Lovirea sau alte violenţe

Sentinţă penală 152 din 18.09.2019


Lovirea sau alte violenţe  prev. de art.193 Cod penal

Cuprins pe materii: Drept penal. Drept procesual penal.

Judecătoria Târgu Bujor, secţia penală, sentinţa penală nr.  152/18.09.2019

Prin rechizitoriul nr. ...P/2017, din data de 28.02.2019, Parchetul de pe lângă Judecătoria T B a trimis în judecată, în stare de libertate, pe inculpatul B S V, pentru săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe prev. de art.193 alin. 2  Cod penal, constând în aceea că inculpatul, în cursul zilei de 25.06.2017, în jurul orei 20.00, în timp ce se afla la barul din loc. V, jud. G, denumit popular „La Vice”, în baza unui conflict spontan şi al unui schimb de replici, i-a aplicat persoanei vătămate C V o lovitură cu pumnul în zona capului, cauzându-i astfel leziuni care au necesitat pentru vindecare 5-6 zile de îngrijiri medicale potrivit Certificatului medico-legal nr. 6.../A2-D din 26.06.2017 eliberat de Serviciul Clinic de Medicină Legală G.

Situaţia de fapt a rezultat din coroborarea următoarelor mijloace de probă: proces verbal de sesizare din oficiu încheiat la data de 25.06.2017; plângerea prealabilă a persoanei vătămate CV; declaraţia persoanei vătămate C V; certificat medico-legal nr. 604/A2-D din 26.06.2017 eliberat de Serviciul Clinic de Medicină Legală G; declaraţii martori, declaraţii inculpat.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei T B sub nr.  ..../2019, la data de 05.03.2019.

Prin încheierea nr. 154/2019 din 17.04.2019, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 3....6/P/2017, din data de 28.02.2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria T B, privind pe inculpatul B S V, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 193 alin. 2 Cod penal, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

 Inculpatul legal citat, nu s-a prezentat în instanţă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 25.06.2017, în jurul orei 20.48, organele de cercetare penală din cadrul Postului de F au fost sesizate prin SNUAU 112 de către numita C G din comuna F cu privire la săvârşirea unei infracţiuni de lovirea sau alte violenţe motivat de faptul că în cursul zilei de 25.06.2017, în timp ce se afla la un bar din comuna V, jud. G, tatăl său C V a fost lovit în zona capului cu pumnul de către numitul B S-V, fapt pentru care a fost transportat cu ambulanţa la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. 

Din verificările efectuate în cauză şi din ansamblul probelor administrate a rezultat faptul că în cursul zilei de 25.06.2017, în jurul orei 20.00, persoana vătămată C V domiciliată în sat V, comuna F, jud. G, se afla la barul din sat V, denumit colocvial „La Vice” împreună cu martorul C M, împrejurare în care consuma băuturi alcoolice. La barul mai sus menţionat se aflau mai multe persoane, printre care şi inculpatul B S-V domiciliat în sat V, comuna F, jud. G, iar la un moment dat, pe fondul unor discuţii în contradictoriu, inculpatul i-a aplicat persoanei vătămate o lovitură cu pumnul în zona feţei, fapt pentru care numitul C V a fost transportat cu ambulanţa la spital în vederea acordării de îngrijii medicale. Ulterior, la data de 26.06.2017 a fost eliberat de către Serviciul Clinic de Medicină Legală G, Certificatul medico-legal nr. 604/A2-D potrivit căruia persoana vătămată prezintă leziuni traumatice care au putut fi produse prin lovire cu sau de corpuri dure, iar leziunea poate data din 25.06.2017 şi necesită 5-6 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare de la data producerii.

În această situaţie, organele de cercetare penală din cadrul Postului de Poliţie F au emis la data de 25.06.2017, ordonanţă motivată de începere a urmăririi penale sub aspectul  săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 193 alin. 1 Cod penal având în vedere cuprinsul actului de sesizare.

Cu ocazia audierilor, inculpatul B S-V a recunoscut săvârşirea infracţiunii de violenţă reţinută în sarcina sa prin actul de inculpare, precizând că în lunii iunie a anului 2017, fără  a putea preciza cu exactitate data, se afla la barul din sat V împreună cu martorii H G şi M M, iar lângă aceştia se afla şi persoana vătămată C V împreună cu un băiat pe care nu îl cunoaşte. Inculpatul a mai declarat că „am observat că C V avea o atitudine sfidătoare faţă de mine şi M M, lăudându-se că a făcut puşcărie de trei ori, ameninţând că îl omoară pe M. Am încercat să îl ignor, i-am spus apoi să înceteze, dar în cele din urmă văzând că are acelaşi ton, m-am dus la el şi l-am lovit cu podul palmei în zona feţei. Acesta se afla pe scaun şi nu a căzut jos în urma loviturii” 

Persoana vătămată C V a prezentat în detaliu întreaga desfăşurare a evenimentelor din cursul zilei de 25.06.2017, precizând că la un moment dat, în timp ce se afla la barul din sat V pentru a cumpăra nişte ţigări, a fost lovit fără nici un motiv de către inculpatul B S-V cu pumnul în zona feţei. Ulterior, a fost preluat de ambulanţă şi transportat la spital, fiind examinat şi medico-legal.

Starea de fapt mai sus redată este confirmată de cuprinsul declaraţiei martorilor M M, L V, C M, C G, persoane care au reiterat condiţiile şi modalitatea în care persoana vătămată a fost agresată de către inculpat.

În drept, fapta inculpatului B S-V constând în aceea că, în cursul zilei de 25.06.2017, în jurul orei 20.00, în timp ce se afla la barul din loc. V, jud. G, denumit popular „La Vice”, în baza unui conflict spontan şi al unui schimb de replici, i-a aplicat persoanei vătămate C V o lovitură cu pumnul în zona capului, cauzându-i astfel leziuni care au necesitat pentru vindecare 5-6 zile de îngrijiri medicale potrivit Certificatului medico-legal nr. 604/A2-D din 26.06.2017 eliberat de Serviciul Clinic de Medicină Legală G, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 193 alin. (2) Cod penal.

La individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului instanţa va avea în vedere criteriile generale prev. de art. 74 Cod penal, respectiv: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale al infractorului; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Din fişa de cazier judiciar rezultă că inculpatul este cunoscut cu antecedente penale,  acesta fiind condamnat  în baza sentinţei penale nr. ..11.10.2017 pronunţată de Judecătoria T B în dosar  nr. ..../2017, definitivă prin neapelare la data de 31.10.2017, la  o  pedeapsă de 1 an închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

 Faţă de gradul de pericol social concret al faptei, de împrejurările în care a fost săvârşită, persoana şi vârsta inculpatului, instanţa apreciază că scopul educativ preventiv al pedepsei poate fi atins prin aplicarea unei amenzi penale.

Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 63 Cod penal.

Cu privire la latura civilă.

Persoana vătămată C V s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 5000 lei cu titlu de daune morale.

La stabilirea cuantumului daunelor morale instanţa va avea în vedere că suma de bani ce se va acorda cu acest titlu trebuie să aibă efecte compensatorii pentru victimă şi să nu constituie o amendă excesivă pentru inculpatul care prin fapta sa ilicită a cauzat prejudiciul moral şi care pentru aceasta a suferit deja o condamnare penală.

De asemenea, instanţa va avea în vedere şi principiul potrivit căruia daunele morale, având drept finalitate compensarea suferinţelor psihice ale victimei, suferinţe care în sine nu pot fi înlăturate sau vindecate prin prestaţii băneşti, nu se pot constitui în sursă de îmbogăţire fără just temei a părţii civile.

Or, din perspectiva tuturor acestor expuse, instanţa apreciază că valoarea daunelor morale solicitate în speţă este rezonabilă.

Având în vedere suferinţa cauzată părţii civile prin leziunile traumatice produse de inculpat, care i-au afectat negativ participarea la activităţile zilnice şi la viaţa socială, numărul zilelor de îngrijiri medicale, practica naţională şi europeană în materie sintetizată în Ghidul pentru soluţionarea daunelor morale întocmit de Fondul de Protecţie a victimelor străzii, instanţa apreciază că  suma de 5.000 lei este de natură să compenseze efectul negativ al faptei inculpatului.

Văzând şi disp. art. 274 Cod procedură penală.