Drept penal. partea generală. Fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.

Decizie 88/P/13.02.2004 din 13.02.2004


d) Prin sentinta penala nr.1826 pronuntata la data de 03.07.2003, în dosarul nr.1826/2002, Judecatoria Constanta a hotarât respingerea cererii de schimbare a încadrarii juridice.

În baza art.208 alin.l si 2 cu aplic. art.3 7 lit."a" din codul penal, condamnarea inculpatei N.A. la pedeapsa de 1 an 6 luni închisoare .

În temeiul art.83 cod penal, s-a revocat suspendarea conditionata a pedepsei de 3 ani închisoare s.pen.3089/1997 a Jud.Constanta si executa inculpata 4 ani 6 luni închisoare.

În baza art.71 c.pen., s-a interzis inculpatei exercitiul drepturilor prev. de art.64 c.pen.

În fapt, prima instanta a stabilit urmatoarele:

În perioada 2000-martie 2002, inculpata a sustras energie electrica, prin violarea sigiliului contorului, în cantitate de 4367 kw, cauzând un prejudiciu în suma de 11.114.015 lei.

Retinând aceeasi motivare, în fapt si în drept, prin decizia penala nr:26 din 13.01.2004, în dosarul nr.1791/2003, Tribunalul Constanta a respins, în baza art.379 pct.l lit."b" c.proc.pen., ca nefondat, apelul declarat de catre apelanta.

Împotriva hotarârilor, în termenul legal: inc.N.A. a declarat recurs solicitând aplicarea act. 181 cod penal.

Criticile sunt întemeiate.

În cauza, pe baza probelor administrate, s-a stabilit în mod corect situatia de fapt, si încadrarea juridica.

Însa, pentru tragerea la raspundere penala a inculpatei, trebue ca fapta sa prezinte pericolul social al infractiunii.În raport de criteriile prevazute de art.181 cod penal, printre care împrejurarile comiterii faptei- într-un mod simplist, rupând sigiliul capacului de bome al contorului electric si montarea unui buson fuzibil, detectabil la un simplu control al cititorilor contorului, perioada îndelungata pe durata careia s-a produs un prejudiciu nu prea ridicat, precum si circumstantele personale inculpatei-aflata la vârsta maturitatii, cu copii majori, cu venituri reduse, fapta inculpatei a adus o "atingere minima relatiilor privind patrimoniul, fiind lipsita, în mod vadit de importanta si neprezentând peric.olul social concret al infractiunii. Împrejurarea ca inculpata a suferit o condamnare anterioara pentru alt gen de infractiuni nu înlatura aplicarea art.181 cod penal în conditiile în care mai era putin pâna la expirarea termenului de încercare;în caz contrar, inculpata ar trebui sa suporte o sanctiune disproportionata cu pericolul social si gravitatea noii fapte.

Prin urmare, recursul inculpatei este fondat si, în baza art.38S15 pct.2 lit."d" c.proc.pen., va fi admis, se vor casa hotarâri le atacate si se va achita inculpata, în temeiul art.11 - art.10 c.proc.pen. si art.181 cod penal, aplicându¬i-se o amenda administrativa.

Domenii speta