Tâlhărie calificată

Sentinţă penală 268 din 13.09.2022


Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Caransebeș sub nr. de mai sus, numitul M. A. tatăl persoanei condamnate M. A.-F. a solicitat revizuirea Sentinţei penale nr. .../.... a Judecătoriei Caransebeș, pronunţată în dosarul nr. ........, definitivă prin Decizia penală nr. ............ a Curții de Apel Timișoara.

În motivare, s-a arătat că persoana vătămată P. M.F. nu a fost agresată de revizuent, singura persoană care a agresat persoana vătămată și a sustras suma de 100 lei de la acesta fiind concubina acestuia, M. A. De asemenea, s-a mai arătat că persoana vătămată a fost audiată de organele de poliție neînsoțit de părinte, aflându-se sub influența drogurilor. Totodată, s-a menționat că revizuentul nu este vinovat de săvârșirea infracțiunii pentru care a fost condamnat.

Prin rezoluţia din data de 28.01.2022, instanţa a dispus citarea revizuentului cu următoarea menţiune: ”În temeiul art. 456 alin. 4 C.p.p., pune în vedere revizuentului să completeze cererea, respectiv să indice cazul de revizuire dintre cele prev. de art. 453 C.pr.pen. pe care îşi întemeiază cererea, să atașeze certificat de naștere al condamnatului, sub sancţiunea prev. de art. 459 alin. 5 C.pr.pen., respectiv respingerea ca inadmisibilă a cererii”. S-a dispus ataşarea dosarului de fond nr. ............, precum şi ataşarea sentinţei ți deciziei penale pronunţate în dosarul nr. ................

La termenul de judecată din data de .............., condamnatul și-a însușit cererea depusă de tatăl său, iar instanța, la cererea avocatului ales al revizuentului, a amânat cauza pentru pregătirea apărării. La termenul de judecată din data de .............., av. revizuentului și-a întemeiat cererea pe dispozițiile art. 453 alin. 1 lit. a C.pr.pen.

Analizând admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire, reţine următoarele:

În fapt, prin Sentinţa penală nr. ............... a Judecătoriei Caransebeș, pronunţată în dosarul nr. .............., revizuentul M.A.F a fost condamnat la pedeapsa de 5 ani şi 10 luni de închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 233, art. 234, alin. 1, lit. d) din Codul Penal.

Prin încheierea nr. 80/25.02.2022 pronunțată de Judecătoria Caransebeș, în dosar nr. .......... a fost înlăturată omisiunea din cuprinsul sentinței nr. .............. pronunțată în dosarul nr. .............. al Judecătoriei Caransebeș.

Prin decizia penală nr. ................. a Curții de Apel Timișoara s-a dispus respingerea apelului declarat de inculpat, menținându-se hotărârea primei instanțe.

Instanța reține că potrivit dispoziţiilor art. 459 alin. 4 C.pr.pen., pentru a admite în principiu cererea de revizuire, trebuie să se constate îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de art. 459 alin. 3 C.pr.pen., în caz contrar urmând a se respinge ca inadmisibiliă cererea de revizuire, conform art. 459 alin. 5 C.pr.pen.

Potrivit art. 459 alin. 3 C.pr.pen., pentru admiterea în principiu a cererii de revizuire trebuie analizate următoarele aspecte: cererea să fie formulată în termen şi de o persoană dintre cele prevăzute de art. 455 C.pr.pen.; cererea să fie întocmită cu respectarea prevederilor art. 456 alin. 2 şi 3 C.pr.pen.; invocarea temeiurilor legale pentru redeschiderea procedurilor penale; faptele şi mijloacele de probă în baza cărora este formulată cererea nu au fost prezentate într-o cerere anterioară de revizuire judecată definitiv; faptele şi mijloacele de probă în baza cărora este formulată cererea conduc, în mod evident, la stabilirea existenţei unor temeiuri legale ce permit revizuirea.

În cauza de faţă se solicită revizuirea unei hotărâri definitive, de către inculpat, în termenul legal prevăzut de art. 457 alin. 1 teza I C.pr.pen. având în vedere că cererea de revizuire este formulată în favoarea condamnatului.

Cererea, precizată la termenul de judecată din ....., când numitul M. A.F și-a însușit cererea formulată de tatăl său M.A., cuprinde temeiurile legale pentru redeschiderea procedurii penale, fiind întocmită cu respectarea cerinţelor formale prevăzute de art. 456 alin. 2 şi 3 C.pr.pen. De asemenea, motivele invocate nu au mai fost prezentat într-o cerere de revizuire anterioară soluţionată definitiv.

Instanţa reţine că motivele de revizuire sunt expres şi limitativ prevăzute de art. 453 alin. 1 C.pr.pen.

În cauză, petentul a invocat motivul de revizuire prevăzut de art. 453 alin. 1 lit. a C.pr.pen., respectiv faptul că s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la soluţionarea cauzei şi care dovedesc netemeinicia hotărârii pronunţate în cauză, în sensul că persoana vătămată P. M.F. nu a fost agresată de revizuent, singura persoană care a agresat persoana vătămată și a sustras suma de 100 lei de la acesta fiind concubina acestuia, M. A. De asemenea, s-a mai arătat că persoana vătămată a fost audiată de organele de poliție neînsoțit de părinte, aflându-se sub influența drogurilor. Totodată, s-a menționat că revizuentul nu este vinovat de săvârșirea infracțiunii pentru care a fost condamnat.

Instanța reține că pentru a susţine acest caz de revizuire, faptele sau împrejurările descoperite trebuie să fi fost necunoscute instanţei la data judecării cauzei şi să ducă la dovedirea netemeiniciei hotărârii prin care s-a dispus condamnarea, ceea ce presupune pronunţarea unei soluţii diametral opuse celei care a fost dispusă prin hotărârea a cărei revizuire se cere.

În cauză, analizând hotărârile prin care petentul a fost condamnat, instanţa reţine că a fost analizată apărarea acestuia potrivit căreia persoana vătămată P.M.F. nu a fost agresată de revizuent, singura persoană care a agresat persoana vătămată și a sustras suma de 100 lei de la acesta fiind concubina acestuia, M. A. Astfel, instanța are în vedere că instanța de fond a reținut că ”Fiind audiat în cursul judecății, inculpatul M. A.F. a arătat că nu recunoaște săvârșirea infracțiunii de tâlhărie ci doar faptul că l-a lovit pe P. M. pentru că acesta din urmă l-ar fi lovit pe fiul său cu piciorul. În ceea ce privește suma de 100 lei, inculpatul a arătat că inculpata M. A. i-a spus ulterior că a luat această sumă de bani. Inculpatul a mai arătat că nu a văzut când inculpata M.A. a luat borseta de la persoana vătămată, dar a văzut ulterior când a predat-o organelor de poliție, susținând că organele de poliție le-ar fi spus să păstreze suma de 100 lei. Or, aceste declarații date de inculpat în fața instanței nu se coroborează cu celelalte probe administrate în cauză și nici cu declarația dată de inculpat în faza de urmărire penală. Astfel, în cursul urmăririi penale inculpatul a arătat expres că atât el cât și concubina sa l-au lovit pe P. M., iar inculpata M. A. i-a smuls borseta pe care o avea la brâu. Nu pot fi reținute susținerile inculpatului conform cărora inculpatul nu știa că în borseta sustrasă se afla suma de 100 lei de vreme ce a arătat în cursul urmării penale că inculpații s-au uitat în borseta și acolo avea suma de 100 lei și 8 țiple de aluminiu care presupune că ar fi conținut iarbă.” Totodată, în apelul declarat, instanța de apel a reținut că: ”Starea de fapt reţinută de prima instanţă corespunde unei analize corecte şi complete a probelor administrate în cauză, inculpatul M. A. F. lovind persoana vătămată cu scopul de a obţine o sumă de bani de la acesta şi smulgându-i borseta, iar nu pentru că cel din urmă i-ar fi lovit copilul.” Tot prima instanță mai reține că, ”Fiind audiată persoana vătămată P. M. F. în cursul urmăririi penale, aceasta a arătat că în momentul în care inculpații au observat că avea asupra sa bani inculpații au început să îl lovească, respectiv M. A. F. l-a lovit cu pumnul în față și a căzut la pământ, unde inculpații i-au aplicat mai multe lovituri de pumni și picioare. În timp ce era lovit de inculpați, inculpatul M. A. F. i-a smuls borseta pe care o ține la brâu și în care avea suma de 100 lei, 1 pachet de țigări și 4 pliculețe în care se afla o cantitate de 2,4 grame de resturi vegetale de culoare verde-olive de origine marijuana, pe care le deținea pentru consum personal. Totodată, fiind audiată în cursul judecății, inculpata M. A. a arătat că atât ea cât și inculpatul M. A. F. a lovit persoana vătămată pentru că aceasta din urmă a dat cu piciorul în copilul lor minor. A mai arătat că ea a fost cea care a luat borseta și ulterior a predat-o organelor de poliție. Suma de 100 lei a reținut-o pentru a cumpăra lucruri pentru copil.”

Totodată, prima instanță a mai reținut că, ”Din declarația dată de martorul M.A. C., care a asistat personal la săvârșirea faptei, rezultă că acesta a plecat împreună cu persoana vătămată P. M. F. de la domiciliul fratelui său M. L., observând că sunt urmăriți la o distanță foarte mică de M. A. F. și concubina acestuia M. A.. Pe strada ...... cei 2 inculpați au început să-l agreseze fizic pe numitul P. M. F., cerându-i să le ofere bani iar acesta refuzând. De asemenea, s-a reţinut că ”martorul a mai arătat că în momentul în care inculpații au observat că persoana vătămată avea bani asupra sa, cei doi inculpați au început să îl lovească, M. A. F. lovindu-l cu pumnul în zona feței, căzând pe jos, după care inculpații i-au aplicat mai multe lovituri de pumni și picioare. Martorul a mai arătat că inculpatul M. A. F. i-a smuls persoanei vătămate o borsetă în care avea suma de 100 lei.”

În ceea ce privește susținerea conform căreia persoana vătămată ar fi fost audiată sub influența drogurilor și în lipsa avocatului, instanța reține că acest motiv nu este întemeiat, din analiza documentelor de la dosar reieșind că dispozițiile legale au fost respectate. Astfel, se observă că în faza de urmărire penală persoana vătămată a fost audiată cu respectarea tuturor dispozițiilor legale, declarația fiind consemnată la  dosar, iar în faza de judecată a beneficiat de asistență juridică din oficiu. Instanța reține de asemenea că este inadmisibil ca pe calea revizuirii să se prelungească probaţiunea prin folosirea de noi mijloace de probă pentru fapte stabilite anterior, neputându-se ajunge la suplimentarea probaţiunii pe aspecte de fapt avute în vedere de instanţele ce au judecat cauza. Documentul depus la dosar, prin care se arată că persoana vătămată nu a fost lovită de inculpat nu poate fi considerat o împrejurare nouă care să impună revizuirea sentinţei atacate întrucât aceste apărări au fost avute în vedere de instanţa de fond, care a verificat probele nemijlocit în cadrul cercetării judecătoreşti. Totodată, persoana vătămată a fost audiată atât în cursul judecății, cât și în cursul urmăririi penale, declarațiile sale fiind consemnate la dosar. Prin urmare, toate împrejurările susținute de revizuent au fost cunoscute de instanţa de fond, iar ulterior, instanţa de control judiciar a verificat apărările inculpatului şi le-a înlăturat, apreciind, pe baza probelor administrate, că este dovedită vinovăţia sa. Criticile invocate de revizuent şi avute în vedere de instanţe în toate fazele procesului penal, echivalează inadmisibilă în calea extraordinară a revizuirii.

Așa fiind, se observă cu certitudine faptul că apărările invocate de revizuent prin cererea ce face obiectul prezentei cauze au fost analizate de ambele instanțe, neavând un caracter de noutate. Pe cale de consecinţă, instanţa reţine că s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat că revizuentul a săvârșit infracţiunea pentru care a fost condamnat definitiv, astfel că instanţa de revizuire nu poate pronunţa o hotărâre diametral opusă celei pronunţate, sprijinindu-se pe aceleaşi probe în baza cărora acesta a fost condamnat şi procedând la o nouă apreciere a acestora.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 459 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 459 alin. 3 şi art. 453 alin. 1 lit. a C.pr.pen., va respinge ca inadmisibilă cererea de revizuire formulată de revizuent împotriva Sentinţei Penale .......... pronunţată în dosarul .............. al Judecătoriei Caransebeș, definitivă prin Decizia Penală nr. ............... a Curţii de Apel Timişoara.

În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen., va obliga revizuentul la plata sumei de 300 lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare.