Admiterea cererii având ca obiect partaj succesoral ca urmare a încheierii unei tranzacții între părți, ce îndeplineşte condiţiile de formă şi fond prevăzute de art. 2267, 2270,2271,2272 din Noul Cod civil

Sentinţă civilă 225 din 09.03.2020


Cuprins pe materii: Dr. civil  -partaj succesoral

Admiterea cererii  având ca obiect partaj succesoral  ca urmare a încheierii unei tranzacții între părți, ce îndeplineşte condiţiile de formă şi fond prevăzute de art. 2267, 2270,2271,2272 din Noul  Cod civil

La termenul din data de 06.03.2020 s-au prezentat în instanţă reclamantul asistată de av. B P, şi pârâții Ţ E şi B C şi  au arătat că înțeleg să stingă litigiul dintre dânșii prin încheierea unei tranzacții.

Cu privire  la tranzacția încheiată între părţi, potrivit art. 438 Cod procedură civilă „Părţile se pot înfăţișa oricând în cursul judecăţii, chiar fără să fi fost citate, pentru a cere să se dea o hotărâre care să consfinţească învoiala lor”.

 În cazul tranzacţiei judiciare instanţa este obligată să examineze conţinutul şi  condiţiile în care a fost încheiată, putând respinge acea tranzacţie care urmăreşte un scop ilicit, fiind potrivnică legii, intereselor statului ori ale terţilor sau care este rezultatul unui viciu de consimțământ.

Instanţa, verificând tranzacția încheiată între părţi, urmează a aprecia că aceasta îndeplineşte condiţiile de formă şi fond prevăzute de art. 2267, 2270,2271,2272 din Noul  Cod civil.

Faţă de această situaţie şi având în vedere şi dispoziţiile art. 438, 439 din Noul  Cod procedură civilă,, instanţa urmează a admite acţiunea conform tranzacției încheiată de părţi la data de 06.03.2020, tranzacție ce face parte integrantă din prezenta sentință.