Iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7)

Sentinţă penală 1272 din 11.11.2013


Dosar nr. 3816/109/2013

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ  Nr. 1272

Şedinţa publică de la 11 Noiembrie 2013

Obiectul cauzei:iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7)

TRIBUNALUL

Asupra procesului  penal de faţă,

Constată că prin rechizitoriul nr. 8D/P/26.04.2013, D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Piteşti a trimis în judecată pe inculpaţii V.G.B. , P.I.A. , S.G.C. , D.L.I.  şi C.M. , pentru săvârşirea infracţiunilor prev.de art.8 din Legea nr. 39/2003,  rap.la art.33 alin.1 şi 2 C.p , art. 270 alin.1 şi 3  din Legea nr. 86/2006 şi de art. 29 alin.1 lit.a,b  şi c din Legea nr. 656/2002, cu aplic. disp.art. 33 lit.a C.p, iar pentru ultimul şi cu aplic.  disp.art.37 lit.b C.p.

În esenţă, în actul de sesizare se reţine că inculpaţii , în anul 2012 s-au asociat  şi au aderat la un grup în vederea săvârşirii de infracţiuni, respectiv contrabandă cu produse accizabile din tutun, în scopul obţinerii unor beneficii materiale din comercializarea clandestină de ţigarete cu  eludarea plăţii taxelor şi accizelor datorate statului, cauzând un prejudiciu bugetului de stat de 99.453,67 lei.

Inculpaţii au recunoscut săvârşirea faptelor , aşa cum au fost reţinute în actul de sesizare şi au solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate  în faza de urmărire penală, potrivit art.320/1 C.p.p.

Având în vedere probatoriul administrat de către organele de urmărire penală, tribunalul reţine, în fapt, următoarele.

Inculpatul C.M. , impreună cu şotia sa C.L.  detin un spatiu comercial inchiriat in piata agro-alimentară din cartierul Trivale din mun. Piteşti, unde vând constant fructe şi legume.

 Datorită faptului că activitatea de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare nu mai aducea beneficii, inculpatul C.M.  a hotărât să se ocupe cu tigări de contrabandă, deoarece acestea „reprezintă o marfă neperisabilă, care nu se degradează cu trecerea timpului".

Pentru comercializarea ţigărilor la locul închiriat în piaţa mai sus arătată, o perioadă scurtă de timp a apelat la învinuitul C.V.G. . Acesta a fost angajat ca vânzător la firma administrată de C.L.  „SC M.I. ŞI M. SRL".

Uneori, în afara sarcinilor sale de muncă, învinuitul C.V.G. , cunoscut sub porecla de G. ", era pus de inculpatul C.M.  să-i aducă ţigările de contrabandă din locurile unde le ascunsese (gard viu, microbuz, tomberon) şi uneori, i se cerea ca în absenţa patronului să vândă ţigările în cazul în care erau clienţi.

S-a întâmplat ca într-o zi , prin luna martie 2012 să dispară o geantă plină cu ţigări de contrabandă , ascunsă în gardul viu din apropierea pieţei alimentare, motiv pentru care ,G. " a fost bănuit de inculpatul C.M.  că şi-a însuşit-o, s-au certat şi din acel moment, inculpatul C.V.G.  nu s-a mai ocupat de ,vânzarea ţigărilor de contrabandă.

Inculpatul a recunoscut că îl cunoaşte pe inculpatul V.G.B.  care este „naşul de moţ" al fiului său C.I.I. .

Acesta a început şi el să comercializeze tigări de contrabandă după exemplul lui şi în timp, au schimbat şi şi-au vândut reciproc astfel de tigări, după cum aveau cereri :

Îl cunoaşte şi pe inculpatul D.I.L.  despre care ştie că este prieten cu inculpatul V.G., dar nu are cunoştinţă dacă şi acesta deţine i vinde tigări de contrabandă.

La un pachet de tigări de contrabandă câştiga 50 bani sau un leu, dar diferenţa fată de un pachet de tigări timbrate cu timbru de România este foarte mare.

El vindea un pachet de tigări Viceroy cu 8 lei , in timp ce unul accizat era de 12 lei sau 15 lei.

Inculpatul C.M.  a declarat că soţia sa C.L.  nu a fost implicată in activităţi cu tigări de contrabandă, iar cercetările penale efectuate in cauză nu au demonstrat vinovăţie penală din partea acesteia, nefăcându-se dovada existenţei unor acte materiale concrete , care să intre in alcătuirea unor infracţiuni. Mai mult, C.L.  este plecată de mai mult timp in Italia.

Inculpatul C.M. , după cum am arătat, se află în relaţii de prietenie apropiate cu cei doi inculpaţi, respectiv V.G. B. şi D.L.I. . Între aceştia au avut loc in timp convorbiri telefonice cu un limbaj şi conţinut reţinut, uneori numai de ei interes, convorbiri din care totuşi, rezultă faptul că au schimbat intre ei ţigări de contrabandă, după cum aveau cererea din partea clienţilor.

În acest mod se asigura continuitatea în timp a vânzărilor de ţigarete de contrabandă de diferite mărci după cerinţele pieţei.

La percheziţia domiciliară efectuată în data de 02.12.2012 la locuinţa inculpatului C.M.  nu s-au găsit ţigări de contrabandă sau alte bunuri a căror deţinere să fie interzise de lege. Au fost ridicate însă patru caiete A5 în care inculpatul a făcut însemnări referitoare la cantităţile de ţigări de contrabandă menţionate pe marca fiecărui tip cu valorile pe zile, cu sume cheltuite şi sume încasate (exemplu 06.05.2012 „D."- 5 c - cartuşe +5 p – pachete, G. – 9c +6 p, rămase, G. – 3 c +6 p, „D." – 1  +4 p).

Din aceste însemnări rezultă dimensiunea fenomenului infracţional şi sumele de bani rezultate din infracţiunea de contrabandă.

Se observă că astfel de însemnări apar datate chiar din anul 2011, rezultând de aici preocuparea constantă a inculpatului în a-şi suplimenta veniturile din vânzarea de ţigări de contrabandă unor clienţi întâlniţi în piaţa agroalimentară din cartierul Trivale.

Probele administrate au demonstrat că inculpatul V.G. B., P.I.A. , S.G.C.  şi C.M.  în aceeaşi perioadă de timp au avut legături infracţionale , în sensul că au schimbat reciproc ţigări de contrabandă s-au aprovizionat unii pe alţii, după cum erau cerinţele pieţei. Inculpatul  S.G.C.  şi inculpatul V.G. B. au schimbat contra cost ţigări de contrabandă, primul fiind unul din principalii furnizori de  ţigarete de contrabandă.

S-a stabilit că inculpatul S.G.C.  , domiciliat in … a achiziţionat de la cetăţeni din Ucraina şi din Republica Moldova ţigarete introduce in tară prin sustragerea de la controlul vamal, pe care aceştia le vindeau în pieţele municipiului.

După ce strângea o cantitate mai mare , lua legătura cu inculpatul V.G. B. sau îl suna acesta , stabileau preţul la telefon, folosind un limbaj numai de ei înţeles, după care stabileau modalitatea de livrare către mun. Piteşti. Astfel, fie mergea la Suceava inculpatul V.G.B. , fie se întâlneau traseu, fie apelau la martorul S.R.N.A. , fie inculpatul S.G.C.  venea el în judeţul Argeş. Acesta se deplasa în com. Drăganu la domiciliul socrilor inculpatul P.I.A. , unde cei trei aveau înţelegerea să depoziteze ţigările de contrabandă aduse de la Suceava.

De aici le valorificau în cantităt,i mai mici, in aşa fel încât să nu fie depistaţi de organele de control fiscal sau de organele de urmărire penală, in timp reuşind să-şi  facă fiecare o retea de clienti fideli.

Inculpatul V.G. B. mergea uneori personal în com. Drăganu, la domiciliul socrilor inculpatului P.I.A. , pe care îl cunoştea din copilărie (i-a botezat copiii), astfel încât erau in relatii familiale apropiate şi de aici lua tigările  de contrabandă, fie îi erau aduse in mun. Piteşti de inculpatul  P.A. , după cum aveau clienti.

Aşa s-a întâmplat in ziua de 01.12.2012, când a avut loc un astfel de, transport tigări marca Viceroy provenite din contrabandă de la Suceava în com. Drăganu, jud.Argeş. Despre acest transport organele de urmărire penală aveau indicii temeinice ca urmare a valorificării convorbirilor telefonice interceptate în baza autorizaţiei instanţei de judecată nr. 277/14.11.2012 a Tribunalului Argeş.

În discuţiile telefonice inculpatul V.G.B.  a discutat cu inculpatul S.G.C.  despre transport, încărcătură, dată, oră şi loc de depozitare, respectiv la „naşu" în com. Drăganu, jud Argeş, .

Tigările de contrabandă au fost aduse in data arătată de la Suceava cu autoturismul VW Transporter, proprietate personală de către inculpatul S.G.C. , însoţit fiind de sotia sa S.G. .

Cei doi au fost aşteptaţi în com. Drăganu, jud. Argeş de inculpatul P.I.A.  la domiciliul socrilor săi. Aici au descărcat o cantitate mai mare de ţigarete provenite din contrabandă, după care inculpatul S.G.C.  şi-a continuat _deplasarea la Bucureşti.

După descărcarea ţigaretelor, inculpatul P.I.A.  a luat o parte din  acestea şi le-a transportat în mun. Piteşti in autoturismul său.

Transportul de la Suceava a fost stabilit anterior de inculpatii S.G.C., V.G.B. şi P.I.A., fapt ce rezultă din interceptările telefonice autorizate de instanţa de judecată competentă.

La percheziţia domiciliară efectuată in ziua de 02.12.2012 la domiciliul socrilor inculpatului P.I.A. din com. Drăganu, jud. Argeş a fost identificată o  mare cantitate de tigări provenită din contrabandă , la fel şi in domiciliul acestuia în mun. Piteşti, cat şi în autoturismul proprietate personală.

ANAF — Autoritatea Natională a Vămilor a evaluat această cantitate de ţigări provenite din contrabandă, la suma de 31 065,16 lei (taxe vamale, accize şi T.V.A), prin depozitarea şi comercializarea în România a ţigaretelor de contrabandă.

La percheziţia efectuată în domiciliul inculpatului S.G.C.  din mun. Suceava, jud. Suceava s-au găsit 2800 ţigarete marca „D.” cu timbru fiscal Republica Moldova, despre care a declarat că le-a cumpărat in timp , cu intenţia a le duce la tară pentru muncitorii care lucrau în gospodăria părinţilor săi.

Întreaga cantitate de ţigarete de contrabandă a fost ridicată şi predată la Autoritatea Naţională a Vămilor — Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operatiuni  Vamale Argeş, prejudiciul adus in acest caz fiind de 1220.83 lei.

Inculpatul a recunoscut legătura sa cu inculpatul V.G.B. , cat şi transportul ţigaretelor de contrabandă depozitate in gospodăria socrilor inculpatului  P.I.A.  de comun acord cu acesta.

Deşi a declarat că a fost prima şi singura dată când a făcut un astfel de transport, din cercetările penale rezultă că legătura infracţională intre inculpaţi a existat in tot cursul anilor 2011-2012.

Martorul S.R.N.A.  a arătat că inculpatul V.G.B. , in cursul anului 2011 l-a rugat să-i aducă un colet de la un băiat din Fălticeni pe care îl chema G., in schimbul a 50-60 lei, el fiind conducător auto , calitate in care se deplasa cu ritmicitate in zona respectivă.

Tot in vara anului 2011, acest G., recunoscut în planşa foto ca fiind inculpatul S.G.C.  l-a rugat să-i aducă un pachet voluminos, ambalat într¬-un sac menajer , fără să-i spună ce se află in interior.

La întoarcere, in judetul Argeş s-a întâlnit cu inculpatul V.B. in incinta benzinăriei Bemo din com. Dârmăneşti şi i-a dat pachetul.

Martorul a arătat că astfel de comisioane efectua o dată pe lună, dar nu a putut menţiona cu exactitate când a dus colete lui B.  sau când a dus bani lui G. (inculpatul V.B. şi S.G. ).

Au fost situaţii când a dus bani şi a preluat pachet. Uneori a dat pachetele lui B.  la poarta SC V. SRL Ştefăneşti, unde acesta lucra, iar el le încărca în maşina personală. Alteori, i le ducea direct la domiciliul său din cartierul Trivale.

După două-trei transporturi de acest fel a văzut ce conţinea coletul, mai exact tigări marca Viceroy.

Nu poate preciza dacă erau timbrate cu timbru românesc sau nu.

Ultimul transport l-a făcut in primăvara anului 2012, în sensul că a adus ţigări pentru V.  B. , iar prin iulie-august 2012 a dus pentru ultima dată bani de la inculpatul V.B. la S.G.C. .

Din cercetările penale efectuate a rezultat că inculpatul D.L.I.  este prieten de foarte mult timp cu inculpatul V.G.B. .

Probele administrate (convorbiri telefonice, percheziţii, declaratul) au stabilit că în perioada de referinţă şi acest inculpat a deţinut ţigarete de contrabandă.

La percheziţia domiciliară efectuată in imobilul inculpatul D.L.I.  şi al părinţilor săi situat in …, s-au găsit un număr de 4800 pachete de ţigări marca „City" fără timbru fiscal şi 1599 de pachete de ţigări marca,,Plugaru" cu timbru fiscal Republica Moldova.

Toate pachetele de ţigări din contrabandă au fost ridicate şi predate autorităţii vamale Argeş, care a stabilit prejudiciul adus prin neplata taxelor accizelor şi TVA aferent acestor produse la suma de 61 692,26 lei.

Inculpatul nu a recunoscut săvârşirea infracţiunii de constituire, aderare la un grup in vederea săvârşirii de infracţiunii prev. de art. 8 din Legea 39/2003.

În faţa evidenţei a recunoscut faptul că a deţinut ţigări de contrabandă , dar a dat o explicaţie puerilă des întâlnită în declaraţiile făptuitorilor care nu-şi recunosc infracţiunile în ciuda probelor şi a evidenţei, „le-am cumpărat de la o persoană necunoscută.... atunci am văzut-o pentru prima şi ultima oară".

Prin relaţiile de familie (nunţi, botez) inculpatul V.  G.-B. , P.I.A. , D.L.I.  şi C.M.  se cunoşteau, se vizitau,  vorbeau des la telefon , ştiau cu ce se ocupă fiecare , astfel că în relaţiile normale de prietenie au stabilit de comun acord şi modalitatea de a-şi suplimenta bugetul personal cu banii rezultaţi din vânzarea de ţigări de contrabandă, in special procurate de la inculpatul S.G.C.  care le aducea de la Suceava.

Inculpaţii au schimbat sau şi-au vândut reciproc astfel de ţigări, după cum aveau cereri, în raport de marcă, din partea clienţilor.

În general, inculpaţii aveau clienţi stabili, cunoscuţi, astfel că nu riscau să fie depistaţi de organele de control fiscal sau de organele de urmărire penală.

Inculpatul C.M.  este singurul care s-a expus vânzând tigările de contrabandă în piaţa agro-alimentară din cartierul Trivale. Le-a vândut in cantităţii mici, pachet cu pachet, ascunzând cantităţile mari în gardul viu din apropiere in sau sacoşe.

Inculpatul V.G.B.  a vândut ţigarete de contrabandă in special colegilor de serviciu de la SC V. SRL Ştefăneşti. Din convorbirile telefonice rezultă cu claritate acest lucru (discutii cu diferiti colegi in care negociază preţul, cantitatea, vânzarea pe datorie până la salariu, presiuni de a i plăti  contravaloarea, etc

Probele administrate au demonstrat că intre inculpaţi ,în perioada anului 2012 a existat o legătură infracţională continuă,sau sprijinit reciproc, schimbând aprovizionând, transportând , depozitând şi vânzând tigarete de contrabandă.

Fiecare a avut activitate infracţională proprie, dar legată de activitatea infracţională  a celorlalţi.

În această modalitate, au adus un prejudiciu bugetului de stat, constând in comercializarea şi deţinerea de mărfuri, in speţă, tigări sustrase de la plata taxelor vamale, accize şi TVA.

Agenţia Naţională pentru Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor - Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova, Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Argeş, a stabilit pentru întreaga cantitate de ţigarete ridicată cu ocazia percheziţiilor domiciliare, un prejudiciu total de 99 710.13 lei.

Având în vedere situaţia de fapt reţinută , tribunalul apreciază că încadrarea juridică dată faptelor prin actul de sesizare este greşită.

În ce priveşte infracţiunea de  contrabandă, tribunalul constată că art.270 din  Legea nr. 86/2006 prevede mai multe modalităţi alternative de comitere a respectivei infracţiuni descrise detaliat în alineatele 1 şi 2 ale textului de lege amintit.

Prin alineatul 3 al aceluiaşi text de lege legiuitorul încriminează alte fapte distincte, pe care le asimilează celei de  contrabandă, respectiv colectarea, deţinerea , predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub regim normal cunoscând  că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.

Prin urmare, dispoziţiile alineatului 3 al art. 270 din Legea nr. 86/2006 încriminează o infracţiune asimilată de  contrabandă, ce nu este comisă în  modalităţile descrise în alineatele 1 şi 2, ci în modalităţile distincte enumerate în conţinutul său, condiţia necesară asimilării cu contrabandă, fiind aceea că autorul a cunoscut că bunurile provin din contrabandă.

 Or, situaţia de fapt reţinută arată că inculpaţii au săvârşit de fapt  contrabandă asimilată, constând în aceea că au transportat, preluat şi ulterior au desfăcut ţigaretele, cunoscând că acestea provin din contrabandă.

Prin urmare, tribunalul apreciază că  fapta lor este aceea prev.de art.270 alin.3 din Legea nr. 86/2006, faptul că acest text face trimitere la alin.1 în ce priveşte pedeapsa nejustificând  reţinerea acestui din urmă text în  încadrarea juridică dată faptei.

În ce priveşte infracţiunea de spălare de bani,. Tribunalul consideră că aceasta nu trebuia reţinută, întrucât activitatea infracţională a inculpaţilor nu realizează conţinutul constitutiv al acestei infracţiuni.

Sumele de bani obţinute de către inculpaţi din valorificarea ţigaretelor reprezintă  foloase dobândite în urma săvârşirii infracţiunii prev.de art.270 alin.3 din Legea nr. 86/2002, nerezultând, din probatoriul administrat caracterul disimulat al acestora.

Ascunderea sau disimularea ilicită a bunurilor provenite din săvârşirea unei infracţiuni este un element necesar pentru realizarea conţinutului constitutiv  al infracţiunii de spălare de bani,  urmarea socialmente periculoasă fiind conferirea de origine licită a bunului care, în realitate, este produsul infracţiunii principale.

Nu poate fi susceptibilă de a primi calificarea de spălare de bani simpla activitate de valorificare pe piaţa liberă a unor bunuri provenind dintr-o altă infracţiune, în speţă, contrabanda, întrucât spălarea banilor presupune un proces  prin care se conferă aparenţa de legalitate unor profituri obţinute ilegal de către  infractori care, fără a fi compromişi , beneficiază ulterior de sumele obţinute. Procesul  respectiv se desfăşoară , de regulă în trei etape: obţinerea şi însuşirea fondurilor obţinute  în mod direct sau indirect din  infracţiuni, ascunderea urmelor sau originii veniturilor pentru a evita orice suspiciune sau investigaţie şi disponibilizarea banilor şi reinvestirea lor în activităţi ilegale.

Or, inculpaţii nu au desfăşurat niciuna dintre aceste activităţi, ei vânzând pur şi simplu pe piaţă ţigări provenite din contrabanda, cunoscând  provenienţa lor.

În plus, din economia textului încriminator rezultă că persoana care a  comis infracţiunea premisă , din care rezultă sumele de bani ce urmează a fi spălate, nu poate fi subiect activ al  infracţiunii de spălarea banilor,  întrucât a devenit deţinătorul banilor prin comiterea faptei principale.

Concluzionând , tribunalul consideră că nu putea fi reţinută în sarcina inculpaţilor şi infracţiunea prev.  de art.29 din Legea nr. 656/2002.

Aşa fiind, în baza art.334 C.p.p, urmează să fie schimbată încadrarea  juridică, pentru toţi inculpaţii din infracţiunile prev.de art. 8 din  Legea nr. 39/2003 rap.la art.323 alin.1 şi 2 C.p, art. 270 alin.1 şi 3 din Legea nr. 86/2006 şi art.29 alin.1 lit.a,b şi c din Legea nr.  656/2002 , în infracţiunile prev.de art.8 din Legea nr. 39/2003 rap.la art. 1 şi 2 C.p şi de art.270 alin.3 din Legea  nr. 86/2005, texte în baza cărora se  vor pronunţa condamnările.

Întrucât inculpaţii au comis mai multe fapte, mai înainte de condamnarea definitivă pentru vreuna dintre ele, se vor reţine şi disp.art.  33 lit.a C.p, privind concursul real de infracţiuni.

Din fişa de cazier judiciar a inculpatului C.M.  aflată la dosar, rezultă că acesta a comis faptele în stare de recidivă post-executorie, primul termen al recidivei constituindu-l pedeapsa  de 5 ani şi 6 luni închisoare , aplic. prin sentinţa penală nr. 1426/2001 al Judecătoriei Piteşti, motiv pentru care se vor reţine faţă de acesta şi disp.art.37 lit.b C.p.

La stabilirea pedepselor , având în vedere recunoaşterea inculpaţilor, se vor aplica disp.-art.320/1 alin.7 C.pp în sensul reducerii limitelor cu 1/3.

De asemenea, vor fi avute în vedere şi criteriile generale de individualizare prev.de art. 72 C.p, reţinându-se  că inculpaţii , mai puţin inculpatul  C.M. , nu au antecedente penale,  sunt persoane tinere, integrate social şi întreţinători de familie.

Faţă de toate acestea, tribunalul apreciază  că scopul preventiv şi educativ prev.de art.52 C.p va fi realizat prin condamnarea inculpaţilor la pedepse cu închisoarea situate către minim, după ce acesta a fost redus.

În baza art.65 C.p, pentru infracţiunea de contrabandă li se va aplica acestora  şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.,de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a ,b şi c C.p.

Întrucât faptele sunt concurente, în baza art.34 C.p se vor contopi  pedepsele, urmând ca inculpaţii să le execute pe cele mai grele , la care se vor adăuga şi pedepsele complementare.

În ce priveşte modalitatea de executare, luând în considerare circumstanţele  reţinute anterior, tribunalul apreciază că scopul prev.de art. 52  C.p va fi realizat, pentru inculpaţii V.G.B. , P.I.A. , S.G.C. şi D.L.I.  prin suspendarea  condiţionată a executării pedepselor, potrivit art.81 C.p.

În baza art. 82 C.p se vor fixa termene  de încercare, iar în baza art. 359 C.p.p li se va atrage atenţia inculpaţilor asupra disp.art.83 C.p.

În baza art.71 alin.2 C.p li se va aplica acestora pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.,de art. 64 alin.1 lit a teza a IIa, lit. b şi c C.p, pedeapsă care va fi suspendată potrivit art.71a lin.5 C.p.

În ce-l priveşte pe inculpatul C.M.  care este recidivist ,tribunalul constată că art.81 alin.1 lit.b interzice suspendarea condiţionată a executării persoanelor condamnate anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni.

Prin urmare, inculpatul C.M.  executa pedeapsa în condiţii privative de libertate, potrivit art.57 C.p.

În baza art.71 alin.2 C.p, pe durata executării pedepsei i se va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a IIa, lit.b şi c C.p.

Din dosarul de urmărire penală rezultă că inculpaţii au fost arestaţi preventiv la  data de 2.12.2012, fiind puşi în libertate la data de 19.12.2012, motiv pentru care în baza art.88 C.p se vor deduce din  pedepse perioadele executate.

Sub aspectul laturii civile, tribunalul constată că ANAF s-a constituit parte civilă cu suma de  99.453,67 lei, reprezentând taxele şi accizele datorate  bugetului de stat.

Inculpatul P.I. a plătit, din această sumă 7500 lei, iar inculpatul V.G.B.  5500 lei.

Inculpatul D.L.I.  susţine că a plătit şi el o parte din prejudiciu însă nu a dovedit acest lucru, documentul depus la dosar confirmând că acesta şi-a alimentat contul personal iar nu că ar fi plătit vreo sumă către partea civilă.

Dat fiind  că inculpaţii au recunoscut faptele, inclusiv prejudiciul , tribunalul constată că prin activitatea lor infracţională, aceştia i-au cauzat părţii civile prejudiciul reclamat, motiv pentru care în baza art.14 şi art.346 C.p.p urmează  să fie obligaţi în solidar să-i plătească  diferenţa neacoperită plus dobânzile legale.

Apreciem că există solidaritate între inculpaţi, întrucât aceştia au acţionat ca un grup infracţional.

În baza art.118 lit.f C.p.p confiscă de la inculpaţi ţigările cu ocazia percheziţiilor domiciliare.

Văzând şi disp.art.191 C.p.p.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art 334 C.p.p. schimbă încadrarea juridică reţinută în rechizitoriu pentru toţi inculpaţii din infracţiunile prev de art 8 din Lg 39/2003 rap la art 323 alin 1 şi 2 C.p., art 270 alin 1 şi 3 din Lg 86/2006 şi art 29 alin 1 lit a, b şi c din Lg 656/2002 în infracţiunile prev de art 8 din Lg 39/2003 rap la art 323 alin 1 şi 2 C. şi de art 270 alin 3 din Lg 86/2006.

Condamnă pe inculpatul C.M. , la:  -1 an şi 4 luni închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a teza a II-a, b şi c C.p. pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă prev de art 270 alin 3 din Lg 86/2006, cu aplic disp art 37 lit b C.p. şi art 320/1 alin 7 C.p.p. - 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional prev de art 8 din Lg 39/2006 rap la art 323 alin 1 şi 2 C.p. cu aplicarea art 37 lit a C.p. şi art 320/1 alin 7 C.p.p.

În baza art 33 lit a, 34 C.p. contopeşte pedepsele, urmând ca inculpatul să o execute pe cea mai grea de 2 ani închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a teza a II-a, lit b şi c C.p. în condiţii privative de libertate potrivit art 57 C.p.

În baza art 71 alin 2 C.p. pe durata executării pedepsei interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a teza a II-a , lit b şi c C.p.

În baza art 88 C.p. deduce din pedeapsă perioada executată începând cu data de 02.12.2012 şi până la 19.12.2012.

Condamnă pe inculpaţii V.G.B., P.I.A. , S.G.C.  şi D.L.I.  la câte:

-2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev de art 8 din Lg 39/2006, rap la art 323 alin 1 şi 2 C.p., cu aplicarea disp art 320/1 alin 7 C.p.p.

-1 an şi 4 luni închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a teza a II-a , lit b şi c C.p. pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă prev de art 270 alin 3 din Lg 86/2006 cu aplic disp art 320/1 alin 7 C.p.

În baza art 33 lit a, 34 C.p. contopeşte pedepsele, urmând ca inculpaţii să le execute pe cele mai grele de câte 2 închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a teza a II-a , lit b şi c C.p.

În baza art 81 C.p. suspendă condiţionat executarea pedepselor, fixează termene de încercare de câte 4 ani, iar în baza art 359 C.p.p. atrage atenţia inculpaţilor asupra disp art 83 C.p.

În baza art 71 alin 2 C.p. aplică inculpaţilor pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a teza a II-a , lit b şi c C.p., pedeapsă pe care o suspendă potrivit art 71 alin 5 C.p.

În baza art 88 C.p. deduce din pedepsele aplicate perioadele executate începând cu data de 02.12.2012 şi până la 19.12.2012.

Obligă pe inculpaţi, în solidar să-i plătească părţii civile ANAF suma de 86453,67 lei plus dobânzile legale până la achitarea integrală a debitului.

Constată că inculpatul P.I. a acoperit suma de 7500 lei din prejudiciul iniţial, iar inculpatul V.G.B.  suma de 5500 lei.

În baza art 118 lit f C.p.p. confiscă de la inculpaţi ţigaretele aflate în custodia Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova:

-de la P.I.A. :

-50.000 ţigarete Viceroy Red-Timbru de Republica Ucraina;

-2.500 ţigarete Kiss Superslims-Timbru de Republica Moldova;

-740 ţigarete Prima Luxe-fără timbru;

-de la V.G.B. :

-600 ţigarete Maxus King Size-fără timbru;

-1.800 ţigarete Lifa Super Slim Menthol-fără timbru;

-1.600 ţigarete Capital Filter Kings-fără timbru;

-2.800 ţigarete Prima Luxe-fără timbru;

-1.200 ţigarete D.-Timbru de Republica Moldova;

-1.200 ţigarete Marble Filter de Luxe-fără timbru;

-2.200 ţigarete Kiss Superslims-Timbru de Republica Moldova;

- de la D.L.I. :

-96.000 ţigarete City King Size-fără timbru;

31.980 ţigarete Plugarul-Timbru de Republica Moldova.

Obligă pe fiecare inculpat la câte 500 lei cheltuieli judiciare către stat, din care câte 400 lei de la urmărire penală.

Cu apel în 10 zile de la pronunţare pentru inculpaţi şi în 10 zile de la comunicare pentru părţile civile Autoritatea Naţională a Vămilor – Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova şi ANAF – prin Direcţia  Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti .

Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Noiembrie 2013, la Tribunalul Argeş secţia penală.