Distrugere, amenințare

Sentinţă penală 714/06.11.2019 din 09.07.2020


Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDLUG:

Dosar nr. ..../252/2019Cod operator 2926

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA LUGOJ

SENTINȚA PENALĂ Nr. .../2019

Şedinţa publică de la 06 Noiembrie 2019

Completul compus din:

PREŞEDINTE: P. I.

Grefier: C. G.

Ministerul Public este reprezentat de procuror D. G.,

 din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj

Pe rol se află judecarea cauzei penale privind pe inculpatul L.A.A.şi pe părțile civile S. F. și S. I., având ca obiect ameninţarea  și distrugerea (art.206, art. 253 alin. (1) și alin. (4) CP).

Fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Se constată că dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 05.11.2019, susţinerile părţilor fiind consemnate în Încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta şi când instanţa, în temeiul disp. art. 391 alin (1) Cod proc. penală a stabilit termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 06.11.2019.

INSTANŢA

Deliberând, asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. .../P/2019 din data de 11.09.2019 emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj şi înregistrat pe rolul Judecătoriei Lugoj la data de 12.09.2019 sub număr unic de dosar ../252/2019, inculpatul L.A. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare, prev. de art. 206 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal (două acte materiale) şi a infracțiunii de distrugere, prev. de art. 253 alin. (1) şi (4) Cod penal, cu aplicarea art. 38 Cod penal.

În actul de sesizare s-au reţinut, în esenţă, următoarele:

În data de 19.07.2019, în jurul orei 16:30, inculpaţii L.A. şi s-au deplasat la imobilul situat pe strada ... din Lugoj, unde ştiau că locuieşte persoana vătămată S.I.şi inculpatul L.A. presupunea că se află concubina sa şi, găsind-o pe persoana vătămată S.F., i-a transmis acesteia ameninţări la adresa fiului său  , în sensul că îl va bate şi îi va da foc la casă. Întrucât S.F. a spus că va solicita sprijinul poliţiei, cei doi inculpaţi au plecat de la domiciliul acesteia, plimbându-se prin oraş. În jurul orelor 17:00-18:00, aflându-se în zona Unic, după ce au consumat mai multe băuturi alcoolice, cei doi inculpaţi s-au întâlnit cu S.I., L.A.ameninţându-l de această dată în mod direct că îl va bate şi îi va da foc la casă dacă nu îi aduce concubina înapoi.

După această discuţie, cei doi inculpaţi s-au despărţit de S.I., plecând în Parcul George Enescu, unde au consumat băuturi alcoolice până a doua zi.

În data de 20.07.2019, inculpatul L.A. a luat hotărârea de a-şi pune în practică ameninţarea privind incendierea locuinţei persoanei vătămate S.I., astfel că în jurul jupă-amiezii, în timp ce căuta prin tomberoane după mâncare, inculpatul L.A. a găsit un pet în care se afla ulei de gătit pe care l-a pus într-o plasă şi, ulterior, împreună cu celălalt inculpat M.I.A.s-au deplasat pe strada .. spre strada .... În acest timp inculpatul L.A. susţine că i-a spus prietenului său M.I.A. că va merge să dea foc la imobil şi acesta l-a atenţionat că nu e bine ce face, dar cu toate acestea s-a deplasat pe strada Privighetorii la imobilul cu numărul 5 şi a incendiat acest imobil, aprinzând cu o brichetă sticla găsită în tomberon şi aruncând-o peste poartă. După aceasta, inculpatul L.A. s-a deplasat în Parcul Copiilor din ..., unde a rămas până dimineaţa pe o bancă împreună cu inculpatul M.I.A. unde au fost găsiţi ulterior de organele de poliţie.

În momentul comiterii acestor activităţi, inculpatul M.I.A.se afla la intersecţia aflată în apropierea imobilului, văzând momentul în care inculpatul L.A. s-a deplasat spre imobilul cu nr. 5, dar nu a participat în niciun fel la incendiere, plecând în Parcul Copiilor pe o bancă.

Faptele descrise mai sus au fost recunoscute de către inculpaţi, persoana vătămată S.F. recunoscându-i după planşele foto pe cei doi ca fiind cei care s-au prezentat în după-amiaza zilei de 19.07.2019 la imobilul său, L.A. fiind cel care i-a transmis ameninţări fiului său. În declaraţia dată, inculpatul M.I.A. confirmă faptul că în cursul zilei de 19.07.2019 s-a aflat împreună cu inculpatul L. A., fiind prezent atât la momentul transmiterii ameninţărilor către persoana vătămată S.I. prin intermediul mamei sale S.F. la domiciliul acesteia, cât şi cu ocazia ameninţării directe cu acte de violenţă şi incendierea imobilului adresate persoanei vătămate S.I. în zona Unic. De asemenea, din imaginile surprinse de camerele de supraveghere situate în zona incendiului s-au putut identifica cei doi inculpaţi în timp ce se deplasau pe str. .. către intersecţia străzilor .. şi .., inculpatul L.A. având în mână o plasă.

S-a stabilit că imobilul incendiat de inculpatul L.A. aparţine persoanei vătămate S.F., în vârstă de 80 de ani, mama numitului S.I.. Pentru stingerea incendiului a fost necesară intervenţia Detaşamentului de Pompieri L., fiind întocmit procesul verbal de intervenţie nr. ../21.07.2019, incendiul fiind amplificat de faptul că în curtea imobilului se aflau depozitate materiale uşor inflamabile şi a cuprins o suprafaţă de aproximativ 100 m2, cu riscul propagării la vecinătăţi.

Situaţia de fapt mai sus menţionată este susţinută de probele administrate în faza de urmărire penală, respectiv: proces-verbal de sesizare din oficiu; plângere penală prealabilă; ordonanţă şi proces-verbal de cercetare la faţa locului; planşe foto; proces-verbal de intervenţie nr. ../21.07.2019; declaraţii persoane vătămate; procese verbale de recunoaştere + planşe foto; procese verbale de vizionare a înregistrărilor + suport optic CD; proces-verbal de depistare; declaraţii suspecţi; declaraţii inculpaţi; fişele antecedentelor penale; ordonanţă examinare poligraf; raport de constatare criminalistică nr. ../13.08.2019 al IPJ Arad; delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie nr..../2019; fişă de intervenţie.

Prin încheierea de camera preliminară din data de 17.10.2019, definitivă prin neexercitarea căii de atac, în baza art. 346 alin. (1) Cod procedură penală judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

La termenul de judecată din data de 05.11.2019 inculpatul s-a prezentat în faţa instanţei şi a declarat că recunoaşte săvârşirea faptelor aşa cum au fost reţinute prin rechizitoriu, solicitând a se face aplicarea art.375 şi art. 396 alin. (10) Cod procedură penală.

În ceea ce privește latura civilă a cauzei, în faza de urmărire penală, persoanele vătămate S.F. şi S.I. s-au constituit părţi civile în cauză cu suma de 35000 euro.

În fața instanței, la termenul de judecată din data de 05.11.2019, partea civilă S.F. a depus la dosar cerere de constituire parte civilă, solicitând obligarea inculpatului la plata daunelor materiale constând în cheltuieli ocazionate de reconstrucţia imobilului distrus de incendiul provocat de inculpat în cuantum de 40.000 euro (sau echivalentul în lei la data plăţii).

În ceea ce priveşte dovedirea laturii civile, a solicitat acordarea unui termen de judecată în vederea întocmirii unei expertize sub aspectul stabilirii întinderii costurilor totale ale reconstrucţiei imobilului incendiat, cerere ce a fost respinsă de instanță, ca neîntemeiată, raportat la faptul că inculpatul a declarat că recunoaște faptele și este de acord cu achitarea daunelor civile solicitate de părțile civile, în integralitate.

De asemenea a solicitat obligarea inculpatului la plata daunelor morale 20.000 euro (sau echivalentul în lei la data plăţii) pentru suferinţele psihice cauzate de acesta prin săvârşirea infracţiunii de ameninţare, prev. de art. 206 C.pen. şi a infracţiunii de distrugere, prev. de art. 253 alin. (1) şi (4) C.pen.

În fapt, a arătat că la data de 19.07.2019, în jurul orelor 16:30, la domiciliul său situat în Mun. Lugoj, str. ..., s-au prezentat L.A.şi M. I., primul, punându-i în vedere să îi transmit fiului său, S.I., că îl va bate şi îi va da foc la casă. Ameninţările, au pornit de la presupunerea că, concubina lui L.A. locuieşte în imobilul proprietatea mea.

La data de 20.07.2019, inculpatul L.A., şi-a pus în aplicare ameninţarea că va da foc imobilului, astfel că, a aruncat un pet cu ulei de gătit, aprins cu o brichetă, peste poarta imobilului.

Astfel, s-a declanşat un incendiu pentru stingerea căruia, a fost necesară intervenţia Detaşamentului de Pompieri L., fiind întocmit procesul - verbal de intervenţie nr. .../21.07.2019, incendiul fiind amplificat de faptul că în curtea imobilului se aflau depozitate materiale uşor inflamabile cuprinzând o suprafaţă de aprox. 100 mp, cu riscul propagării la vecinătăţi.

De asemenea, a solicitat obligarea inculpatului la plata cheltuielilor de judecată.

Tot la termenul de judecată din data de 05.11.2019 și partea civilă S.I., a depus la dosar, cerere de constituire de parte civilă.

A solicitat obligarea inculpatului la plata sumei de 10.000 euro daune morale (sau echivalentul în lei la data plăţii) pentru suferinţele psihice cauzate de acesta prin săvârşirea infracţiunii de ameninţare, prev. de art. 206 C.pen. şi a infracţiunii de distrugere, prev. de art. 253 alin. (1) şi (4) C.pen.

În fapt, a arătat că la data de 19.07.2019, în jurul orelor 16:30, la domiciliul mamei sale, situate în Mun. Lugoj, str. ..., s-au prezentat L.A.şi M. l., primul, punându-i în vedere acesteia să-i transmită, că mă va bate şi îmi va da foc la casă. Ameninţările, au pornit de la presupunerea că, concubina lui L.A. locuieşte în imobilul proprietatea sa.

În aceeaşi zi, în jurul orelor 17:00-18:00 în zona Unic, s-a întâlnit cu cei doi, L. A., amenințându-l în mod direct că îl va bate și îi va da foc la casă.

La data de 20.07.2019, inculpatul L. A., şi-a pus în aplicare ameninţarea că va da foc imobilului, astfel că, a aruncat un pet cu ulei de gătit, aprins cu o brichetă, peste poarta imobilului mamei mele.

Astfel, s-a declanşat un incendiu pentru stingerea căruia, a fost necesară intervenţia Detaşamentului de Pompieri L., fiind întocmit procesul - verbal de intervenţie nr. 273/21.07.2019, incendiul fiind amplificat de faptul că în curtea imobilului se aflau depozitate materiale uşor inflamabile cuprinzând o suprafaţă de aprox. 100 mp, cu riscul propagării la vecinătăţi.

De asemenea, a solicitat si obligarea inculpatului la plata cheltuielilor de judecată.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa constată că starea de fapt expusă prin rechizitoriu este dovedită în întregime de probele anterior enunţate, reţinând următoarele:

Din probele administrate în faza de urmărire penală, respectiv proces-verbal de sesizare din oficiu; plângere penală prealabilă; ordonanţă şi proces-verbal de cercetare la faţa locului; planşe foto; proces-verbal de intervenţie nr. ../21.07.2019; declaraţii persoane vătămate; procese verbale de recunoaştere + planşe foto; procese verbale de vizionare a înregistrărilor + suport optic CD; proces-verbal de depistare; declaraţii suspecţi; declaraţii inculpaţi; fişele antecedentelor penale; ordonanţă examinare poligraf; raport de constatare criminalistică nr. ../13.08.2019 al IPJ Arad; delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. ../2019; fişă de intervenţie, coroborate cu cele declarate de inculpat în fața instanței rezultă că situația de fapt a fost reținută în mod corect în rechizitoriu.

În faţa instanţei, inculpatul a dat o declaraţie prin care a recunoscut săvârşirea faptelor aşa cum au fost reţinute în rechizitoriu, solicitând a se face aplicarea art. 374 alin. (4), art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Cod de procedură penală.

În drept:

I. Fapta inculpatului care în noaptea de 20/21.07.2019 a incendiat imobilul din mun. Lugoj, str. ..., jud. Timiş aparținând părții civile S.F., cauzând distrugerea acestuia, fapta fiind de natură să pună în pericol viața părții civile S.F. și imobilele din vecinătate, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de distrugere prevăzute de art. 253 alin. (4) Cod penal.

Elementul material a constat în acţiunea inculpatului de a incendia imobilul din mun. Lugoj, str. ..., jud. Timiş, provocând distrugerea acestuia. Actele acestuia au fost de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri.

Urmarea imediată a constat în distrugerea imobilului incendiat.

Raportul de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei.

Din perspectiva laturii subiective, inculpatul a săvârşit infracţiunea cu intenţie directă conform dispoziţiilor art. 16 alin. (3) lit. a) Cod penal, întrucât prin efectuarea acțiunii sale a prevăzut că va distruge imobilul și a urmărit acest rezultat.

II. Fapta inculpatului care, la data de 19.07.2019 a amenințat partea civilă S.I. cu acte de violență și cu incendierea imobilului său, în două rânduri, respectiv prin intermediul mamei sale la imobilul în care locuia aceasta și apoi în zona Unică, în mod direct întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de amenințare prevăzute de art. 206 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal.

Elementul material a constat în acţiunea inculpatului de a amenința-o cu moartea pe partea civilă S.I.în două rânduri în baza aceleiași rezoluții infracționale.

Urmarea imediată a constat într-o stare de pericol pentru libertatea psihică a persoanei amenințate.

Fiind o infracţiune formală, de pericol, raportul de cauzalitate între acţiune și urmarea imediată rezultă din materialitatea faptei, starea de pericol fiind inerentă acţiunii.

Din perspectiva laturii subiective, inculpatul a săvârşit infracţiunea cu intenţie directă conform dispoziţiilor art. 16 alin. (3) lit. a) Cod penal, întrucât prin efectuarea amenințării a prevăzut și a urmărit intimidarea părții civile.

Aşadar, în temeiul art. 396 alin. (1) și (2) Cod procedură penală, se constată că faptele deduse judecăţii există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de către inculpat cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, instanţa urmând a proceda la stabilirea unei pedepse.

Se reține că inculpatul a recunoscut în totalitate înainte de începerea cercetării judecătorești săvârșirea infracțiunilor imputate în sarcina sa, fiind așadar aplicabile prevederile art. 396 alin. (10) Cod de procedură penală.

Individualizarea pedepsei:

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În concret, instanța reține că inculpatul pe fondul geloziei a incendiat imobilul părții civile S.F. crezând că acesta aparține fiului ei, S.I.. De asemenea, anterior inculpatul a amenințat partea civilă S.I.cu faptul că o să îi incendieze imobilul.

Raportat la acestea, instanța reține modul violent în care s-a manifestat inculpatul, în raport cu bunul distrus.

De asemenea, instanța reține consecințele foarte grave ale faptei inculpatului, respectiv faptul că imobilul a fost distrus aproape în totalitate și că până în acest moment inculpatul nu a acoperit prejudiciul cauzat părților civile. Instanța mai se reține că prin fapta sa inculpatul a pus în pericol și viața părții civile S.F., proprietara imobilului.

În ceea ce privește persoana inculpatului instanța reține că acesta a mai fost condamnat anterior, executând o pedeapsă cu închisoarea. De asemenea, acesta este o persoană fără adăpost și a fost ajutată de partea civilă S.I.cu cele necesare traiului anterior săvârșirii faptei.

Raportat la vârsta inculpatului, 44 ani, instanța reține că acesta se află la o vârstă la care ar trebui să fie conștient de consecințele faptelor sale și astfel să se ferească a săvârși acte apte de a periclita siguranța bunurilor altor persoane.

Astfel, în raport de cele antemenţionate, se reţine că este oportună, inclusiv pentru garantarea îndreptării inculpatului şi pentru prevenirea săvârşirii de către acesta de noi infracţiuni similare cu cea pentru care a fost trimis în judecată, stabilirea în sarcina acestuia a unei pedepse.

Față de aceste aspecte, în baza art. 396 alin. (1) şi alin. (2) Cod procedură penală raportat la art. 396 alin. (10) Cod procedură penală, condamnă inculpatul L.A.la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere prevăzute de art. 253 alin. (4) Cod penal.

În baza art. 396 alin. (1) şi alin. (2) Cod procedură penală raportat la art. 396 alin. (10) Cod procedură penală, condamnă inculpatul L. A., la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de amenințare în formă continuată prevăzute de art. 206 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal.

În baza art. 38 alin. (1) raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) Cod penal, aplică pedeapsa cea mai grea, respectiv 4 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 2 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani și 2 luni închisoare.

În temeiul art. 404 alin. (4) lit. a) Cod de procedură penală raportat la art. 72 alin. (1) Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului L.A. durata reținerii și durata arestului preventiv de la data de 21.07.2019 la zi.

În ceea ce privește măsura preventivă a arestului luată față de inculpat, instanța reține că inculpatul a fost condamnat în primă instanța la pedeapsa închisorii în cuantum de 4 ani și 2 luni închisoare în regim de detenție. Față de acest aspect, instanța apreciază că este necesar a se lua măsuri pentru ca inculpatul să se prezinte și în fața instanței de apel și pentru ca acesta să nu mai săvârșească alte infracțiuni de natura celei pentru care a fost condamnat prin prezenta sentință astfel că se impune ca măsura arestului preventiv să fie menținută inculpatul neoferind suficiente garanții că nu se va sustrage judecății și că nu va săvârșii alte infracțiuni. În consecință, în temeiul art. 399 alin. (1) Cod de procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestului preventiv luate prin Încheierea nr. 437/22.07.2019 pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Lugoj în dosarul nr. 2778/252/2019, și menţine măsura arestului preventiv faţă de inculpatul L. A..

Latura Civilă:

În ceea ce privește latura civilă instanța constată că potrivit art. 1349 alin (1) și (2) Cod civil, orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane; (2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.

De asemenea art. 1357 alin. (1) Cod civil statuează că cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare.

Analizând condiţiile pentru exercitarea acţiunii civile formulate de partea civilă instanţa constată că acestea sunt îndeplinite cumulativ. Astfel, instanţa reţine că existenţa faptei ilicite, existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu şi existenţa vinovăţiei celui care a cauzat prejudiciul sunt dovedite în cauză, astfel cum s-a reţinut cu ocazia analizării laturii penale.

În ceea ce privește întinderea prejudiciului, instanța reține că inculpatul a recunoscut în fața instanței întinderea acestuia ca fiind egală cu cele solicitate de către părțile civile și a arătat că este de acord cu achitarea sumelor solicitate. Coroborând mărturisirea inculpatului cu celelalte probe administrate în cauză, instanța reține că acțiunea civilă este întemeiată în totalitate.

În consecință, în baza art. 397 alin. (1) Cod procedură penală rap la art. 1357 C.civ. şi art. 1391 C.civ., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă S.F., și obligă inculpatul la plata, către partea civilă, a sumei de 40.000 euro reprezentând daune materiale și a sumei de 20.000 euro reprezentând daune morale.

În baza art. 397 alin. (1) Cod procedură penală rap la art. 1357 C.civ. şi art. 1391 C.civ., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă S.I. și obligă inculpatul la plata, către partea civilă, a sumei de 10.000 euro reprezentând daune morale.

În temeiul art. 274 alin. (1) Cod de procedură penală, obligă inculpatul la plata, către stat, a sumei de 1428 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Dispune virarea sumei de 1495 lei, reprezentând onorariul apărătorului din oficiu pentru faza Camerei preliminare şi Judecată, din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Timiş pentru avocat Z.P..

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 396 alin. (1) şi alin. (2) Cod procedură penală raportat la art. 396 alin. (10) Cod procedură penală, condamnă inculpatul L.A.– fiul lui .. și .., născut la data de .. în .., jud. .., domiciliat în ...., posesor C.I, seria.., nr. ..., CNP – .., la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere prevăzute de art. 253 alin. (4) Cod penal.

În baza art. 396 alin. (1) şi alin. (2) Cod procedură penală raportat la art. 396 alin. (10) Cod procedură penală, condamnă inculpatul L. A., la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de amenințare în formă continuată prevăzute de art. 206 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal.

În baza art. 38 alin. (1) raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) Cod penal, aplică pedeapsa cea mai grea, respectiv 4 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 2 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani și 2 luni închisoare.

În temeiul art. 404 alin. (4) lit. a) Cod de procedură penală raportat la art. 72 alin. (1) Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului L.A. durata reținerii și durata arestului preventiv de la data de 21.07.2019 la zi.

În baza art. 399 alin. (1) Cod de procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestului preventiv luate prin Încheierea nr. ../22.07.2019 pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Lugoj în dosarul nr. ../252/2019, și menţine măsura arestului preventiv faţă de inculpatul L.A..

În baza art. 397 alin. (1) Cod procedură penală rap la art. 1357 C.civ. şi art. 1391 C.civ., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă S.F., domiciliată în ..., identificată prin CNP .., și obligă inculpatul la plata, către partea civilă, a sumei de 40.000 euro reprezentând daune materiale și a sumei de 20.000 euro reprezentând daune morale.

În baza art. 397 alin. (1) Cod procedură penală rap la art. 1357 C.civ. şi art. 1391 C.civ., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă S.I., domiciliat în ..., identificată prin CNP ..., și obligă inculpatul la plata, către partea civilă, a sumei de 10.000 euro reprezentând daune morale.

În temeiul art. 274 alin. (1) Cod de procedură penală, obligă inculpatul la plata, către stat, a sumei de 1428 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Dispune virarea sumei de 1495 lei, reprezentând onorariul apărătorului din oficiu pentru faza Camerei preliminare şi Judecată, din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Timiş pentru avocat Z. P..

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 06.11.2019.

PREŞEDINTE,GREFIER,

P. I. C. G.

Ex.:7

CONCEPT.: I.P.

TEHNORED.: C.G. 25.11.2019