Săvârşirea infracţiunilor de distrugere, furt şi tulburarea ordinii şi liniştii publice

Sentinţă penală 386 din 15.09.2016


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria … nr. …/P/2015 din …2015 s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpatului M.I. zis „Ceapă”, fiul  lui … şi …, născut la data de … în mun. …, cu domiciliul în mun. …, jud. …, CNP …, cetăţean român, studii 9 clase, stagiul  militar îndeplinit, necăsătorit, fără ocupaţie, recidivist, pentru săvârşirea infracţiunilor de distrugere, furt şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 228 alin. 1 şi art. 371 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 şi art. 38 alin. 1 C. pen., constând în aceea că în data de … a sustras două drapele de pe clădirea UAT … şi a tulburat ordinea şi liniştea publică pe raza mun. …, în sensul că, având asupra sa o toporişcă a distrus cu aceasta mai multe geamuri de la autoturismul unei persoane. Totodată, s-a dispus clasarea cauzei privind pe inculpatul M.I.,  pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 253 alin. 1 Cpen, întrucât persoana vătămată C.N.-S. şi-a retras plângerea prealabilă.

Cauza a fost înregistrată la Judecătoria Moineşti sub nr…./260/2016.

În actul de sesizare a instanţei se reţine că la data de … persoana vătămată C. Na.-S., în timp ce se afla în Piaţa Agroalimentară …a fost acostată de către M.I., care pe fondul consumului de alcool, după o discuţie în contradictoriu cu aceasta, a mers la domiciliu de unde a luat o secure cu care s-a deplasat în zona parcării de la intrarea în piaţă şi a distrus geamurile şi  caroseria autoturismului Skoda ce aparţine persoanei vătămate. După aceasta s-a deplasat la Primăria …, unde din faţa clădirii, de pe perete a sustras două drapele cu care a mers în centrul oraşului, unde aducea injurii şi ameninţări la adresa cetăţenilor şi conducerii UAT …, tulburând  ordinea şi liniştea publică, lucru pe care l-a mai făcut şi anterior.

Au fost ridicate de la UAT … înregistrările video surprinse se camerele de supraveghere amplasate în Piaţa şi Primăria … din data de …, iar în urma vizionării acestor înregistrări cât şi a celor puse la dispoziţie de  C.N.-S. s-a constatat că în intervalul orar 13,00- 14,00 M.I. a fost surprins în tip ce a acostat-o pe C.N.-S., precum şi momentul când a sustras drapelele de pe clădirea UAT … şi respectiv când a distrus geamurile autoturismului.

Întrucât la data comiterii faptelor inculpatul prezenta tulburări de comportament,  a fost transportat la Spitalul Judeţean … - Secţia Psihiatrie, unde în urma investigaţiilor efectuate s-a procedat la efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice în urma căreia conform raportului nr.A1P/178/… rezultă că M.I. prezintă diagnosticul ”Tulburare de personalitate de tip antisocial. Psihosindrom de dependenţă etanolică şi păstrează capacitatea psihică de apreciere critică a conţinutului şi a consecinţelor social negative ale faptelor comise şi faţă de care discernământul este păstrat”.

Cu ocazia audierii, inculpatul M.I. recunoaşte faptele comise, descriind exact modul de desfăşurare expus mai sus şi înregistrat de camerele de supraveghere, precizând că a fost ameninţat de persoana vătămată că o să pună pe cineva să-l bată.

Se reține că pe fondul consumului de alcool inculpatul  devine o persoană extrem de agresivă, având un comportament antisocial ce impune sancţionarea sa penală. Persoana vătămată fiind audiată de către organele de cercetare penală, a  declarat că se constituie parte civilă cu suma de 2000 lei, reprezentând contravaloarea distrugerilor aduse autoturismului, anexând în acest sens acte doveditoare. Ulterior, la data de …, aceeaşi persoană vătămată a arătat că-şi retrage plângerea faţă de M.I., pentru infracţiunea de distrugere şi nu mai are pretenţii faţă de acesta.

  Prin adresa nr…. din …, UAT … precizează că întrucât cele două drapele sustrase de către M.I. au fost recuperate, nu se constituie parte civilă  în cauză. Situaţia de fapt expusă mai sus a fost reţinută în baza următoarelor mijloace de probă: plângerea şi declaraţia persoanei vătămate fl. 4, 18-19;- proces verbal de sesizare din oficiu  fl.4; - procese - verbale de:  depistare fl.8, cercetare  la faţa locului fl.12 şi planşe foto fl.13-16, 32-35;- dovezi ridicare şi predare bunuri fl.9;- declaraţia martorului  U.P. fl.20-21;- adrese relaţii fl.23, 24;- CD-uri cu înregistrări video fl. 31;- declaraţii suspect/inculpat fl.39-41, 55 (dosar urmărire penală).

Prin încheierea pronunţată la data de 14.03.2016, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării, a administrării probelor şi a efectuării actelor de procedură şi a dispus începerea judecăţii.

În cursul cercetării judecătoreşti, cu ocazia audierii sale, inculpatul a recunoscut faptele pentru care a fost trimis în judecată, solicitând ca judecarea cauzei să aibă loc în cadrul procedurii simplificate, în baza probelor administrate la urmărirea penală, cu reducerea limitelor de pedeapsă.

Cererea de soluţionare a cauzei în procedura  prevăzută de art. 374 alin.(4) şi art.375 C.proc. pen. a fost admisă de instanţă, prin încheierea din data de 5.09.2016.

 Instanţa, analizând probele administrate în faza de urmărire penală, constată că la data de … persoana vătămată C.N.-S., în timp ce se afla în Piaţa Agroalimentară …, a fost acostată de către inculpatul M.I., care pe fondul consumului de alcool, i-a adresat mai multe injurii şi cuvinte jignitoare, după care a mers la domiciliu de unde a luat o secure cu care s-a deplasat în zona parcării de la intrarea în piaţă şi a distrus toate geamurile şi caroseria autoturismului Skoda cu nr. de înmatriculare … ce aparţine persoanei vătămate. După aceasta s-a deplasat la Primăria …, unde din faţa clădirii, de pe perete, a sustras două drapele cu care a mers în centrul oraşului, unde aducea injurii şi ameninţări la adresa cetăţenilor şi conducerii UAT …, tulburând  ordinea şi liniştea publică

  În drept, faptele inculpatului M.I. realizează conţinutul constitutiv al infracţiunilor de distrugere, furt şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, fapte prev. şi ped. de art. 228 alin. 1 şi art. 371 C. pen, cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen.

Inculpatul are multiple condamnări, conform fişei de cazier fl.41-44, ultima la 2 ani şi 10 luni închisoare pentru furt calificat, prin sentinţa penală din 25.05.2009 dosar nr. 484/2009 al Tribunalului din Italia, definitivă la 27.10.2009, arestat la 19.11.2010, liberat la 07.09.2011, ceea ce atrage aplicarea art. 41 alin. 1 C. pen.

Instanţa, constatând existenţa faptelor şi vinovăţia inculpatului în ceea ce priveşte comiterea lor, având în vedere gravitatea faptelor, modul concret de săvârşire, cuantumul prejudiciului şi persoana inculpatului, care a recunoscut săvârşirea faptelor şi beneficiază de reducerea limitelor de pedeapsă cu o treime, însă este recidivist, are multiple condamnări, astfel încât i se va aplica câte o pedeapsă cu închisoarea pentru fiecare faptă, pe care o va executa efectiv, aceasta fiind singura modalitate de executare care poate asigura reeducarea inculpatului.

În baza art.39 alin. (1) lit. b) Cod pen. instanţa va stabili faţă de inculpat pedeapsa cea mai grea, la care va adăuga o treime din cealaltă pedeapsă.

Va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a) şi b) Cod pen., pe o perioadă de 2 (doi) ani, în condiţiile prevăzute de art. 68 alin.(1) lit. c Cod pen.

Va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a) şi lit. b) C. pen., în condiţiile prevăzute de art. 65 alin.(1), (3) Cod pen.

Se va lua act că în cauză nu există constituire de parte civilă.

În baza art. 274 alin. (1) Cod proc. pen., va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.