Penal - anulare suspendare executare pedeapsa

Hotărâre *** din 06.07.2020


DOMENIU ASOCIAT

ANULARE SUSPENDARE EXECUTARE PEDEAPSĂ SUB SUPRAVEGHERE CALCULUL TERMENULUI DE SUPRAVEGHERE ÎN CAZUL ÎN CARE SE DISPUNE SUSPENDAREA SUB SUPRAVEGHERE A PEDEPSEI REZULTANTE

Prin sesizarea înregistrată pe rolul Tribunalului N sub nr/103/2019.

Serviciul de Probaţiune N a solicitat instanţei a se pronunţa cu privire la anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, stabilită prin sentinţa penală nr. a Tribunalului S în dosarul nr, definitivă prin Decizia penală nr. a Curţii de Apel S, având în vedere dispoziţiile art. 5831 alin. 1 Cod procedură penală raportat la art. 97 alin. 1 Cod penal.

În motivarea solicitării, se menţionează că după ce sentinţa sus menţionată a rămas definitivă, aceeaşi persoană a fost condamnată prin sentinţa penală nr. pronunţată de

Tribunalul N în dosarul nr, definitivă prin Decizia nr. a Curţii de Apel B, fiind incidente dispoziţiile art. 97 alin. 1 Cod penal.

Se menţionează faptul că persoana condamnată participă la programul de reintegrare socială Stop! Gandeşte te şi schimba şi este în cursul prestării orelor de muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul DGASPC N.

Analizând sesizarea formulată, Tribunalul reţine următoarele:

Prin sentinţa penală nr. a Tribunalului S în dosarul nr. definitivă prin

Decizia penală nr. ... a Curţii de Apel S. s a dispus:

Condamnă pe inculpatul RM la pedeapsa de 3 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de desfăşurare Iară licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din O.U.G. 77/2009. modificată prin O.G. 19/2015. ‘

Condamnă pe inculpatul RM la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005.

În baza art. 67 alin. 1 C. pen. aplică inculpatului RM pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a. b şi g C. pen. . respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 ani, în condiţiile art. 68 lit. b C. pen.

În temeiul art. 65 alin. 1 C. pen. aplică inculpatului RM pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C. pen. , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale.

În baza art. 38 alin. 1 Cod penal rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care adaugă un spor de o lună închisoare (o treime din totalul celorlalte pedepse - 3 luni), urmând ca în final, inculpatul RM să execute o pedeapsă de 2 ani si o lună închisoare.

În baza art. 45 alin. 3 C. pen. rap. la art. 67 alin. 2 C. pen. aplică inculpatului R M pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C. pen. . respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 ani, în condiţiile art. 68 lit. b C. pen.

În temeiul art. 45 alin. 5 C. pen. raportat art. 65 C. pen. aplică inculpatului R M pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C. pen. , respectiv dreptul de a lî ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale.

În baza art. 91 alin. 1 raportat la art. 92 alin. 1 şi 2 cod penal, dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei principale aplicate, pe un termen de supraveghere de 4 ani, ce se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei.

În baza art. 92 alin. 3 raportat la art. 93 alin. 1 cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul RM trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune N, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza dispoziţiilor art. 93 al. 2 Cod penal pe durata termenului de supraveghere impune condamnatului obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune N sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza dispoziţiilor art. 93 al. 3 Cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul R M va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii la Primăria Mun. PN sau D.G.A.S.P.C N, pe o perioada de 80 zile, afară de cazul în care datorită stării de sănătate nu poate presta această muncă.

Fapta pentru care s a dispus condamnarea inculpatului a fost comisă în perioada decembrie 2012–10.04.2013.

Prin sentinţa penală nr. ... pronunţată de Tribunalul N în dosarul nr, definitivă prin Decizia nr. ... a Curţii de Apel Ba s a dispus:

Condamnă pe inculpatul RM, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal pe o perioadă de 1 an, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal.

În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În temeiul art. 91 alin. 1 şi art. 92 Cod penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicată inculpatului şi stabileşte pentru inculpat un termen de supraveghere de 3 ani, care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe.

În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune N la datele fixate de această instituţie;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, obligă pe inculpat să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul RM va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei mun. PN sau al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului N.

În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării dispoziţiilor art. 96 alin. 1 şi 4 Cod penal, cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Fapta pentru care s a dispus condamnarea inculpatului în acest dosar a fost comisă în trimestrul al IV-lea din anul 2012, în perioada 01.01. - 22.02.2013. respectiv perioada 01.01.2012–22.02.2013, anterior rămânerii definitive a condamnării dispuse prin

Sentinţa penală nr. ... a Tribunalului S în dosarul nr, definitivă prin Decizia penală nr. a

Curţii de Apel S.

În aceste condiţii, instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 97 alin. 1 Cod penal, urmând a dispune anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere dispusă prin Sentinţa penală nr. ... a Tribunalului S în dosarul nr. .., definitivă prin Decizia penală nr. a Curţii de Apel Suceava.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 1 lună închisoare la care a fost condamnat inculpatul prin Sentinţa penală nr. ... pronunţată de Tribunalul S.... în dosarul nr. .

Definitivă prin Decizia penală nr. a Curţii de Apel S şi repune în individualitatea lor pedepsele componente, astfel:

- pedeapsa de 3 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de desfăşurare tară licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc. prev. dc art. 23 alin. 1 din O.U.G. 77/2009, modificată prin O.G. 19/2015.

- pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a. b şi g C. pen. , respectiv dreptul de a 11 ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 ani, în condiţiile art. 68 lit. b C. pen şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C. pen. , respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale.

Având în vedere data comiterii tuturor infracţiunilor, instanţa reţine că acestea au fost săvârşite în concurs de infracţiuni.

În baza art. 40 alin. 1 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal raportat la ari. 38 alin. l Cod penal contopeşte pedepsele aplicate inculpatului prin Sentinţa penală nr. ... pronunţată de Tribunalul S în dosarul nr. ..., definitivă prin Decizia penală nr. ... a Curţii de

Apel S şi prin sentinţa penală nr. ... pronunţată de Tribunalul N în dosarul nr. definitivă prin Decizia nr. ... a Curţii de Apel B astfel: aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 (doi) ani închisoare. Ia care se adaugă un spor de 9 (nouă) luni închisoare astfel încât în final inculpatul execută pedeapsa rezultantă de 2 (doi) ani şi 9 (nouă) luni închisoare, la care se adaugă, în baza art. 45 alin. 1 Cod penal, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a. b. g Cod penal pe o perioadă de 3 ani, cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 45 alin. 5 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal.

În temeiul art. 97 alin. 2, art. 91 alin. 1 şi art. 92 Cod penal suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale de 2 (doi) ani şi 9 (nouă) luni închisoare aplicată inculpatului şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani, care se calculează de la data rămânerii definitive a Sentinţei penale nr. ... pronunţată de Tribunalul S în dosarul nr, definitivă prin Decizia penală nr. a Curţii de Apel S.

În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune N la datele fixate de această instituţie;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, obligă pe inculpat să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul RM va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile, în cadrul Primăriei mun. PN sau al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului N (executarea obligaţiei a început potrivit Deciziei nr. 650/06.12.2019 a DGASPC Neamţ).

În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării dispoziţiilor art. 96 alin. 1 şi 4 Cod penal, cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Întrucât operaţiunea de contopire vizează doar pedepsele penale aplicate, restul dispoziţiilor din cele două hotărâri de condamnare rămân valabile, urmând a şi produce efectele.