Procedura concordatului preventiv. Cerere de intervenție principală. Admisibilitate. Condiții și efecte

Hotărâre 137 din 09.04.2020


Cuprins pe materii: Drept comercial. Insolvență. Drept procesual civil. Cerere de intervenție principală

Index alfabetic: concordat preventiv; intervenţie principală

Temei de drept: Legea nr. 85/2014 – art. 16-20; C.proc.civ. – art. 61-64, art. 528 și urm.

Procedura de deschidere a  concordatului preventiv, astfel cum este ea reglementată în art. 16 şi urm. din Legea nr. 85/2014 este în mod evident una necontencioasă, cu caracter special; prin urmare, aplicarea prevederilor de drept comun, art. 528 şi urm. din C.proc.civ. este condiţionată de compatibilitatea cu specificul procedurii concordatului preventiv.

Legea insolvenţei recunoaşte exclusiv în favoarea debitorului dreptul de a sesiza instanţa cu soluţionarea cererii de deschidere a procedurii de concordat, iar procedura în sine nu presupune disputarea unui drept între părți adverse și, implicit, nici reclamarea pentru sine a dreptului dedus judecaţii. Or intervenientul principal pretinde pentru sine dreptul disputat ori un drept strâns legat de acesta, potrivit prevederilor art. 61 alin. 2 din C.proc.civ.

A concluziona în sensul admisibilităţii, de principiu, a intervenţiei în procedura de deschidere a concordatului preventiv, ar contraveni celerităţii procedurii, reglementată în mod expres de Legea nr. 85/2014.

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 137/9.04.2020