Fara titlu

Sentinţă penală 22 din 12.01.2009


R O M A N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 5459/270/2008

Din 28.11.2008 furt

SENTINŢA PENALA NR. 22

Şedinţa publică din data de 12.01.2009

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte – DANIELA POPA

Grefier – GILIOLA-RAMONA AVRAM

Ministerul Public reprezentat de procuror – VASILE UŢOIU

Astăzi a fost pe rol judecarea cauzei penale pusă în mişcare prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti împotriva inculpatului F.D. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de furt.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns avocat S.V. care substituie pe avocat C.L. pentru inculpat, partea civilă, martorii H. P., I.V., I. G., M. M., lipsă inculpatul şi ceilalţi martori.

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, în baza art. 300 Cod pr. pen., din oficiu, instanţa verifică legalitatea actului de sesizare al instanţei şi din analiza actelor de urmărire penală constată că s-a dispus citarea inculpatului la urmărirea penală cu mandat de aducere şi din cuprinsul procesului verbal de punere în executare a mandatului de aducere (fila 59 dosar urmărire penală) rezultă că acesta nu mai locuia la adresa din Botoşani, str. … (locuia o altă familie). Din copiile sentinţelor penale nr. 2062/2005 pronunţată de Judecătoria Sector 5 Bucureşti şi nr. 1350/2005 pronunţată de Judecătoria Sector 3 Bucureşti rezultă că reşedinţa inculpatului este în Bucureşti, str. … şi respectiv Bucureşti, str. ….

Constată că la urmărirea penală inculpatul nu a fost legal citat fiind încălcate dispoziţiile privitoare la prezenţa învinuiţilor şi asistarea de către apărători, dispoziţii care potrivit prevederilor art. 197 al. 2 Cod pr. pen. sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii absolute. Astfel, în temeiul art. 332 Cod pr. pen., din oficiu, instanţa pune în discuţia părţilor restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale.

Procurorul se opune restituirii cauzei la procuror întrucât singura adresă oficială este cea din Botoşani aşa cum rezultă şi din celelalte documente, adresă unde a fost citat.

Avocat S.V. pentru inculpat consideră că de fapt la adresele din Bucureşti a stat cu chirie şi e posibil să nu mai locuiască la aceste adrese, lasă la apreciere.

Partea civilă lasă la apreciere.

Dezbaterile în cauza de faţă s-au desfăşurat în conformitate cu dispoziţiile art. 304 Cod pr. pen, în sensul că au fost înregistrate cu ajutorul calculatorului pe suport magnetic şi fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de faţă,

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti înregistrat la această instanţă sub nr. 5459/270/28.11.2008 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului F.D. pentru comiterea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 208 al 1 cu ref. la art. 210 Cod penal.

S-a reţinut în esenţă în sarcina inculpatului că la data de 17.08.2008 fiind găzduit de partea vătămată C. R. din Oneşti , a sustras din locuinţa acesteia suma de 3500 lei şi un laptop în sumă de 1600 lei .

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În curul lunii iulie 2008, la sala de sport a Clubului Sportiv Oneşti, s-a organizat un târg de îmbrăcăminte unde partea vătămată C.R. l-a cunoscut pe F.D.

După ce s-au cunoscut, inculpatul a venit în mai multe rânduri la domiciliul părţii vătămate.

Pe data de 17.08.2008, în timp ce copii acesteia erau plecaţi iar partea vătămată a ieşit să facă unele cumpărături, inculpatul a rămas singur în locuinţă .când partea vătămată s-a reîntors după aproximativ 10 minute a constatat că inculpatul plecase iar din locuinţă îi lipseau un laptop şi o sumă de bani.

La data de 18.08. 2008 , partea vătămată a sesizat poliţia că o persoană a cărei date de identitate nu le cunoaşte i-a sustras din locuinţă mai multe bunuri .

La data de 29.10.2008 s-a început urmărirea penală faţă de F.D. pentru infracţiunea de furt prev. de art. 208 alin 1 cu ref. la art. 210 Cod penal, fiind confirmată de procuror la data de 29.10.2008.

Din examinarea actelor de urmărire penală, instanţa constată că s-au încălcat dispoziţiile legale privitoare la prezenţa învinuiţilor şi asistarea de apărători, dispoziţii care potrivit prevederilor art. 197 al. 2 Cod pr. pen. sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii absolute.

Trimiterea în judecată s-a efectuat cu încălcarea dispoziţiilor referitoare la prezenţa învinuiţilor şi asistarea de către apărător din următoarele considerente:

În primul rând au fost încălcate dispoziţiile art. 255 – 257 Cod pr. pen. Referitoare la ascultarea învinuitului şi prezentarea materialului de urmărire penală, el fiind astfel pus în imposibilitatea de a propune probe în apărare, fiind astfel încălcat un drept fundamental al procesului penal – dreptul la apărare. Aceasta întrucât potrivit dispoziţiilor art. 175 Cod pr. pen. chemarea unei persoane în faţa organului de urmărire penală se face prin citaţie scrisă.

În cauză, deşi din înscrisul existent la fila 59 dosar urmărire penală rezultă că învinuitul de mai mulţi ani nu mai locuieşte la adresa din Botoşani, str. …, la această adresă locuind de mai mulţi ani o altă familie, a fost citat pentru date de 20.11. 2008 în vederea prezentării materialului de urmărire penală  la aceeaşi adresă (fila 60).

Nu s-a făcut nici un alt demers pentru identificarea noului domiciliu şi nici nu a fost citat prin afişare la sediul Consiliului Local Oneşti conform dispoziţiilor art. 177 al. 4 Cod pr. pen.

Aceasta cu atât mai mult cu cât în dosarul de urmărire penală s-au depus copiile sentinţelor penale nr. 1350/2005 a Judecătoriei Sector 3 Bucureşti şi nr. 2062/2005 a Judecătoriei Sector 5 Bucureşti din cuprinsul cărora rezultă că acest învinuit domiciliază fără forme legale în Bucureşti, str. … şi în Bucureşti, …, iar organul de cercetare penală nu a făcut nici un demers pentru citarea învinuitului la aceste adrese.

Pe parcursul urmăririi penale, acest învinuit nu a fost legal citat, astfel încât nu a avut cunoştinţă de învinuirile ce i se aduc, fiind astfel lipsit de un proces echitabil.

Ca urmare, instanţa reţine că s-au încălcat dispoziţiile legale care reglementează desfăşurarea procesului penal, relative la prezenţa învinuitului, el nefiind legal citat, fiind lipsit de orice mijloc de apărare, încălcări sancţionate cu nulitatea absolută.

Cum vătămarea cauzată învinuitului nu poate fi înlăturată de instanţă, în temeiul art. 332 al. 2 Cod pr. pen., cauza va fi restituită la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oneşti pentru refacerea urmăririi penale sub aspectele menţionate mai sus.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

În baza art. 332 al. 2 Cod pr. pen. trimite cauza privind pe inculpatul F. D. la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oneşti pentru refacerea urmăririi penale, sub următoarele aspecte:

Se vor respecta dispoziţiile legale care reglementează desfăşurarea procesului penal privitoare la citarea şi prezenţa învinuitului şi prezentarea materialului de urmărire penală.

În baza art. 189 Cod procedură penală dispune plate din fondurile Ministerului de justiţie a sumei de 200 lei reprezentând onorariu pentru avocat C.L. desemnat din oficiu.

Cu recurs în 3 zile de la pronunţare pentru partea civilă şi de la comunicare pentru inculpat

Pronunţată în şedinţa publică, azi 12.01.2009.

PREŞEDINTE GREFIER

Red. D. P. – 13.01.2009

Dac. G. A. – 13.01.2009

Ex. 3

1

Domenii speta