Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 10.10.2022

CIVIL.TERMENUL DE REVIZUIRE

Sentinţă penală - 13.09.2022

Tâlhărie calificată

Sentinţă penală - 22.06.2022

Revizuire sentinţă penală

Sentinţă civilă - 18.05.2022

Revizuire - hotarari judecatoresti potrivnice

Hotărâre - 12.05.2022

Cerere de revizuire a unei hotărâri judecătorești. Condiții. Principiul securității raporturilor juridice

Decizie - 03.03.2022

Desființarea în totalitate a sentinței penale apelate și trimiterea cauzei spre rejudecarea pe fond a cererii de revizuire

Decizie - 31.01.2022

Litigiu având ca obiect anulare Decizie A.J.P.I.S. prin care a fost revizuită o decizie anterioară prin care s-au acordat drepturi prevăzute de Decretul-Lege nr. 118/1990. Admisibilitatea recursului

Decizie - 28.01.2022

Revizuire (art 509 al.1 pct 1 şi pct.5 – Condiţii)

Decizie - 26.01.2022

Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Art. 52 alin. 2 din Legea nr. 7/1996.

Decizie - 02.12.2021

Revizuire . Contrarietate

Decizie - 25.10.2021

Revizuire. Descoperirea de înscrisuri doveditoare. Noţiunea de înscris nou constând în hotărârea judecătorească pronunţată după rămânerea definitivă a hotărârii a cărei revizuire se cere. Cerere de declanșare a procedurii administrative, prealabile proced

Hotărâre - 19.10.2021

Respingere cerere de revizuire formulată în cauză ca nefondată. Repunere în termen.

Decizie - 12.10.2021

Repararea pagubei în cazul privării de liberate dispuse în cursul procesului penal. Inadmisibilitatea cererii de revizuire întemeiată pe admiterea unei excepții de neconstituționalitate într-o altă cauză

Decizie - 07.10.2021

Revizuire

Decizie - 05.10.2021

Revizuire,Art.509 al.1 pct.1 cod procedură civilă .Sintagma „lucru cerut”.

Decizie - 25.05.2021

Cazul de revizuire prev. de art. 509 alin.1 pct.5 C.pr.civ.

Decizie - 09.03.2021

Art. 509 alin. 1 pct.8 C.proc.civ. Inexistenţa unor hotărâri judecătoreşti potrivnice. Efectul pozitiv al autorităţii de lucru judecat.

Sentinţă penală - 12.01.2021

Modificări ale pedepsei

Sentinţă penală - 29.12.2020

Revizuire

Hotărâre - 14.10.2020

Drept administrativ. Cerere de revizuire întemeiată pe prevederile art. 21 din Legea nr. 554/2004. Prevederi de drept european analizate de instanța de recurs. Inadmisibilitatea cererii de revizuire. Aplicarea considerentelor Deciziei HP a ÎCCJ nr. 45/201