Conducerea unui vehicul fără permis de conducere

Sentinţă penală 969 din 10.05.2019


Prin sentinţa penală nr. 969/10.05.2019, în baza art. 335 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 1, 2 şi 10 Cod procedură penală, cu referire la art. 38 alin. 1 Cod penal, instanţa a condamnat pe inculpatul DSF la pedeapsa de 9 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, faptă din data de 24.05.2017.

În baza art. 67 alin. 1, raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi i Cod penal, a interzis inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, exercitarea dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi exercitarea dreptului de a mai conduce orice vehicul, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.

În baza art. 65 alin. 1, raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi i Cod penal, a interzis inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, exercitarea dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi exercitarea dreptului de a mai conduce orice vehicul, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.

A constatat că fapta care formează obiectul prezentei cauze este concurentă cu faptele pentru care a fost condamnat inculpatul prin sentinţa penală nr. 4066 din 12.11.2018 pronunţată de Judecătoria Găeşti în dosarul nr. …, definitivă prin decizia penală nr. 206 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti la 27.02.2019.

În baza art. 38 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, a descontopit pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 4066 din 12.11.2018 pronunţată de Judecătoria Găeşti în dosarul nr. …, definitivă prin decizia penală nr. 206 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti la 27.02.2019, în pedepsele componente, astfel:

-pedeapsa de 8 luni închisoare aplicată pentru art. 335 alin. 1 Cod penal (faptă din 08.03.2018), 

-pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare aplicată pentru art. 192 alin. 2 Cod penal (faptă din 08.03.2018),

-pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare aplicată pentru art. 338 alin. 1 Cod penal (faptă din 08.03.2018).

A contopit pedeapsa aplicată în prezenta cauză, de 9 luni închisoare, pentru art. 335 alin. 1 Cod penal (faptă din data de 24.05.2017), cu pedepsele de mai sus, repuse în individualitatea lor, şi a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, anume aceea de 1 an şi 4 luni închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv un spor de 11 luni, pedeapsa totală fiind de 2 ani şi 3 luni închisoare, care se va executa în regim de deţinere, în penitenciar.

În baza art. 404 alin. 4 lit. a Cod procedură penală, raportat la art. 72 Cod penal şi la art. 40 alin. 3 Cod penal: s-a scăzut perioada reţinerii, a arestării preventive şi a arestului la domiciliu, de la data de 08.03.2018, până la data de 07.01.2019, precum şi perioada executată, de la data de 28.02.2019, la zi.

În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a şi alin. 5 Cod penal, cu referire la art. 67 alin. 1, raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi i Cod penal: s-a interzis inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, exercitarea dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi exercitarea dreptului de a mai conduce orice vehicul, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.

În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a şi alin. 5 Cod penal, cu referire la art. 65 alin. 1, raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi i Cod penal: s-a interzis inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, exercitarea dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi exercitarea dreptului de a mai conduce orice vehicul, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.

S-a dispus anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 4721/28.02.2019 emis în baza sentinţei penale nr. 4066 din 12.11.2018 pronunţată de Judecătoria Găeşti în dosarul nr. …, definitivă prin decizia penală nr. 206 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti la 27.02.2019, şi emiterea unui nou mandat, conform dispoziţiilor prezentei sentinţe penale.

În baza art. 274 alin. 1, raportat la art. 398 Cod procedură penală, a obligat pe inculpat la 400 de lei cheltuieli judiciare statului.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a arătat că pe rolul Judecătoriei Găeşti a fost înregistrat rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Găeşti privind pe inculpatul DSF, trimis în judecată pentru infracţiunea prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 335 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că, în data de 24.05.2017, a condus pe raza oraşului Găeşti autoturismul marca … cu nr. de înmatriculare …, fără a poseda permis de conducere.

Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma dispoziţiilor legale incidente, instanţa a reţinut, ca situaţie de fapt, că, în data de 24.05.2017, organele de poliţie din cadrul Poliţiei oraşului Găeşti au depistat în trafic pe DSF în timp ce conducea pe strada Nicolae Titulescu din oraşul Găeşti, autoturismul marca … cu nr. de înmatriculare …, fără a poseda permis de conducere, astfel că s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal.

Tot din cercetări s-a mai stabilit că inculpatul DSF a condus autoturismul marca … cu nr. de înmatriculare …, proprietatea tatălui său, pe drumul public, astfel că la momentul opririi în trafic a încercat să se sustragă controlului, nu a oprit autoturismul și și-a continuat deplasarea până în parcarea adiacentă blocului 23, unde a abandonat autoturismul și a fugit în direcția Parcului Central, fiind depistat ulterior de către organele de cercetare penală. 

Audiat în cauză, inculpatul a recunoscut săvârșirea faptei, declarând că, în ziua de 24.05.2017, în jurul orei 00.10, a luat cheile autoturismului marca … cu nr. de înmatriculare …, fără știrea tatălui său, și a condus pe drumul public până în orașul Găești, unde un echipaj de poliție a încercat să-l oprească. Tot în declarația sa, inculpatul a recunoscut că a încercat să se sustragă controlului, întrucât nu posedă permis de conducere. 

Din adresa nr. 284379/17.11.2017 a Serviciului Rutier din cadrul IPJ Dâmboviţa rezultă că inculpatul DSF nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Audiat în cauză, inculpatul recunoaște săvârșirea faptei în modalitatea reținută anterior, împrejurare confirmată și de către numitul DS, tatăl acestuia. Este de menționat totodată că, din ansamblul probator administrat în cauză, nu rezultă dincolo de orice dubiu că inculpatul DSF a condus autoturismul marca … cu nr. de înmatriculare …, având acordul martorului DS. 

Situaţia de fapt reţinută de instanţă reiese din următoarele mijloace de probă: proces-verbal de constatare, declaraţii suspect/inculpat, adresa Serviciului Rutier din cadrul IPJ Dâmboviţa nr. 284379/17.11.2017, fişa de cazier judiciar.

În drept, instanţa constată că, fapta inculpatului DSF, care în data de 24.05.2017 a condus pe raza oraşului Găeşti autoturismul marca … cu nr. de înmatriculare …, fără a poseda permis de conducere, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal.

Prin încheierea pronunţată în procedura de cameră preliminară, judecătorul a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii cu privire la inculpat pentru săvârşirea infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată.

În faza judecăţii, inculpatul a solicitat să beneficieze de dispoziţiile art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, cerere care a fost pusă în discuţie şi apoi admisă de instanţă, cu concluzii în acelaşi sens din partea apărătorului ales al inculpatului şi reprezentantului Ministerului Public.

Astfel, inculpatul a declarat că recunoaşte în totalitate săvârşirea faptei reţinute în actul de sesizare a instanţei şi că solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, probe pe care le cunoaşte şi şi le însuşeşte.

A fost încuviinţată inculpatului proba cu înscrisuri în circumstanţiere, înscrisuri pe care le-a depus la dosarul cauzei.

La interpelarea instanţei, inculpatul şi-a manifestat acordul privind prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii.

Coroborând recunoaşterea inculpatului cu celelalte probe administrate în faza de urmărire penală, instanţa a reţinut că acesta a săvârşit fapta pentru care este trimis în judecată în modalitatea descrisă în rechizitoriu, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. 1 Cod penal.

Potrivit art. 335 alin. 1 Cod penal, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material constă în fapta inculpatului de a conduce pe un drum public un autovehicul fără a poseda permis de conducere, urmarea imediată o reprezintă starea de pericol cu privire la siguranţa circulaţiei, iar legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă ex re, din însăşi materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, instanţa a reţinut că inculpatul a săvârşit infracţiunea cu intenţie directă, prevăzând rezultatul faptei sale şi producerea acestui rezultat.

Instanţa a constatat că, din probele administrate în faza de urmărire penală, reiese că fapta inculpatului este stabilită şi că există suficiente date cu privire la persoana acestuia pentru a permite stabilirea unei pedepse.

Având în vedere dispoziţiile art. 396 alin. 10 Cod procedură penală de care beneficiază inculpatul ca urmare a recunoaşterii vinovăţiei, în urma reducerii cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege (închisoarea de la unu la 5 ani), instanţa a stabilit o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între 8 luni şi 3 ani şi 4 luni.

La individualizarea pedepsei, instanţa a avut în vedere, conform art. 74 alin. 1 Cod penal (criteriile generale de individualizare a pedepsei): împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita sa după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie al inculpatului şi vârsta acestuia.

Instanţa nu a reţinut în favoarea inculpatului circumstanţe atenuante judiciare, deoarece nu au fost identificate împrejurări care să se încadreze în dispoziţiile art. 75 alin. 2 Cod penal.

În concluzie, s-a constatat că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, respectiv fapta dedusă judecăţii există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, astfel că în cauză urmează a opera răspunderea penală a acestuia pentru infracţiunea comisă.

Având în vedere toate aceste argumente, instanţa l-a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 9 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, faptă din data de 24.05.2017.

În baza art. 67 alin. 1, raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi i Cod penal, a interzis inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, exercitarea dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi exercitarea dreptului de a mai conduce orice vehicul, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.

În baza art. 65 alin. 1, raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi i Cod penal, a interzis inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, exercitarea dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi exercitarea dreptului de a mai conduce orice vehicul, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.

Instanţa a apreciat că, deşi în cauză nu este obligatorie aplicarea unei pedepse complementare, totuşi aplicarea acesteia se impune în raport de fapta săvârşită de inculpat, care prezintă o gravitate sporită (şi faţă de perseverenţa acestuia în încălcarea legii penale). În ceea ce priveşte pedeapsa complementară, instanţa a avut în vedere şi criteriul constituţional al proporţionalităţii, înscris în art. 53 alin. 2, potrivit căruia restrângerea exerciţiului unor drepturi trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, dar şi dispoziţiile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.

În legătură cu interzicerea dreptului prevăzut de art. 66 alin. 1 lit. i Cod penal, instanţa a avut în vedere amploarea deosebită pe care infracţiunile de genul celor săvârşite de inculpatul din prezenta cauză au dobândit-o în ultimii ani, amploare care impune necesitatea combaterii într-un mod cât se poate de ferm a unor astfel de comportamente pe drumurile publice, întrucât ele reprezintă un pericol major pentru toţi participanţii la trafic, cu atât mai mult cu cât în urma comiterii unor astfel de fapte se pot produce consecinţe dintre cele mai grave. Astfel, atunci când un conducător auto circulă pe drumurile publice fără permis de conducere, riscul de a provoca un accident de circulaţie cu urmări tragice este unul foarte ridicat, de aceea instanţa a apreciat că, pentru a-l descuraja pe inculpat de la săvârşirea în viitor a unor fapte similare, se impune, pe lângă aplicarea pedepsei principale, şi aplicarea pedepsei complementare mai sus arătate.

În continuare, instanţa a constatat că fapta care formează obiectul prezentei cauze este concurentă cu faptele pentru care a fost condamnat inculpatul prin sentinţa penală nr. 4066 din 12.11.2018 pronunţată de Judecătoria Găeşti în dosarul nr. …, definitivă prin decizia penală nr. 206 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti la data de 27.02.2019.

În baza art. 38 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, a descontopit pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare, aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 4066 din 12.11.2018 pronunţată de Judecătoria Găeşti în dosarul nr. …, definitivă prin decizia penală nr. 206 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti la 27.02.2019, în pedepsele componente, astfel:

-pedeapsa de 8 luni închisoare aplicată pentru art. 335 alin. 1 Cod penal (faptă din 08.03.2018), 

-pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare aplicată pentru art. 192 alin. 2 Cod penal (faptă din 08.03.2018),

-pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare aplicată pentru art. 338 alin. 1 Cod penal (faptă din 08.03.2018).

Instanţa a contopit pedeapsa aplicată în prezenta cauză, de 9 luni închisoare, pentru art. 335 alin. 1 Cod penal (faptă din data de 24.05.2017), cu pedepsele de mai sus, repuse în individualitatea lor, şi a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, anume aceea de 1 an şi 4 luni închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv un spor de 11 luni, pedeapsa totală fiind de 2 ani şi 3 luni închisoare, care se va executa în regim de deţinere, în penitenciar.

În baza art. 404 alin. 4 lit. a Cod procedură penală, raportat la art. 72 Cod penal şi la art. 40 alin. 3 Cod penal, s-a scăzut perioada reţinerii, a arestării preventive şi a arestului la domiciliu, de la data de 08.03.2018, până la data de 07.01.2019, precum şi perioada executată, de la data de 28.02.2019, la zi.

În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a şi alin. 5 Cod penal, cu referire la art. 67 alin. 1, raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi i Cod penal, s-a interzis inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, exercitarea dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi exercitarea dreptului de a mai conduce orice vehicul, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.

În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a şi alin. 5 Cod penal, cu referire la art. 65 alin. 1, raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi i Cod penal, s-a interzis inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, exercitarea dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi exercitarea dreptului de a mai conduce orice vehicul, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.

S-a dispus anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 4721/28.02.2019 emis în baza sentinţei penale nr. 4066 din 12.11.2018 pronunţată de Judecătoria Găeşti în dosarul nr. …, definitivă prin decizia penală nr. 206 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti la 27.02.2019, şi emiterea unui nou mandat, conform dispoziţiilor prezentei sentinţe penale.

Sentinţa penală a rămas definitivă prin neexercitarea căii de atac.