Sancționarea inculpatului minor cu o măsură educativă unică pentru un concurs de infracţiuni, dacă judecarea infracţiunilor concurente se face prin hotărâri separate. Modalitatea de sancţionare a inculpatului minor pentru un concurs de infracţiuni în situ

Decizie 817 din 25.11.2021


Prin Sentinţa penală nr. 1143 din 24.11.2020 a Judecătoriei Botoşani pronunţată în dosarul nr. 16.../193/2019, în baza art. 118 Cod penal, s-a aplicat inculpatei A.C.G. măsura educativă a supravegherii pe o durată de 4 (patru) luni, cu începere de la data rămânerii definitive a hotărârii, pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe prev. şi ped. de art. 193 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 113 alin. 3 Cod penal, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, constând în aceea că, la data de 08 08.2018, în jurul orei 19.00, în timp ce se afla în Parcul Mihai Eminescu din mun. Botoșani, a agresat-o fizic, respectiv a lovit-o cu pumnul în față și cu picioarele în burtă pe numita I.O.I. de 12 ani, provocându-i leziuni fizice ce au necesitat pentru vindecare un număr de 6 - 7 zile îngriji medicale, conform certificatului medico-legal nr. 8../D1 din 14.08.2018 al SJML Botoșani.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a formulat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani, criticând faptul că, deşi faţă de inculpata A.C.G. s-a dispus anterior, prin Sentinţa penală nr. 1155/12.10.2018 a Judecătoriei Botoşani pronunţată în dosarul nr. 22../193/2018, luarea măsurii educative a asistării zilnice pe o perioadă de 6 luni pentru săvârşirea unei fapte concurente cu cea care face obiectul prezentei cauze, instanţa de fond nu a făcut aplicarea disp. art. 129 alin. 1 Cod penal, respectiv nu a stabilit faţă de inculpată o singură măsură educativă pentru infracţiunile concurente. S-a mai arătat că prin Decizia 2/2016 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a statuat că în ipoteza infracţiunilor concurente săvârşite în timpul minorităţii, judecate separat, durata măsurii educative neprivative de libertate, dispusă pentru o infracţiune concurentă şi executată, nu se scade din durata măsurii educative neprivative sau privative de libertate, dar va fi avută în vedere la alegerea şi stabilirea sancţiunii conform art. 129 alin. 1 din Codul penal.

Prin urmare, a apreciat Parchetul, în prezenta cauză instanţa de fond trebuia să constate existenţa concursului de infracţiuni şi să stabilească măsura educativă a asistării zilnice pe o durată de 6 luni sau chiar o măsură educativă privativă de libertate.

Analizând motivul de apel invocat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani curtea l-a apreciat ca întemeiat.

Astfel, deşi în considerentele sentinţei penale apelate instanţa de fond a făcut referire la faptul că în fişa de cazier a inculpatei apare sancţionarea acesteia cu măsura educativă a asistării zilnice pentru o perioadă de 6 luni pentru săvârşirea în timpul minorităţii a unei alte infracţiuni, instanţa de fond nu analizat raportul dintre fapta pentru care inculpata a fost condamnată anterior şi fapta din prezenta cauză.

Analizând chestiunea pusă în discuţie, curtea a constatat că prin Sentinţa penală nr. 11../12.10.2018 a Judecătoriei Botoşani pronunţată în dosarul nr. 22../193/2018, definitivă prin neapelare la data de 31.10.2018, faţă de inculpata A.C.G. s-a dispus luarea măsurii educative a asistării zilnice pe o durată de 6 luni pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tâlhărie prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 233 alin. 1, art. 234 alin. 1 lit. d Cod penal, cu aplic. art. 77 alin. 1 lit. a Cod penal, cu aplic. art. 113 alin. 3 Cod penal, constând în aceea că, în seara zilei de 13.12.2017, în jurul orei 22.00, în timp ce se afla împreună cu inculpaţii A.B.A., B.B.A. şi R.I.C. pe strada Al. Gen. Ghe. Avrămescu din municipiul Botoşani, împreună cu minorii B.B.A. şi R.I.C., inculpata A.C.G. a asigurat paza, în vreme ce inculpatul A.B.A. a acostat-o din spate pe persoana vătămată B.D., în vârstă de 50 ani, pe care a lovit-o de mai multe ori cu picioarele şi i-a sustras prin smulgere o poşetă în care avea un telefon mobil, marca MaxCom, suma de aproximativ 600 lei şi alte bunuri personale, ulterior banii fiind împărţiţi de inculpaţi.

S-a observat că fapta din prezenta cauză a fost săvârşită de inculpata A.C.G. în data de 08.08.2018, deci anterior rămânerii definitive a Sentinţei penale nr. 1155/12.10.2018 a Judecătoriei Botoşani prin care faţă de inculpată s-a dispus măsura educativă a asistării zilnice pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tâlhărie, cele două infracţiuni fiind concurente.

Cum potrivit art. 129 alin. 1 Cod penal în caz de concurs de infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii se stabileşte şi se ia o singură măsură educativă pentru toate faptele, instanţa de fond era obligată să constate existenţa concursului de infracţiuni săvârşite de inculpată şi să aplice inculpatei o singură măsură educativă pentru ambele infracţiuni.

Această omisiune a instanţei de fond a fost suplinită în cadrul controlului de legalitate de către instanţa de apel.

Înainte de a proceda la individualizarea măsurii educative ce se impune a fi luată faţă de inculpată pentru concursul de infracţiuni, instanţa de apel a constatat că, potrivit adresei comunicate de Serviciu de Probaţiune Botoşani, inculpata A.C.G. a executat integral  măsura educativă a asistării zilnice pe o durată de 6 luni dispusă prin Sentinţa penală nr. 11../12.10.2018 a Judecătoriei Botoşani pronunţată în dosarul nr. 22../193/2018, aceasta fiind executată în perioada 11.12.2018-10.06.2019.

Cu privire la problema de drept legată de modalitatea de individualizare a măsurii educative ce se impune a fi luată faţă de un minor pentru un concurs de infracţiuni, în situaţia în care infracţiunile au fost judecate separat, iar măsura educativă dispusă anterior era executată integral la data judecării celeilalte fapte concurente, s-a pronunţat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Astfel prin Decizia nr. 2/15.03.2016 ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a stabilit că în ipoteza infracţiunilor concurente săvârşite în timpul minorităţii, judecate separat, durata măsurii educative neprivative de libertate, dispusă pentru o infracţiune concurentă şi executată, nu se scade din durata măsurii educative neprivative sau privative de libertate, dar va fi avută în vedere la alegerea şi stabilirea sancţiunii conform art. 129 alin. 1 din Codul penal.

În considerentele deciziei menţionate s-a arătat că „în ipoteza infracţiunilor concurente săvârşite în timpul minorităţii, judecate separat, durata măsurii educative neprivative de libertate, dispusă pentru o infracţiune concurentă şi executată, nu se scade din durata măsurii educative neprivative sau privative de libertate, stabilită conform art. 129 alin. 1 din Codul penal.

Situaţia de faţă - care constituie obiectul dezlegării chestiunii de drept - nu este reglementată legislativ, faţă de situaţiile prevăzute de art. 123 şi 127 din Codul penal, care privesc alte situaţii şi care nu pot fi aplicate prin asemănare, deoarece principiul legalităţii sancţiunilor prevăzute de art. 2 din Codul penal nu permite acest lucru.

Diversitatea obligaţiilor şi a restricţiilor ce caracterizează diferitele măsuri educative neprivative de libertate nu permite echivalarea acestora şi, implicit, posibilitatea de a scădea durata unei măsuri educative neprivative de libertate executate din durata unei măsuri educative neprivative de libertate care implică o altă obligaţie sau restricţie.

Valorificarea măsurii educative deja executate se realizează în procesul de individualizare a măsurii aplicabile pentru întregul concurs de infracţiuni, în sensul că la alegerea acestei din urmă măsuri şi la stabilirea duratei ei se va ţine seama de faptul că pentru una dintre infracţiunile concurente s-a luat şi s-a executat deja o altă măsură educativă.

În procesul de individualizare a măsurii, instanţa urmează să stabilească mental măsura educativă pe care ar lua-o pentru întregul concurs de infracţiuni dacă nu s-ar fi executat nimic anterior pentru o faptă concurentă, iar apoi să analizeze în ce măsură sancţiunea deja executată ar influenţa măsura rezultantă.

În mod evident, nu există un algoritm matematic pentru derularea acestor operaţiuni, dar ele trebuie menţionate în considerentele hotărârii.

Concluzionând, pentru toate argumentele expuse, în ipoteza infracţiunilor concurente săvârşite în timpul minorităţii, judecate separat, durata măsurii educative neprivative de libertate, dispusă pentru o infracţiune concurentă şi executată, nu se scade din durata măsurii educative neprivative sau privative de libertate, dar va fi avută în vedere la alegerea şi stabilirea sancţiunii conform art. 129 alin. 1 din Codul penal.

În ipoteza analizată, executarea integrală a măsurii educative neprivative de libertate aplicate anterior pentru o infracţiune concurentă cu cea din cauza pendinte trebuie avută în vedere în procesul de individualizare a sancţiunii unice aplicabile întregului concurs de infracţiuni, raportat la art. 74 din Codul penal, pentru a nu se ajunge la o sancţionare excesivă a minorului ale cărui fapte nu au fost judecate în cadrul aceluiaşi proces”.

Aşadar, conform dezlegării de drept date de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în prezenta cauză la individualizarea măsurii educative ce urmează a-i fi aplicată inculpatei A.C.G. pentru infracţiunile concurente instanţa trebuie să aibă în vedere, pe de o parte, criteriile de individualizare a măsurii educative prev. de art. 74 Cod penal, stabilind mental o măsură educativă ce ar fi trebuit aplicată pentru concursul de infracţiuni, după care să analizeze în ce măsură sancţiunea aplicată pentru concursul de infracţiuni este influenţată de măsura educativă deja executată pentru una din infracţiunile concurente.

În speţă, curtea a apreciat că, raportat la gravitatea concretă a celor două infracţiuni, respectiv complicitate la tâlhărie şi lovire şi alte violenţe, la contextul în care a săvârşit inculpata cele două fapte, aşa cum se menţionează în referatul de evaluare întocmit în cauză (respectiv criza adolescentină declanşată la vârsta de 16 ani când s-a născut sora inculpatei), la conduita ulterioară a inculpatei, care, conform menţiunilor din referatul de evaluare, după executarea măsurii educative a înţeles consecinţele faptei sale şi s-a conformat regulilor de convieţuire socială, la situaţia concretă prezentă a inculpatei, care, după stabilirea unei relaţii de concubinaj a născut o fetiţă, fapt ce a determinat-o să devină mai responsabilă şi să se concentreze asupra propriei familii, faţă de inculpată se impune sancţionarea pentru săvârşirea celor două infracţiuni cu măsura educativă a asistării zilnice pe durata maximă de 6 luni. Aplicarea unei măsuri educative privative de libertate, în contextul în care inculpata şi-a revizuit conduita antisocială, ar fi excesivă, cu atât mai mult cu cât inculpata are în prezent un copil, consecinţele privării de libertate a inculpatei răsfrângându-se cu precădere asupra copilului acesteia şi periclitând dezvoltarea viitoare a acestuia.

Aşadar, în contextul în care cele două infracţiuni săvârşite de inculpata A.C.G. fi fost judecate împreună şi nu separat, instanţa de apel a apreciat că sancţiunea proporţională ce se impunea a fi aplicată inculpatei este cea a asistării zilnice, pe durata sa maximă, 6 luni. Cum această măsură educativă a fost deja executată de inculpată, curtea a constatat executată măsura educativă a asistării zilnice pentru o durată de 6 luni aplicată prin prezenta decizie, în perioada 11.12.2018-10.06.2019.

În consecinţă, prin Decizia penală nr. 8../25.11.2021 pronunţată în dosarul nr. 16.../193/2019, în baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, curtea a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani împotriva Sentinţei penale nr. 11.. din 24.11.2020 a Judecătoriei Botoşani pronunţată în dosarul nr. 16.../193/2019, a desfiinţat în totalitate sentinţa penală apelată şi, în rejudecare, a constatat că infracţiunea de lovire şi alte violenţe prev. de art. 193 alin. 2 Cod penal, cu aplic. art. 113 alin. 3 Cod penal, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, ce face obiectul prezentei cauze, este concurentă cu infracţiunea de complicitate la tâlhărie prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 233 alin. 1, art. 234 alin. 1 lit. d Cod penal, cu aplic. art. 77 alin. 1 lit. a Cod penal, cu aplic. art. 113 alin. 3 Cod penal pentru care faţă de inculpata A.C.G. s-a dispus luarea măsurii educative a asistării zilnice pe o durată de 6 luni prin Sentinţa penală nr. 11../12.10.2018 a Judecătoriei Botoşani pronunţată în dosarul nr. 22../193/2018, definitivă prin neapelare la data de 31.10.2018.

În baza art. 129 alin. 1 Cod penal rap. la art. 120 Cod penal, curtea a dispus luarea faţă de inculpata A.C.G. a măsurii educative a asistării zilnice pe o perioadă de 6 luni pentru săvârşirea în concurs a infracţiunii de lovire şi alte violenţe prev. de art. 193 alin. 2 Cod penal, cu aplic. art. 113 alin. 3 Cod penal, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, (faptă săvârşită la data de 08.08.2018 şi care face obiectul prezentei cauze), şi a infracţiunii de complicitate la tâlhărie prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 233 alin. 1, art. 234 alin. 1 lit. d Cod penal, cu aplic. art. 77 alin. 1 lit. a Cod penal, cu aplic. art. 113 alin. 3 Cod penal, (faptă săvârşită la data de 13.12.2017 şi pentru care faţă de inculpată s-a dispus măsura educativă a asistării zilnice pentru o perioadă de 6 luni prin Sentinţa penală nr. 11../12.10.2018 a Judecătoriei Botoşani pronunţată în dosarul nr. 22../193/2018).

Totodată, curtea a constatat executată măsura educativă a asistării zilnice pentru o durată de 6 luni aplicată prin prezenta decizie, în perioada 11.12.2018-10.06.2019.