DREPT penal

Sentinţă penală 610 din 11.06.2019


SENTINŢA PENALĂ NR. 610

Şedinţa publică din data de 11.06.2019

Se examinează cauza penală privind pe inculpatul AA, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, prevăzute de art. 335 alin. 1 Cod penal, art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 320 alin. 1 Cod penal şi art. 323 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de . şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă din aceeaşi zi, care face parte integrantă din prezenta încheiere, când, instanța, având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea pentru ., dată la care a amânat pronunţarea pentru data de . şi ulterior pentru astăzi.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin Rechizitoriul nr. ...din … întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ, înregistrat pe rolul Judecătoriei Piatra Neamţ sub  nr. ..., s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului AA, pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. şi ped. de art. 335 alin. 1 Cod penal, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 Cod penal și uz de fals, prev. și ped. de art. 323 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal.

Prin actul de sesizare a instanţei s-a reţinut, în fapt, că în data de 10.03.2017, ora 21.20, organele de poliție din cadrul Secției nr.2 Poliție rurală Săvinești aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu au oprit pentru control, pe DN15, pe raza localității Zănești, jud. Neamț, autoutilitara marca Mercedes Sprinter, cu nr. de înmatriculare .., la volanul căreia se afla inculpatul AA.

În autovehicul se mai aflau martorii BBși CC. 

La solicitarea organelor de poliție, conducătorul auto a prezentat pentru control documentele personale și ale autovehiculului. Acesta a înmânat polițiștilor permisul de conducere categoria B, seria ...., aparent eliberat de autoritățile italiene la data de 18.03.2014 pe numele său.

Întrucât existau suspiciuni cu privire la autenticitatea permisului de conducere, au fost efectuate verificări în baza națională de date – DEPABD și în baza europeană de date – EUCARIS, constatându-se că inculpatul nu figurează ca posesor de permis de conducere - f.21, 22-26.

Din adresa nr. BCO/AAV/4227885 din 28.04.2017 a IGPF – Punctul de contact Oradea, rezultă că în urma verificărilor efectuate de autoritățile italiene, numitul AA, născut la 07.04.1991, nu deține permis de conducere. Permisul de conducere cu seria .... nu figurează în bazele de date italiene -f.28.

Conform Raportului de constatare criminalistică nr.101905 din 31.05.2017, permisul de conducere cu seria … este contrafăcut. Permisul a fost realizat cu ajutorul unei imprimante cu jet de cerneală, laminat ulterior în totalitate-f.32-38.

Inculpatul s-a apărat invocând faptul că nu a avut cunoștință că permisul de conducere este fals, întrucât ar fi urmat cursurile unei scoli de șoferi în Italia și ar fi susținut un examen de legislație în urma cărora ar fi obținut permisul de conducere.

Situaţia de fapt reţinută în rechizitoriu se probează prin intermediul următoarelor mijloace de probă: proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante – f. 4-5; proces verbal de sesizare din oficiu-f.3; verificări efectuate în bazele de date naționale și europene-f.21,22-26; adresa nr. BCO/AAV/4227885 din 28.04.2017 a IGPF – Punctul de contact Oradea-f.28; raportul de constatare criminalistică nr.101905 din 31.05.2017– f.32-38; plic ce conține permisul de conducere contrafăcut -f.40; copie după permisul de conducere falsificat-f.41; declarații martori – f.43-44, 48-49; declaraţia suspectului-f.12-16; declarația inculpatului -f.19.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Piatra Neamţ la data de 23.05.2018, sub nr. ....

Prin Încheierea nr. …. din data de 01.08.2018, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispunând începerea judecăţii în prezenta cauză.

Învestită cu soluţionarea cauzei, instanţa a dispus ataşarea fişei de cazier judiciar a inculpatului.

Inculpatul a fost asistat pe parcursul judecăţii de apărător ales.

La termenul de judecată din 27.11.2018 s-a dat citire actului de sesizare a instanței, ocazie cu care a fost audiat inculpatul AA, declaraţia acestuia fiind consemnată în procesul – verbal ataşat la fila 14 dosar.

Inculpatul a solicitat ca judecata să aibă loc pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale. Pentru că, din conţinutul declaraţiei instanţa a apreciat că acesta nu a  recunoscut învinuirea adusă, inculpatul declarând că nu se face vinovat de faptele reținute în sarcina sa, instanţa a dispus efectuarea cercetării judecătoreşti.

Inculpatul nu a contestat declaraţiile martorilor audiaţi în cursul urmăririi penale şi a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, în cadrul căreia a depus înscrisuri în circumstanțiere şi acte de la angajatorul din Italia.

Analizând materialul probator administrat în cursul procesului penal, instanţa reţine următoarele:

În fapt,  aşa cum rezultă din procesul – verbal de constatare a infracţiunii flagrante întocmit la data de 10.03.2017, la data indicată anterior, în jurul orei 21:20, organele de poliţie din cadrul Postului de Poliţie Zăneşti, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe DN15 din localitatea .., au oprit în trafic autoutilitara marca Mercedes Sprinter, cu nr. de înmatriculare …. ASP, condusă de inculpatul AA. În autovehicul se mai aflau pasagerii BBşi CC. Organele de poliţie au procedat la verificarea conducătorului auto în baza de date DEPABD, ocazie cu care au constatat că acesta nu poseda permis de conducere, deşi acesta le-a prezentat permisul de conducere categoria B, seria ...., aparent eliberat de autoritățile italiene la data de 18.03.2014. Cu ocazia opririi, inculpatul AA a declarat verbal agenţilor constatatori că permisul este valabil nu este fals, f.4 dosar u.p.

Faptul că inculpatul nu avea dreptul de a conduce vehicule rezultă şi din adresa nr. 1603 din 23.02.2017 a IPJ Neamţ – Serviciul Rutier, potrivit căreia inculpatul nu figurează în baza de date naţională şi baza de date Eucaris ca deţinător de permis de conducere, filele 22 -26 dosar u.p.

Pe parcursul urmăririi penale s-au efectuat verificări cu privire la permisul de conducere categoria B, seria ...., aparent eliberat de autoritățile italiene la data de 18.03.2014, utilizat de către inculpatul AA. Astfel, potrivit adresei nr. 4227885 din 28.04.2017 emisă de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră – Punctul de contact Oradea, autorităţile de poliţie din Italia au comunicat faptul că inculpatul nu deţine permis de conducere eliberat de autorităţile italiene, precum şi faptul că permisul de conducere seria .... nu figurează în bazele de date italiene, fila 28 dosar u.p.

Caracterul contrafăcut al permisul de conducere categoria B, seria ...., aparent eliberat de autoritățile italiene la data de 18.03.2014, utilizat de inculpat, rezultă şi din concluziile raportului de constatare criminalistică nr. 101.905 din 31.05.2017 întocmit de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ – Serviciul Criminalistic. Astfel, precedându-se la examinarea permisului de conducere s-a stabilit că acesta este contrafăcut şi că a fost realizat cu ajutorul unei imprimante cu jet de cerneală, laminat ulterior în totalitate, filele 32 – 38 dosar u.p.

Fiind audiat pe parcursul urmăririi penale, în prezenţa apărătorului ales, inculpatul AA a declarat că, în luna iulie 2013, în timp ce se afla în oraşul Brescia din Italia, a fost contactat de un coleg de serviciu, pe care îl cunoaşte după numele de „Bogdan” şi despre care ştie că locuieşte în Oradea, care l-a întrebat dacă deţine permis de conducere deoarece poate să-i facă legătura cu doi prieteni de-ai săi, cetăţeni italieni, pentru a face şcoala de şoferi şi pentru a obţine permis de conducere, contra sumei de 2.000 de euro, plătibilă în două rate.

Inculpatul s-a împrumutat de la prietena surorii sa, DD, şi de la numitul CC şi le-a plătit celor doi cetăţeni italieni, în prezenţa lui Bogdan, cei 2000 de euro.

Inculpatul a declarat că a efectuat aproximativ 30 de ore de pregătire practică pe drumurile publice din oraşul Brescia cu un autoturism Skoda, de culoare negru, al cărui număr de înmatriculare nu şi-l aminteşte. De asemenea, acesta nu îşi aminteşte denumirea şcolii de şoferi, locaţia unde a dat examenul teoretic.

Inculpatul a mai arătat că a primit permisul de conducere de la cei doi cetăţeni italieni, cărora le-a pus la dispoziţie anterior, cartea sa de identitate, codul fiscal şi cardul de sănătate.

În continuare, acesta a negat că a avut cunoştinţă de caracterul fals al permisului de conducere, cu atât mai mult cu cât a fost oprit de mai multe ori de autorităţile italiene şi cele româneşti, care nu i-au semnalat nicio neregulă cu privire la acesta, filele 12-16 dosar u.p.

Martorul CC, care se afla în autovehicul cu inculpatul, a declarat că este adevărată susţinerea inculpatului că l-ar fi împrumutat cu bani pentru a urma cursurile unei şcoli de şoferi în Italia. De asemenea, acesta a arătat că a fost împreună cu inculpatul când acesta a fost sancţionat pentru depăşirea vitezei, astfel încât nu a avut cunoştinţă că acesta nu deţine permis de conducere, fiele 43-44 dosar u.p.

Organele de urmărire penală au procedat şi la audierea celuilalt pasager, în persoana fratelui inculpatului, CC. Acesta a declarat că inculpatul a obţinut permisul de conducere în Italia, după ce a urmat cursurile unei şcoli de şoferi , a cărei denumire nu şi-o aminteşte, contra sumei de 1800 – 2000 de euro, sumă împrumutată de la martorul CC şi de la EE, filele 48-49 dosar u.p.

În faţa instanţei, inculpatul a arătat că nişte colegi, … şi .., i-au spus că îl vor ajuta să obţină permis de conducere şi că a le-a dat acestora pozele pentru permis, fila 14.

Deşi instanţa i-a solicitat inculpatului numele şi datele de identificare ale celor două persoane, …, amânând cauza pentru a-i da posibilitatea acestuia de afla aceste date, inculpatul a comunicat instanţei că nu a mai reuşit să ia legătura cu aceştia, pentru că nu mai lucrează la acelaşi angajator din Italia.

Instanţa constată că apărările inculpatului nu se coroborează cu celelalte mijloace de probă administrate. Mai mult, declaraţiile inculpatului sunt vagi şi contradictorii (în ceea ce priveşte persoanele care i-au promis că îl ajută să obţină permis de conducere şi cele care i l-au procurat).

Astfel, dacă la data de 07.07.2017 declară că un prieten de la serviciu „Bogdan” i-a adus la cunoştinţă că îl poate pune în legătură cu doi prieteni de-ai lui, cetăţeni italieni, pentru a face şcoala de şoferi, în declaraţia dată în faţa instanţei, inculpatul declară că doi colegi, .. i-au spus că îl ajută să obţină permis de conducere.

De asemenea, deşi iniţial a spus că le-a dat celor doi cetăţeni italieni suma de 2000 de lei (în prezenţa lui ..) cartea de identitate, codul fiscal şi cardul de sănătate, în faţa instanţei a declarat că le-a dat lui .. pozele pentru permis.

Aceste contraziceri din declaraţiile inculpatului şi faptul că nu-şi aminteşte numele şcolii de şoferi ale cărei cursuri declară că le-a urmat, locul unde a susţinut examenul teoretic, creează convingerea instanţei că inculpatul a dat declaraţii mincinoase pe parcursul procesului penal, având în vedere că afirmaţiile sale urmau să fie verificate.

Instanţa nu poate reţine în apărarea inculpatului depoziţiile celor doi martori, prietenul şi fratele acestuia, apreciindu-le subiective şi nesincere. Ca şi inculpatul, cei doi martori dau detalii exacte cu privire la cuantumul sumei plătite de inculpat pentru a urma cursurile şcolii de şoferi, modul cum a fost obţinută suma, dar nu dau relaţii cu privire la denumirea şcolii de şoferi ale cărei cursuri le-a urmat inculpatul.

Faptul că inculpatul a mai fost sancţionat contravenţional pentru abateri la regimul circulaţiei rutiere, de fiecare dată prezentând permisul de conducere categoria B, seria ...., aparent eliberat de autoritățile italiene la data de 18.03.2014, nu constituie un argument pentru lipsa vinovăţiei inculpatului. Instanţa reţine că, din verificările efectuate în cadrul acestui dosar s-a stabilit că în baza de date naţională şi în cea aparţinând autorităţilor italiene, inculpatul nu figurează ca posesor de permis de conducere şi nici permisul de conducere în cauză nu a fost eliberat. Ar fi fost un motiv ca organele de poliţie să se sesizeze din oficiu cu privire la săvârşirea de către inculpat şi a altor acte materiale de uz de fals pentru fiecare dată în care acesta a prezentat autorităţilor respectivul permis de conducere.

Mai mult, instanţa reţine că este de notorietate faptul că, pentru obţinerea unui permis de conducere trebuie urmate cursurile unei şcoli de şoferi, trebuie susţinut un examen teoretic şi practic. Chiar dacă, aparent, inculpatul declară că a urmat şi el aceste formalităţi, susţinerile acestuia că le-a plătit celor doi colegi de muncă suma de bani şi nu reprezentanţilor şcolii de şoferi nu pot fi reţinute. De altfel, din înscrisurile depuse de inculpat, se constată că acesta a fost angajat până în anul 2013, inclusiv, la o societate din Italia, Provincia Brescia, în calitate de lăcătuş mecanic – meşteşugărit, aşadar colegii săi, nu erau angajaţi ai instituţiilor italiene competente să elibereze permise de conducere.

Referitor la încadrarea în drept a faptelor descrise anterior, instanţa constată că, în primul rând, se circumscrie conţinutului constitutiv al infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. şi ped. de art. 335 alin. 1 Cod penal.

Astfel potrivit art. 335 alin. 1 Cod Penal, Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material constă în fapta inculpatului AA de a conduce aut autoutilitara marca Mercedes Sprinter, cu nr. de înmatriculare …, fără a poseda permis de conducere.

Urmarea imediată o reprezintă starea de pericol generată cu privire la siguranţa circulaţiei, iar legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă ex re, din însăşi materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, instanţa reţine că inculpatul a săvârşit infracţiunea cu intenţie directă, prevăzând rezultatul faptei sale şi urmărind producerea acestui rezultat.

În al doilea rând, instanţa constată că fapta inculpatului se circumscrie conţinutului constitutiv al infracţiunii de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, prev. şi ped. de art. 48 alin.1 raportat la art. 320 alin.1 Cod penal.

Elementul material al infracţiunii constă în acţiunea inculpatului de a pune la dispoziţia unor persoane neidentificate informaţiile şi documentele sale, pentru a i se elibera un permis de conducere falsificat.

Având în vedere cele arătate mai sus rezultă în mod clar că inculpatul a cunoscut încă din momentul când a pus la dispoziție actele de identificare personală, că i se va elibera un document fals, ilegal, care nu emană de la autoritățile italiene și care îi conferea dreptul de a conduce pe drumurile publice autovehicule, ținând seama că acesta nu a putut dovedi că a urmat cursurile unei școli de șoferi și că ar fi dat vreun examen pentru obținerea unui permis de conducere.

Susținerile inculpatului conform cărora nu cunoștea că permisul de conducere era falsificat nu corespund realității, întrucât în mod evident știa că din moment ce nu a urmat în prealabil cursurile vreunei școli de șoferi și nu a susținut proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere, nu ar fi putut obține în mod legal un astfel de document.

În al treilea rând, instanţa constată că fapta inculpatului se circumscrie conţinutului constitutiv al infracţiunii de uz de fals, prev. şi ped. de art. 323 Cod penal.

Astfel, elementul material al laturii obiective a infracțiunii de uz de fals constă în folosirea efectivă a înscrisului, respectiv prezentarea permisului de conducere falsificat organelor de poliție în vederea justificării de către inculpat a conducerii de autovehicule.

Urmarea imediată constă în starea de pericol pentru relațiile sociale referitoare la încrederea publică de care se bucură înscrisurile oficiale, chiar și cele emise de către autorități ale altor state.

Fiind infracțiuni de pericol, legătura de cauzalitate între faptă și urmarea produsă rezultă din însăși săvârșirea faptei (ex re).

Cu privire la săvârșirea infracțiunii de uz de fals, intenția este directă, întrucât inculpatul a cunoscut că permisul este fals și a urmărit producerea de consecințe juridice.

Faţă de aceste repere, instanţa conchide că s-a dovedit, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că faptele care formează obiectul acuzaţiei penale aduse inculpatului există, constituie infracţiune şi au fost comise de inculpat, cu vinovăţia prevăzută de lege.

În drept, fapta săvârșită de inculpatul AA de a conduce la data de 10.03.2017, ora 21:20, autoutilitara marca Mercedes Sprinter, cu nr. de înmatriculare …pe DN15 în localitatea Zăneşti, jud. Neamţ, fără a poseda permis de conducere, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin. 1 Cod penal.

Fapta aceluiași inculpat de a remite unei persoane neidentificate suma de 2.000 de euro, fotografii personale, carte de identitate, în scopul falsificării unui permis de conducere italienesc, permisul de conducere categoria B, seria ...., aparent eliberat la data de 18.03.2014, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 320 alin. 1 Cod penal.

Fapta aceluiași inculpat de a prezenta cu aceeași ocazie organelor de poliție din cadrul Postului de Poliţie Zăneşti, permisul de conducere categoria B, seria ...., aparent eliberat de autoritățile italiene la data de 18.03.2014, pe numele AA, falsificat, cunoscând că este fals, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de uz de fals, prevăzută de art. art. 323 Cod penal.

La individualizarea pedepselor ce urmează a fi stabilite în sarcina inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Astfel instanţa constată că infracţiunile săvârşite prezintă un grad de pericol social ridicat, deoarece inculpatul a condus vehiculul fără a poseda un permis de conducere, deci fără a fi testat dacă are deprinderile necesare desfăşurării acestei activităţi, constituind un potenţial pericol pentru ceilalţi participanţi la traficul rutier.

Instanța consideră că faptele contra siguranței circulației pe drumurile publice au cunoscut o amplificare în ultima perioadă, constituind un pericol direct și imediat la adresa sănătății și integrității corporale a persoanei care se angajează într-o asemenea activitate ilicită dar și a celorlalți participanți la trafic.

Față de acestea, cu privire la faptele comise, instanța consideră că pedeapsa pronunțată trebuie să aibă un puternic caracter exemplar, pentru a descuraja atât pe inculpat, dar și pe ceilalți membrii ai societății de a săvârși asemenea fapte prevăzute de legea penală, dar cu respectarea obligatorie a principiului proporționalității dintre gravitatea faptelor și sancțiunea aplicată. Instanța constată că inculpatul a condus pe drumurile publice un autovehicul fără a deține permis de conducere valabil emis, iar la solicitarea organelor de poliție de a prezenta un înscris care să ateste dreptul de a conduce autoturisme pe drumurile publice din România, inculpatul a prezentat un document aparent emis de către autoritățile italiene și care s-a dovedit a fi fals.

Instanța constată în primul rând, pericolul latent pe care l-a prezentat inculpatul prin neurmarea cursurilor unei școli de șoferi în cursul cărora să își dezvolte abilitățile de a conduce autoturisme. Astfel, lipsa unei pregătiri prealabile în manevrarea pe drumurile publice a autoturismelor a făcut ca inculpatul să pună în mod constant în pericol viața și integritatea corporală a celorlalți participanți la trafic.

Mai mult, inculpatul s-a folosit de un permis de conducere falsificat aparent emis de către autoritățile din Italia în scopul disimulării lipsei dreptului său de a conduce autoturisme.

În consecință, faptele inculpatului au o gravitate ridicată prin pericolul pe care l-a generat inculpatul atât pentru sine și ceilalți participanți la trafic, chiar dacă acesta era scăzut la acea oră, dar și pentru martorii care îl însoțeau pe inculpat în autoturism.

Sub aspectul circumstanţelor personale ale inculpatului, se observă că acesta, în vârstă de 28 de ani, trăieşte în concubinaj şi are un copil minor în vârstă de 6 luni.

Din caracterizarea depusă de preotul din localitatea Zăneştii de Jos rezultă că inculpatul este o persoană altruistă, care a intervenit pentru stingerea unui incendiu şi care a participat ca voluntar la reconstruirea casei distruse.

Deşi, în caracterizarea depusă de primăria comunei Zăneşti, prin primar, se arată că inculpatul nu a săvârşit abateri contravenţionale, la dosar există procese verbale de contravenţie din care rezultă că acesta a fost sancţionat de mai multe ori pentru încălcarea normelor privind regimul circulaţiei rutiere.

Instanţa mai reţine că inculpatul nu a colaborat cu organele judiciare care au instrumentat dosarul, nu şi-a asumat comiterea faptelor, adoptând o poziţie procesuală de nerecunoaştere.

Această poziţie procesuală ar putea fi justificată de faptul că inculpatul nu este la primul contact cu legea penală. De altfel, aşa cum rezultă şi din fişa de cazier judiciar a acestuia, faptele pentru care a fost trimis în judecată sunt săvârşite în stare de recidivă postcondamnatorie. Astfel, prin Sentinţa penală nr. … a Judecătoriei Piatra - Neamţ, pronunţată în dosarul nr. …, definitivă prin Decizia penală nr. … a Curţii de Apel Bacău, i-a fost aplicată inculpatului pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare, a cărei executare a fost suspendată condiţionat pe un termen de supraveghere de 3 ani şi 10 luni.

Astfel, instanţa constată că infracţiunile deduse judecăţii au fost săvârşite în termenul (de 3 ani şi 10 luni) de supraveghere al suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an şi 10 luni închisoare aplicate inculpatului prin Sentinţa penală nr. … a Judecătoriei Piatra - Neamţ, pronunţată în dosarul nr. …., definitivă prin Decizia penală nr. … a Curţii de Apel Bacău.

Pentru cele arătate, instanța apreciază că față de față de ansamblul stării de fapt astfel cum a fost descrisă mai sus, aplicarea pedepsei închisorii este necesară pentru preîntâmpinarea comiterii de către inculpat a noi infracțiuni de aceeași natură și mai ales pentru atenționarea severă a acestuia cu privire la consecințele săvârșirii de noi infracțiuni. Față de conduita generală a inculpatului, instanța va condamna inculpatul la pedeapsa închisorii orientată către minimul prevăzut de lege pentru infracțiunile reținute în sarcina sa, respectiv 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, 9 (nouă) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale şi 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals.

Raportat la circumstanţele reţinute în cele ce precedă, instanţa apreciază că pedepsele principale au fost stabilite în cuantum suficient pentru atingerea scopului şi îndeplinirea funcţiilor de constrângere, de reeducare şi de exemplaritate, fiind apte să determine reevaluarea conduitei inculpatului şi a atitudinii faţă de ordinea de drept.

Va constata că infracţiunile deduse judecăţii este sunt concurente între ele şi în temeiul art. 38 alin. 1 şi 2 Cod penal raportat la art. 39 alin. 1 litera b) Cod penal, va stabili în sarcina inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de 5 (cinci) luni închisoare, reprezentând o treime din cuantumul celorlalte două pedepse, urmând ca inculpatul AA să execute pedeapsa rezultantă de 1 (un) an şi 11 (unsprezece) luni închisoare.

Aşa cum s-a arătat mai sus, infracţiunile deduse judecăţii au fost săvârşite în termenul (de 3 ani şi 10 luni) de supraveghere al suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an şi 10 luni închisoare aplicate inculpatului prin Sentinţa penală nr. …. a Judecătoriei Piatra - Neamţ, pronunţată în dosarul nr. …, definitivă prin Decizia penală nr. … a Curţii de Apel Bacău, astfel încât în temeiul art.83 alin.1 Cod penal  din 1969, raportat la art. 15 din Legea nr.187/2012, va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de un 1 an şi 10 luni închisoare ce i-a fost aplicată inculpatului AA prin Sentinţa penală nr. 356/21.06.2013 a Judecătoriei Piatra - Neamţ, pronunţată în dosarul nr. 10111/279/2011, definitivă prin Decizia penală nr. 1321/12.12.2013 a Curţii de Apel Bacău, pentru săvârşirea a infracţiunii de vătămare corporală gravă, prev. de art. 182 alin. 2 Cod penal din 1969 şi va dispune executarea alăturat a pedepsei  de 1 (un) an şi 11 (unsprezece) luni închisoare stabilită prin prezenta hotărâre,  cu pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare, inculpatul executând în final pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani şi 9 (nouă) luni închisoare.

În temeiul art. 65 Cod penal în vigoare, art. 45 alin.5 Cod penal în vigoare raportat la art. 12 din Legea nr. 187/2012 va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 lit. a, b Cod penal în vigoare de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante (pedeapsa accesorie).

În ceea ce privește permisul de conducere categoria B, seria ...., aparent eliberat de autoritățile italiene la data de 18.03.2014, în condițiile în care instanţa va dispune condamnarea inculpatului sub aspectul infracțiunii de uz de fals,  stabilind deci că permisul folosit de inculpat este fals, instanța de fond va face aplicarea dispozițiilor art. 25 alin. 3 Cod procedură penală, ce stabilesc obligația pronunțării cu privire la desființarea totală sau parțială a unui înscris.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, va obligă pe inculpatul AA  la plata sumei de 850 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care suma de 300 de lei - faza de urmărire penală, 50 de lei – camera preliminară şi câte 100 de lei pentru fiecare termen de judecată pe fond).

Va constată că inculpatul a fost asistat de apărător ales.

Calea de atac împotriva prezentei sentinţe penale este apelul, care se poate exercita în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei, conform art. 408 şi următoarele Cod procedură penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

În temeiul art. 335 alin. 1 Cod penal, condamnă pe inculpatul AA …, domiciliat în com. ….., cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet avocat …. la pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În temeiul art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 320 alin. 1 Cod penal, condamnă pe inculpatul AA la pedeapsa de 9 (nouă) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale.

În temeiul art. 323 Cod penal, condamnă pe inculpatul AA la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals.

Constată că infracţiunile deduse judecăţii este sunt concurente între ele şi în temeiul art. 38 alin. 1 şi 2 Cod penal raportat la art. 39 alin. 1 litera b) Cod penal, stabileşte în sarcina inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de 5 (cinci) luni închisoare, reprezentând o treime din cuantumul celorlalte două pedepse, urmând ca inculpatul AA să execute pedeapsa rezultantă de 1 (un) an şi 11 (unsprezece) luni închisoare.

Constată că infracţiunile deduse judecăţii au fost săvârşite în termenul (de 3 ani şi 10 luni) de supraveghere al suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an şi 10 luni închisoare aplicate inculpatului prin Sentinţa penală nr. …. a Judecătoriei Piatra - Neamţ, pronunţată în dosarul nr. .., definitivă prin Decizia penală nr. …. a Curţii de Apel Bacău.

În temeiul art.83 alin.1 Cod penal  din 1969, raportat la art. 15 din Legea nr.187/2012,  revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de un 1 an şi 10 luni închisoare ce i-a fost aplicată inculpatului AA prin Sentinţa penală nr. … a Judecătoriei Piatra - Neamţ, pronunţată în dosarul nr. …, definitivă prin Decizia penală nr. … a Curţii de Apel Bacău, pentru săvârşirea a infracţiunii de vătămare corporală gravă, prev. de art. 182 alin. 2 Cod penal din 1969 şi dispune executarea alăturat a pedepsei  de 1 (un) an şi 11 (unsprezece) luni închisoare stabilită prin prezenta hotărâre,  cu pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare stabilită prin Sentinţa penală nr. … a Judecătoriei Piatra - Neamţ, pronunţată în dosarul nr. .., definitivă prin Decizia penală nr. .. a Curţii de Apel Bacău, inculpatul executând în final pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani şi 9 (nouă) luni închisoare.

În temeiul art. 65 Cod penal în vigoare, art. 45 alin.5 Cod penal în vigoare raportat la art. 12 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 lit. a, b Cod penal în vigoare de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante (pedeapsa accesorie).

În temeiul art. 25 alin. 3 Cod procedură penală dispune desfiinţarea totală a permisului de conducere categoria B, seria ...., document ridicat de organele de poliţie de la inculpatul AA la data de 01.06.2017.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul AA  la plata sumei de 850 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Constată că inculpatul a fost asistat de apărător ales.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 11.06.2019