Conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului

Hotărâre 964 din 20.12.2021


  Cod operator 2926

Dosar nr. .../252/2021

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA LUGOJ

SENTINŢA PENALĂ NR. 964/2021

Şedinţa publică din data de 20 decembrie 2021

Completul de judecată constituit din:

Preşedinte: P. A. C.

Grefier: P. S. A.

Ministerul Public este reprezentat de procuror U. D.

din  cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj

Pe rol se află soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul A.V.S., având ca obiect infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, prev. de art. 336 alin. 1 Cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică lipsă partea.

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care:

Mersul dezbaterilor a fost consemnat în Încheierea din data de 07 Decembrie 2021, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când instanţa, având nevoie de timp, a amânat deliberarea, redactarea şi pronunţarea pentru data de astăzi, când:

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. ... al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, inculpatul A.V.S. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, prev. de art. 336 alin. 1 Cod penal.

În actul de sesizare s-a reţinut că în seara zilei de 17.04.2021, inculpatul, după ce a consumat băuturi alcoolice, s-a urcat la volanul autoturismului marca  ..., cu nr. de înmatriculare  .., pe care l-a  condus pe drumurile publice, respectiv pe străzile din municipiul ...

În jurul orelor 23.50, în data de 17.04.2021, în timp ce rula cu autovehiculul menţionat pe  str. .., a fost oprit pentru control de către organele de poliţie şi întrucât emana miros de alcool, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat.

După testare a fost condus la Spitalul Municipal .. unde i s-au recoltat două probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei iar în urma analizelor de laborator s-a stabilit că inculpatul a avut o alcoolemie de  2,09 %o la prima recoltare şi de 1,85 %o la cea de-a doua probă, aşa cum rezultă din buletinul de analiză toxicologică emis de IML ...

Situaţia de fapt expusă mai sus se dovedeşte cu următoarele mijloace de probă: proces-verbal de constatare şi sesizare din oficiu, rezultatul testării cu aparatul etilotest, cerere de analiză, proces verbal de recoltare, buletin de examinare clinică, buletin de analiză toxicologică alcoolemie .., declaraţie martor, declaraţie suspect, declaraţie inculpat.

Prin Încheierea din data de 09 noiembrie 2021 în dosarul nr. ..., judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

În faţa instanţei, la termenul din data de 07 decembrie 2021, inculpatul a solicitat aplicarea procedurii simplificate, cererea fiindu-i încuviinţată.

Recunoaşterea inculpatului dată pe procedura simplificată în faţa instanţei de judecată se coroborează cu probatoriul administrat în faza de urmărire penală şi materializat în cele de mai sus.

În drept, fapta inculpatului A.V.S. care în seara zilei de 17.04.2021, a consumat băuturi alcoolice, s-a urcat la volanul autoturismului marca  .., cu nr. de înmatriculare .., pe care l-a  condus pe drumurile publice, a fost oprit pentru control de către organele de poliţie şi, întrucât emana miros de alcool, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat, apoi a fost condus la Spitalul Municipal .. unde i s-au recoltat două probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei iar în urma analizelor de laborator s-a stabilit că a avut o alcoolemie de  2,09 %o la prima recoltare şi de 1,85 %o la cea de-a doua probă, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului prev. de art. 336 alin. 1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective a infracţiunii, instanţa constată că existenţa elementului material, respectiv conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului este dovedită de întregul probatoriu administrat în cauză.

Acţiunea de conducere a unui autovehicul presupune activitatea unei persoane care, prin acţiunea sa, determină punerea în mişcare a vehiculului şi deplasarea sa pe drumul public. Cerinţa esenţială a elementului material vizează conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului, cerinţă îndeplinită potrivit potrivit buletinului de analiză toxicologică nr. ... întocmit de IML ...

Urmarea imediată, socialmente periculoasă a activităţii ilicite realizată de inculpat constă în posibilitatea creării unei stări de pericol pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, pentru integritatea fizică a participanţilor la traficul rutier şi a bunurilor materiale.

Legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă ex re, din însăşi materialitatea faptei, aceasta fiind o infracţiune de pericol.

Sub aspectul laturii subiective, instanţa reţine că inculpatul a săvârşit infracţiunea pentru care a fost cercetat cu forma de vinovăţie a intenţiei indirecte, întrucât acesta a prevăzut rezultatul faptei sale, punerea în pericol a siguranţei circulaţiei rutiere şi a participanţilor la trafic şi, deşi nu l-a urmărit, a acceptat posibilitatea producerii lui.

Instanţa constată aşadar întrunite elementele constitutive ale infracţiunii pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, astfel cum acestea sunt prevăzute de art. 15 Cod penal, respectiv faptă prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie, nejustificată şi imputabilă persoanei ce a săvârşit-o.

La individualizarea judiciară a pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, instanţa va ţine seama de criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art. 74 alin. 1 şi 2 Cod penal, care arată că stabilirea duratei pedepsei se face în raport de gravitatea infracţiunii săvârşite şi periculozitatea infractorului, ambele evaluate în funcţie de o serie de criterii legale, respectiv: împrejurările, modul de comitere a infracţiunii şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori consecinţele infracţiunii; motivul săvârşirii faptei şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunii care constituie antecedenţa penală a inculpatului; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului; nivelul de educaţie, vârsta, sănătatea, situaţia familială şi socială.

Totodată, la stabilirea pedepsei instanţa va avea în vedere şi limitele de pedeapsă prevăzute de legiuitor pentru infracţiunea dedusă judecăţii astfel cum vor fi reduse potrivit art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, dar şi circumstanţele reale ale faptei de conducere a unui autoturism sub influenţa alcoolului cu un nivel ridicat, conducerea maşinii pe timp de noapte, în apropierea orei 24.00, când circulaţia este una mai redusă.

Se vor avea în vedere circumstanţele personale ale părţii aflată la primul conflict cu legea penală română potrivit fişei de cazier aflată la fila 12 dosar şi caracterizarea părţii reflectată în cuprinsul adresei emisă de .., fila 15 dosar.

Pentru a conduce la atingerea scopului prevăzut de legiuitor, pedeapsa trebuie să fie adecvată particularităţilor fiecărui individ şi raţională, să fie adecvată şi proporţională cu gravitatea faptelor comise, motiv pentru care, în raport de pericolul social al infracţiunii şi de toate criteriile de individualizare sus prezentate, va stabili în sarcina inculpatului pedeapsa de 1 (un) an şi 2 (două)  luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub influenţa alcoolului, cuantum apreciat necesar raportat la nivelul ridicat al alcoolemiei avută de parte.

În ceea ce priveşte modalitatea de individualizare a executării pedepsei, instanţa constată că în cauză sunt îndeplinite condiţiile art. 83 Cod penal, inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii; şi, în raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de atitudinea procesuală corectă de care a dat dovadă pe tot parcursul procesului penal, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată, modalitate de individualizare a executării pedepsei aptă şi suficientă pentru a atinge scopul preventiv şi educativ al pedepsei, fără ca faţă de parte, aflată la o vârstă tânără şi la prima confruntare cu legea penală, să fie necesară aplicarea dispoziţiilor art. 91 Cod penal privind suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, astfel cum s-a solicitat la data de 07 decembrie 2021.

De asemenea, se constată faptul că inculpatul nu s-a sustras de la faza de urmărire penală ori judecată şi nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor.

Faţă de aceste considerente, în baza art. 396 alin. 1 şi 4 Cod procedură penală raportat la art. 83 alin. 1 Cod penal instanţa va amâna aplicarea pedepsei de 1 (un) an şi 2 (două) luni închisoare pe un termen de supraveghere de 2 (doi) ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri potrivit art. 84 alin. 1 Cod penal, concomitent cu atenţionarea inculpatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni ori nu va respecta măsurile de supraveghere impuse pe durata acelui termen,

În baza art. 84 alin. 2 si art. 85 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere, respectiv:

a. să se prezinte la Serviciul de Probaţiune .. la datele fixate de acesta;

b. să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c. să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d. să comunice schimbarea locului de muncă;

e. să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

Pentru a putea determina o conştientizare reală a consecinţelor periculoase ale comportamentului său infracţional, pe durata termenului de supraveghere, instanţa apreciază necesar să impună în sarcina părţii obligativitatea de a nu conduce autovehicule pentru care legea prevede necesitatea deţinerii permisului de conducere.

În temeiul art. 404 alin. 3 Cod procedură penală va atrage atenţia inculpatului asupra conduitei sale viitoare și a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori obligaţia ce îi revine pe durata termenului de supraveghere.

În baza art. 86 Cod penal va dispune comunicarea unei copii de pe hotărâre la rămânerea sa definitivă către Serviciul de Probaţiune ...

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală va obliga inculpatul la plata sumei de 600 lei cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În temeiul art. 336 alin. 1 Cod penal cu aplicarea disp. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală şi art. 83 Cod penal, stabileşte pedeapsa de 1 (un) an şi 2 (două) luni închisoare în sarcina inculpatului A.V.S., ...., trimis în judecată prin rechizitoriul nr. ... al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, pentru comiterea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice. 

În baza art. 396 alin. 1 şi 4 Cod procedură penală raportat la art. 83 alin. 1 Cod penal, amână aplicarea pedepsei de 1 (un) an şi 2 (două) luni închisoare pe un termen de supraveghere de 2 (doi) ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri potrivit art. 84 alin. 1 Cod penal.

În baza art. 84 alin. 2 si art. 85 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie sa respecte următoarele măsuri de supraveghere, respectiv:

a. să se prezinte la Serviciul de Probaţiune ..la datele fixate de acesta;

b. să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c. să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d. să comunice schimbarea locului de muncă;

e. să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă;

În baza art. 85 alin. 2 lit. g Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, impune în sarcina inculpatului obligaţia de a nu conduce autovehicule pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere.

În temeiul art. 404 alin. 3 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra conduitei sale viitoare si a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori obligaţia ce îi revine pe durata termenului de supraveghere.

În baza art. 86 Cod penal dispune comunicarea unei copii de pe hotărâre la rămânerea sa definitivă către Serviciul de Probaţiune ....

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 600 lei cheltuieli judiciare către stat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei de pe hotărârea judecătorească.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţii şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 20 decembrie 2021. 

Preşedinte,  Grefier,

  P. A. C. P. S. A.

Red. P.A.C

Tehnored. P.S.A.

20.12.2021.

Ex. 5/Exp. 3 com.

Domenii speta