Furt calificat

Sentinţă penală 351 din 10.11.2016


Pe rol  soluționarea cauzei penale privind pe inculpatul A.B.B., cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârşirii infracţiunii  de furt calificat prev. şi ped. de art. 228, 229 Cod penal.

La apelul nominal, nu au răspuns părţile.

Procedura completă.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 04.10.2016, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pronunţarea cauzei fiind amânată pentru data de azi pentru a se depune concluzii scrise.

INSTANŢA

Deliberând constată:

Prin adresa nr. 9838/1464/11-5/2015 din data de 12 iunie 2015, Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Serviciul de cooperare judiciară internaţională, relaţii internaţionale şi programe, a transmis spre soluţionare cererea Curţii de Apel Timişoara de cooperare judiciară internaţională nr. 1 Ks 10818/2015-8 a Tribunalului Districtual din Murska Sobota la data de 06 mai 2015, în cauza penală privind pe învinuitul A.B.B., însoţită de anexe şi traduceri certificate în limba română.

Tribunalul Districtual din Murska - Sobota la data de 06 mai 2015, prin cererea nr. 1 Ks 10818/2015-9, a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie solicitând preluarea soluţionării cauzei penale şi invocând decizia Camerei de Consiliu de la Tribunalul Districtual din Murska Sobota din data de 14 aprilie 2015 cunr. IKs 10818/2015-8.

La data de 25 iunie 2015, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara a solicitat Inspectoratului Judeţean de Poliţie Caraş-Severin - Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţă operativă, cazierul judiciar a numitului Benjamin Bobi Anghel.

Prin adresa nr. 62029 din 26 iunie 2015, înregistrată Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara la data de 02 iulie 2015, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin -Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţă operativă a comunicat cazierul solicitat, din care s-a observat că susnumitul are antecedente penale.

Din cererea formulată de autorităţile judiciare din Slovenia şi din înscrisurile ataşate, traduse în limba română s-a constatat că, la data de 07 aprilie 2015, Parchetul Districtual de Stat din Murska - Sobota a întocmit rechizitoriul cu nr. Kt 4462/2015-1 -TG-ss şi a sesizat Judecătoria din Lendava - Secţia penală, în a cărui competenţă materială şi teritorială intră judecarea acestei cauze, solicitând instanţei să administreze probele efectuate în cursul urmăririi penale, să-l găsească vinovat pe învinuitul Benjamin Bobi Anghel de săvârşirea infracţiunilor de furt şi să-l pedepsească potrivit art. 204 alin. 2 coroborat cu alin. 1 Cod penal sloven, coroborat cu art. 20 din Codul penal sloven şi coroborat cu art. 54 din Codul penal sloven.

Prin acelaşi rechizitoriu, având în vedere că, învinuitul este cetăţean român şi are domiciliul în această ţara, Parchetul Districtual de Stat din Murska -Sobota a propus instanţei, în temeiul art. 84 din legea privind asistenţa judiciară în materia penală a statelor membre al Uniunii Europene, să cedeze dosarul penal organului competent din România.

Conform deciziei Tribunalului Districtual din Murska - Sobota din data de 14 aprilie 2015, judecătorul de la Tribunalul Districtual din Murska - Sobota, care urma să judece cauza, a propus ca dosarul penal deschis împotriva învinuitului Anghel Beniamin Bobi să fie cedat României, unde acesta îşi are domiciliul permanent. După examinarea dosarului în Tribunalul Districtual din Murska - Sobota, constatând că propunerea este întemeiată şi sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege pentru cedarea dosarului penal, Tribunalul Districtual din Murska - Sobota a dispus ca acesta să fie cedat instanţei competente din România pentru soluţionarea acestuia.

Din rechizitoriul întocmit în cauză s-a reţinut că, învinuitul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de furt prevăzute de art. 204 alin. 2 coroborat cu alin. 1 Cod penal sloven, coroborat cu art. 20 din Codul penal sloven şi coroborat cu art. 54 din Codul penal sloven.

În fapt, s-a reţinut că în data de 08 februarie 2015, ora 5.15, în parcarea staţiei de benzină Petrol Pince Marov 55 s-a dus la autocamionul parcat cu numărul de înmatriculare JR -3708 (LV) şi a deschis rezervorul vehiculului, iar cu ajutorul unui furtun de PVC a început să transvazeze combustibil diesel, moment în care a fost prins de către poliţişti, astfel că fapta a rămas în fază de tentativă. Astfel, învinuitul şi-a însuşit pe nedrept combustibil în valoare de 150 Euro în dauna societăţii Kreis şi a vrut să şi-l însuşească. La aceeaşi dată în jurul orei 5.00 s-a deplasat la autoturismul parcat cu numărul de înmatriculare AA-2215-EE (UA), a deschis rezervorul vehiculului şi cu ajutorul unui furtun din PVC a pompat şi transvazat combustibil diesel şi anume 250 litri pe care şi l-a însuşit pe nedrept – valoarea prejudiciului fiind de 300 Euro în dauna societăţi Orlan-Trans Grup.

În consecinţă, s-a apreciat că, prin faptele săvârşite, învinuitul a comis două infracţiuni de furt pedepsite potrivit art. 204 alin. 2 coroborat cu alin. 1 Cod penal sloven, coroborat cu art. 20 din Codul penal sloven şi coroborat eu art. 54 din Codul penal sloven.

Din cererea de transfer de proceduri în materie penală, respectiv preluarea judecăţii formulată de autorităţile judiciare din Solvenia, s-a dedus că, infracţiunile au fost săvârşite pe teritoriul Republicii Slovenia, iar învinuitul este cetăţean român.

Întrucât au fost verificate dispoziţiile prevăzute de art. 1282 din Legea nr. 302/2004, republicată privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, s-a concluzionat că nu subzistă motive de respingere a cererii formulate de autorităţile din Slovenia.

Faţă de cele arătate, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, având în vedere Convenţia privind asistenţa judiciară reciprocă în cazuri penale între statele membre ale Uniunii Europene, încheiată la Bruxelles la data de 29 mai 2000, Tratatul European privind asistenţa reciprocă în cazuri penale, încheiat la Strasbourg la data de 24 aprilie 1959, la care a aderat atât statul român, cât şi statul sloven şi, în conformitate cu prevederile art. 128* alin. 3 şi 4 din Legea nr. 302/2004, republicată privind cooperarea judiciară internaţională in materie penată, a propupus admiterea cererii formulate de autorităţile judiciare competente din Slovenia, privind preluarea judecăţii faţă de învinuitul A.B.B.

În susținerea cererii au fost anexate următoarele: adresa nr. 9838/1464/11-5/2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Serviciul de cooperare judiciară internaţională, relaţii internaţionale şi programe; adresa nr. 1 Ks 10818/2015-9 din 06 mai 2015 a Tribunalului Districtual din Murska-Sobota şi cererea de transfer de proceduri în materie penală, împreună cu documentele anexate şi traducerea certificată în limba română (lucrarea conţine 28 seturi de acte şi 1 CD 2 x, 1 plic, de culoare gri, Ks 10818/2015-6 Posvetovalni Zapisnik Z DNE 14.04.2015 Republika Slovemja Okrozno Sodisce); adresa nr. 5578/11/5/2015 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara din 25 iunie 2015; cazierul judiciar privind pe învinuitul AB.B. emis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin.

Prin sentinţa penală nr.127/P/19.08.2015 pronunţată în dosarul nr.1053/59/2015, Curtea de Apel Timişoara a admis, în temeiul art. 128* alin. 5 din Legea nr. 302/2004 modificată şi completată, cererea nr. 1 Ks 10818/2015-8 formulată la data de 06 mai 2015 de către a Tribunalului Districtual din Murska – Sobota – Republica Slovenia.

A dispus preluarea judecăţii cauzei penale privind pe învinuitul A.B.B., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de furt prev. de art. 204 al.2 coroborat cu al.  1 Cod penal sloven coroborat cu art. 20 din Codul penal sloven, infracţiune care are corespondent în legislaţia română şi pentru care competenţa de soluţionare este stabilită, potrivit art. 35 C.p.p., în favoarea judecătoriei, de către Judecătoria Caransebeş

În motivarea hotărârii Curtea de Apel Timişoara reţine că, în conţinutul său, Convenţia europeană privind transferul de proceduri în materie penală, adoptată la Strasbourg la 15.05.1972, ratificată prin OG nr. 77/1999, se referă constant la transferul urmăririi penale, fără a face distincţia (astfel cum există în procedura penală română), între faza urmăririi penale şi faza judecăţii; iar art. 9 din convenţie lasă la latitudinea autorităţilor competente din statul solicitat să soluţioneze cererea şi să decidă în conformitate cu propria legislaţia cum vor proceda în continuare. Având în vedere că în cauza aflată pe rolul instanţei slovene a fost emis rechizitoriul, precum şi lămuririle comunicate de Judecătoria din Celje, se constată că cererea de asistenţă judiciară internaţională are ca obiect preluarea judecăţii. Astfel, cu toate că prezenta cerere de cooperare judiciară internaţională a fost transmisă prin intermediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi nu prin Ministerul Justiţiei – aşa cum este prevăzut prin art.128 alin.4 din Legea nr.302/2004, republicată – şi că prin cerere se solicită preluarea urmăririi penale, se constatată că obiectul cererii de asistenţă judiciară internaţională îl constituia preluarea judecăţii şi nu preluarea urmăririi penale.

Din cererea formulată de autorităţile judiciare din Slovenia şi înscrisurile ataşate în dosarul nr. I K 16853/2013 – 27 al Tribunalului Districtual din Murska - Sobota, rezultă că la data de la data de 07 aprilie 2015, Parchetul Districtual de Stat din Murska - Sobota a întocmit rechizitoriul cu nr. Kt 4462/2015-1 -TG-ss şi a sesizat Judecătoria din Lendava - Secţia penală, în a cărui competenţă materială şi teritorială intră judecarea acestei cauze, solicitând instanţei să administreze probele efectuate în cursul urmăririi penale, să-l găsească vinovat pe învinuit de săvârşirea infracţiunii de furt şi să-l pedepsească potrivit art. 204 alin. 2 coroborat cu alin. 1 Cod penal sloven, coroborat cu art. 20 din Codul penal sloven şi coroborat cu art. 54 din Codul penal sloven.

Din cererea de transfer de proceduri în materie penală, respectiv preluarea judecăţii, formulată de autorităţile judiciare din Slovenia, rezultă că infracţiunea a fost săvârşită pe teritoriul Republicii Slovenia, iar învinuitul este cetăţean român.

Din verificările efectuate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara  a rezultat că învinuitul A.B.B

Având în vedere materialul transmis de către autorităţile judiciare slovene, dispoziţiile cuprinse în Legea nr.302/2004, republicată, instrumentele juridice internaţionale aplicabile în cauză, la care statul solicitant şi statul solicitat sunt părţi, se constată că sunt întrunite cumulativ condiţiile de admisibilitate a cererii formulate de autorităţile judiciare slovene, fiind vorba de o persoană de cetăţenie română împotriva căreia se desfăşoară proceduri penale pentru comiterea infracţiunii de furt, care are dublă incriminare, regăsindu-se în legislaţia română în art. 228, art. 229 Cod penal. Mai mult, învinuitul a fost de acord cu preluarea judecăţii de către autorităţile judiciare din România şi arată că are domiciliul în comuna …

În cauză, în raport cu dispoziţiile prev. de art. 128 din Legea nr. 302/2004 modificată şi completată, privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, instanţa constată că nu subzistă motive de respingere a cererii formulate de autorităţile din Slovenia. Având în vedere Convenţia privind asistenţa judiciară reciprocă în cauzele penale între statele membre ale Uniunii Europene încheiată la Bruxelles la data de 29.05.2000, Tratatul European privind asistenţa reciprocă în cazuri penale încheiat la Strasbourg la data de 20.04.1959, la care a aderat atât statul sloven cât şi România, în temeiul art. 128* alin.5 din Legea nr. 302/2004 modificată şi completată prin Legea nr. 300/2013 va admite cererea nr. 1 Ks 10818/2015-8 formulată la data de 06 mai 2015 de către a Tribunalului Districtual din Murska – Sobota – Republica Slovenia.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Caransebeş la data de  03.09.2015 sub nr.3040/208/2015.

Din înscrisurile de la dosar, Instanţa reţine în fapt, că în data de 08 februarie 2015, ora 5.15, în parcarea staţiei de benzină Petrol Pince Marov 55, inculpatul s-a dus la autocamionul parcat cu numărul de înmatriculare JR -3708 (LV) şi a deschis rezervorul vehiculului, iar cu ajutorul unui furtun de PVC a început să transvazeze combustibil diesel, moment în care a fost prins de către poliţişti, astfel că fapta a rămas în fază de tentativă. Astfel, învinuitul şi-a însuşit pe nedrept combustibil în valoare de 150 Euro în dauna societăţii Kreis şi a vrut să şi-l însuşească. La aceeaşi dată în jurul orei 5.00 s-a deplasat la autoturismul parcat cu numărul de înmatriculare AA-2215-EE (UA), a deschis rezervorul vehiculului şi cu ajutorul unui furtun din PVC a pompat şi transvazat combustibil diesel şi anume 250 litri pe care şi l-a însuşit pe nedrept – valoarea prejudiciului fiind de 300 Euro în dauna societăţi Orlan-Trans Grup.

Prin faptele săvârşite, inculpatul a comis două infracţiuni de furt pedepsite potrivit art. 204 alin. 2 coroborat cu alin. 1 Cod penal sloven, coroborat cu art. 20 din Codul penal sloven şi coroborat eu art. 54 din Codul penal sloven, coroborat cu art.228, 229 Cod penal român. Inculpatul a recunoscut în faţa autorităţilor slovene faptele reţinute în sarcina sa.

În cauză, părţile civile Kreis - Letonia  şi Orlan Trans Group – Ucraina s-au constituit părţi civile cu sumele de 150 euro şi respectiv 300 euro reprezentând contravaloarea combustibilului sustras.

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din 19.01.2016, judecătorul de cameră preliminară a constatat competenţa instanţei, legalitatea sesizării instanţei în dosarul Kt 4462/2015-1-TG-SS al Parchetului Districtual de Stat din Murska Sobota privind pe inculpatul A.B.B., pentru infracţiunea prev.de art.228 Cod penal, art.229 Cod penal, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti, inculpatul A.B.B. nu s-a prezentat în instanţă şi nu a fost audiat, dar, prin reprezentantul său, av.Bob Ioan, a solicitat mai multe termene pentru a achita prejudiciul şi să se împace cu părţile civile. 

Din fişa de cazier judiciar rezultă că inculpatul a fost condamnat, prin sentinţa penală nr.486/26.11.2012 a Judecătoriei Caransebeş, definitivă la data de 26.11.2012 prin nerecurare, la 8 luni închisoare pentru săvârşirea infr.prev.de art.86 alin.2 din OUG 195/2002, la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea faptei prev.de art.87 alin.1 din OUG 195/2002. A fost contopită pedeapsa de 1 an închisoare conform art.81, 82 Cod penal şi a fost suspendată condiţionat executarea pedepsei pe un termen de încercare de 3 ani, cu aplicarea pedepsei accesorie prev.de art.71 Cod penal, art.71 al.5 Cod penal, art.64 alin.1 lita teza II Cod penal, art.64 alin.1 lit.b Cod penal.

În drept: faptele A.B.B. care la data de 08.02.2015, a fost surprins în flagrant în timp ce sustrăgea combustibil din două autovehicule aparţinând societăţilor Kreis – Letonia şi Orlan Trans Grup  - Ucraina,  în valoare de 150 euro şi respectiv 300 euro, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, faptă prev. şi ped. de art. 228, 229 Cod penal.

În ceea ce priveşte latura obiectivă a infracţiunii, fapta inculpatului care a sustras combustibil din rezervoarele a două autovehicule aflate într-o parcare pe teritoriul Republicii Slovenia, constituie elementul material al infracţiunii prevăzute de art. de art. 228 alin.1, art. 229 alin.1 lit. b Cod Penal.

Urmarea imediată a constat în trecerea bunurilor din stăpânirea de fapt a părţi vătămate în stăpânirea inculpatului. Sub aspect cauzal, trecerea bunurilor din posesia părţii vătămate, în aceea a inculpatului a fost consecinţa directă a acţiunii acestuia  de sustragere.

Sub aspectul laturii subiective, fapta a fost săvârşită de inculpat cu forma de vinovăţie a intenţiei directe, acesta a  prevăzut rezultatul faptelor sale şi l-a urmărit prin comiterea furturilor, astfel cum rezultă şi din declaraţia dată cu ocazia surprinderii sale în flagrant.

 Pentru configurarea laturii subiective a infracţiunii de furt trebuie realizată cerinţa ca intenţia făptuitorului de a săvârşi acţiunea de luare a bunurilor din posesia părţii vătămate fără voia sa, să aibă ca scop însuşirea pe nedrept a acelui bun. Prin urmare, intenţia de a săvârşi acţiunea de luare a bunurilor trebuie coroborată cu scopul ilicit urmărit şi anume, intenţia de a-şi însuşi acele bunuri pe nedrept, de a dispune de ele, ceea ce se reţine în cauză.

Având în vedere că infracţiunea comisă este una de pericol, raportul de cauzalitate există în mod implicit şi rezultă din însăşi săvârşirea faptei, starea de pericol fiind generată în mod direct de activitatea infracţională a inculpatului.

Din fişa de cazier judiciar (fila 7 dosar Curte de Apel Timişoara), rezultă că inculpatul are antecedente penale, acesta aflându-se în termenul de încercare de 3 ani, urmare a condamnării aplicate prin sentinţa penală nr.486/26.11.2012 a Judecătoriei Caransebeş.

Cu privire la sentinţa penală nr.486/29.11.2012 pronunţată de Judecătoria Caransebeş în dosar 2331/208/2012, Instanţa constată că se impune revocarea suspendării condiţionate a pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală 486/2012 a Judecătoriei Caransebeş, definitivă la data de 26.11.2012 prin nerecurare.

La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată, instanţa, având în vedere dispoziţiile art. 74 din CP, va ţine seama de limitele de pedeapsă stabilite de textul incriminator pentru faptele săvârşite, de starea de pericol al faptelor concretizat în valorile sociale care au fost, dar mai ales vor putea fi vătămate în viitor, persoana inculpatului care este cunoscută cu antecedente penale.

Constând dincolo de orice îndoială rezonabilă că fapta există, constituie infracţiune, a fost săvârşită de inculpat, în baza art.  228 alin. 1, 229 alin. 1 lit. d Cod penal  cu aplic .art.75 al.2 lit.b şi art. 76 Cod penal, Instanţa va condamna inculpatul A.B.B., pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, în dauna societăţii Kreis, Letonia, la pedeapsa de 8 luni  închisoare.

În baza art. 228 al.1 Cod penal, 229 al.1 lit.b, d Cod penal cu aplic.art.75 al.2 lit.b şi art. 76 Cod penal, va condamna inculpatul A.B.B., pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, în dauna societăţii Orlan Trans Group, Ucraina, la pedeapsa de  8 luni  închisoare.

În baza art.38 rap.la art.39 lit.b Cod penal inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea plus sporul de  pedeapsă prevăzut  de art.39 lit.b Cod penal, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de  10 luni şi 20 zile  închisoare.

Va constata că infracţiunile ce fac obiectul prezentei cauze au fost săvârşite în termenul de încercare a pedepsei de 1 an închisoare suspendată condiţionat prin sentinţa penală 486/06.11.2012 pronunţată în dosarul nr.2331/208/2012 al Judecătoriei Caransebeş, definitivă prin nerecurare la 26.11.2012.

În baza art.15 din Legea 187/2012 va dispune revocarea suspendării condiţionate a pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală 486/2012 a Judecătoriei Caransebeş, definitivă la data de 26.11.2012.

În baza art.15 din  Legea 187/2012 va dispune executarea alăturată a pedepsei de 1 an închisoare la pedeapsa aplicată pentru infracţiunea ce face obiectivul prezentei cauze de 10 luni şi 20 zile închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa finală de 1 an 10 luni şi 20 zile  închisoare.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, instanţa constată că în faza de urmărire penală partea vătămată Kreis Letonia s-a constituit parte civilă cu suma de 150 euro reprezentând contravaloare combustibil sustras, iar partea vătămată Orlan Trans Grup – Ucraina, s-a constituit parte civilă cu suma de 300 euro, reprezentând contravaloare combustibil sustras. 

Instanţa constată că pretenţiile materiale ale părţilor civile sunt dovedite, prejudiciul cauzat de inculpat constă în suma de bani ce face obiectul bunurilor sustrase prin săvârşirea infracţiuni de furt, prejudiciul adus este recunoscut şi acceptat de inculpat,

 Pentru aceste considerente, art.397 al.1 Cod penal rap.la art.1349, 1357 – 1357 Cod civil , Instanţa va admite acţiunea civilă a părţilor civile Kreis – Letonia şi Orlan Trans Group – Ucraina.

 Va obliga inculpatul să plătească părţii civile Orlan Trans Group – Ucraina suma de 300 euro reprezentând contravaloarea combustibilului sustras.

Va obliga inculpatul să achite părţii civile Kreis Letonia suma de 150 euro reprezentând contravaloarea combustibilului sustras.

În baza art. 274 al.1 Cod procedură penală va obliga inculpatul la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMLE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 228 al.1 Cod penal, 229 al.1 lit.b, d Cod penal cu aplic.art.75 al.2 lit.b şi art. 76 Cod penal, condamnă inculpatul A.B.B. la pedeapsa de:

- 8 (opt) luni  închisoare.

În baza art. 228 al.1 Cod penal, 229 al.1 lit.b, d Cod penal cu aplic.art.75 al.2 lit.b şi art. 76 Cod penal,condamnă inculpatul A.B.B. la pedeapsa de:

- 8 (opt) luni  închisoare.

În baza art.38 rap.la art.39 lit.b Cod penal inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea plus sporul de  pedeapsă prevăzut  de art.39 lit.b Cod penal, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de:

-10 (zece) luni şi 20 (douăzeci) zile  închisoare.

Constată că infracţiunile ce fac obiectul prezentei cauze au fost săvârşite în termenul de încercare a pedepsei de 1 an închisoare suspendată condiţionat prin sentinţa penală 486/06.11.2012 pronunţată în dosarul nr.2331/208/2012 al Judecătoriei Caransebeş, definitivă prin nerecurare la 26.11.2012.

În baza art.15 din Legea 187/2012 dispune revocarea suspendării condiţionate a pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală 486/2012 a Judecătoriei Caransebeş, definitivă la data de 26.11.2012.

În baza art.15 din  Legea 187/2012 dispune executarea alăturată a pedepsei de 1 an închisoare la pedeapsa aplicată pentru infracţiunea ce face obiectivul prezentei cauze de 10 luni şi 20 zile închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa finală de:

-1 (unu) an 10 (zece) luni şi 20 (douăzeci) zile  închisoare.

În baza art.397 al.1 Cod penal rap.la art.1349, 1357 – 1357 Cod civil admite acţiunea civilă a părţilor civile Kreis – Letonia şi Orlan Trans Group – Ucraina.

Obligă inculpatul să plătească părţii civile Orlan Trans Group – Ucraina suma de 300 euro reprezentând contravaloarea combustibilului sustras.

Obligă inculpatul să achite părţii civile Kreis Letonia suma de 150 euro reprezentând contravaloarea combustibilului sustras.

În baza art. 274 al.1 Cod procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 11.10.2016.