Furt calificat

Sentinţă penală 20 din 13.01.2012


Dosar nr. 1356/244/2011

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HUŞI – JUDEŢUL VASLUI

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 20/2013

Şedinţa publică de la 13 ianuarie 2012 

Completul compus din:

PREŞEDINTE : T.C.

Grefier : R.M.

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi reprezentat de procuror M.M.

Pe rol fiind judecarea cauzei penale privind pe inculpat C.C., , trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Huşi nr. , pentru săvârşirea unei infracţiuni prev. şi ped. de art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.”g” cod pen.şi a unei infracţiuni prev. şi ped. de art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.”a,g” cod pen., cu aplic. art. 33 lit.”a” cod pen., inculpat N.I., trimis în judecată prin acelaşi rechizitoriu pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped de art. 264 cod pen. şi a unei infracţiuni prev. şi ped. de art. 208 alin.,1, 209 alin.1 lit.”a,g” cod pen. cu aplic.art.33 lit.”a” cod pen.,inculpat D.C.,  trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 264 cod pen.  şi  inculpat C.C.C. pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 208 alin.1, 209 alin.1, lit.”a,g” Cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă pentru inculpatul C.C. av.C.A. din oficiu, inculpatul N.I.asistat din oficiu de av. D.M, pentru inculpatul D.C. se prezintă av.D. A. din oficiu, inculpatul C.C. asistat din oficiu de av. G.O., lipsă fiind:

 - inculpat C.C.

 - inculpat D.C.

 - parte vătămată  - D.E.

 - parte vătămată  - S.S.

 - martor G.G.

 - martor M.F.

 - martor M.P.

 - martor M.N.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că procedura de citare este legal îndeplinită.

Inculpaţii prezenţi prin apărători arată că nu  mai au probe de formulat.

Instanţa constată cercetarea judecătorească terminată şi dă cuvântul la fond.

Reprezentantul Parchetului având cuvântul la fond expune conţinutul actului de sesizare al instanţei, arată că inculpaţii se fac vinovaţi de săvârşirea infracţiunilor pentru care au fost trimişi în judecată, respectiv aceea de a sustrage şpalieri din viile aparţinând părţilor vătămate, inculpaţii au recunoscut săvârşirea faptelor, iar inculpatul C.C. nu a putut fi audiat fiind plecat în străinătate. Arată că inculpaţii au recunoscut săvârşirea infracţiunilor, prejudiciile au fost recuperate, nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale, cu excepţia inculpatului N.I., sunt fără ocupaţie şi domiciliaţi în

Din fişa de cazier a inculpatului N.I. rezultă că, acesta a fost condamnat de mai multe ori pentru săvârşirea unor infracţiuni de furt calificat, ultima pedeapsă fiind cea de 673 zile aplicată prin sentinţa penală a Judecătoriei Huşi. A fost arestat la şi liberat la cu un rest de 246 zile. La data săvârşirii faptelor din prezentul dosar se împlinise termenul de reabilitare, motiv pentru care în sarcina inculpatului nu va fi reţinută starea de recidivă. Din fişa de cazier a inculpatului C.C.C. rezultă că, prin ordonanţa nr.  a Parchetului de pe lângă Judecătoria i-a fost aplicată o amendă administrativă de 50 lei, pentru săvârşirea infracţiunii prev.de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.”a” cod pen. Pune concluzii de condamnare a inculpaţilor la câte o pedeapsă cu închisoarea pentru care să se dispună suspendarea condiţionată a executării pedepsei, obligarea inculpaţilor la plata cheltuielilor judiciare către stat, urmând a se constata recuperarea prejudiciilor.

Av.C.A. din oficiu pentru inculpatul C.C. având cuvântul la fond solicită ca la individualizarea pedepsei sp fie avute în vedere circumstanţele atenuante pentru inculpat, faptul că prejudiciul a fost recuperat, solicită coborârea cuantumului pedepsei ce urmează a se aplica inculpatului sub minimum special prevăzut de legea penală, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Oficiu neachitat.

Av. D.M. din oficiu pentru inculpatul N.I. având cuvântul la fond solicită ca la individualizarea pedepsei să fie avută în vedere atitudinea sinceră a inculpatului. Oficiu neachitat.

Av. D. A. din oficiu pentru inculpatul D.C. având cuvântul la fond solicită a se avea în vedere faptul că inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor, lipsa antecedentelor penale şi faptul că prejudiciul a fost recuperat. Oficiu neachitat.

Av. G.O.din oficiu pentru inculpatul C.C.C având cuvântul la fond solicită coborârea cuantumului pedepsei sub minimum special prevăzut de legea penală, a fi avute în vedere circumstanţele reale şi personale. Oficiu neachitat.

Inculpaţii N.I. şi C.C.C. având ultimul cuvânt regretă săvârşirea faptelor.

Instanţa lasă cauza în pronunţare, după deliberare dându-se sentinţa de faţă:

I N S T A N Ţ A

Asupra acţiunii penale de faţă;

Sub nr. s-a înregistrat la această instanţă, Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Huşi, nr. , în care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului C.C. – pentru săvârşirea unei infracţiuni prev. de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit. „g” cod pen. şi a unei infracţiuni prev. de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit. „a şi g” cod pen., cu aplic.art.33 lit. „a” cod pen.; N.I. – pentru săvârşirea unei infracţiuni prev. de art.264 cod pen. şi a unei infracţiuni prev. de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit. „a şi g” cod pen., cu aplic.art.33 lit. „a” cod pen.; D.C. – pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 264 cod pen. şi C.C.C. – pentru săvârşirea unei infracţiuni prev. de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit. „a şi g” cod pen.

Pentru a dispune astfel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi, a reţinut că inculpaţii au sustras şpalieri din viile proprietate personală a părţilor vătămate S.S. şi D.E.

Prejudiciile create au fost evaluate la 1000 lei şi au fost recuperate de către părţile vătămate.

Inculpaţii N.I., D.C. şi C.C.C. au solicitat ca judecata lor să aibă loc în procedura simplificată prev. de art. 3201. Recunoscând şi regretând faptele comise. Inculpatul C.C. nu a fost6 audiat în faza cercetării judecătoreşti, făcându-se dovada sustragerii de la judecată.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti a fost audiat martorul M.F., declaraţia sa fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei.

La termenul de judecată din data de 13.01.2012, instanţa, după primirea concluziilor procurorului şi a părţilor a dispus, în temeiul disp.art.329 cod. pr. pen. ca martorii G.G., M.N.şi M.P., să nu mai fie audiaţi, considerând depoziţiile acestora neutile pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei.

Instanţa, deliberând asupra ansamblului materialului probator administrat în cauză pe parcursul urmăririi penale şi a cercetării judecătoreşti, reţine:

În fapt, în  noaptea de 20/21.04. 2011 inculpatul C.C. s-a deplasat la via părţii vătămate S.S., aflată la cea 300 m. de locuinţa inculpatului D.C., cu intenţia de a sustrage şpalieri. În acea perioadă, inculpatul C.C. avea o relaţie de concubinaj cu D.M., fiica inculpatului D.C. şi ca urmare, frecvent venea la locuinţa acestuia. Cunoscând astfel zona, inculpatul C.C. s-a hotărât să fure şpalierii din via părţii vătămate, faptă despre care i-a adus la cunoştinţă şi inculpatului D.C.. Acesta a declarat că i-a spus inculpatului C.C. să nu fure şpalieri din via părţii vătămate pentru că o cunoaşte şi nu vroia „să se facă de ruşine”. Cu toate acestea, în noaptea de 20/21.04.2011 inculpatul C.C. a mers singur în via părţii vătămate de unde a scos 30 şpalieri ce susţineau via, pe care i-a aşezat lângă gardul împrejmuitor al acesteia. A doua zi, i-a spus inculpatului D.C. despre sustragerea şpalierilor şi despre dorinţa de a-i valorifica. În acest sens inculpatul D.C. i-a spus că martorul M.N.O. s-a interesat să achiziţioneze şpalieri.

În noaptea de 21.04.2011 cei doi inculpaţi l-au fi aşteptat în gară pe inculpatul N.I., care venise cu trenul din satul Budeşti, după care  s-au deplasat la locuinţa inculpatului D.C. De aici, toţi trei s-au deplasat cu căruţa până la via părţii vătămate S.S., de unde şpalierii din locul în care-i pusese inculpatul C.C.. Apoi, i-au transportat la locuinţa inculpatului D.C., unde au descărcat 10 şpalieri şi i-au pus în spatele casei, de unde urma ulterior să-i ia şi să-i vândă unei persoane din satul Vineţeşti, comuna Olteneşti.

În jurul orelor 5,00 inculpaţii C.C.şi N.I. au plecat cu căruţa în care se aflau cei 20 şpalieri, acoperiţi cu iarbă uscată, spre  satul Pâhna, comuna Olteneşti, la locuinţa martorului M.N.O.. În timp ce se aflau în faţa imobilului martorului, au fost depistaţi de către organele de poliţie care au început cercetările pentru stabilirea circumstanţelor în care inculpaţii au intrat în posesia şpalierilor.

În timpul cercetărilor cei 30 şaplieri, în valoare de 600 lei, au fost restituiţi părţii vătămate S.S., motiv pentru care aceasta a declarat că nu se constituie parte civilă în procesul penal.

Fapta inculpatului C.C. de a sustrage, pe timp de noapte, şpalieri din via părţii vătămate, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prev.de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit. „g” cod pen.

Fapta inculpaţilor N.I. şi D.C.de a-l ajuta pe inculpatul C.C. să transporte şpalierii sustraşi şi de a-i valorifica, asigurându-i acestuia din urmă folosul sau produsul infracţiunii, constituie infracţiunea de favorizarea infractorului prev.de art.264 cod pen.

În luna aprilie 2011, fără a se putea stabili cu certitudine data, inculpaţii C.C., N.I. şi C.C.C. au stabilit să sustragă şpalieri din via părţii vătămate D.E. din satul Budeşti, comuna Creţeşti, pentru a-i valorifica şi obţine bani. Pe timp de noapte s-au deplasat cu căruţa inculpatului C.C. până la imobilul părţii vătămate şi după ce au scos 20 de şpalieri i-au transportat până la locuinţa inculpatului C.C.. De aici, în jurul orelor 04,00 inculpaţii N.I. şi C.C. au plecat în satul Vineţeşti, comuna Olteneşti, la locuinţa martorului G.G. căruia i-a vândut şpalierii cu suma de 200 lei, fără a-i spune adevărata provenienţă. Apoi, banii au fost împărţiţi de cei trei inculpaţi.

Pe timpul cercetărilor martorul G.G. a restituit şpalierii care au fost predaţi părţii vătămate.

Partea vătămată D.E. a declarat că şi-a recuperat prejudiciul în sumă de 400 lei şi nu se mai constituie parte civilă în procesul penal. Martorul G.G. a declarat că inculpaţii i-au restituit suma de 200 lei şi nu mai are pretenţii de la aceştia.

Fapta inculpaţilor N.I., C.C. şi C.C.C. de a sustrage, pe timp de noapte, şpalieri din via părţii vătămate, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev.de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit. „a şi g” cod pen.

Situaţia de fapt, astfel reţinută, rezultă din analiza coroborată a declaraţiilor inculpaţilor, cu cele ale martorilor audiaţi, precum şi cu aspectele consemnate în procesele verbale încheiate de organele de cercetare penală.

Astfel, fiind audiaţi inculpaţii, a recunoscut comiterea faptelor, aşa cum s-au reţinut, iar depoziţiile lor analizate în lumina disp.art.69 cod pr.pen. servesc la aflarea adevărului întrucât se coroborează cu celelalte mijloace de probă administrate în cauză.

Sub aspectul laturii subiective, instanţa reţine că atitudinea subiectivă a inculpaţilor faţă de faptele săvârşite şi urmările acestora se caracterizează prin intenţie directă, forma vinovăţie prev.de art.19 pct.1 cod pen. Instanţa apreciază că în cauză se impune reţinerea disp.art.33 lit.”a” cod pen. pentru infracţiunile comise de inculpaţii C.C. şi N.I.

Văzând că faptele deduse judecăţii există, constituie infracţiuni şi au fost comise de inculpat cu vinovăţie, instanţa va dispune antrenarea răspunderii penale a acestora.

La individualizarea judiciară a pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpaţilor se va avea în vedere gradul concret de pericol social al faptelor, de modalitatea şi împrejurările săvârşirii faptelor, de urmările produse şi cele care se puteau produce, de valoarea prejudiciului, de persoana inculpaţilor care nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale, cu excepţia inculpatului N.I., sunt fără ocupaţie şi domiciliaţi în

Din fişa de cazier a inculpatului N.I. rezultă că, acesta a fost condamnat de mai multe ori pentru săvârşirea unor infracţiuni de furt calificat, ultima pedeapsă fiind cea de 673 zile aplicată prin sentinţa penală a Judecătoriei Huşi. A fost arestat la şi liberat la cu un rest de 246 zile. La data săvârşirii faptelor din prezentul dosar se împlinise termenul de reabilitare, motiv pentru care în sarcina inculpatului nu va fi reţinută starea de recidivă.

Din fişa de cazier a inculpatului C.C.C. rezultă că, prin ordonanţa nr. a Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi i-a fost aplicată o amendă administrativă de 50 lei, pentru infracţiunii prev.de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.”a” cod pen.

Luând în considerare disp. art. 3201 cod pen. (pentru inculpaţii N.I., D.C. şi C.C.C.) şi având în vedere circumstanţele reale şi personale ale inculpaţilor, sunt tineri, fără antecedente penale, de atitudinea sinceră şi cooperantă pe care acesta a avut-o în timpul procesului penal, de recunoaştere şi de regret a săvârşirii faptelor, instanţa îl va acorda circumstanţe judiciare atenuante, prev.de art.74 lit.”a,b,c” cod pen., dispunând, ca în baza art.76 lit.”c, d şi e” cod pen., coroborarea pedepselor aplicate sub minimul special prev.de lege pentru infracţiunile de furt calificat şi favorizarea infractorului.

La individualizarea modalităţii de executare a pedepselor, instanţa, din analiza coroborată a lucrărilor şi materialelor dosarului şi-a format convingerea că scopul real al acestora, prev.de art.52 cod pen., poate fi realizat prin neexecutarea în regim de detenţie.

Pe durata prev.de art.71 al.2, cod pen., interzice inculpaţilor exerciţiul drepturilor prev.de art.64, lit.”a”  teza a II-a şi lit. „b” cod pen.

Raportat acestor considerente, în baza art.81 şi 82 cod pen., se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepselor, fixându-le inculpaţilor termene de încercare.

Atrage atenţia inculpaţilor asupra prev.art.83 cod pen.

Pe durata prev.de art.71, al.2 cod pen., suspendă executarea pedepselor accesorii.

Constată prejudiciile recuperate de către partea vătămată şi ia act că aceştia nu se constituie părţi civile în cauză.

Văzând  prev.art.191 cod pr.pen.

PENTRU ACESTE MEOTIVE

IN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

Condamnă inculpaţii:

- C.C. – fiul lui  , născut la data de , domiciliat în  jud. Vaslui, CNP fără antecedente penale, la următoarele pedepse:

-8 (opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.”g” cod pen.;

-10 (zece) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.”a,g” cod pen., cu aplic. art. 33 lit.”a” cod pen., art.74 lit.”a,b,c” şi 76 it.”c” cod pen.

În baza art. 33 lit.”a” cod pen., contopeşte pedepsele urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 10 (zece) luni închisoare.

Pe durata prev. de art. 71 alin.2 cod pen. interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.”a” teza a II-a şi b cod pen.

În baza art. 81 şi 82 cod pen., dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei fixându-i termen de încercare de 2 ani şi 10 luni.

Atrage atenţia inculpatului asupra respectării disp.art.83 cod pen.

Pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei dispune în temeiul art. 71 alin.5 cod pen. şi suspendarea pedepselor accesorii.

- N.I. – fiul lui şi născut la în CNP , cu antecedente penale la următoarele pedepse:

-250 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped de art. 264 cod pen.;

-4 (patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 208 alin.,1, 209 alin.1 lit.”a,g” cod pen. cu aplic.art.33 lit.”a” cod pen., art. 3201 alin.1 şi 7 cod pen., art. 74 lit.”a,b” şi 76 lit.”d”,e” cod pen.

În baza art. 33 lit. „a” cod pen. contopeşte pedepsele urmând ca inculpatul să execute pedeapsa  cea mai grea de 4 (patru) luni.

Pe durata prev. de art.71 alin.2 cod pen., interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.”a” teza a II-a şi b cod pen.

În baza art. 81 şi 82 cod pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, fixându-i termen de încercare de  2 ani şi 4 luni.

Atrage atenţia inculpatului asupra respectării disp.art.83 cod pen.

Pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei în baza art. 71 alin.5 cod pen. dispune şi suspendarea pedepselor accesorii.

D.C. – fiul lui şi născut la data de în Hoceni, domiciliat în CNP fără antecedente penale, la pedeapsa de 250 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 264 cod pen. cu aplic. art. 3201 alin.1 şi 7 cod pr. pen., art. 74 lit.”a,b” şi 76 lit.”e” cod pen.

În baza art. 81 şi 82 cod pen., dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei fixându-i termen de încercare de 1 an.

Atrage atenţia inculpatului asupra respectării disp.art.83 cod pen.

C.C.C. – fiul lui şi , născut la în  , domiciliat în  CNP fără antecedente penale, la pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 208 alin.1, 209 alin.1, lit.”a,g” cod pen. cu aplic. art. 3201 alin.1 şi 7 cod pr. pen., art.74 lit.”a,b” şi art. 76 lit.”d” cod pen.

Pe durata prev. de art. 71 alin.2 cod pen., interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.”a” teza a II-a şi b cod pen.

În baza art.81 şi 82 cod pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, fixându-i termen de judecată de 2 ani şi 4 luni.

Atrage atenţia inculpatului asupra respectării disp. art. prev. de art.83 cod pen.

Pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei în temeiul disp.art.71 alin.5 cod pen., dispune şi suspendarea pedepselor accesorii.

În temeiul disp.art.348 cod pr. pen., constată prejudiciul recuperat de către părţile vătămate S.S. şi D.E..

Obligă fiecare inculpat să achite câtre 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat.

Onorariile apărătorilor din oficiu în sumă de câte 300 lei pentru fiecare inculpat se stabilesc în sarcina Ministerului justiţiei şi vor fi viraţi în conturile Baroului Avocaţi Vaslui.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare pentru inculpatul C.C. şi partea vătămată D.E. şi de la pronunţare pentru celelalte părţi.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 

PREŞEDINTE,GREFIER,

Domenii speta