Revocarea suspendării executării pedepsei, art. 583 c. pr. pen.

Sentinţă penală 425 din 08.04.2021


INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin  raportul întocmit de Serviciul de Probaţiune Bihor înregistrat la Judecătoria Oradea în data de 19.02.2021 s-a constatat că intimatul H.A nu a achitat cheltuielile judiciare în cuantum de 1000 lei către SC „....” SRL.

S-a mai precizat că prin sentinţa penală nr. 2../2019 pronunţată de Judecătoria Oradea în dosarul nr. 5…/271/2018, definitivă la data de 07.05.2019 prin Decizia nr. 23…/A/2019 a Curţii de Apel Oradea s-a dispus amânarea aplicării pedepsei de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.

Analizând cauza penală de faţă, instanţa reţine următoarele aspecte punctuale:

Prin sentinţa penală nr. 2…./2019 pronunţată de Judecătoria Oradea în dosarul nr. 5164/271/2018, definitivă la data de 07.05.2019 prin Decizia nr. 23…./A/2019 a Curţii de Apel Oradea în sarcina intimatul H.A. a fost stabilită o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare prevăzută de art.295 alin.1 rap la art 308 alin. 1 şi 2 Cod penal.

 În acest dosar, instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei aplicată inculpatului pe un termen de supraveghere de 2 ani, obligându-l totodată pe acesta, printre altele, să se supună unor măsuri de supraveghere și să achite părții civile SC „B.C.” SRL cheltuielile judiciare în cuantum de 1000 lei către.

 Conform art. 88 alin. 2 Cod penal, în cazul când, până la expirarea termenului de supraveghere, persoana supravegheată nu îndeplinește integral obligațiile civile stabilite prin hotărâre, instanța revocă amânarea și dispune aplicarea și executarea pedepsei, afară de cazul când persoana dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească..

În speță, instanța reţine că la termenul din data de 02.04.2021 intimatul a depus la dosarul cauei dovada achitării sumei de 1000 de lei către partea civilă SC B.C. Srl la care a fost obligat prin hotărâre definitivă.

În lumina acestor considerente, instanța, în temeiul dispoziţiilor art. 597 raportat la art. 583 Cod procedură penală şi art 88 alin. 2 Cod penal va respinge ca neîntemeiată sesizarea privind revocarea amânării aplicării pedepsei de 1 an închisoare aplicată intimatului H.A. prin sentinţa penală nr. 2…/2019 pronunţată de Judecătoria Oradea în dosarul nr. 5…4/271/2018, definitivă la data de 07.05.2019 prin Decizia nr. 23…/A/2019 a Curţii de Apel Oradea.

Totodată, în baza art. 272 alin. (1) Cod de procedură penală, suma de 313 lei, reprezentând onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, Ş.V., conform delegației nr. 12…/17.03.2021, se va plăti din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Bihor.

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

În temeiul dispoziţiilor art. 597 raportat la art. 583 Cod procedură penală şi art 88 alin.2 Cod penal respinge ca neîntemeiată sesizarea privind revocarea amânării aplicării pedepsei de 1 an închisoare aplicată intimatului H.A. prin sentinţa penală nr. 2…/2019 pronunţată de Judecătoria Oradea în dosarul nr. 5……/271/2018, definitivă la data de 07.05.2019 prin Decizia nr. 23…/A/2019 a Curţii de Apel Oradea.

În baza art. 272 alin. (1) Cod de procedură penală, suma de 313 lei, reprezentând onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, Ş.V., conform delegației nr. 12…./17.03.2021, se va plăti din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Bihor.

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 08.04.2021.

 Preşedinte,  Grefier,