In ipoteza în care se recuperează numai parţial creanţa creditorului, executorul judecătoresc poate să-şi reţină onorariul fixat numai proporţional cu procentul din creanţa recuperată.

Decizie 434 din 03.07.2020


Contestaṭie împotriva proiectului de distribuție întocmit de BEJ .Apel

Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Mod de calcul a onorariului executorului judecătoresc.

Index alfabetic:

- onorariu executor judecătoresc

C.proc.civ.: art.874 alin. (1), art.865 alin. (1);  art.867

In ipoteza în care se recuperează numai parţial creanţa creditorului, executorul judecătoresc poate să-şi reţină onorariul fixat numai proporţional cu procentul din creanţa recuperată. Onorariul executorului judecătoresc este o creanţă afectată de condiţia obţinerii de sume din urmărirea bunurilor debitorului, dreptul executorului de a percepe onorariul de executare născându-se doar în situaţia şi în măsura în care distribuie sume de bani creditorului urmăritor.

Tribunalul Galaṭi, secṭia I civilă, Dec.civ.434/ 03.07.2020

Prin cererea de chemare în judecată s-a formulat contestație împotriva proiectului de distribuție întocmit de BEJ, susṭinându-se că acesta este nelegal, întrucât nu există niciun temei pentru încasarea întregului onorariu și a cheltuielilor de executare de către BEJ, în condițiile în care acest onorariu a fost stabilit prin raportare la creanța deținută de creditoarea X, onorariul trebuind calculat prin raportare la creanța creditorului intervenient.

De asemenea, s-a susṭinut că onorariul este calculat prin raportare la creanța unui alt creditor și nu prin raportare la creanța deținută de creditorul ipotecar (contestatoarea).

Prima instanṭă a admis contestaţia la executare şi a dispus anularea în parte a proiectului de distribuire, precum şi refacerea proiectului, în sensul distribuirii către BEJ a unui onorariu de executare calculat prin raportare la creanţa deţinută de contestatoare.

Prin apelul formulat, BEJ a criticat modalitatea stabilirii onorariul executorului judecătoresc, retinută de prima instanṭă, susṭinând că dispoziṭiile legale stabilesc in mod imperativ praguri valorice si procente de onorariu, prin raportare , nu la “ valoarea creanței efectiv recuperate “, ci la “ valoarea creanței ce face obiectul executării silite. “

Apelul este nefondat.

Tribunalul a reṭinut, din interpretarea disp.art. 874 alin. (1) C.proc.civ., că  eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin urmărirea silită constituie ultima etapă a executării silite indirecte, etapă care este realizată de executorul judecătoresc.

În referire la susţinerea apelantului, având în vedere disp.art. 865 alin.(1) şi art.867 C.proc.civ.,  tribunalul a reṭinut că într-adevăr, primele sume care se reţin sunt cele reprezentate de cheltuielile de executare, însă acestea urmează a fi recuperate integral doar în situaţia în care şi creanţa creditorului se acoperă în mod similar, nu şi în ipoteza în care s-ar recupera prin executare silită doar o sumă care nu ar acoperi debitul supus executării, nici dacă ar fi distribuită integral către creditor, cum este cazul în speţă.

Contrar susţinerilor apelantului, tribunalul a constatat că instanţa de fond nu a făcut aplicabilitatea în cauză a art. 670 alin. 5 NCPC, care vizează imposibilitatea recuperării debitului din lipsa bunurilor urmăribile, ci a argumentat viziunea legiuitorului asupra posibilităţii acoperirii integrale a onorariului executorului judecătoresc fără a se recupera simultan şi parte din debitul principal urmărit.

În condiţiile în care dispoziţiile legale enunţate nu au în vedere, în mod expres, şi ipoteza prezentei cauze când, în urma unor măsuri de executare silită, se recuperează numai parţial creanţa creditorului, tribunalul a constatat că, în mod corect, instanţa de fond a apreciat că executorul judecătoresc poate să-şi reţină onorariul fixat numai proporţional cu procentul din creanţa recuperată.

Pnorariul executorului judecătoresc este o creanţă afectată de condiţia obţinerii de sume din urmărirea bunurilor debitorului, dreptul executorului de a percepe onorariul de executare născându-se doar în situaţia şi în măsura în care distribuie sume de bani creditorului urmăritor.

Faţă de considerentele de fapt şi de drept expuse, tribunalul a respins  apelul declarat în cauză, ca nefondat.