Art. 336 al. 1 Cod penal. Amânarea aplicării pedepsei.

Sentinţă penală 228 din 19.09.2019


Prin rechizitoriul nr.3994/P/2018 din data de 26.03.2019, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pașcani a trimis în judecată în stare de libertate pe inculpatul C. G., pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă prevăzută de art. 336 alin. 1 C.pen.

În fapt, s-a reţinut în rechizitoriu că la data de 19.10.2018, inculpatul C. G. a fost depistat conducând autoturismul marca V. cu numǎrul de înmatriculare IS-75-ADG pe drumurile publice, respectiv pe raza mun.Paşcani, jud.Iaşi, având o îmbibaţie alcoolică în sânge de 1,45 gr ‰ la prima probă prelevată.

În cursul judecăţii, la termenul cu procedură completă din data de 11.09.2019, anterior începerii cercetării judecătoreşti, inculpatul asistat de apărător ales a arătat că înţelege să recunoască în totalitate săvârşirea faptei reţinute în sarcina lui prin actul de sesizare a instanţei şi a solicitat, în temeiul dispoziţiilor art. 374 alin. 4, 375 şi 377 C.proc.pen., ca judecarea cauzei să se facă prin aplicarea procedurii speciale în cazul recunoaşterii învinuirii. Instanţa a pus în discuţia contradictorie a părţilor această cerere a inculpatului.

Din fişa de cazier judiciar actualizată a inculpatului rezultă că acesta nu figurează cu antecedente penale.

Instanţa, după punerea în discuţia contradictorie a cererii formulate în baza art. 374 alin. 4 C.proc.pen., a admis cererea inculpatului de judecare în cazul recunoaşterii învinuirii, a administrat proba cu înscrisuri în circumstanţiere şi a reţinut cauza spre soluţionare.

Analizând actele şi lucrările dosarului de faţă, prin coroborarea probatoriilor administrate atât în cursul urmării penale cât şi în cursul cercetǎrii judecǎtoreşti, instanţa reţine în fapt şi în drept următoarele:

La data de 19.10.2018, ora 18.59, aflându-se în serviciul de supraveghere a traficului rutier pe raza mun.Paşcani, jud.Iaşi, lucrătorii din cadrul Poliţiei mun.Paşcani au oprit în trafic autoturismul marca V. P. cu numǎrul de înmatriculare IS 75 ADG şi l-au legitimat pe șoferul autovehiculului, respectiv pe inculpatul C. G.

Întrucât emana halenă alcoolică, inculpatul a  fost testat cu aparatul etilotest marca Drager, stabilindu-i-se o alcoolemie de 0,52 mg/l, conform drager-lui alcoltest printer seria-nr. ARZF-0430 din data de 19.10.2018, ora 19.01( fila 10 d.u.p.).

În continuare, inculpatul a fost condus de către organele de poliţie la Spitalul Municipal Paşcani şi fiind de acord, i-au fost recoltate probe biologice de sânge la orele 19.20 și 20.20, probe ambalate și sigilate cu trusa de determinare a alcoolemiei având numărul 163480.

Rezultatul analizelor efectuate, conform buletinului de analiză toxicologică-alcoolemie nr:1366/A(fila 13 d.u.p.) relevă că la prima probă prelevată la ora 19.20 inculpatul avea o alcoolemie de 1.45 g‰ iar la cea de-a doua probă prelevată, la ora 02.20, inculpatul avea o alcoolemie de 1.30 g‰.

Fiind audiat în calitate de suspect şi inculpat, C. G. a declarat că recunoaşte şi regretă fapta pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva sa.

Situaţia de fapt reţinută mai sus este probată de întreg materialul probator administrat în prezenta cauză, atât în faza de urmǎrire penalǎ cât şi în faza de judecatǎ, coroborat cu declaraţia de recunoaştere a inculpatului datǎ conform dispoziţiilor art. 374 alin. 4 C.proc.pen., prin care a arătat că recunoaşte în totalitate fapta descrisă în cuprinsul actului de sesizare, după cum s-a arătat mai sus.

În drept, fapta inculpatului C. G.  care la data de 19.10.2018 a fost depistat conducând autoturismul marca V. cu numǎrul de înmatriculare IS-75-ADG pe drumurile publice, respectiv pe raza mun.Paşcani, jud.Iaşi, având o îmbibaţie alcoolică în sânge de 1,45 gr ‰ la prima probă prelevată întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă prevăzută de art. 336 alin. 1 C.pen.

Sub aspectul laturii obiective, instanţa reţine că elementul material al infracţiunii s-a realizat prin acţiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul având în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală.

Fiind o infracţiune de pericol, urmarea imediată a acestei infracţiuni constă în starea de pericol pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, legătura de cauzalitate rezultând  din materialitatea săvârşite.

Din punct de vedere al laturii subiective, instanţa reţine că poziţia psihică a inculpatului faţă de fapta comisă şi faţă de urmările acesteia a fost cea specifică intenţiei indirecte, prevăzute de dispoziţiile art. 16 alin. 3 lit. b C.pen., acesta prevăzând rezultatul faptei sale, respectiv crearea unei stări de pericol pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile publice şi pentru societate, deşi nu a urmărit obţinerea lui, a acceptat posibilitatea producerii lui prin sǎvârşirea faptei.

Fapta pentru care inculpatul a fost trimis în judecată fiind doveditǎ şi reţinutǎ de către instanţă, urmează a se trece la individualizarea judiciară a acesteia în vederea stabilirii unei pedepse concrete, de natură să ducă la finalitatea legii penale.

Instanţa va avea în vedere că funcţiile de constrângere şi de reeducare, precum şi scopul preventiv al pedepsei, pot fi realizate numai printr-o corectă proporţionare a acesteia, care să ţină seama şi de persoana căreia îi este destinatǎ, pentru a fi ajutatǎ să se reintegreze în societate.

La alegerea pedepsei ce va fi aplicatǎ inculpatului precum şi pentru o justă individualizare a cuantumului acesteia, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 74 alin. 1 C.pen., dând totodată eficienţă în prezenta cauzǎ şi dispoziţiilor art. 396 alin. 10 C.proc.pen.

Pentru stabilirea pedepsei care va fi aplicatǎ inculpatului, instanţa va avea în vedere şi criteriile generale de individualizare a pedepsei, prevǎzute de dispoziţiile art. 74 alin. 1 lit. a-g C.pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială a inculpatului.

În contextul elementelor de individualizare prevǎzute de art. 74 alin. 1 lit. a-g C.pen., analizând gravitatea infracţiunii săvârşite şi periculozitatea infractorului, instanţa reţine, în primul rând, faptul că limitele speciale de pedeapsă stabilite pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă prevăzută de art. 336 alin. 1 C.pen., sunt situate între 1 an şi 5 ani închisoare sau amendă penală.

Având în vedere toate criteriile de individualizare mai sus descrise, observând şi regimul sancţionator al acestei infracţiuni comise, instanţa, ţinând cont de toate cele arătate mai sus, consideră că numai aplicarea pentru inculpat a unei pedepse cu închisoarea poate duce la îndeplinirea scopului legii penale în acest caz.

Faţă de dispoziţiile art. 396 alin. 10 C.proc.pen., instanţa reţine că inculpatul, recunoscând săvârşirea infracţiunii şi fiindu-i admisǎ cererea sa de judecare potrivit procedurii simplificate în cazul recunoaşterii învinuirii, va beneficia de reducerea cu o treime a acestor limite speciale de pedeapsă cu închisoarea prevăzute de lege.

Aplicând, aşadar, în privinţa inculpatului cauza legală de reducere a pedepsei prevǎzutǎ de dispoziţiile art. 396 alin. 10 C.proc.pen., instanţa urmează să aplice acestuia pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă prevăzută de art. 336 alin. 1 C.pen., o pedeapsă cu închisoarea între limitele speciale reduse cu o treime, respectiv între 8 luni închisoare şi 3 ani şi 4 luni închisoare.

În demersul de stabilire a cuantumului concret al pedepsei ce va fi aplicatǎ inculpatului pentru infracţiunea săvârşită, între limitele speciale astfel cum au fost ele reduse, instanţa va ţine seama şi de ansamblul celorlalte criterii de individualizare prescrise de textul art. 74 alin. 1 C.pen., analizând, totodată, atât gravitatea infracţiunii săvârşite cât şi periculozitatea infractorului.

Astfel, pentru aprecierea gradului de pericol social concret al faptei comise de acesta, instanţa se va raporta la criterii precum modalitatea de săvârşire a faptei, la gradul de pericol la care au fost expuse valorile sociale ocrotite de lege, la urmările concrete pe care infracţiunea le-a produs sau ar fi putut sǎ le producă, precum şi la rezonanţa pe care fapta a avut-o în rândul comunităţii din care infractorul face parte.

Se va avea, în vedere pe de o parte valoarea medie a alcoolemiei aşa cum rezultă din buletinul de analiză toxicologică de la dosarul de urmărire penală iar pe de altă parte se va avea în vedere faptul că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, aşa cum rezultă din fişa de cazier judiciar a acestuia, ataşatǎ la dosarul cauzei.

De asemenea, instanţa are în vedere şi înscrisurile în circumstanţiere depuse de inculpat la dosarul cauzei prin apărător ales din care rezultă că acesta este o persoană integrată social, cu o conduită ireproşabilă în societate.

Punând, aşadar, în balanţă ansamblul tuturor circumstanţelor de natură a caracteriza fapta şi persoana inculpatului, instanţa apreciază că, pentru prevenirea sǎvârşirii de noi infracţiuni de cǎtre inculpat şi formarea unei atitudini corecte a acestuia faţǎ de ordinea de drept şi regulile de convieţuire socialǎ, o pedeapsă de 1 an închisoare stabilită inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă prevăzută de art. 336 alin. 1 C.pen., este aptă să răspundă scopului pedepsei penale.

Cât priveşte aplicarea pedepsei complementare, chiar şi în condiţiile aplicării pedepsei închisorii în prezentul dosar, în considerarea dispoziţiilor art. 67 alin. 1 C.pen., având în vedere natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite, împrejurările cauzei şi persoana infractorului, instanţa constată că această pedeapsă complementarǎ nu este necesară; mai mult, potrivit dispoziţiilor art. 336 alin. 1 C.pen. coroborate cu dispoziţiile art. 67 alin. 2 C.pen. interpretat per a contrario, aplicarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi nu este obligatorie în cazul prezentei infracţiuni, întrucât legea nu prevede această pedeapsă în mod expres pentru infracţiunea săvârşită de inculpatul din prezentul dosar.

Potrivit art. 65 alin. 1 C.pen., pedeapsa accesorie constă în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi d-o C.pen., a căror exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară.

Or, având în vedere că, potrivit celor de mai sus, instanţa nu a aplicat vreo pedeapsă complementară pentru inculpatul din prezentul dosar, în baza art. 65 alin. 1 C.pen. interpretat per a contrario, instanţa nu va aplica nicio pedeapsă accesorie inculpatului din prezenta speţă.

Cât priveşte modalitatea de executare a pedepsei stabilite prin prezenta sentinţă penală, apreciind că scopul educativ şi preventiv al pedepsei ce s-a aplicat poate fi atins şi fără executarea pedepsei închisorii în regim de detenţie, instanţa constatǎ că în prezenta cauzǎ sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 83 alin. 1 şi 2 C.pen., referitoare la posibilitatea amânǎrii aplicării pedepsei. Astfel, având în vedere circumstanţele reale şi personale ale inculpatului, instanţa ajunge la concluzia că scopul pedepsei poate fi atins pentru acesta şi fără executarea pedepsei închisorii în regim de detenţie, respectiv fǎrǎ privarea acestuia de libertate.

Instanţa apreciazǎ şi cǎ, pe perioada procesului penal, inculpatul a realizat gravitatea faptei sǎvârşite iar funcţiile de constrângere şi de reeducare, precum şi scopul preventiv al pedepsei pot fi realizate numai printr-o justǎ individualizare judiciarǎ a sancţiunii, cu luarea în considerare a persoanei cǎreia îi este destinatǎ pentru a fi ajutatǎ sǎ se schimbe, în sensul adaptǎrii ei la cerinţele socio-etice impuse de societate.

În acest sens, instanţa reţine faptul că inculpatul este cunoscut ca o persoanǎ responsabilă, cu un comportament corect la locul de muncă și în comunitate, fapta pentru care acesta fiind cercetat reprezentând un accident în conduita socială a acestuia.

Prin urmare, instanţa apreciază că introducerea acestuia în mediul penitenciar ar fi de natură să îi compromită şansele sale de reinserţie socială, fiind de preferat ca acesta să suporte rigorile pedepsei în sânul familiei, pentru a putea fi ajutat să se îndrepte şi pentru a se putea implica în activităţi profesionale. La aprecierea acestor aspecte, instanţa are în vedere că perioada prezentului proces penal a fost de natură să atragă atenţia inculpatului asupra gravităţii faptei săvârşite.

Raportat la valoarea medie a alcoolemiei, la lipsa altor abateri de la normele privind conducerea pe drumurile publice, văzând şi caracterizările pozitive privind pe inculpat, instanţa apreciazǎ cǎ aplicarea imediatǎ a unei pedepse nu este necesarǎ în cazul de faţǎ, dar se impune supravegherea conduitei inculpatului pentru o perioadǎ determinatǎ.

Drept urmare, în baza art. 83 C.pen., instanţa va dispune amânarea aplicǎrii pedepsei stabilitǎ prin prezenta sentinţă penală în sarcina inculpatului pe durata unei perioade de 2 ani, ce constituie termen de supraveghere pentru inculpat, conform art. 84 alin. 1 C.pen., şi care va începe să curgă de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. 1 C.pen., instanţa va obliga pe inculpat ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

Pentru a putea fi puse în executare măsurile de supraveghere, un exemplar al prezentei sentinţe penale va fi trimis Serviciului de Probaţiune Iaşi.

În baza art. 83 alin. 4 C.pen., instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 88 C.pen., referitoare la posibilitatea revocǎrii beneficiului amânǎrii aplicǎrii pedepsei în caz de sǎvârşire a vreunei infracţiuni ori de nerespectare a mǎsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse sau a nerespectǎrii obligaţiilor civile.

Referitor la latura civilă a cauzei, instanţa, în baza art. 397 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 1349 şi 1357-1358 C.civ. cu referire la art. 19 alin. 1 şi 25 alin. 1 C.proc.pen., va reţine cǎ nu s-au constituit părţi civile în cadrul prezentului proces penal.

Cât priveşte cheltuielile judiciare avansate de stat şi ocazionate de acest proces penal, în baza art. 398 şi art. 274 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 272 alin. 1 C.proc.pen., instanţa va obliga pe inculpat să plătească statului suma de 1126,88 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat, din care suma de 826.88 lei reprezintă cheltuielile judiciare din timpul urmăririi penale, iar suma de 300 lei cheltuielile judiciare din timpul judecăţii.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T Ă R Ă Ş T E :

În baza art. 336 alin.1 C.pen. cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.proc.pen., stabilește pentru inculpatul C. G., o pedeapsǎ de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

În baza art. 83 C.pen., dispune amânarea aplicǎrii pedepsei stabilitǎ prin prezenta sentinţă penală în sarcina inculpatului pe durata unei perioade de 2 ani, ce constituie termen de supraveghere pentru inculpat, conform art. 84 alin. 1 C.pen., şi care va începe să curgă de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. 1 C.pen., obligǎ pe inculpat ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

Un exemplar al prezentei sentinţe penale se va trimite Serviciului de Probaţiune Iaşi.

În baza art. 83 alin. 4 C.pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 88 C.pen., referitoare la posibilitatea revocǎrii beneficiului amânǎrii aplicǎrii pedepsei în caz de sǎvârşire a vreunei infracţiuni ori de nerespectare a mǎsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse sau a nerespectǎrii obligaţiilor civile.

În baza art. 397 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 1349 şi 1357-1358 C.civ. cu referire la art. 19 alin. 1 şi 25 alin. 1 C.proc.pen., reţine cǎ nu s-au constituit părţi civile în cadrul prezentului proces penal.

În baza art. 398 şi art. 274 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 272 alin. 1 C.proc.pen., obligǎ pe inculpat să plătească statului suma de 1126,88 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat, din care suma de 826.88 lei reprezintă cheltuielile judiciare din timpul urmăririi penale, iar suma de 300 lei cheltuielile judiciare din timpul judecăţii.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei către inculpat şi procuror, conform art. 410 alin. 1 C.proc.pen.

Pronunţată  în şedinţă publică, astăzi, 19.09.2019.

Preşedinte,

A. B.

Grefier,

A. P. I.