Tâlhărie calificată – art. 234 Cod penal, recidivă

Sentinţă penală 1492 din 14.06.2021


Cod ECLI: ECLI:RO:JDCRV:2021:036.######

Dosar nr.####/215/2021

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CRAIOVA

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ NR.####

Şedinţa publică din data de 14.06.2021

Instanţa constituită din:

Preşedinte: ##### ##### #####

Grefier: ### ##### ######

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova –

a fost reprezentat de procuror ###### ######

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul ######## #####, trimis în judecată, în stare de arest preventiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de tâlhărie calificată faptă prev. de art. 233 rap. la art. 234 alin. (1) lit. d) din C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (1) din C. pen. în contradictoriu cu persoana vătămată/parte civilă ##### ########.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 18.05.2021, cand instanţa a stabilit termen pentru deliberare, pronunţare şi redactarea hotărarii la data de 14.06.2021, cand a hotărat următoarele:

INSTANŢA

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova nr. ###/P/2019, a fost trimis în judecată inculpatul ######## #####, născut la data de ##########, în ########## #######, ####### ####, având CNP: #############, fiul lui ##### și #####, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, prev. de art. 233 rap. la art. 234 alin. (1) lit. d) din C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (1) din C. pen., dosarul fiind înregistrat la data de 11.02.2021 pe rolul Judecătoriei Craiova sub nr. de dosar ####/215/2021.

S-a reţinut în sarcina inculpatului  că, la data de 25.01.2021, în jurul orei 06:50, prin violenţă, respectiv lovirea persoanei vătămate ##### ########, cu pumnul în zona pieptului, în timp ce se aflau pe Aleea ########## din #### #######, #### ####, i-a sustras acesteia geanta pe care o avea asupra sa, provocând persoanei vătămate ##### ######## un prejudiciu de 55 de lei.

Probatoriul administrat a constat în: declarații suspect/inculpat; declaraţie persoană vătămată; declaraţie martori;procesul-verbal de cercetare la faţa locului şi planşele foto aferente; procesul-verbal de efectuare a reconstituirii şi planşele foto aferente;procese verbal de vizionare imagini;imagini video;raport de expertiză medico-legală nr. 254/05.02.2021;înscrisuri.

Dosarul a parcurs etapa de cameră preliminară, nefiind invocate cereri sau excepţii, motiv pentru care a fost dispusă începerea judecăţii în cauză prin încheierea din data de 30.03.2021 pronunţată în dosarul nr. ####/215/2019/a1.

La data de 18.05.2021, la primul termen de judecată, inculpatul ######## #####, înainte de începerea cercetării judecătorești, a declarat că înțelege să se prevaleze de dispoziţiile art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, arătând că recunoaște în totalitate fapta reţinută în actul de sesizare şi solicitând ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunoaște şi și le însuşește, și a înscrisurilor prezentate de părți.

Instanţa a procedat la ascultarea inculpatului  în acest sens, potrivit art. 375 Cod procedură penală şi, luând concluziile procurorului şi ale apărătorului inculpatului, a apreciat că sunt îndeplinite condiţiile pentru aplicarea procedurii în cazul recunoașterii vinovăției.

Inculpatul nu a depus înscrisuri în circumstanţiere şi nu a formulat cerere pentru acordarea unui termen în acest sens.

S-a ataşat fişa de cazier.

Analizând actele şi lucrările cauzei, instanţa reţine următoarele:În fapt, în dimineața zilei de 25.01.2021, în jurul orelor 06:50, persoana vătămată ##### ######## a plecat de la domiciliul său, situat în #### #######, Bvd. Oltenia, spre locul de muncă, îndreptându-se spre stația de autobuz amplasată în zona Complexului ### Nou, din cartierul Craioviţa Nouă, din #### #######.

Persoana vătămată a ajuns în zona Pieței ### Nou din cart. Craiovița Nouă, unde a fost observată de către inculpatul ######## #####, care se afla în zona pieței, intenționând să abordeze persoane cărora să le sustragă bunurile pentru a face rost de bani, întrucât fusese liberat recent din penitenciar și avea lipsuri financiare.

Având rezoluția infracțională formată, inculpatul ######## ##### a urmărit-o pe persoana vătămată până în zona blocului 155G de pe ale. ##########, unde, profitând de faptul că afară era întuneric și zona era slab circulată, s-a apropiat de persoana vătămată și a lovit-o cu pumnul în zona pieptului.

Din cauza loviturii primite, persoana vătămtă ##### ######## a căzut pe sol și imediat inculpatul ######## ##### i-a smuls acesteia geanta ce o avea asupra sa și si-a asigurat scăparea, fugind pe aleea situată între blocurile 154D și 155G, în direcția bld. Oltenia.

Persoana vătămată ##### ######## s-a ridicat de pe sol și a plecat în urmărirea inculpatului ######## #####, ținându-se după acesta până pe bld. Oltenia unde l-a pierdut din raza vizuală.

Având geanta asupra sa inculpatul ######## ##### s-a deplasat până în spatele blocului 170H de pe str. ##### ######, unde a deschis-o și din portofelul aflat în aceasta a luat suma de 55 lei. După ce a luat suma de bani, inculpatul a abandonat geanta cu restul bunurilor aflate în aceasta în spatele unui autoturism și a părăsit acel loc. ###### a fost găsită ulterior de martorul ##### ######## și restituită persoanei vătămate.

În scop probator, au fost intocmite un procese-verbale de vizionare a imaginilor susprinse de camerele de supraveghere, precum şi planşe fotografice ce conţin capturi în care sunt reliefate prezenţa inculpatului în zona respectivă şi locul unde aruncă geanta sustrasă.

Totodată, aspectele susmenţionate sunt susţinute atât de procesul-verbal de reconstituire a faptei din data de 28.01.2021 împreună cu planşa fotografică cât şi de declaraţia martorului ##### ########, respectiv a persoanei vătămată ##### ########.

La data de 28.01.2021, fiind audiat în calitate de suspect, în prezența apărătorului desemnat din oficiu, av. #### ######, din cadrul Baroului Dolj, inculpatul ######## #####, a recunoscut comiterea faptei astfel cum a fost reţinută în actul de inculpare, relatând că la data de 25.01.2021, în jurul orei 06:50, deoarece avea nevoie de bani, s-a decis să sustragă bunuri, deplasându-se în acest sens, din Gara Craiova, unde înnopta de câteve zile, în cartierul Craioviţa Nouă din #### #######. Ajuns în zona Pieței ### Nou din cart. Craiovița Nouă, profitând de faptul că era întuneric, a început să urmărească persoane de sex feminin pentru a le deposeda de bunurile pe care le aveau asupra lor.

Astfel, după ce iniţial a urmărit o altă persoană de sex feminin, a început să o urmărească pe persoana vătămată ##### ########, şi prin violenţă, respectiv lovirea persoanei vătămate ##### ########, cu pumnul în zona pieptului, în timp ce se afla pe Aleea ########## din #### #######, #### ####, i-a sustras acesteia geanta de pe umăr, părăsind locul faptei în fugă. S-a deplasat la câteva străzi, unde a luat din geanta sustrasă suma de 55 de lei şi a abandonat geanta în locul respectiv.

De asemenea, inculpatul ######## ##### a mai declarat că regretă fapta săvârşită.

În drept, fapta inculpatului ######## #####, care la data de 25.01.2021, în jurul orei 06:50, prin violenţă, respectiv lovirea persoanei vătămate ##### ########, cu pumnul în zona pieptului, în timp ce se aflau pe Aleea ########## din #### #######, #### ####, i-a sustras acesteia geanta pe care o avea asupra sa, provocând persoanei vătămate ##### ######## un prejudiciu de 55 de lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie calificată, prev. de art. 233 rap. la art. 234 alin. (1) lit. d) din C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (1) din C. pen.

Potrivit art. 233 alin. (1) rap. la art. 234 alin. (1) lit. d) din C. pen., constituie infracțiunea de tâlhărie calificată, furtul săvârșit în timpul nopţii, prin întrebuințarea de violențe sau amenințări ori prin punerea victimei în stare de incoștiență sau neputință de a se apăra, precum și furtul urmat de întrebuințarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracțiunii ori pentru ca făptuitorul să-ți asigure scăparea, faptă care se pedepsește cu închisoare de la 3 ani la 10 ani.

În ceea ce privește latura obiectivă a infracțiunii, elementul material al acesteia constă în luarea, prin violenţă, în timpul nopţii, a unui bun mobil din posesia sau detenția altuia, fără consimțământul acestuia în scopul de a și-l însuși pe nedrept. În speță acesta fiind reprezentat de luarea de către inculpatul ######## #####, la data de 25.01.2021, în jurul orei 06:50 (la acea oră era întuneric afară) prin violenţă, respectiv lovirea persoanei vătămate ##### ########, cu pumnul în zona pieptului, în timp ce se aflau pe Aleea ########## din #### #######, #### ####, genţii pe care victima o avea asupra sa, fără consimțământul persoanei vătămate ##### ########. Urmarea imediată constă în împosesarea inculpatului, concomitent cu deposedarea persoanei vătămate, cu geanta sustrasă, respectiv prejudicul material cauzat prin însuşirea sumei de 55 de lei din interiorul genţii. Legătura de cauzalitate rezultând din materialitatea faptei.

Cu privire la latura subiectivă a infracțiunii, se constată că inculpatul ######## ##### a acționat cu intenție directă, prevăzând rezultatul faptei sale și urmărindu-l, acesta rcunoscând faptul că a urmărit sustragerea bunului din posesia persoanei vătămate, prin violenţă.

Cu privire la starea de recidivă, potrivit art. 41 alin. (1) din C. pen. există recidivă când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de un an și până la reabilitare sau împlinirea termenului de reabilitare, condamnatul săvârșește din nou o infracțiune cu intenție sau cu intenție depășită, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de un an sau mai mare.

Din fișa de cazier atașată la dosarul cauzei se constată faptul că la data de 06.01.2021 inculpatul ######## ##### a fost eliberat la termen din pedeapsa închisorii de 12 ani aplicată prin SP nr. 38 din 04.02.2010 a Judecătoriei Craiova (prin care s-a recunoscut sentinţa Tribunalului Regional Kremsad Austria).

Prin urmare, având în vedere că la data de 06.01.2021 inculpatul ######## ##### a fost eliberat la termen din pedeapsa închisorii de 12 ani aplicată prin SP nr. 38 din 04.02.2010 a Judecătoriei Craiova (prin care s-a recunoscut sentinţa Tribunalului Regional Kremsad Austria), rezultă că inculpatul a săvârșit fapta ce face obiectul prezentei cauze în stare de recidivă postexecutorie.

Inculpatul ######## #####, în vârsta de 39 ani la momentul săvârșirii faptei, născut la data de ##########, nu are ocupaţie ocupație.

Mai mult decât atât, din analiza fișei de cazier, fila 5, se desprinde concluzia nu numai că persoana cercetată nu se află la primul conflict cu legea penală ci și faptul că săvârșirea unor fapte de natură penală nu este un eveniment întâmplător în viața sa, fiind condamnat prin hotărâri definitive pentru săvârşirea mai multor infracţiuni. De asemenea, se constată că nici pedepsele cu închisoarea aplicate pentru infracţiunile contra vieţii nu sunt în măsură să îi atragă atenţia inculpatului asupra importanţei respectării unor valori sociale protejate prin norma de incriminare.

Totodată, inculpatul a avut o atitudine sinceră pe parcursul procesului penal, a manifestat căință față de fapta săvârșită şi a cooperat cu organele judiciare.

Instanţa reţine că lipsa veniturilor, dar şi lipsa calificării profesionale, îl predispund pe inculpat la comiterea de fapte antisociale.

Faţă de probatoriul administrat, instanţa reţine că situaţia de fapt a fost corect reţinută în rechizitoriu şi că inculpatul se face vinovat de săvârşirea faptei pentru care a fost trimis în judecată.

Faţă de considerentele de fapt şi de drept mai sus arătate, instanţa constată că fapta pentru care a fost trimis în judecată inculpatul  există, a fost săvârşită de inculpat şi constituie infracţiune în sensul art. 15 Cod penal, astfel încât în baza art. 396 alin. 2 Cod de procedură penală,  urmează să dispună condamnarea acesteia, la o pedeapsă în limitele prevăzute de lege.

La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată, instanţa, având în vedere şi dispoziţiile art. 74 Cod penal, va ţine seama de împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și de mijloacele folosite, de starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs, natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială a inculpatului.

Faţă de motivarea de mai sus, în temeiul art. 396 alin.2 şi 10 Cod Procedură Penală, cu aplicarea art. 43 alin.5 Cod Penal, va dispune condamnarea inculpatului ######## #####, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, prev. de art. 233 rap. la art. 234 alin. (1) lit. d) din C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (1) din C. pen.,la 3 ani şi 6 luni închisoare.

Potrivit art. 67 alin. 1 din Codul penal aplică inculpatului ######## ##### pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b din Codul penal pe o perioadă de 3 ani.

Potrivit art. 65 alin. 1 din Codul penal aplică inculpatului ######## ##### pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b din Codul penal.

La aplicarea pedepselor accesorii și complementare, instanța are în vedere atât jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materie (cauzele ########### c. României - hotărârea din 1 iulie 2008 - şi Hirst c. Marii Britanii), cât şi decizia nr. LXXIV (74) pronunţată în data de 5.11.2007 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dar şi faptul că art. 233 Cod Penal prevede interzicerea unor drepturi.

În ceea ce priveşte măsurile preventive, instanţa constată că prin ordonanţa Poliţiei Municipiului Craiova – Secţia nr. 5 Poliţie din data de 28.01.2021 s-a dispus reţinerea faţă de inculpatul ######## ##### pe o perioadă de 24 ore, începând cu data de 28.01.2021, ora 20:50 până la data de 29.01.2021, ora 20:50.

Prin încheierea din data de 29.01.2021 emisă de  Judecătoria Craiova - Secţia Penală în cauza cu nr. ####/215/2021, s-a dispus luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpatul ######## ##### pe o durată de 30 de zile, de la 29.01.2021 până la data de 27.02.2021, ulterior fiind menţinută succesiv.

În temeiul art. 72 Cod Penal, va dispune deducerea duratei reţinerii şi arestării preventive începând cu data de 28.01.2021 la zi.

În temeiul art. 7 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea probelor biologice de la inculpata ######## #####, în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

În temeiul art. 399 alin.1 raportat la art. 208 alin. 4 Cod Procedură Penală va menţine măsura arestului preventiv în ceea ce îl priveşte pe inculpatul ######## #####, apreciind că se menţin temeiurile avute anterior în vedere şi că a intervenit în plus prezenta hotărâre de condamnare cu executarea efectivă a pedepsei.

Pe latură civilă, persoana vătămată ##### ######## s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 55 lei.

Instanţa reţine că angajarea răspunderii civile a inculpatului este întemeiată pe dispoziţiile art. 1357 Cod civil (răspundere civilă delictuală), în cauză fiind îndeplinite condiţiile legale pentru tragerea la răspundere civilă a inculpatului: fapta ilicită - infracţiunea săvârşită, prejudiciul cert (cuantumul prejudiciului material a fost stabilit în baza înscrisurilor aflate la dosar) şi nereparat încă, legătura de cauzalitate directă dintre fapta ilicită şi prejudiciul produs, vinovăţia inculpatului sub forma intenției.

Faţă de acestă situaţie, instanţa apreciază că sunt întrunite dispoziţiile art.23 alin 3 din Codul de Procedură Penală, reţinându-se că inculpatul a recunoscut valoarea prejudiciului.

Mai mult decât atât, instanţa reţine că partea civilă nu avea obligaţia şi interesul preconstituirii unor probe pentru a demonstra valoarea bunurilor sustrase.

În baza art.397 Cod Procedură Penală în referire la art.25 Cod procedură Penală va  admite acţiunea civilă formulată de partea civilă ##### ######## şi obligă inculpatul la plata sumei de 55 lei către partea civilă ##### ########.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod de procedură penală, va obliga pe inculpatul ######## ##### la plata sumei de 1000 lei (din care suma de 500 lei aferentă urmăririi penale) cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

În temeiul art. 275 alin.6 Cod Procedură penală, onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 1495 va fi suportat din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În temeiul art. 396 alin.2 şi 10 Cod Procedură Penală, cu aplicarea art. 43 alin.5 Cod Penal dispune condamnarea inculpatului ######## #####, născut la data de ##########, în ########## #######, ####### ####, având CNP: #############, fiul lui ##### și #####, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, prev. de art. 233 rap. la art. 234 alin. (1) lit. d) din C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (1) din C. pen.,la 3 ani şi 6 luni închisoare.

Potrivit art. 67 alin. 1 din Codul penal aplică inculpatului ######## ##### pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b din Codul penal pe o perioadă de 3 ani.

Potrivit art. 65 alin. 1 din Codul penal aplică inculpatului ######## ##### pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b din Codul penal.

În temeiul art. 72 Cod Penal, dispune deducerea duratei reţinerii şi arestării preventive începând cu data de 28.01.2021 la zi.

În temeiul art. 7 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea probelor biologice de la inculpata ######## #####, în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

În temeiul art.399 alin.1 raportat la art. 208 alin. 4 Cod Procedură Penală menţine măsura arestului preventiv în ceea ce îl priveşte pe inculpatul ######## #####.

În baza art.397 Cod Procedură Penală în referire la art. 23 alin.3 şi art. 25 Cod procedură Penală admite acţiunea civilă formulată de partea civilă ##### ######## , domiciliată în Craiova, Bd. Oltenia nr.5, ### ### ##,####,####, jud. ####, CNP #############şi obligă pe  inculpatul ######## ##### la plata sumei de 55 lei către partea civilă ##### ########.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod de procedură penală, obligă pe inculpatul ######## ##### la plata sumei de 1000 lei (din care suma de 500 lei aferentă urmăririi penale) cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

În temeiul art. 275 alin.6 Cod Procedură penală, onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 1495 va fi suportat din fondurile Ministerului Justiţiei.

Potrivit art. 409-410 raportat la art.413 Cod procedură penală sentinţa poate fi atacată cu apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei, care se va depune la Judecătoria Craiova.

Pronunțată, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 14.06.2021.

Preşedinte, Grefier,

#####-##### ##### ### ##### ######

Red. ####

Tehn.#### 14.06.21