Admisibilitate, persoanele care pot formula contestaţie împotriva duratei procesului penal, calitatea de persoană vătămată recunoscută de organele de urmărire penală

Hotărâre .. din 24.06.2019


Cu titlu prealabil, judecătorul de drepturi şi libertăţi reţine că prezenta contestaţie este admisibilă, faţă de prevederile art. 4881 C.pr.pen., deoarece: -urmărirea penală a fost începută după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală, care a introdus procedura contestaţiei privind durata procesului penal; -contestaţia este formulată de una din persoanele enumerate în alin. 2 (de A, căreia, în acest moment, organele de urmărire penală îi recunosc calitatea de persoană vătămată); -de la începerea urmăririi penale (15.05.2018) şi până în prezent, a trecut mai mult de un an.

Nu pot fi primite concluziile formulate de procuror (atât în punctul de vedere scris, cât şi în dezbateri) că A nu are calitate de a formula contestaţia privind durata procesului, deoarece, până în acest moment, prin neefectuarea niciunui demers pentru a stabili corect calitatea de persoană vătămată (în raport de redactarea actului de sesizare şi de cuprinsul sentinţei civile ataşate, organele de urmărire penală nu au stabilit cine este persoana vătămată şi, mai mult, au audiat-o pe A în calitate de „persoană vătămată/parte civilă/parte responsabilă civilmente”- filele 15-16 d.u.p.), organele de urmărire penală au acceptat calitatea de persoană vătămată asumată de A prin formularea plângerii.

Or, faţă de obiectul contestaţiei privind durata procesului penal, aşa cum rezultă din prevederile art. 4881 alin. 1 şi art. 4885 C.pr.pen. („Dacă activitatea de urmărire penală … nu se îndeplineşte într-o durată rezonabilă” şi, respectiv, „verifică durata procedurilor”) şi de competenţa limitată a judecătorului de drepturi şi libertăţi în cursul urmăririi penale (dedusă din prevederile art. 3 alin. 5 şi art. 53 C.pr.pen.), în prezenta cauză, judecătorul de drepturi şi libertăţi nu are competenţa să statueze asupra calităţii procesuale a unor persoane, ci observă că, în acest moment, numitei A îi este recunoscută, formal, calitatea de persoană vătămată.

În consecinţă, faţă de prevederile art. 4881 alin. 2 C.pr.pen., A are calitatea de a formula prezenta contestaţie.