Conflict de interese. Nulitatea actelor încheiate de cei aflaţi în stare de conflict de interese. Aplicarea legii în timp

Hotărâre 1987 din 22.10.2018


Cuprins pe materii: Contencios administrativ şi fiscal.

Indice alfabetic: Conflict de interese. Aplicarea legii în timp

Temei de drept: Legea nr. 161/2003. Legea nr. 176/2010

Starea de conflict de interese reţinută atât de ANI, cât şi de instanţa penală a avut în vedere dispoziţiile Legii nr. 161/2003. Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 161/2003 sancţiunea nulităţii absolute a actelor administrative ori juridice încheiate de persoane aflate în conflict de interese intervine doar pentru cei care exercită funcţia de membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat sau funcţii asimilate acestora, prefect ori subprefect, pentru aleşii locali. Dispoziţiile referitoare la funcţionarii publici stipulează doar, la art. 79 alin. 4 din lege, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii a celor aflaţi în conflict de interese.

Contractele semnate de SE au fost încheiate la 05.11.2009 şi 09.07.2010, adică anterior intrării în vigoare a Legii nr. 176/2010, care prevede sancţiunea nulităţii absolute a actelor încheiate pentru toţi cei aflaţi în stare de conflict de interese, indiferent de calitatea lor: funcţii publice de autoritate centrale ori locale, aleşi locali, funcţionari publici.