Judecata. Procedura în cauzele cu infractori minori. Inculpat minor trimis în judecata împreuna cu un major. Publicitatea sedintei de judecata.

Decizie 1865/r din 15.10.2004


Judecata. Procedura în cauzele cu infractori minori.

 Inculpat minor trimis în judecata împreuna cu un major.

Publicitatea sedintei de judecata.

 (decizia penala nr.1865/R/15 oct.2004 - C.A.B.- S I Pen.)

Când în aceeasi cauza sunt mai multi inculpati, dintre care unii minori si

altii majori, dispozitiile speciale ale art.485 al.2 Cod procedura penala, care

prevad judecarea inculpatului minor în sedinta nepublica, nu îsi mai gasesc

aplicarea, având în vedere reglementarea cuprinsa  în art.486 Cod procedura

penala potrivit careia în acest caz, daca disjungerea nu este posibila, se

aplica procedura obisnuita, respectiv dispozitiile generale cuprinse în art.290

alin.1 Cod procedura penala.

Judecarea cauzei în aceasta ipoteza în sedinta nepublica atrage

nulitatea absoluta a hotarârii, în conditiile art.197 alin.2 Cod procedura

penala, fiind încalcate dispozitiile referitoare la publicitatea sedintei de

judecata.

Prin încheierea de sedinta din 5 octombrie 2004 (dosar nr.2302/2004),

pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia I-a Penala, s-a dispus în

conformitate cu dispozitiile art.300/2 rap.la art.160/b si art.160/h C.p.p.,

mentinerea starii de arest a inculpatilor D.C. si D.C.D., trimisi în judecata

pentru savârsirea infractiunii prev.de art.208 al.1-209 al.1,lit.a,g,i si alin.4 Cod

penal,  constatându-se ca  temeiurile care au determinat arestarea initiala se

mentin si justifica în continuare privarea de libertate, având în vedere natura

si gravitatea faptei si împrejurarile concrete de comitere.

Împotriva acestei încheieri au declarat recurs inculpatii D.C. si D.C.D.,

criticând sub aspectul gresitei  aplicari a dispozitiilor art.160/b alin.3 C.p.p.

S-a aratat ca masura arestarii preventive dispusa fata de inculpatul

Drugan nu respecta  dispozitiile art.143 C.p.p., neexitând probe certe ca

acesta a participat la savârsirea faptei retinute în sarcina sa.

În privinta inculpatului Dumitru, s-a aratat ca pozitia procesuala

corespunzatoare adoptata în  cursul procesului penal infirma pericolul pentru

ordinea publica cerut de art.148 lit.h C.p.p.

Examinând încheierea  atacata, în raport de criticile formulate, cât si din

oficiu conform art.385/6 alin.3 C.p.p., Curtea constata ca recursurile sunt

fondate pentru existenta cazului de casare prev.de art.385/9 pct.4 C.p.p.

Astfel, din practicaua încheierii examinate, rezulta ca la termenul din 5

octombrie 2004, când au avut loc dezbaterile asupra starii de arest a

inculpatilor, sedinta de judecata a fost nepublica, desi în speta nu erau

incidente dispozitiile art.485 C.p.p.

Este adevarat ca, potrivit dispozitiilor art.485 alin.2  teza a-II-a C.p.p.,

judecarea inculpatului minor are loc în sedinta nepublica, însa, atunci când 

este judecat împreuna cu un inculpat major, aceasta dispozitie speciala nu se

mai aplica, având în vedere dispozitiile art.486 C.p.p.

Retinând si ca în cauza instanta de fond nu a declarat sedinta

nepublica pentru vreunul din cazurile aratate în art.290 alin.2 C.p.p., Curtea

constata ca au fost încalcate dispozitiile referitoare la publicitatea sedintei de

judecata,  încalcare ce atrage nulitatea absoluta a încheierii pronuntate, în

conformitate cu dispozitiile art.197 alin.2 C.p.p.

Întrucât controlul de legalitate, în prezenta etapa procesuala,  se

limiteaza numai la modul  cum au fost aplicate  disp.art. 160/b C.p.p., având

în vedere ca numai sub acest aspect poate fi exercitata separat calea de atac

a recursului, în temeiul art.385/15 pct.2,lit.c C.p.p., admitând recursurile

inculpatilor, încheierea primei instante va fi casata doar în parte, cu

consecinta trimiterii cauzei spre rejudecare.

 

 

 

 

2