Proces verbal - radar

Decizie 761/R/2009 din 03.12.2009


Dosar  nr.1265/298/2008 D.761/R/2009

Prin procesul verbal seria CC nr. 3090360 din data de 11.05.2009,  s-a reţinut in sarcina petentului recurent,  savarsirea contraventiei prevazute de art. 102 alin. 3 lit. e din  OUG 195/2002, raportat la art. 121 alin.1 din HG NR.1391/2006, constand in aceea ca,  ar fi condus autoturismul cu nr. de inmatriculare HD-98-PMP , pe DN 8, fiind inregistrat cu aparatul radar,  cu viteza de 168 km/h.

Potrivit  art. 102 alin.3 lit. e din  OUG 195/2002, reprezintă contravenţie si se sancţionează cu amenda prevăzută in clasa a IV-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile,  depasirea cu mai mult de 50 de km /h, a vitezei maxime admise, pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul, constatata potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.

Art.6 pct.20 din OUG nr. 195/2002,  defineşte mijlocul tehnic omologat şi verificat metrologic  ca fiind dispozitivul care stabileşte  concentraţia de alcool în aerul expirat ori destinat masurarii vitezei.

Potrivit art.181 alin.1 din HG nr.1391/2006, pentru aprobarea  Regulamentului de aplicare  a Codului Rutier, in situatia in  care fapta a fost constatata cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau mijloc tehnic omologat si verificat metrologic, politistul rutier, incheie un proces verbal de constatare a contraventiei, potrivit modelului prevazut in Anexa 1D , dupa prelucrarea inregistrarilor si stabilirea identitatii conducatorului de vehicul.

Potrivit alin.2 al aceluiasi text de lege, datele de identificare ale contravenientului care se consemneaza in procesul verbal, sunt cele comunicate in scris, sub semnatura proprietarului sau detinatorului legal al autovehiculului.

Or, in speta , astfel cum rezulta din copia acestuia, depusa la fl.11 a dosarului cauzei in fond , procesul verbal contestat, a fost incheiat cu eludarea dispozitiilor legale precitate, in  sensul ca, agentul constatator al intimatei, nu a folosit formularul prevazut in Anexa 1D, astfel ca,  nu a inserat in procesul verbal de contraventie, datele de identificare ale aparatului radar cu care s-au efectuat masuratorile si, cu atat mai putin datele care sa ateste faptul ca, s-a folosit un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic, mentionand doar numarul casetei video pe care a fost materializata inregistarea B70.

Imprejurarea ca , prin inscrisurile depuse la solicitarea primei instante, (fl.12) cat si prin intampinarea formulata, intimata a tins sa dovedeasca faptul ca, agentul constatator care a incheiat procesul verbal contestat, este atestat sa foloseasca si sa exploateze cinemometrul de control rutier, de tip PYTHON II, (atestat operator radar) si ca pentru aparatul montat pe autovehiculul DACIA 1310 nr. MAI  14348, a fost emis Buletinul de verificare metrologica nr.0162666/18.08.2008, este o chestiune extrinseca procesului verbal contestat si care nu este de natura a inlatura dubiul privind exactitatea si corectitudinea masuratorilor efectuate, dubiu care, potrivit principiului in  dubio pro reo, profita petentului  recurent iar art. 21 lit.b din OG 20/1992- care  stabileşte cadrul şi mijloacele prin care se asigură exactitatea şi uniformitatea măsurătorilor,  prevede că,  măsurătorile efectuate  asupra unor mărimi cum sunt (…),  viteza autovehiculelor, afectează interesele cetăţenilor, aceasta  fiind ratiunea pentru care sunt supuse controlului  metrologic legal.

Întrucât soluţionarea plângerilor formulate împotriva proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor implică verificarea legalităţii şi temeiniciei acestora, iar potrivit art. 129 alin.6 cod procedură civilă, în toate cazurile, judecătorii hotărăsc numai asupra obiectului cererii deduse judecăţii, rezultă că, nici prima instanţa si nici instanta de control judiciar, nu poate suplini omisiunile şi echivocul conţinutului procesului verbal de contravenţie, putând doar verifica exactitatea celor reţinute prin acesta, o acceptiune contrara celor mai sus expuse, fiind de natura a crea premisele incheierii unor procese  verbale de constatare a contraventiilor cu caracter discretionar si arbitar.