Furtul calificat (art.229 ncp)

Hotărâre 835 din 10.03.2017


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova cu numărul xxx/P/xxxx s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului M.C.L. pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la furt calificat,  prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 228 alin. 1 – art. 229 alin. 1 lit. b Cod penal, cu aplic. art. 77 lit. a Cod penal şi furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1– art. 229 alin. 1 lit. b Cod penal, ambele cu aplic. art. 113 şi urm. Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal.

În actul de sesizare s-a reţinut că: în data de xx.xx.xx, inculpatul M.C.L. împreună cu minorii R.G., C.A., M.F., N.F. au distras atenţia persoanei vătămate G.T., timp în care minorul S.I.A. a sustras suma de 20.000 lei din buzunarul cămăşii acestuia, sumă pe care ulterior i-a înmânat-o suspectului M.C.L., care a împărţit-o cu ceilalţi participanţi la comiterea faptei.

 De asemenea, s-a mai reţinut că în dimineaţa zilei de xx.xx.xx, în jurul orelor 05.20, în timp ce se afla pe str. Xxx din mun. Craiova, jud. Dolj, inculpatul M.C.L. a spart geamul magazinului S.C. Xxx S.R.L., iar prin orificiul creat a sustras mai multe bijuterii din argint, cauzând un prejudiciu de 2080 lei.

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele probe: declaraţie reprezentant persoană vătămată, proces-verbal de cercetare la faţa locului, proces-verbal de reconstituire, planşe foto, raport de expertiză criminalistică, raport de expertiză medico-legală psihiatrică, declaraţii suspect/inculpat, alte acte existente la dosar.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Craiova la data de xx.xx.xxxx sub nr. xxx/215/xxx.

Prin adresa înregistrată sub nr. xx/xx.xx.xxxx a fost ataşată fişa de cazier judiciar a inculpatului din care rezultă că acesta este cunoscut cu antecedente penale, iar prin adresa nr. xx/xx.xxx.xxxx a fost înaintat referatul de evaluare întocmit de Serviciul de Probatiune Dolj.

În cursul judecăţii, persoana vătămată G.T. s-a constituit parte civilă solicitând obligarea inculpatului şi a părţii responsabile civilmente la plata sumei de 20.000 lei, iar persoana vătămată S.C. Xxx SRL, prin reprezentant legal B. L. E .a evaluat prejudiciul produs  prin săvârşirea infractiunii de furt la suma de 2080 lei reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase  şi nerecuperate din care suma de 400 lei reprezintă contravaloarea geamului distrus, precizând totodată că nu se constituie parte civilă în procesul penal.

În şedinta nepublică din xx.xx.xx a fost audiat inculpatul M.C.L. care a recunoscut parţial faptele retinute în sarcina sa, în sensul că nu a recunoscut săvârşirea infractiunii din data de 30.06.2016.

Totodată, inculpatul M.C.L. a contestat probele administrate în cursul urmăririi penale în ceea ce priveşte săvârşirea infractiunii din data de 30.06.2016 pe care nu a recunoscut-o.

În cursul cercetării judecătoreşti a fost audiată partea responsabilă civilmente B.A.C., martorii B.C.T., C.A. în prezenta reprezentantului legal S.M., R.G. şi N.F., în prezenta reprezentantului legal Tudor Leana.

În şedinta nepublică din xx.xx.xx, s-a prezentat numitul M.P., în calitate de reprezentant legal al martorului minor M.F., precizând că fiul său este plecat la muncă în Spania. Faţă de precizările reprezentantului legal M.P. coroborate cu mentiunile cuprinse în procesele verbale de aducere a martorului M.F. din care rezultă că acesta este plecat din ţară, în temeiul art. 381 alin.7 C.p.p. instanţa a constatat imposibilitatea de audiere a martorului M.F., urmând ca la deliberare să aibă în vedere declaratia dată de acesta în cursul urmăririi penale.

În şedinta din xx.xx.xx s-a prezentat numita S.I. R., în calitate de reprezentant legal al martorului minor S. I.A., precizând că fiul său este fugit de la domiciliu, obişnuieşte să plece cu lunile de acasă şi nu ştie unde se află.

Faţă de precizările reprezentantului legal S. I.R., coroborate cu mentiunile cuprinse în procesele verbale de aducere a martorului S. I.A. din care a rezultat că acesta este plecat de la domiciliu şi nu se cunoaşte adresa unde poate fi găsit, în şedinta din 20.01.2017, în temeiul art. 381 alin.7 C.p.p. instanţa a constatat imposibilitatea de audiere a martorului S.I. A., urmând ca la deliberare să aibă în vedere declaratia dată de acesta în cursul urmăririi penale.

Analizând şi coroborând ansamblul probatoriu administrat atât în timpul urmăririi penale, cât şi în cursul cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarele:

1. În data de XX.XX.XXX, persoana vătămată G.T., domiciliat în municipiul C., jud. Dolj, a sesizat Secţia X Poliţie Craiova cu privire la faptul că, în seara aceleiaşi zilei, în jurul orelor 22.40, în timp ce se afla  în parcarea blocului X, situat în mun. Craiova, str. X, un grup format din 5-6 minori i-au distras atenţia solicitându-i bani şi ţigări şi, profitând de neatenţia sa, un alt minor i-a sustras suma de 20.000 lei din buzunarul cămăşii  cu care era îmbrăcat.

În cauză au fost efectuate cercetări, stabilindu-se că în seara zilei de XX.XX.XXX, în jurul orelor 22.40, în parcarea blocului X, situat în mun. Craiova, str. X, în timp ce minorii R.G., C.A., M.F., N.F. şi inculpatul M.C.L. au distras atenţia persoanei vătămate G.T., numitul S.I.A. a sustras suma de 20.000 lei din buzunarul cămăşii acestuia.

După comiterea faptei, aceştia au fugit în direcţii diferite, pentru a nu fi prinşi de persoana vătămată, G.T. găsindu-i în apropierea locului faptei pe S.I.A. şi inculpatul M.C.L., în timp ce numărau banii proveniţi din comiterea furtului. Înainte de a fi prins de persoana vătămată, S.I.A. i-a înmânat inculpatului M.C.L. suma de bani sustrasă, acesta din urmă împreună cu ceilalţi participanţi la comiterea faptei au plecat cu două taxiuri în zona unei staţii peco abandonată din cartierul Romaneşti, unde au împărţit o parte din banii sustraşi.

Imediat după comiterea faptei, inculpatul M.C.L. a fugit şi s-a ascuns până în data de xx.xx.xxx, când a fost depistat şi condus la sediul Secţiei 1 Poliţie Craiova, unde a recunoscut comiterea faptei.

Fiind audiat în cursul urmăririi penale în prezenta apărătorului din oficiu şi a reprezentantului legal B.A.C., inculpatul M.C.L. a recunoscut săvârşirea faptei, precizând în mod detaliat modalitatea în care a săvârşit fapta. Astfel, din declaratia acestuia se retine  că în seara zilei de XX.XX.XXXX, s-a întâlnit în zona centrală a municipiului Craiova, în apropierea cinematografului Patria cu numitii S.I.A., M.F. zis „L.”, acesta din urmă fiind însoţit de alţi doi minori de etnie romă ale căror nume sau porecle nu le cunoaşte. Inculpatul a mai declarat că s-au hotărât să sustragă bani de la un bărbat care refuzase anterior să le dea o ţigară, iar în acest scop s-au apropiat de acesta.

Inculpatul M.C.L. împreună cu ceilalti i-au cerut bărbatului respectiv un leu pentru ţigări, moment în care numitul S.I.A. i-a sustras acestuia din buzunarul cămăsii o sumă de bani. Inculpatul şi numitul S.I.A. au fugit în aceeaşi direcţie iar ceilalti în directii diferite. La un moment dat s-au oprit în zona unei ghene de gunoi pentru a număra banii sustraşi observând că este o sumă foarte mare în bancnote de câte 200 lei. Din declaratia inculpatului dată în cursul urmăririi penale, se mai retine că aceştia au fost urmăriti de persoana vătămată G.T., aceasta reuşind să-l prindă pe minorul S.I.A., moment în care inculpatul M.C.L. a reuşit să scape având asupra sa suma de bani sustrasă. Inculpatul a mai declarat că ulterior s-a întâlnit cu M.F. şi ceilalţi doi minori cărora le-a înmânat suma de 140 milionare lei ROL, el şi-a oprit suma de 50 milioane lei ROL şi suma de 10 milioane ROL pentru martorul S.I.A..

Ulterior, în cursul judecătii, inculpatul M.C.L. nu a mai recunoscut săvârşirea acestei infractiuni precizând că în ziua respectivă s-a întâlnit cu numitul S. A. pe Calea x din municipiul C. pentru a vinde flori. La un moment dat lângă ei s-a oprit o maşină şi un domn a început să fugă după ei, motiv pentru care au fugit. Inculpatul a mai declarat că nu a participat în niciun fel la săvârşirea faptei, ulterior s-a întâlnit cu S.I. care i-a spus că a obtinut suma de 150 euro.

Instanta apreciază că declaratia inculpatului M. C.L.dată în cursul cercetării judecătoreşti este nesinceră, fiind contrazisă de materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti.

Astfel, fiind audiată atât în cursul urmăririi penale cât şi al cercetării judecătoreşti, persoana vătămată G.T. a declarat că în seara zilei de xx.xx.xx după ce a coborât din maşină, în timp ce încerca să o închidă s-a apropiat de el un grup format din cinci băieţi, iar la un moment dat inculpatul M.C.L., pe care l-a recunoscut şi în sala de şedinta, i-a cerut un leu pentru a-şi lua ţigări. Persoana vătămată a mai declarat că unul dintre cei cinci băieţi s-a apropiat de el şi i-a sustras din buzunarul de la cămasă suma de 20.000 lei, după care toţi au fugit. Aceasta a mai declarat că a plecat în urmărirea acestora, iar la un moment dat, a ajuns între blocuri, într-un loc amenajat pentru gunoiul menajer, moment în care i-a observat pe inculpatul M.C.L. şi pe numitul S.I., numele acestuia din urmă aflându-l ulterior de la organele de politie. Persoana vătămată a mai declarat că a încercat să îi prindă pe cei doi minori, a observat că inculpatul M. C. avea banii în mână, aceştia au luat-o la fugă iar el a reuşit să-l prindă numai pe minorul S.I., însă acesta nu mai avea nicio sumă de bani asupra sa. Persoana vătămată a mai declarat că în momentul în care l-a prins pe minorul S.I., acesta din urmă i-a spus că banii „ i-a luat ală”, referindu-se la inculpatul M.C.L..

Declaraţiile persoanei vătămată G.T. se coroborează cu declaratia inculpatului M.C.L. dată în cursul urmăririi penale precum şi cu declaratiile celorlalti patru minori, audiati în calitate de martori în cursul urmăririi penale M.F., S. I.A., R.G. , C.A. şi N.F., care au participat la săvârşirea faptei, rezultând, dincolo de orice dubiu că inculpatul M.C.L. a săvârşit infractiunea din data de xx.xx.xxx retinută în sarcina sa.

În cursul cercetării judecătoreşti au fost audiati martorii C.A. în prezenta reprezentantului legal S.M., R.G. şi N.F., în prezenta reprezentantului legal T.L., aceştia şi-au schimbat declaraţiile date în cursul urmăririi penale, precizând că inculpatul M.C.L. nu a fost prezent la săvârşirea faptei sau că a fost prezent însă nu a participat la săvârşirea acesteia. Totodată, martorii mentionaţi au mai precizat că au fost agresaţi de organele de urmărire penală pentru a dat declaratiile din urmărire penală.

Instanta apreciază că declaratiile martorilor C.A., R.G. şi N.F. date în cursul cercetării judecătoreşti sunt nesincere, fiind contrazise de restul materialului probator. Totodată aceştia nu au făcut nicio dovadă cu privire la aspectele invocate, în sensul că au fost agresaţi de către organele de urmărire penală, declaraţiile date în cursul urmăririi penale fiind date cu respectarea dispozitiilor legale, martorii minori fiind audiati în prezenta reprezentantilor legali.

Faţă de probele administrate în cursul urmăririi penale coroborate cu cele administrate în cursul judecătii, instanta apreciază că s-a făcut dovada incontestabilă că inculpatul a săvârşit infractiunea dedusă judecătii, în modalitatea descrisă în actul de sesizare a instantei, fiind îndeplinite condiţiile tragerii la răspundere penală a acestuia.

2. În data de xx.xx.xxx, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova a fost înregistrată sesizarea numitului B.L.E., administrator al S.C. XXX SRL, prin care a solicitat efectuarea de  cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat, constând în aceea că, în noaptea de x/xx.xxx.xxx, în jurul orelor 05:20, în timp ce se afla pe str. Xxx din municipiul Craiova, o persoană necunoscută a spart geamul magazinului S.C. XXX SRL, iar prin orificiul creat a sustras mai multe bijuterii din argint în valoare de  2080 lei.

Din probele administrate, se reţine că în noaptea de xx/xx.xx.xxxx, inculpatul M.C.L., s-a deplasat în zona centrală a mun. Craiova, iar în momentul în care a ajuns pe str. Xxx, a observat un magazin în a cărui vitrină erau expuse mai multe bijuterii din diferite metale. Folosindu-se de o piatră, a spart geamul magazinului şi prin orificiul creat a scos toate bijuteriile expuse la care a putut ajunge cu mâna. S-a deplasat apoi la o casă de amanet, despre care ştia că este deschisă non stop, unde a vândut către o persoană necunoscută aflată în respectivul amanet o parte dintre bijuteriile sustrase, primind în schimb suma de 150 lei, iar pe restul le-a aruncat într-o ghenă de gunoi, considerând că nu au valoare şi nu se pot valorifica.

În urma examinărilor efectuate în baza de date AFIS Morpho Trak a urmei papilare digitale ridicată în data de xx.xx.xxx de pe geamul ferestrei, cu ocazia efectuării cercetării la faţa locului de către Serviciul Criminalistic al I.P.J. Dolj, s-a concluzionat că aceasta a fost creată de M.C.L., de 15 ani, domiciliat în municipiul Craiova, jud. Dolj.

În cauză s-a dispus efectuarea unei expertize criminalistice prin care să se stabilească dacă urmă papilară ridicată la data de xx.xx.xx a fost creată de inculpatul M.C.L., iar prin raportul de expertiză criminalistic nr. xxx din xx.xx.xx s-a concluzionat că urma papilară în litigiu a fost creată de degetul mare de la mâna stângă a inculpatului M.C.L..

Cu privire la inculpatul minor M.C.L., care la data comiterii faptei avea vârsta de 15 ani, s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, iar prin raportul de expertiză nr. xxx din xx.xx.xxx s-a concluzionat că inculpatul are discernământul faptelor şi al consecinţelor lor format şi îl avea şi la data comiterii faptei, xx.xx.xx.

Fiind audiat în cursul urmăririi penale şi ulterior al judecătii, inculpatul M.C.L. a recunoscut fapta comisă, declaraţiile sale coroborându-se cu celelalte probe administrate în cauză, respectiv proces-verbal de cercetare la fata locului, proces verbal de reconstituire, raport de expertiză criminalistică, din care rezultă că inculpatul se face vinovat de săvârşirea faptei reţinute în sarcina sa.

Faţă de situaţia de fapt rezultată din probele administrate, instanta a pus în discuţia părtilor schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului M.C.L. din infractiunea de complicitate la furt calificat prev. de art. 48 alin.1 C.p. rap. la art. 228 alin.1 -229 alin.1 lit.b C.p. cu aplic. art. 77 lit.a C.p. şi art. 113 şi urm. C.p. în infractiunea de participaţie improprie la furt calificat prev. de art.  52 alin.3 C.p. rap. la art. 228 alin.1 -229 alin.1 lit.b C.p. cu aplic. art. 77 lit.a C.p. şi art. 113 şi urm. C.p. (faptă din xx.xx.xx) şi  din infractiunea de furt calificat prev. de art. 228 alin.1-229 alin.1 lit.b C.p. cu aplic. art. 113 şi urm. C.p. în infractiunea de furt calificat prev. de art. 228 alin.1-229 alin.1 lit.b şi d C.p. cu aplic. art. 113 şi urm. C.p. (faptă din x/xx.xx.xx, în sensul de a se retine şi agravanta prin efractie).

Cu privire la infractiunea săvârşită în data de xx.xx.xx din probele administrate, instanta retine că inculpatul minor M.C.L. a săvârşit acte de complicitate în sensul că a distras atentia persoanei vătămate G.T., timp în care minorul în vârstă de 12 ani S.I.A. a sustras suma de 20.000 lei din buzunarul cămăşii acesteia, sumă pe care ulterior a înmânat-o inculpatului M.C.L., care a împărţit-o cu ceilalti participanti minori la comiterea faptei.

Conform art. 52 alin.3 C.p. constituie infractiune de participaţie improprie determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod, cu intentie, la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, de către o persoană care comite acea faptă fără vinovăţie.

Având în vedere că inculpatul minor M.C.L. a săvârşit acte de complicitate, respectiv l-a ajutat pe minorul S.I.A., care nu răspunde penal având vârsta de 12, să săvârşească infractiunea de furt calificat, instanta apreciază că fapta acestuia întruneşte elementele constitutive ale infractiunii de participatie improprie la furt calificat, motiv pentru care va schimba încadrarea juridică a infractiunii săvârşite în data de 30.06.2016 reţinută în sarcina inculpatului minor. 

Cu privire la infractiunea de furt calificat săvârşită în noaptea de 09/10.05.2015 de către inculpatul M.C.L., din probele administrate se retine că acesta, folosindu-se de o piatră, a spart geamul magazinului şi prin orificiul creat a scos toate bijuteriile expuse la care a putut ajunge cu mâna, motiv pentru care se impune retinerea agravantei prevăzute de art. 229 alin.1 lit.d C.p.p., respectiv săvârşirea faptei prin efractie.

În consecinta, în temeiul art. 386 C.p.p.  va schimba încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului M.C.L., prin actul de sesizare după cum urmează:

- din infractiunea de complicitate la furt calificat prev. de art. 48 alin.1 C.p. rap. la art. 228 alin.1 -229 alin.1 lit.b C.p. cu aplic. art. 77 lit.a C.p. şi art. 113 şi urm. C.p. în infractiunea de participaţie improprie la furt calificat prev. de art.  52 alin.3 C.p. rap. la art. 228 alin.1 -229 alin.1 lit.b C.p. cu aplic. art. 77 lit.a C.p. şi art. 113 şi urm. C.p. (faptă din x.xx.xx) şi

- din infractiunea de furt calificat prev. de art. 228 alin.1-229 alin.1 lit.b C.p. cu aplic. art. 113 şi urm. C.p. în infractiunea de furt calificat prev. de art. 228 alin.1-229 alin.1 lit.b şi d C.p. cu aplic. art. 113 şi urm. C.p. (faptă din xx/xx.xx.xx).

În drept, fapta inculpatului M.C.L. constând în aceea că, în data de 30.06.2016, împreună cu minorii R.G., C.A., M.F., N.F. au distras atenţia persoanei vătămate G.T., timp în care minorul S.I.A. a sustras suma de 20.000 lei din buzunarul cămăşii acestuia, sumă pe care ulterior i-a înmânat-o suspectului M.C.L., care a împărţit-o cu ceilalţi participanţi la comiterea faptei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de participaţie improprie la furt calificat prev. de art.  52 alin.3 C.p. rap. la art. 228 alin.1 -229 alin.1 lit.b C.p. cu aplic. art. 77 lit.a C.p. şi art. 113 şi urm. C.p.

În drept, fapta inculpatului M.C.L. constând în aceea că, în dimineaţa zilei de xx.xx.xxx, în jurul orelor 05.20, în timp ce se afla pe str. Xxx din mun. Craiova, jud. Dolj, a spart geamul magazinului S.C. Xxx S.R.L., iar prin orificiul creat a sustras mai multe bijuterii din argint, cauzând un prejudiciu de 2080 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1– art. 229 alin. 1 lit. b şi d  Cod penal. 

Întrucât inculpatul avea vârsta de 15, respectiv 16 ani la data comiterii faptelor, la încadrarea juridică a acestora se vor reţine disp. art. 113 şi urm. Cod penal.

Având în vedere că cele două infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană, prin acţiuni distincte înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele, ne aflăm în prezenţa unui concurs real de infracţiuni fiind aplicabile disp. art. 38 alin. 1 Cod penal.

Instanta constată că prin s.p. xx/xx.xx.xxx a Judecătoriei Craiova, pronunţată în dosarul nr. xx/215/xxx, definitivă prin neapelare la data de 04.01.2017, inculpatului M.C.L. i-a fost aplicată măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o perioadă de un an şi 6 luni pentru săvârşirea următoarelor infractiuni: furt calificat, faptă prev. de art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b C.pen;  furt calificat, faptă prev. de art. 228 alin. 1 - art. 229 alin.1 lit. b şi d C.pen., cu aplicarea art. 77 alin.1 lit. a C.pen.; furt calificat, faptă prev. de art. 228 alin.1 - art.229 alin. 1, lit. b şi d C.pen.; tentativă la furt calificat, faptă prev. şi ped. de art. 32 alin. 1  rap. la art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b şi d C.pen.;  tentativă la furt calificat, faptă prev. de art. 32 alin. 1 rap. la art. 228 alin.1 - art. 229 alin. 1 lit. b şi d C.pen., toate cu aplicarea prevederilor art. 38 alin. 1 C.pen. şi art.113 şi următoarele C.pen.si art. 396 alin. 10 C.p.p. ( fapte din 04/05.06.2016).

Instanta constată că infractiunile din prezenta cauză sunt concurente cu infractiunile de furt calificat şi tentativă la furt calificat retinute în sarcina inculpatului M.C.L. prin s.p. xx/xx.xx.xx a Judecătoriei Craiova, pronunţată în dosarul nr. xx/215/xx, definitivă prin neapelare la data de xxx.xx.xx.

Faţă de aceste aspecte, se constată incidenta dispozitiilor art. 124 alin.3 C.p. conform cărora dacă în perioada internării minorul săvârşeşte o nouă infractiune sau este judecat pentru o infractiune concurentă săvârşită anterior, instanta poate mentine măsura internării într-un centru educativ, prelungind durata acesteia fără a depăşi maximul prevăzut de lege, sau o poate înlocui  cu măsura internării într-un centru de detentie.

La individualizarea duratei şi a naturii măsurii educative instanta va avea în vedere, potrivit art. 115 alin. 2 C.p., criteriile prev. de art. 74 C.p., respectiv gravitatea infracţiunilor săvârşite, împrejurările, modul de comitere a infracţiunilor, mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, în acest sens, instanta retinând că faptele au fost săvârşite într-un  loc public, prin distragerea atentiei persoanei vătămate, prin efractie, noaptea, prejudiciile nu au fost recuperate,

Totodată, se va avea în vedere natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale inculpatului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială a inculpatului.

Astfel, instanta retine ca inculpatul nu este la primul conflict cu legea penala, acestuia fiindu-i aplicate anterior două măsuri educative neprivative de libertate iar ulterior o măsură educativă privativă de libertate.

Totodată, din cuprinsul referatului de evaluare, instanta retine că inculpatul M.C.L. a avut un debut infractional precoce, a dat dovadă de perseverenta infractională şi prezintă un risc ridicat de comitere a unor infractiuni. S-a mai arătat că primii ani de viata au fost marcati de consumul de alcool şi violenta tatălui biologic, precum şi de expunerea la conduite antisociale ( o însoţea pe mama sa la cerşit), fiind ulterior încredinţat în îngrijirea unui asistent maternal.

Faţă de considerentele expuse mai sus, instanţa, în baza art. 124 alin. 3  C.p. va prelungi măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru educativ pe o perioadă de 1 an şi 6 luni aplicată prin s.p. nr. xx/xx.xx.xx a Judecătoriei Craiova, definitivă prin neapelare la data de xx.xx.xx, urmând ca inculpatul M.C.L. să execute măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru educativ pe o perioadă de 3 ani pentru săvârşirea infractiunilor de participaţie improprie la furt calificat prev. de art.  52 alin.3 C.p. rap. la art. 228 alin.1 -229 alin.1 lit.b C.p. cu aplic. art. 77 lit.a C.p. şi art. 113 şi urm. C.p.  şi de furt calificat prev. de art. 228 alin.1-229 alin.1 lit.b şi d C.p. cu aplic. art. 113 şi urm. C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin.1 C.p. (pentru care a fost trimis în judecată în prezenta cauză), precum şi pentru săvârşirea infractiunilor pentru care s-a dispus aplicarea faţă de inculpat a măsurii educative prin s.p. nr. xxx/xx.xx.xx a Judecătoriei Craiova, definitivă prin neapelare la data de xx.xx.xx.

În temeiul art. 399 alin.1 C.p.p. va menţine starea de arest preventiv a inculpatului M.C.L..

În temeiul art. 72 alin.1 C.p. rap. la art. 404 alin.4 lit.a C.p.p. va deduce din durata măsurii educative privative de libertate aplicată, perioada reţinerii şi arestării preventive de la xx.xx.xx la zi.

Va anula formele de executare întocmite în baza sentinţei penale nr. xx/xx.xx.xx a Judecătoriei Craiova, definitivă prin neapelare la data de xx.x.xx şi va dispune emiterea unor noi forme de executare a măsurii educative conform prezentei sentinţe.

Va menţine celelalte dispozitii ale sentinţei penale amintite anterior.

Latura civilă

În cursul judecătii persoana vătămată G.T. s-a constituit parte civilă în procesul penal solicitând obligarea inculpatului M.C.L. în solidar cu partea responsabilă civilmente B.A.C. la plata sumei de 20.000 lei reprezentând prejudiciul produs.

Având în vedere că din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă că inculpatul M.C.L. a înlesnit sustragerea sumei de 20.000 lei din posesia persoanei vătămată G.T., instanta apreciază că în cauză sunt îndeplinite conditiile răspunderii civile delictuale.

În consecinta, în baza art. 19 C.p.p. rap. la art. 397 C.p.p. va admite actiunea civilă formulată de partea civilă G.T. şi va obliga inculpatul M.C.L., în solidar cu partea responsabilă civilmente B.A.C., la plata sumei de 20.000 lei către această parte civilă reprezentând suma de bani sustrasă.

În cursul judecătii, persoana vătămată S.C. Xxx SRL, prin reprezentant legal B.L.E.a evaluat prejudiciul produs  prin săvârşirea infractiunii de furt la suma de 2080 lei reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase  şi nerecuperate din care suma de 400 lei reprezintă contravaloarea geamului distrus, precizând totodată că nu se constituie parte civilă în procesul penal.

Faţă de aspectele mentionate, instanta va lua act că persoana vătămată S.C. Xxx SRL, prin reprezentant legal B. L.E., nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

În temeiul art.112 alin. 5 C.p. va confisca de la inculpatul M.C.L. suma de 1680 lei întrucât bunurile sustrase nu au fost găsite, suma mentionată reprezentând valoarea acestora.

În temeiul art. 274 alin.1 şi 3 C.p.p. va obliga inculpatul M.C.L. în solidar cu partea responsabilă civilmente B.A.C. la plata sumei de 1500 lei cheltuieli judiciare către stat.

În temeiul art. 274 alin. 6 C.p.p. onorariul apărătorului din oficiu în cuantum de 260 lei ( faza de judecată) va rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În temeiul art. 386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatuui M.C.L., fiul lui xx şi xxx, născut la data de xxx în mun. Craiova, jud. Dolj, domiciliat în mun. Craiova, str. xxx, nr. xxx, jud. Dolj,  CNP xxxx, prin actul de sesizare după cum urmează:

- din infractiunea de complicitate la furt calificat prev. de art. 48 alin.1 C.p. rap. la art. 228 alin.1 -229 alin.1 lit.b C.p. cu aplic. art. 77 lit.a C.p. şi art. 113 şi urm. C.p. în infractiunea de participaţie improprie la furt calificat prev. de art.  52 alin.3 C.p. rap. la art. 228 alin.1 -229 alin.1 lit.b C.p. cu aplic. art. 77 lit.a C.p. şi art. 113 şi urm. C.p. (faptă din xx.xx.xx) şi

- din infractiunea de furt calificat prev. de art. 228 alin.1-229 alin.1 lit.b C.p. cu aplic. art. 113 şi urm. C.p. în infractiunea de furt calificat prev. de art. 228 alin.1-229 alin.1 lit.b şi d C.p. cu aplic. art. 113 şi urm. C.p. (faptă din xx/xx.xx.xx).

Constată că prin s.p. xx/xx.xx.xx a Judecătoriei Craiova, pronunţată în dosarul nr. xx/215/xx, definitivă prin neapelare la data de xx.xx.xxx, inculpatului M.C.L. i-a fost aplicată măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o perioadă de un an şi 6 luni pentru săvârşirea următoarelor infractiuni: furt calificat, faptă prev. de art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b C.pen;  furt calificat, faptă prev. de art. 228 alin. 1 - art. 229 alin.1 lit. b şi d C.pen., cu aplicarea art. 77 alin.1 lit. a C.pen.; furt calificat, faptă prev. de art. 228 alin.1 - art.229 alin. 1, lit. b şi d C.pen.; tentativă la furt calificat, faptă prev. şi ped. de art. 32 alin. 1  rap. la art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b şi d C.pen.;  tentativă la furt calificat, faptă prev. de art. 32 alin. 1 rap. la art. 228 alin.1 - art. 229 alin. 1 lit. b şi d C.pen., toate cu aplicarea prevederilor art. 38 alin. 1 C.pen. şi art.113 şi următoarele C.pen.si art. 396 alin. 10 C.p.p. ( fapte din xx/xx.xx.xx).

În temeiul art. 124 alin.3 C.p. prelungeşte măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru educativ pe o perioadă de 1 an şi 6 luni aplicată prin s.p. nr. xx/xx.xx.xx a Judecătoriei Craiova, definitivă prin neapelare la data de xx.xx.xx, urmând ca inculpatul M.C.L. să execute măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru educativ pe o perioadă de 3 ani pentru săvârşirea infractiunilor de participaţie improprie la furt calificat prev. de art.  52 alin.3 C.p. rap. la art. 228 alin.1 -229 alin.1 lit.b C.p. cu aplic. art. 77 lit.a C.p. şi art. 113 şi urm. C.p.  şi de furt calificat prev. de art. 228 alin.1-229 alin.1 lit.b şi d C.p. cu aplic. art. 113 şi urm. C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin.1 C.p. (pentru care a fost trimis în judecată în prezenta cauză), precum şi pentru săvârşirea infractiunilor pentru care s-a dispus aplicarea faţă de inculpat a măsurii educative prin s.p. nr. xx/xx.xx.xx a Judecătoriei Craiova, definitivă prin neapelare la data de xx.xx.xxx

În temeiul art. 399 alin.1 C.p.p. menţine starea de arest preventiv a inculpatului M.C.L..

În temeiul art. 72 alin.1 C.p. rap. la art. 404 alin.4 lit.a C.p.p. deduce din durata măsurii educative privative de libertate aplicată, perioada reţinerii şi arestării preventive de la xx.xx.xx la zi.

Anulează formele de executare întocmite în baza sentinţei penale nr.  xx/xx.xx.xx a Judecătoriei Craiova, definitivă prin neapelare la data de 04.01.2017 şi dispune emiterea unor noi forme de executare a măsurii educative conform prezentei sentinţe.

Menţine celelalte dispozitii ale sentinţei penale amintite anterior.

În baza art. 19 C.p.p. rap. la art. 397 C.p.p. admite actiunea civilă formulată de partea civilă G.T., domiciliat în xxx, str. xxx nr. xxx, jud. xxx, C.N.P. xxxxx, şi obligă inculpatul M.C.L. în solidar cu partea responsabilă civilmente B.A.C. la plata sumei de 20.000 lei către această parte civilă reprezentând suma de bani sustrasă.

Ia act că persoana vătămată S.C. Xxx SRL, prin reprezentant legal B. L. E., nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

În temeiul art.112 alin. 5 C.p. confiscă de la inculpatul M.C.L. suma de 1680 lei.

În temeiul art. 274 alin.1 şi 3 C.p.p. obligă inculpatul M.C.L. în solidar cu partea responsabilă civilmente B.A.C. la plata sumei de 1500 lei cheltuieli judiciare către stat.

În temeiul art. 274 alin. 6 C.p.p. onorariul apărătorului din oficiu în cuantum de 260 lei ( faza de judecată) rămâne în sarcina statului.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 10.03.2017.

Preşedinte, Grefier,

Domenii speta