Evaziune fiscală - condamnare - încadrare juridică

Hotărâre *** din 06.07.2020


CM

DOMENIU ASOCIAT:

EVAZIUNE FISCALĂ - CONDAMNARE - ÎNCADRARE JURIDICĂ.

PREJUDICIUL CAUZAT PRIN INFRACŢIUNEA DE EVAZIUNE FISCALĂ ARE CONSECINŢE ASUPRA ÎNCADRĂRII JURIDICE.

Prin încheierea din data de XXX, pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul XXX, s a dispus, între altele, în temeiul art. 386 Cod procedură penală, schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care inculpata YYY a fost trimisă în judecată, din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 noul Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1, lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005. cu aplicarea art. 35 alin.

1 noul Cod penal. în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală. în formă continuată, prevăzută de art. 26 vechiul Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1, lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005. cu aplicarea art. 41 alin. 2 vechiul Cod penal şi art. 5 noul Cod penal.

Pentru a pronunţa această încheiere, instanţa a reţinut în esenţă următoarele:

Prin rechizitoriul nr. XXX al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ s a dispus, între altele, trimiterea în judecată a inculpatei YYY pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1, lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005. cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.

La termenul din data de. .. instanţa, din oficiu, în temeiul art. 386 Cod procedură penală, a pus în discuţia părţilor schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care inculpata a fost trimisă în judecată, astfel cum s a arătat mai sus.

Aceasta deoarece, potrivit dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare până la data de 14 august 2013 - forma în vigoare la data faptelor):

. .(1) Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale:

c) evidenţierea. în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive;

(2) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro. în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 2 ani.

(3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 3 ani/'

Ori. în ce o priveşte pe inculpata YYY, prin rechizitoriu s a reţinut că, prin săvârşirea infracţiunii ce i se pune în sarcină, s ar fi creat un prejudiciu total în valoare de 1.310.696.25 lei, deci mai mare de 100.000 euro, dar mai mic de 500.000 euro. în echivalentul monedei naţionale.

Faţă de considerentele de mai sus, Tribunalul a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care inculpata a fost trimisă în judecată astfel cum a fost pusă în discuţie.