Infracțiunea de furt prev. de art. 228 alin. 1 Cod penal. Nereținerea circumstanței agravante pe timpul nopții în cazul infracțiunii de furt calificat

Sentinţă penală 501 din 16.03.2021


Infracțiunea de furt prev. de art. 228 alin. 1 Cod penal. Nereținerea circumstanței agravante pe timpul nopții în cazul infracțiunii de furt calificat, prevăzută de art. 229 alin. 1 lit. b) Cod penal.

Cuprins pe materii: Drept penal. Infracțiunea de furt prev. de art. 228 alin. 1 Cod penal

Index alfabetic: furt

Cod penal: art. 228 alin. 1

Nu se va putea reține circumstanța agravantă a furtului calificat pe timpul nopții atunci când presupusa faptă este săvârșită într-un loc închis iluminat artificial, al cărui specific este desfășurarea unei intense activități, cu caracter public, în care activitatea se desfășoară și după lăsarea întunericului.

 ( Judecătoria Galați, secția penală, sentința penală nr. 501/16.03.2021)

Prin rechizitoriul din data de 23.04.2020 întocmit în dosarul penal nr. 8246/P/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului D. C. pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b) Cod penal.

Pentru a putea fi reținută această circumstanță agravantă este necesar ca fapta să fie comisă de autor după ce întunericul a luat, în mod real, locul luminii, determinarea concretă urmând a se face de instanța de judecată după criteriul astronomic. Cu toate acestea, instanța reține că aplicarea acestei circumstanțe este condiționată de profitarea întunericului făptuitorului la săvârșirea faptei.

În atare condiții, instanța subliniază că nu se va putea reține această circumstanță atunci că presupusa faptă este săvârșită într-un loc închis iluminat artificial, al cărui specific este desfășurarea unei intense activități, cu caracter public, în care activitatea se desfășoară și după lăsarea întunericului.

În prezenta cauză, presupusa faptă ar fi fost săvârșită de către inculpat într-un loc destinat publicului, fiind iluminat artificial. Presupusa faptă ar fi avut loc în timpul programului de funcționare, fiind prezente mai multe persoane, atât angajați ai persoanei vătămate, cât și cumpărători.

Față de aceste considerente, instanța constată că inculpatul nu ar fi profitat de lăsarea întunericului, neputându-se astfel reține circumstanța agravantă.

În drept, fapta inculpatului D. C. constând în aceea că la data de 10.12.2018, în jurul orelor 18:00, profitând de neatenția angajaților, a sustras din incinta magazinului  S.  amplasat în interiorul magazinului ”S. C.” Galați, două parfumuri marca ”E. A.” în valoare totală de 685 lei,  întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de furt,  prevăzută de art. 228 alin. 1 Cod penal.

Domenii speta