Conducerea unui vehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 Cod penal

Sentinţă penală 199 din 17.12.2019


Prin rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria T  B  nr. ...P/2019 la data de 09.07.2020 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului G. A. pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. (1) C.pen.

În actul de sesizare a instanţei s-a reținut că la data de 21.10.2019, ora 08.30, organele de poliţie  din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 5 R., jud. G., aflându-se în exercitarea atribuţiunilor de serviciu pe str. Amboise din localitatea B., com. B., jud.G. au oprit în trafic mopedul marca SNIPER 50 cu nr. de înregistrare GL 18 B., constatând faptul că numitul G. A. ( persoană care conducea mopedul ) nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.

În faza urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: Proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante încheiat la data de 21.10.2019 de lucrătorii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 5 R , jud. G  – Postul de Poliţie B ; Adresa nr. 1.233858 din 05.12.2019 a Serviciului Rutier din cadrul I.P.J. G ; Adresa nr. 364 din data de 24.02.2020 emisă de Primăria com. B , jud. Galaţi; Declaraţii suspect/inculpat G  A ; Fişă cazier judiciar inculpat.

Cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. ..../2020, la data de 13.07.2020.

Prin încheierea nr. 256 din data de 09.09.2020, rămasă definitivă, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea rechizitoriului, a administrării probelor, precum şi a actelor de urmărire penală și a dispus începerea judecăţii.

La termenul  din data de 17.12.2020, inculpatul a declarat că recunoaşte în totalitate săvârşirea faptei astfel cum a fost descrisă în actul de sesizare şi că solicită ca judecata să aibă loc în condiţiile prevăzute la art. 374 alin. (4) C.pr.pen. Cererea inculpatului a fost admisă de instanţă la termenul de dezbateri, în temeiul art. 375 alin. (2) C.pr.pen., după ascultarea concluziilor procurorului şi ale avocatului inculpatului.

Fapta inculpatului G  Ad , care în data de 21.10.2019, orele 08.30, a condus mopedul marca Sniper 50 cu nr. GL 18 B  pe str. Amboise din com. B, jud. G , fără a deţine permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere – faptă prev. şi ped. art. 335 alin.1 C.Penal.

 Prin ordonanţa organelor de cercetare penală din data de 21.10.2019 s-a dispus începerea urmăririi penale in rem pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere-faptă prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin.1 Cod penal.

 Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria T  B  din data de 03.02.2020, s-a confirmat efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul G  A  pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere-faptă prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin.1 Cod penal.

 Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria T  B din data de 17.02.2020, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de suspectul G  A  pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere-faptă prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin.1 Cod penal.

 Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine că situaţia de fapt expusă în actul de sesizare corespunde pe deplin adevărului, din coroborarea declaraţiilor inculpatului, care a recunoscut constant săvârşirea faptei, cu probele administrate pe parcursul urmăririi penale rezultând, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că la data de 21.10.2019, orele 08.30, inculpatul G  A a condus mopedul marca Sniper 50 cu nr. GL 18 B  pe str. Amboise din com. B , jud. G , fără a deţine permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.

În raport cu situaţia de fapt reţinută, instanţa constată că în drept fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de organizare conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută, la data comiterii, de art. 335 alin. (1) C.pen.

Faţă de circumstanţele reale în care a fost săvârşită fapta dedusă judecăţii şi de circumstanţele personale ale inculpatului, instanţa constată că sunt întrunite condiţiile impuse de art. 80 C.pen. pentru a se dispune renunţarea la aplicarea pedepsei.

Astfel, pe de o parte, infracţiunea săvârşită prezintă o gravitate redusă, având în vedere că nu a produs urmări şi că nu a fost comisă prin metode care să releve o periculozitate socială ridicată, iar de la data săvârşirii ei a trecut un interval mare de timp, mai bine de un an  (fără ca întârzierea în efectuarea urmăririi penale să îi fie în vreun fel imputabilă inculpatului), perioadă de natură să estompeze într-o măsură apreciabilă ecoul său social. Pe de altă parte, inculpatul, persoană în vârstă de 42 de ani la data săvârşirii infracţiunii, nu este cunoscut cu antecedente penale, domiciliază în com.B , jud. Galaţi, de profesie mecanic, este cetăţean român, necăsătorit, studii 6 clase, iar pe parcursul procesului penal a adoptat o atitudine constant sinceră, recunoscând săvârşirea faptei şi colaborând cu organele judiciare. În aceste condiţii, inculpatul pare a avea resurse serioase de îndreptare, astfel că instanţa apreciază că aplicarea unei pedepse, în condiţiile date, ar fi inoportună, din cauza consecinţelor pe care le-ar avea asupra persoanei inculpatului.

Fiind astfel întrunite cerinţele art. 80 alin. (1) C.pen. şi neexistând niciuna dintre cauzele de excludere prevăzute la art. 80 alin. (2) C.pen. – inculpatul nu a mai fost condamnat anterior, nu s-a mai dispus faţă de el renunţarea la aplicarea pedepsei, nu s-a sustras de la urmărirea penală sau de la judecată, iar pedeapsa prevăzută de lege este de maximum 5 ani închisoare –, instanţa urmează ca în temeiul art. 396 alin. (3) C.pr.pen. să dispună în cauză o soluţie de renunţare la aplicarea pedepsei pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. (1) C.pen.

Pe cale de consecinţă, în temeiul art. 81 C.pen., îi va aplica inculpatului sancţiunea avertismentului, care urmează să fie executată potrivit art. 575 alin. (2) C.pr.pen., respectiv prin comunicarea către inculpat a unei copii a prezentei hotărâri, la rămânerea definitivă a acesteia. Pe această cale, instanţa îi atrage inculpatului atenţia asupra conduitei sale viitoare şi asupra faptului că, dacă va mai comite infracţiuni în viitor, se expune unor consecinţe mai severe, constând în aplicarea sancţiunilor prevăzute de legea penală pentru astfel de infracţiuni.

În temeiul art. 274 alin. (1) C.pr.pen. îl va obliga pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.