Lovire sau alte violenţe, art. 193 alin. 2 Cod penal

Sentinţă penală 1355 din 29.10.2020


INSTANŢA

Constată că la data de 17.01.2020 a fost înregistrată la Judecătoria O..., sub nr. 5.../271/2020 cauza privind pe inculpatul  B.P., trimis în judecată prin rechizitoriul din  15.01.2020, emis în dosar nr. a.../P/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria O... pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută şi pedepsită de art. 193 al. 2 Codul Penal.

În esenţă, în actul de sesizare s-a reţinut de către procuror în sarcina inculpatului  B.P.  faptul că, în data de 17.09.2018, în jurul orelor 16.30, în timp ce persoana vătămată B.N. se deplasa pe jos în dreptul podului K… spre Cartierul I.. din Municipiul O..., a agresat-o fizic, respectiv a tăiat-o de două ori cu un cuţit în zona mâinii şi a braţului stâng, cauzându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare 70 de zile de îngrijiri medicale.

Prin încheierea nr. 337/C.P./19.02.2020  judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii în cauză.

În declaraţia dată în faţa instanţei la termenul din 17.09.2020, inculpatul a recunoscut fapta de care este acuzat şi a solicitat să fie judecat pe baza procedurii în cazul recunoașterii învinuirii.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, la data de 17.09.2018, în jurul orei 16.44, în timp ce persoana vătămată B.N. se deplasa pe podul K din Municipiul O..., în direcţia cartierului I.., a fost agresată fizic, fiind tăiată de mai multe ori cu un cuţit, având lungimea totală de 24 cm, în zona mâinii şi a braţului stâng de către inculpatul B.P., fiindu-i cauzate răni deschise, astfel că a fost necesară intervenţia unui echipaj medical din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă O.... Persoana vătămată a fost transportată la U.P.U. din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din O..., pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Din certificatul medico-legal nr. 3712/Ia/901 emis de Serviciul de Medicină Legală X... la data de 21.09.2018 rezultă că persoana vătămată B.N. a suferit leziuni posttraumatice, care au necesitat 14-16 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, fiind recomandată reevaluarea ulterioară-f. 27-28 dosar up.

Din concluziile Raportului de expertiză medico-legală nr. 4677/IIia/293 întocmit de Serviciul de Medicină Legală X... la data de 04.12.2018 rezultă că numitul B.N., în urma agresiunii din 17.09.2018, a prezentat un traumatism al membrelor constând în: "Plagă contuză membru superior stg. Secţiune de nerv radial stâng. Secţiune de nerv ulnar stâng. Secţiune musculară hipotenară stângă."

S-a mai arătat în concluziile raportului că leziunile s-au produs prin acţiunea unui corp tăietor şi prin lovire şi zgâriere cu corp contondent dur urmată de cădere, că la data expertizei, susnumitul prezintă diagnosticul de "Neuropatie nerv ulnar şi radial stâng post secţiune."; că susnumitul necesită în continuare tratament de specialitate medico-chirurgicală (neuroliză şi fizioterapie);  s-a apreciat că leziunile au necesitat 70 (şaptezeci) de zile de îngrijiri medicale, până în prezent; că, potrivit examinării medicale - cabinet de expertiză medicală a capacităţii de muncă, s-a reţinut diagnosticul clinic " Stare postsecţionare de nerv radial stâng şi ulnar stâng"; diagnostic funcţional: deficienţă medie; capacitatea de muncă pierdută cel puţin jumătate cu incapacitate adaptativă 60%; că leziunile prezentate mai sus au afectat performanţa (capacitatea) sportivă a susnumitului-filele 29-30 dosar up.

Din declaraţia persoanei vătămate B.N. rezultă că în data de 17.09.2018, în timp ce se deplasa pe podul K.... din municipiul O..., s-a întâlnit cu vecinul său, inculpatul B.P., care, apropiindu-se de el, a scos un cuţit de bucătărie din buzunar şi i-a spus „te-am prins, o să te omor'". Inculpatul a încercat să-1 lovească în zona gâtului, dar persoana vătămată a reuşit să se apere. Cu toate acestea, inculpatul a continuat să-i aplice mai multe lovituri cu cuţitul în zona braţului şi a palmei stângi.

Din declaraţia martorului S.Z. rezultă că în data de 17.09.2018, în jurul orei 16.30, se afla la capătul podului K.... dinspre Sala Sporturilor din Cartierul I...., împreună cu prietena sa C.L., unde 1-a întâlnit pe inculpatul B.P., care alerga şi pe care 1-a salutat din mers. Ajungând la jumătatea podului a fost strigat de către o persoană necunoscută de sex masculin, care 1-a chemat la locul incidentului, unde se afla persoana vătămată B.N.. Martorul a învederat că s-a deplasat repede la faţa locului împreună cu prietena sa şi 1-a găsit pe B.N. aşezat pe pod, lângă pista de biciclete, sângerând în zona palmei stângi şi a spatelui. La întrebarea martorului, numitul B.N. i-a relatat că prietenul lor comun, inculpatul B.P., 1-a înjunghiat de mai multe ori.

Martora C.L. a declarat că în data de 17.09.2018 se afla împreună cu prietenul ei S.L. pe podul K.... din Cartierul I.... şi a observat o persoană de sex masculin, care prezenta urme de sânge. A confirmat cele relatate de prietenul ei, menționând că s-a întâlnit cu inculpatul B.P. după ce acesta a părăsit locul faptei în grabă.

Inculpatul B.P.  a fost audiat, în cursul urmăririi penale, la data de 25.10.2019 şi în calitate de suspect la data de 06.09.2019, ocazii a recunoscut comiterea faptei reţinute în sarcina sa şi a menţionat că în data de 17.09.2018, în jurul orei 16.00, s-a deplasat la sala de antrenament Arsnova din O..., Str. Şelimbărului iar înainte de a pleca de acasă a luat un cuţit de bucătărie, pe care 1-a pus în geantă, cu intenţia de a se răzbuna pe prietenul său B.N., deoarece acesta 1-a atacat cu o seară înainte de data comiterii faptei. Pe podul K.... din O... s-a întâlnit cu persoana vătămată, a luat cuţitul din geantă, 1-a ţinut ascuns la spate şi, apropiindu-se de B.N., i-a aplicat o lovitură cu cuţitul în zona braţului stâng, în urma căreia persoana vătămată a căzut la pământ, dar inculpatul a continuat să-i aplice mai multe lovituri cu cuţitul. La un moment dat s-a oprit şi a luat-o la fugă spre locuinţa sa, unde a spălat cuţitul şi l-a dezinfectat.

Conform dovezii seria BH nr. 0040170 din data de 13 februarie 2019, a fost introdus la Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. X... cuţitul cu lama de 12 cm., având lungimea totală de 24 cm., cu plasele din plastic, de culoare neagră, cu inscripţia „Cobra", ridicat de la inculpatul B.P. .

În declaraţia dată în faţa instanţei inculpatul a recunoscut fapta de care este acuzat  şi a solicitat să fie judecat pe baza procedurii în cazul recunoașterii învinuirii.

În drept, fapta inculpatului B.P. , constând în aceea că în data de 17.09.2018, în jurul orelor 16.30, în timp ce persoana vătămată B.N. se deplasa pe jos în dreptul podului K.... spre Cartierul I.... din Municipiul O..., a agresat-o fizic, respectiv a tăiat-o de două ori cu un cuţit în zona mâinii şi a braţului stâng, cauzându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare 70 de zile de îngrijiri medicale, întrunește elementele de tipicitate ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută şi pedepsită de art. 193 alin. 2 din Codul penal.

Instanţa, constatând vinovăţia inculpatului B.P., întrucât din probele administrate în cauză rezultă că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, în baza art. 193 alin. 2 Cod penal, cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod proc. pen. îl va condamna pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe la o pedeapsă de 1 an închisoare.

Totodată, instanţa va constata că infracţiunea ce formează obiectul prezentului dosar este concurentă cu infracţiunea de lovire sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 2 Cod penal, comisă la data de 03.08.2018, pentru care s-a stabilit pedeapsa de 6 luni închisoare prin sentinţa penală nr. 837/2020 a Judecătoriei O..., definitivă prin neapelare la 28.07.2020, pedeapsă a cărei aplicare a fost amânată pe un termen de supraveghere de 2 ani (a se vedea filele 18-21 dosar inst.)

În consecinţă, în baza art. 89 alin. 1 Cod penal instanţa va anula amânarea aplicării pedepsei de 6 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală nr. 837/2020 a Judecătoriei O..., definitivă prin neapelare la 28.07.2020 şi va dispune aplicarea acestei pedepse.

Infracţiunile fiind concurente, în baza art. 40 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 39 alin.1 lit. b) Cod penal, va contopi pedeapsa de 1 an închisoare aplicată în prezenta cauză, cu pedeapsa de 6 luni închisoare mai sus amintită, va aplica pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare, la care va adăuga sporul de 2 luni închisoare, reprezentând 1/3 din cealaltă pedeapsă, astfel că inculpatul B.P.  va executa pedeapsa rezultantă de 1 an şi 2 luni închisoare, în regim de detenţie.

La individualizarea pedepsei aplicată inculpatului B.P.  instanţa a avut în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 74 Cod penal, fapta comisă de inculpat şi pericolul social concret al acesteia, împrejurările şi modul de comiterea infracţiunii, mijloacele folosite, fiind vorba de o infracţiune îndreptată împotriva integrităţii corporale a persoanei, comisă cu violenţă, în plină stradă, pe fondul unor neînţelegeri mai vechi dintre părţi, urmările produse (70 de zile de îngrijiri medicale, capacitatea de muncă a victimei pierdută cel puţin jumătate cu incapacitate adaptativă 60%) sau urmările care s-ar fi putut produce, având în vedere intensitatea loviturilor şi obiectul contondent folosit (cuţit de bucătărie).

S-a mai avut în vedere persoana inculpatul, care a recunoscut în esenţă fapta de care este acuzat, deşi a încercat să acrediteze ideea că a fost provocat de persoana vătămată cu o zi înainte de comiterea faptei, dar şi perseverenţa infracţională a inculpatului, relevată de împrejurarea că prin sentinţa penală nr. 837/2020 a Judecătoriei O..., definitivă prin neapelare la 28.07.2020, s-a stabilit în sarcina acestuia pedeapsa de 6 luni închisoare a cărei aplicare a fost amânată pe un termen de supraveghere de 2 ani, pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 2 Cod penal, faptă comisă la data de 03.08.2018, aşadar cu cca.  o lună şi jumătate înainte de fapta din prezentul dosar.

Faţă de circumstanţele concrete ale cauzei, evidenţiate mai sus, instanţa a apreciat că se impune executarea în regim de detenţie a pedepsei cu închisoarea,  având în vedere violenţa extremă de care a dat dovadă inculpatul şi de folosirea  unui cuţit pentru atacarea victimei, doar deprinderile sportive şi pregătirea fizică  a acesteia din urmă făcând ca urmările să nu fie mai grave.

Sub aspectul laturii civile a cauzei, instanţa reţine că persoana vătămată B.N. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 50.000 euro, din care 5000 euro reprezintă daune materiale iar diferenţa daune morale (a se vedea încheierea de şedinţă din 17.09.2020-fila 23 dosar).

În ce priveşte daunele morale solicitate de partea civilă, faţă de circumstanţele în care s-a produs incidentul, de urmările produse şi de persoana victimei, în vârstă de 19 ani la data incidentului, instanţa apreciază că suma solicitată, de 45.000 lei daune morale este în disproporţie cu prejudiciul moral efectiv suferit de partea civilă.

Totuşi, este de necontestat că prin această agresiune fizică şi prin urmările sale, rezultate din actele medicale şi medico-legale depuse la dosar, s-au cauzat suferinţe fizice şi psihice  părţii civile, astfel că urmează să se acorde acesteia despăgubiri sub forma daunelor morale, însă într-un cuantum mai redus decât cel solicitat. 

Instanţa reţine că suferinţele fizice şi psihice nu pot fi cuantificate la modul absolut în sume de bani, dar este aproape unanim acceptat că în astfel de situaţii daunele morale sub forma despăgubirilor băneşti sunt de natură să acopere într-o oarecare măsură prejudiciul moral suferit. 

Potrivit art. 1357 alin. 1 C. Civ., cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să-l repare. Mai mult decât atât, potrivit art. 1357 al. 2  C. Civ., autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă.

În speţă, aşa cum s-a arătat mai sus, victima B.N. a suferit ca urmare a agresiunii leziuni corporale care au necesitat în final pentru vindecare 70 zile de îngrijiri medicale.

Având în vedere leziunile produse părţii civile în urma agresiunii, gravitatea acestora, faptul că a fost supusă la o intervenţie chirurgicală, văzând limitarea posibilităţilor de folosire în condiţii normale a braţului stâng o bună perioadă de timp, faptul că partea civilă are  capacitatea de muncă pierdută cel puţin jumătate cu incapacitate adaptativă 60%, că leziunile produse de inculpat au afectat performanţa/capacitatea sportivă a părţii civile Buzaş Norbert, acesta fiind boxer profesionist, instanţa reţine că este incontestabil că, în urma agresiunii a cărui victimă a fost partea civilă, aceasta a suferit din punct de vedere fizic şi psihic, cursul activităţilor sale cotidiene fiind schimbat.

În aceste condiţii, instanţa apreciază că suma de 20.000 Euro (douăzecimiieuro) în echivalent în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii, acordată cu titlu de daune morale, reprezintă o reparaţie echitabilă a prejudiciului moral suferit de partea civilă în urma incidentului.

Prin urmare, instanţa, în baza art. 19 alin. 1 şi 397 alin. 1 Cod procedură penală,  rap. la art. 1357 Cod civil,  îl va obliga pe inculpatul B.P.  la plata sumei de 20.000 Euro (douăzecimiieuro) în echivalent în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii, cu titlu de daune morale, în favoarea părţii civile BN.

Pe de altă parte, instanţa va respinge ca nedovedite daunele materiale respectiv ca nejustificate restul daunelor morale solicitate de partea civilă B.N..

În baza, 19 alin. 1 şi 397 alin. 1 Cod procedură penală,  rap. la art. 1357 Cod civil, art. 320 din Legea nr. 95/2006, instanţa va obliga inculpatul B.P.  să plătească părţii civile Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă O... suma de 1850,11 lei reprezentând c/v îngrijiri medicale pentru pacientul B.N. în perioada 17.09.-20.09.2018, precum şi  dobânda legală calculată la această sumă de la data scadenţei şi până la data plăţii efective, conform înscrisurilor de la filele 4-5 dosar asociat.

În baza art. 112 alin. 1 lit. b) Cod penal instanţa va dispune confiscarea specială în favoarea statului a cuţitului cu lama de 12 cm, lungime totală 24 cm., cu plăsele din material plastic culoare neagră, cu inscripţia ,,Cobra,, ridicat de la inculpatul B.P.  şi depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul I.P.J. X... conform dovezii seria BH nr. 0040170 din 13.02.2019.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, instanţa îl va obliga pe inculpatul B.P. , aflat în culpă procesuală, să plătească statului 1000 lei cheltuieli judiciare.

Prezenta hotărâre se va comunica, după rămânerea definitivă, cu Serviciul de Probaţiune X..., spre luare la cunoştinţă, în contextul în care în prezent inculpatul se află în supravegherea acestui serviciu conform dispoziţiilor sentinţei penale nr. 837/2020 a Judecătoriei O..., definitivă prin neapelare la 28.07.2020-fila 16 dosar inst.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

 ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 193 alin. 2 Cod penal, cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod proc. pen. condamnă pe inculpatul B.P., pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, la o pedeapsă de 1 an închisoare.

Constată că infracţiunea ce formează obiectul prezentului dosar este concurentă cu infracţiunea pentru care s-a stabilit pedeapsa de 6 luni închisoare prin sentinţa penală nr. 837/2020 a Judecătoriei O..., definitivă prin neapelare la 28.07.2020.

În baza art. 89 alin. 1 Cod penal anulează amânarea aplicării pedepsei de 6 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală nr. 837/2020 a Judecătoriei O..., definitivă prin neapelare la 28.07.2020 şi dispune aplicarea acestei pedepse.

În baza art. 40 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 39 alin.1 lit. b) Cod penal, contopeşte pedeapsa de 1 an închisoare aplicată în prezenta cauză, cu pedeapsa de 6 luni închisoare mai sus amintită, aplică pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare, la care adaugă sporul de 2 luni închisoare, reprezentând 1/3 din cealaltă pedeapsă, astfel că inculpatul B.P.  execută pedeapsa rezultantă de 1 an şi 2 luni închisoare, în regim de detenţie.

În baza art. 19 alin. 1 şi 397 alin. 1 Cod procedură penală,  rap. la art. 1357 Cod civil, obligă inculpatul B.P.  la plata sumei de 20.000 Euro (douăzecimiieuro) în echivalent în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii, cu titlu de daune morale, în favoarea părţii civile B.N., dom. în ..... Respinge ca nedovedite daunele materiale respectiv ca nejustificate restul daunelor morale solicitate de partea civilă B.N..

În baza, 19 alin. 1 şi 397 alin. 1 Cod procedură penală,  rap. la art. 1357 Cod civil, art. 320 din Legea nr. 95/2006, obligă inculpatul B.P. să plătească părţii civile Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă O... suma de 1850,11 lei reprezentând c/v îngrijiri medicale pentru pacientul B.N. în perioada 17.09.-20.09.2018, precum şi  dobânda legală calculată la această sumă de la data scadenţei şi până la data plăţii efective.

În baza art. 112 alin. 1 lit. b) Cod penal dispune confiscarea specială în favoarea statului a cuţitului cu lama de 12 cm, lungime totală 24 cm., cu plăsele din material plastic culoare neagră, cu inscripţia ,,Cobra,, ridicat de la inculpatul B.P.  şi depus la Camera de Corpuri Delicte din cadrul I.P.J. X... conform dovezii seria BH nr. 0040170 din 13.02.2019.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpatul B.P.  să plătească statului 1000 lei cheltuieli judiciare.

Prezenta hotărâre se comunică, după rămânerea definitivă, cu Serviciul de Probaţiune X..., spre luare la cunoştinţă.

Cu drept de  apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei cu Parchetul de pe lângă Judecătoria O..., cu părţile civile şi cu inculpatul.

Pronunţată în şedinţa publică din 29.10.2020.