Infracţiune privind regimul circulației pe drumurile publice. Minoritate. Procedura simplificată a recunoaşterii vinovăţiei. Înlocuirea măsurii educative a internării într-un centru educativ cu măsura educativă a internării într-un centru de detenție.

Decizie 433/A din 05.11.2021


Cod penal. 124 alin. 3, art. 125 alin. 1 şi 2,

Codul de procedură penală art. 396 alin. 10

Prin coroborarea art. 125 alin. 2 teza I Cod penal cu art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, în ipoteza în care inculpatul minor s-a prevalat de procedura simplificată, limitele minime și maxime ale internării într-un centru de detenție se situează între un an și 4 luni și 3 ani și 4 luni și nu pot să fie depășite sub nicio formă indiferent dacă instanța dispune direct internarea într-un centru de detenție sau această măsură este aplicată ca urmare a înlocuirii unei măsuri educative din amonte. 

1. Prezentarea sesizării. Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. x/320/2020/23 iulie 2021, inculpatul G.I. a declarat apel împotriva sentinţei penale nr. x/8 iulie 2021 pronunţate de Judecătoria Tg.-Mureş în dosarul nr. x/320/2020.

În motivarea apelului, inculpatul contestată temeinicia sentinţei Judecătoriei Tg.-Mureş, susţinând că, în raport cu gravitatea faptei şi persoana sa, este prea sever tratamentul sancţionator care i se aplicat în primă instanţă, fiind suficient să se menţină măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o perioadă de 3 ani.

Analizând apelul pendinte, prin prisma materialului dosarului nr. x/320/2020 al Judecătoriei Tg.-Mureş, a motivelor invocate, a concluziilor inculpatului şi ale reprezentantului Ministerului Public, precum şi din oficiu, în limitele efectelor devolutiv şi neagravării situaţiei în propria cale de atac, se reţin următoarele:

2. Prezentarea hotărârii atacate. Prin sentinţa penală nr. x/8 iulie 2021, Judecătoria Tg.-Mureş:

-în baza art. 396 alin. 2 și alin. 10 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 374 alin. 4 din Codul de procedură penală și art. 115 alin. 1 pct. 2 din Codul penal, a stabilit față de inculpatul G.I. o măsură educativă privativă de libertate.

-a constatat că infracțiunea ce constituie obiectul prezentei cauze este concurentă cu faptele care au constituit obiectul sentinței penale nr. 94 din data de 3 februarie 2020 pronunțată de Judecătoria Târgu Mureş în dosarul nr. x/320/2018, definitivă prin neexercitarea căii de atac la data de 18.02.2020.

-în temeiul art. 396 alin. 2 şi alin. 10 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 124 alin. 3 din Codul penal și art. 125 alin. 1 și alin. 2 din Codul penal, a dispus față de inculpatul G.I., înlocuirea măsurii educative a internării într-un centru educativ, pe o perioadă de trei ani, menţinută prin sentința penală nr. 94 din data de 3 februarie 2020 pronunțată de Judecătoria Târgu Mureş în dosarul nr. x/320/2018, definitivă prin neexercitarea căii de atac la data de 18.02.2020, cu măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe o perioadă de 4 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută de art. 335 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 113 și următoarele din Codul penal.

-a menţinut dispozițiile sentinței penale nr. 94 din data de 3 februarie 2020 pronunțată de Judecătoria Târgu Mureş în dosarul nr. x/320/2018, definitivă prin neexercitarea căii de atac la data de 18.02.2020, care nu contravin noii sentințe.

-în temeiul art. 127 din Codul penal raportat la art. 72 alin. 1 din Codul penal coroborat cu art. 404 alin. 4 din Codul de procedură penală, a dedus din măsura educativă a internării într-un centru de detenție dispusă pe o perioadă de 4 ani, aplicată prin prezenta sentință, durata reținerilor din 14.06.2017, 10.07.2017, 13.09.2018, durata arestării preventive din 14.09.2018 până la 13.10.2018, precum și perioada executată în cadrul centrului educativ în baza măsurii educative menţinută prin hotărârea penală indicată anterior din data de 29.12.2018 la zi.

-în baza art. 274 alin. 1 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 404 alin. 4 lit. e) din Codul de procedură penală şi art. 398 din Codul de procedură penală, l-a obligat pe inculpat la plata sumei de 400 de lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

-în temeiul art. 274 alin. 1 din Codul de procedură penală, a dispus rămânerea în sarcina statului a onorariului apărătorului desemnat din oficiu.

Pentru pronunţarea acestei soluţii, prima instanţă a reţinut în fapt că la data de 15.08.2018, în jurul orei 03:04, inculpatul G.I. a condus autoturismul marca Hyundai Coupe cu numărul de înmatriculare xxx, pe străzile B-dul Pandurilor-Budai Nagy Antal şi pe B-dul 1 Decembrie 1918 din Târgu Mureş, judeţul Mureş, fără a deţine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

În drept, judecătoria a reţinut că fapta astfel cum a fost descrisă constituie infracţiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută de art. 335 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 113 și următoarele din Codul penal, reținând în acest sens faptul că inculpatul avea, la data săvârșirii faptei reținută în sarcina sa, neîmplinită vârsta de 18 ani, fiind așadar minor.

La individualizarea tratamentului sancţionator aplicat inculpatului, prima instanţă a ţinut cont cu prioritate de prevederile art. 374 alin. 4 raportat la art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, dispoziții care stabilesc că în cazul inculpaților minori, în cazul prevalării de către aceștia de procedura simplificată, așa cum este reglementată de prevederile indicate mai sus, instanţa va avea în vedere aceste aspecte la alegerea măsurii educative, iar în cazul măsurilor educative privative de libertate, limitele perioadelor pe care se dispun aceste măsuri, prevăzute de lege, se reduc cu o treime.

Luând în considerare faptul că inculpatul a recunoscut în întregime învinuirea care i se aduce şi a solicitat aplicarea dispozițiilor art. 374 alin. 4 din Codul de procedură penală, instanţa a specificat că va aplica în privința acestuia beneficiile care decurg din cauza de atenuare a răspunderii penale mai sus indicată.

De asemenea, instanța a avut în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 din Codul penal, respectiv, gravitatea infracţiunii săvârşite şi periculozitatea infractorului, care se evaluează în funcţie de împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi de mijloacele folosite, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedentele penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În raport cu limitele speciale de pedeapsă stabilite de legiuitor pentru infracțiunea care formează obiectul prezentului dosar, instanța a constatat gradul de pericol social relativ ridicat al acesteia.

În egală măsură, instanța a reţinut că inculpatul a condus autoturismul menționat anterior pe mai multe străzi din municipiul Târgu Mureş, în jurul orei 03:04, respectiv pe un segment de drum cu un număr redus de participanți la trafic, dată fiind ora la care a condus, oră la care activitățile cotidiene sunt, în principiu, sistate.

Totodată, instanța a ai avut în vedere şi faptul că inculpatul a condus autoturismul indicat mai sus în lipsa verificării și constatării pregătirii sale teoretice și practice necesare pentru a conduce un astfel de vehicul pe drumurile publice de către instituțiile abilitate în acest domeniu, la un moment la care legea nu îi permitea să desfăşoare o astfel de activitate, însă fără a fi implicat în vreun eveniment rutier, produs din cauza acestuia.

Astfel, a reţinut starea de pericol pe care inculpatul, prin conduita adoptată, a creat-o în mod efectiv în ceea ce privește siguranța circulației de drumurile publice, atât în ceea ce privește persoana sa, cât și în ceea ce îi privește pe ceilalți participanți la trafic.

Din punct de vedere al stării de pericol creată pentru valoarea socială ocrotită și anume siguranța circulației pe drumurile publice, instanța a luat în considerare și faptul că respectivul sector de drum pe care a condus inculpatul în condițiile descrise mai sus prezintă un flux redus al participanților la trafic care se deplasează cu autovehicule sau pe jos, dată fiind ora la care a condus autoturismul în condițiile arătate, și anume în jurul orei 03:04.

Instanţa a constatat că prin natura infracţiunii de conducerea fără permis pe drumurile publice a unui vehicul se creează un pericol care nu derivă din necunoaşterea legii, ci din ignorarea sa şi lipsa de respect de care inculpatul a dat dovadă, eventualele sale cunoștințe teoretice şi practice în ceea ce privește desfășurarea activității de conducere pe drumurile publice nefiind verificate de către organele cu atribuții în domeniu, iar legea neconferindu-i un astfel de drept la acel moment.

De asemenea, instanța a avut în vedere atitudinea pe care acesta a manifestat-o imediat după depistarea sa în trafic, inculpatul precizând în fața organelor de poliție că nu deține permis de conducere.

În egală măsură, instanța a reţinut că inculpatul, la data săvârșirii infracțiunii, avea vârsta de 17 ani, fiind minor, necăsătorit, neavând studii şi fiind cunoscut cu antecedente penale.

Totodată, instanţa a constatat că în prezent inculpatul se află în executarea unei măsuri educative privative de libertate în cadrul unui centru educativ pentru comiterea tot a unei fapte similare cu cea din prezenta cauză şi a uneia contra patrimoniului.

Astfel, instanța a luat în considerare faptul că prin sentința penală nr. 94 din data de 3 februarie 2020 pronunțată de Judecătoria Târgu Mureş în dosarul nr. 14962/320/2018, definitivă prin neexercitarea căii de atac la data de 18.02.2020, față de inculpat s-a menţinut măsura educativă a internării într-un centru educativ, pe o perioadă de trei ani, aşa cum a fost dispusă prin sentinţa penală nr. 1013/30.10.2019 a Judecătoriei Târgu Mureş, definitivă prin neapelare la data de 14.11.2019, pronunţată în dosarul nr. 8190/320/2018, ceea ce evidențiază consecvența inculpatului în adoptarea de conduite infracționale.

În egală măsură, instanţa a avut în vedere faptul că inculpatul a manifestat o atitudine sinceră încă de la momentul depistării sale în trafic, regretând şi recunoscând săvârşirea faptei şi împrejurările în care aceasta s-a produs. Totodată, a luat în considerare şi conduita inculpatului reliefată prin atitudinea sa procesuală concretizată în prezentarea în faţa organelor judiciare, contribuind astfel în mod nemijlocit la soluţionarea justă şi cu celeritate a cauzei şi la aflarea adevărului.

De asemenea, instanța a avut în vedere aspectele reliefate în cadrul referatului de evaluare nr. 173/SPTM întocmit de Serviciul de Probaţiune Mureş la data de 09.04.2021 din care rezultă că în ciuda situaţiei judiciare dificile, inculpatul nu a conştientizat, nici până în prezent, gravitatea acţiunilor sale şi că în raport de factorii de natură să favorizeze dezvoltarea comportamentului infracţional al inculpatului şi de nivelul mare al riscului de săvârşire de noi infracţiuni, scăderea nivelului riscului şi reorientarea prosocială a conduitei inculpatului este posibilă prin supravegherea conduitei sale într-un cadru instituţionalizat.

De altfel, prin referatul de evaluare menţionat anterior s-a propus menţinerea măsurii educative privative de libertate a internării într-un centru educativ, până la soluţionarea celorlalte cauze aflate pe rolul instanţei de judecată.

Cu toate acestea, instanţa a avut în vedere dispoziţiile art. 124 alin. 3 din Codul penal care stabilesc că dacă în perioada internării într-un centru educativ minorul săvârşeşte o nouă infracţiune sau este judecat pentru o infracţiune concurentă săvârşită anterior, instanţa poate menţine măsura internării într-un centru educativ, prelungind durata acesteia, fără a depăşi maximul prevăzut de lege, sau o poate înlocui cu măsura internării într-un centru de detenţie, însă a reţinut că prin sentința penală nr. 94 din data de 3 februarie 2020 pronunțată de Judecătoria Târgu Mureş, față de inculpat, s-a menţinut deja măsura educativă a internării într-un centru educativ, pe o perioadă de trei ani (perioada maximă), aşa cum a fost stabilită anterior, dându-se eficienţă primei teze a articolului indicat mai sus.

Luând în considerare cele expuse anterior, dar şi limitele de pedeapsă prevăzute în partea specială pentru infracțiunea reținută în sarcina inculpatului, care reliefează gradul de pericol social relativ ridicat al infracțiunii, ţinând cont şi de întreaga situaţie de fapt reliefată în paragrafele anterioare, dar și recunoașterea de către acesta a comiterii faptei, precum şi comportamentul infracţional al inculpatului, în ansamblu, instanţa i-a aplicat acestuia o măsură educativă privativă de libertate potrivit art. 115 alin. 1 pct. 2 din Codul penal.

Având în vedere aspectele precizate mai sus, dar și perseverența inculpatului în adoptarea de conduite infracționale în pofida vârstei sale, natura, numărul și gravitatea faptelor săvârșite, în temeiul art. 396 alin. 2 şi alin. 10 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 124 alin. 3 din Codul penal și art. 125 alin. 1 și alin. 2 din Codul penal, judecătoria a dispus față de inculpatul G.I. înlocuirea măsurii educative a internării într-un centru educativ, pe o perioadă de trei ani, menţinută prin sentința penală nr. 94 din data de 3 februarie 2020 pronunțată de Judecătoria Târgu Mureş, cu măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe o perioadă de 4 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută de art. 335 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 113 și următoarele din Codul penal.

Sub acest aspect, instanța a apreciat că internarea minorului într-un centru educativ pe perioada maximă pentru care o astfel de măsură educativă privativă de libertate se poate dispune nu are aptitudinea de a determina conștientizarea de către inculpat a consecințelor faptelor sale și necesitatea de a adopta o conduită în conformitate cu ordinea de drept, mai ales la această vârstă la care valorile sociale se conturează în gândirea acestuia, situația sa familială, socială și educativă, așa cum a fost reliefată de referatul de evaluare analizat în cauză impunând internarea lui într-o instituție specializată în recuperarea minorilor, în cadrul căruia să urmeze programe intensive de reintegrare socială, precum și programe de pregătire școlară.

Așadar, instanța a apreciat că inculpatul trebuie instituționalizat pe o perioadă determinată pentru a fi scos din mediul nociv din care provine, pentru a fi școlarizat în continuare și pentru a i se contura și institui necesitatea respectării regulilor normale de comportament și a valorilor sociale, dar și pentru a conștientiza consecințele săvârșirii de astfel de fapte.

3. Considerentele instanţei de apel. S-a constatat pentru început că este la adăpost de orice critică hotărârea primei instanţe în ceea ce priveşte expunerea stării de fapt; analiza probelor; constatarea existenţei faptei deduse judecăţii, a săvârşirii acesteia la data de 15 august 2018 de către inculpatul G.I., a împrejurării că aceasta constituie infracţiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere; încadrarea juridică dată faptei; stabilirea pentru săvârşirea noii infracţiuni a măsurii educative privative de libertate; înlocuirea măsurii educative a internării într-un centru educativ cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie; plata din fondurile Ministerului Justiţiei a onorariului avocatului desemnat din oficiu pentru inculpat; obligarea inculpatului la suportarea cheltuielilor judiciare avansate de stat în cauză şi cuantumul acestor cheltuieli.

Cu toate acestea, apelul declarat de inculpatul G. împotriva sentinţei penale nr. 713/8 iulie 2021 este fondat, iar aspectele expuse în continuare ţinând de legalitatea duratei măsurii educative a internării într-un centru de detenţie determină, în temeiul art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a C. pr. pen., admiterea căii ordinare de atac, cu consecinţele desfiinţării parţiale a sentinţei şi rejudecării în apel a pricinii, în următoarele limite:

Instanţa de al doilea grad observă că, la termenul de judecată din 27 aprilie 2021, în conformitate cu art. 375 alin. 1 C. pr. pen., inculpatul minor la data faptei G.I. a solicitat ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale și a înscrisurilor prezentate, recunoscând în totalitate fapta reținută în sarcina sa. Cu prilejul aceleiași ședințe, judecătoria a admis cererea inculpatului, judecata desfășurându-se în prim grad după procedura abreviată, ceea ce atrage în favoarea inculpatului clauza de reducere a măsurii educative privative de libertate, prevăzută de art. 390 alin. 10 teza finală C. pr. pen., potrivit căruia „ (...), în cazul măsurilor educative privative de libertate, limitele perioadelor pe care se dispun aceste măsuri, prevăzute de lege se reduc cu o treime.”

În baza art. 125 alin. 2 teza I C. pen., incident în cazul lui G.I., „internarea se dispune pe o perioadă cuprinsă între 2 și 5 ani (.....).” Reduse cu o treime, așa cum prevede art. 396 alin. 10 C. pr. pen. în ipoteza în care inculpatul minor s-a prevalat de procedura simplificată, aceste limite minim și maxim ale internării într-un centru de detenție se situează între un an și 4 luni și 3 ani și 4 luni și nu pot să fie depășite sub nicio formă indiferent dacă instanța dispune direct internarea într-un centru de detenție sau această măsură este aplicată ca urmare a înlocuirii unei măsuri educative din amonte. 

În raport cu gravitatea infracțiunii care se judecă, multitudinea infracțiunilor săvârșite de G.I. în timpul minorității și perspectivele reduse de socializare a acestuia, prima instanță în mod corect a decis să facă aplicarea dispozițiilor art. 124 alin. 3 C. pen. și să înlocuiască măsura educativă de 3 ani, a internării într-un centru educativ, care fusese menținută pentru alte infracțiuni concurente, prin sentința penală nr. 94/3 februarie 2020 a Judecătoriei Tg.-Mureș, cu măsura educativă a internării într-un centru de detenție, însă durata de 4 ani a acesteia (superioară maximului de 3 ani și 4 luni) este nelegală. 

Nelegalitatea poate să fie corectată în apel, așa încât, în rejudecare Curtea, în baza art. 124 alin. 3 şi art. 125 alin. 1 şi 2 C. pen., cu reţinerea art. 396 alin. 10 C. pr. pen., va dispune față de inculpatul G.I., înlocuirea măsurii educative a internării într-un centru educativ, pe o perioadă de trei ani, menţinută prin sentința penală nr. 94/3 februarie 2020 pronunțată de Judecătoria Tg.-Mureş în dosarul nr. 14962/320/2018, cu măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe o perioadă de 3 ani şi 4 luni, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prevăzute de art. 335 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 113 și următoarele din Codul penal.

Potrivit informațiilor furnizate de C.E.B. (fila 31, dosar apel), măsura educativă a internării într-un centru educativ a expirat la data de 26 septembrie 2021, când inculpatul a fost pus în libertate. Prin urmare, în temeiul art. 127 cu referire la art. 71 şi art. 72 C. pen., pe lângă perioadele reținerii și arestării preventive scăzute în prim grad, instanța de apel va deduce din măsura educativă a internării într-un centru de detenție impusă prin prezenta decizie, și durata deja executată din măsura educativă a internării într-un centru educativ, începând cu data de 29 decembrie 2018 până la data de 26 septembrie 2021.