166 se socotesc de la data când a luat sfârşit executarea pedepsei principale sau de la data când aceasta s-a prescris.

(2) Pentru cei condamnaţi la pedeapsa amenzii, termenul curge din momentul în care amenda a fost achitată integral sau executarea ei s-a stins în orice alt mod.

(3) În caz de graţiere totală sau de graţiere a restului de pedeapsă, termenul curge de la data actului de graţiere, dacă la acea dată hotărârea de condamnare era definitivă, sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, dacă actul de graţiere se referă la infracţiuni în curs de judecată.

(4) În caz de suspendare sub supraveghere a executării pedepsei, termenul curge de la data împlinirii termenului de supraveghere.

(5) În cazul condamnărilor succesive, termenul de reabilitare se calculează în raport cu pedeapsa cea mai grea şi curge de la data executării ultimei pedepse.

În cazul solicitării  admiterii  reabilitării judecătoreşti pentru mai multe condamnări succesive, instanţa trebuie să calculeze termenul de reabilitare raportat la pedeapsa cea mai mare aplicată, iar termenul de judecată curge de la data ultimei executări a pedepsei. În prezent petentul execute o pedeapsă aplicată de statul Italian, recunoscută de statul roman, pedeapsă ce a început executarea la 02.12.2019 (aşa cum este menţionat în extrasul de cazier judiciar), şi care ar urma să fie considerate ca executată aproximativ în 2023.

O reabilitare parţială nu se poate realiza, normele procesual şi procedural penale române nu permit acest lucru, este ilegal. Doctrina şi practica judiciară a stabilit faptul că prin obţinerea unei reabilitări se demonstrează că petentul s-a reintegrat deplin în societate, psihic, social, profesional, familial. Or, o reabilitare doar cu privire la pedeapsa de 8 ani închisoare aplicată în 1998 nu se poate obţine, de vreme ce , după liberarea sa condiţionată, după împlinirea termenului, a reiterat comportamentul infracţional, suferind condamnarea în statul Italian, condamnare ce a fot ulterior recunoscută de România prin sentinţa penală nr. 149/23.12.2019.

În consecinţă, în temeiul art.166 şi următoarele C.pen,, rap. la art.532 C.pr.pen. va respinge cererea de reabilitare judecatorească formulată de condamnatul M.M.C., raportat la sentinţa penală nr. 105D/26.03.1998 pronunţată de Tribunalul Bacău, în dosarul nr.7960/1997, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 213/1998 la data de 3.08.1998 a Curţii de Apel Bacău  în dosarul nr. 2018/1998. Va constata că petentul a avut apărător  desemnat din oficiu. Onorariul pentru asistenţa juridică din oficiu va fi suportat din fondurile speciale ale MJLC. In temeiul art.275 alin.2 C.pr.pen. va obliga petentul la plata sumei de 200 lei către stat cu titlu de cheltuieli judiciare.