Furt

Sentinţă penală 4 din 14.01.2014


Prin cererea înregistrata pe rolul Judecătoriei Caracal sub nr.5804/207/2013 a fost trimis în judecată inculpatul I.S., pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat  prev. şi ped. de art.208 alin.1 şi 4 C. Penal – art.209 alin.1 lit.e, g şi i C. Penal şi de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, faptă incriminată de art.86 alin.1 din OUG 195/2002 cu aplicarea art.37 alin.1 lit.a şi b C. Penal şi art.33 lit.a C. Penal.

S-a reţinut în actul de sesizare că, în data de 13.03.2013 în jurul orelor 3,00, inculpatul  s-a deplasat cu trenul din mun. Caracal în oraşul Drăgăneşti Olt, în domiciliul părinţilor săi, pentru ca, ulterior să procure un mijloc de transport necesar pentru a se deplasa în comuna Ipoteşti unde au locuit bunicii săi.

Pentru realizarea acestui scop a folosit o cheie de lacăt,  a forţat încuietoarea de la portiera din partea stângă a autoturismului marca Dacia cu nr. De înmatriculare OT…….,  proprietatea părţii vătămate  S. A., aflat în  parcarea blocului nr.ZA.1, situat  în str.  Nicolae Titulescu din oraşul Drăgăneşti Olt, reuşind să pătrundă în interiorul acestuia, apoi l-a condus pe  străzile acestei localităţi, după care s-a deplasat către satul Malu Roşu spre comuna Ipoteşti judeţul Olt.

În data de 13.03.2013 partea vătămată a sesizat organele de poliţie din cadrul Poliţiei oraşului Drăgăneşti Olt, observând  lipsa autoturismului din parcare, pentru ca în data de 13.03.2013 în urma verificărilor şi investigaţiilor efectuate, autoturismul  cât şi autorul furtului au fost identificate  pe raza comunei Mărunţei la ieşirea din satul Malu Roşu.

În cursul urmăririi penale, cu ocazia audierii, inculpatul iniţial a recunoscut faptele penale săvârşite, însă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt a negat, afirmând că a fost determinat de organele de poliţie să le recunoască prin oferirea de către acesta a 5 pachete de ţigări.

În faţa instanţei, în  curul cercetării judecătoreşti, cu ocazia interogării poziţia inculpatului a fost de recunoaştere în totalitate a celor două infracţiuni pentru care este trimis în judecată solicitând aplicarea dispoz. art.320/1 alin.1 şi 7 C.p.p., în sensul că doreşte ca judecarea sa să se facă în baza probelor administrate în faţa de urmărire penală pe care le cunoaşte şi le însuşeşte în totalitate, pentru a beneficia de reducerea cu 1/3 a limitelor de pedeapsă prev. de lege.

Analizând întregul material probator administrat în faza de urmărire penală,  respectiv plângerea şi declaraţiile părţii vătămate (filele 7-10), procesul verbal de cercetare la faţa locului, planşe foto, proces verbal de ridicare înregistrări video şi suport tehnic, procesul verbal de reconstituire,  declaraţia martorului  B. D.,  adresa nr.8275/13.05.2013 SPCRPCIV OLT,  care se coroborează cu declaraţii inc. I.S., de recunoaştere a  faptelor penale,  probe pe care instanţa le apreciază în ansamblu lor în scopul aflării adevărului potrivit art.63 alin.2 C.p.p.,  s-a reţinut următoarea situaţie de fapt:

În data de 13.03.2013 partea vătămată S.A. a sesizat organele de poliţie din cadrul Poliţiei oraşului Drăgăneşti Olt, judeţul Olt,  întrucât  persoane necunoscute i-au sustras autoturismul Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare OT….. staţionat în parcarea blocului ZA.1 din aceeaşi localitate.

În urma  cercetărilor efectuate în cauză, a rezultat că autorul faptelor este inculpatul I.S., care în data de 13.03.2013 în jurul orelor 3,00 s-a  deplasat din mun. Caracal în oraşul Drăgăneşti Olt,  în domiciliul părinţilor săi, în scopul de a  procura un mijloc de transport pentru a ajunge în  comuna Ipoteşti judeţul Olt.

Astfel, inculpatul folosind o cheie de lacăt a forţat încuietoarea de la portiera din partea stângă a autoturismului, a pătruns în interior şi cu ajutorul unei unghiere a pornit autovehiculul pe care l-a condus  din oraşul Drăgăneşti Olt până în satul Malu Mare unde l-a abandonat, întrucât a rămas fără  combustibil.

Deşi, pe parcursul urmăririi penale a avut o  atitudine oscilantă, iniţial recunoscând săvârşirea faptelor penale pentru ca  la un moment dat să susţină  că, i s-a sugerat de către organele de poliţie să recunoască,  în cursul cercetării judecătoreşti a avut o poziţie sinceră, recunoscând şi regretând  infracţiunile pentru care este trimis în judecată.

Prin adresa nr.8275/13.05.2013 emisă de  SPCRPCIV Olt se atestă faptul că, inculpatul I.S. nu figurează cu permis de conducere în evidenţa informatizată. (fila 31 dosar).

Situaţia de fapt astfel cum a fost expusă este dovedită cu întregul material probator administrat în cauză, astfel că faptele săvârşite de inculpat întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, incriminată de art.208 alin.1 şi 4 C. penal – art.209 alin.1 lit.e, g şi i C. penal, cu art.37 alin.1 lit.a şi b C. penal şi ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere,  prev. de art.86 alin.1 din OUG 195/2002R cu art.37 alin.1 lit.a şi b C. penal, ambele cu  aplic. art.33 lit.a C. penal, cele două infracţiuni fiind comise în concurs real reţinându-se totodată şi cele două forme de recidivă postcondamnatorie  şi postexecutorie prin raportare la data săvârşirii infracţiunilor deduse judecăţii, respectiv 13.03.2013, având în vedere multiplele condamnări anterioare ale inculpatului.

De asemenea, instanţa  urmează să constate că,  inculpatul este arestat într-o altă cauză penală în baza mandatului nr.17/12.04.2013 emis de Judecătoria Slatina.

Astfel, în baza dispoz. art.61 alin.1 C.p. se va menţine liberarea condiţionată privind restul de pedeapsă neexecutat de 449 zile din pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare aplicată  inculpatului  prin sentinţa penală nr.523 din 7.05.2010 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin decizia nr.381 din 29.09.2010 a Tribunalului Constanţa, şi prin decizia penală nr.763 din 25.11.2010 a Curţii de Apel Constanţa.

Fiind îndeplinite condiţiile răspunderii  penale conf. dispoz. art.345 alin.2 C.p.p., instanţa urmează să-l condamne pe inculpat pentru săvârşirea fiecărei infracţiuni la pedeapsa cu închisoarea , având în vedere la individualizarea pedepselor ce se vor aplica , criteriile prev. de art.72 C. penal respectiv dispoz. părţii generale ale Codului penal, limitele de pedeapsă fixate în partea generală, gradul de pericol social al faptelor săvârşite, circumstanţele personale ale inc. dar şi împrejurările reale în care au fost comise cele două infracţiuni.

Totodată, la aplicarea tratamentului sancţionator pe lângă împrejurările mai sus menţionate, instanţa va ţine seama şi de multiplele condamnări suferite în antecedenţă de inculpat după împlinirea vârstei de 18 ani,  pentru săvârşirea unor infracţiuni în cea mai mare parte pentru cele comise în prezent şi anume; infracţiuni de furt calificat, şi conducere pe drumurile publice  a unui autovehicul fără a avea permis de conducere,  pentru care a fost sancţionat cu pedepse  substanţiale sub aspectul cuantumului însă nu au avut un impact suficient în ceea ce priveşte corijarea acestuia.

Fişa de cazier a inculpatului demonstrează perseverenţa infracţională a inculpatului.

De altfel, reţine instanţa că prin sentinţa penală 226/6 dec.2013 pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul penal nr.5803/207/2013, inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare cu aplic. art.57 C. penal pentru fapte de acelaşi gen.

Evaluând toate aceste aspecte, apreciază instanţa că este necesară aplicarea unei pedepse cu închisoare într-un cuantum îndepărtat de minimum special, făcând aplicarea dispoz. art.320/1 alin.7 C.p.p. şi a dispoz. art.33 lit.a – 34 lit.b C.penal privitor la concursul de infracţiuni , urmând ca  inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare  cu executare efectivă în regim de detenţie pentru ca acesta să-şi însuşească exigenţele educative ale pedepsei, astfel ca pe viitor să prevină încălcarea normelor de drept în realizarea scopului prev. de art.52 C. penal.

În temeiul dispoz. art.71 alin.1 C. penal se vor aplica inculpatului pedepsele accesorii prev. de art.64 lit.a şi b C. penal, mai puţin dreptul de a alege pe durata pedepsei principale.

Potrivit textului mai sus menţionat, condamnarea la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau la pedeapsa închisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a-c C. penal din momentul în care hotărârea de condamnare a rămas definitivă până la terminarea executării pedepsei, rezultând aşadar că legiuitorul a statuat în mod imperativ că drepturile prev. de art.64 alin.1 lit.a – c C. penal vor fi interzise în condiţiile art.71 C. penal.

Se apreciază că, în raport de caracterul complementar al pedepsei accesorii, în cauză,  ce are rolul de a complini regimul sancţionator aplicabil inculpatului, este justificată de aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.  de  art.64 alin.1 lit.a şi b  teza a II-a C. penal.

Aşa cum a stabilit Curtea Europeană a Drepturilor Omului (cauza Sabău şi  Pîrcălab contra României şi Hrist contra M. Britanii) a cărei jurisprudenţă este obligatorie aplicându-se cu preeminenţă faţă de dreptul intern potrivit art.20 alin.2 din Constituţie, exerciţiu unui drept nu poate fi interzis decât în măsura în care există o nedemnitate.

Având în vedere natura faptelor săvârşite , cât şi atitudinea inculpatului de a intra în  conflict în mod frecvent cu legea penală, relevă existenţa unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală  prev. de art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b C. penal.

Prin urmare, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective  publice sau de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiu autorităţii de stat, vor fi interzise inculpatului pe durata executării pedepsei principale.

Cât priveşte dreptul de alege, având în vedere cauza Hrist contra M. Britanii, prin care Curtea Europeană a statuat că, interzicerea automată a dreptului de a participa la alegeri aplicabilă tuturor deţinuţilor condamnaţi la executarea pedepsei cu închisoarea, deşi urmăreşte un scop legitim nu respectă principiul proporţionalităţii,  reprezentând astfel o

încălcare a art.3 din protocolul 1 din Convenţie,  instanţa apreciază că,  în raport de natura infracţiunilor săvârşite, inculpatul nu poate fi exceptat de la exercitarea dreptului de a alege, motiv pentru care nu i se va interzice exerciţiul acestui drept.

Sub aspectul laturii civile, instanţa urmează să ia act că partea vătămată  S.A. I. nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Din declaraţia  părţii vătămate dată în faţa instanţei de judecată rezultă că autoturismul  însuşit pe nedrept de inculpat în data de 13.03.2013 a fost recuperat integral.

În temeiul dispoz. art.191 alin.1 C.p.p. inculpatul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare în favoarea statului în cuantum de 600 lei, din care 400 lei reprezintă onorariu  avocat oficiu avansat din fondurile Ministerului Justiţiei (200 lei în faza de urmărire penală – avocat B. D. şi 200 lei în cursul cercetării judecătoreşti – M. C.).

În baza disp.art. 208 alin. 1 şi 4 Cp , art. 209 alin. 1 lit c, g, i, Cp, cu aplicarea art. 37 alin. 1 lit a şi b Cp , raportat la art. 320/1 alin. 1 şi 7 Cpp, condamnă pe inculpatul I.S., fiul lui Florea şi Mioara, născut în data de 24.02.1988 în mun. Slatina, domiciliat în oraşul Drăgăneşti Olt, str. N...nr..... judeţul Olt, CNP ………….., necăsătorit, studii 8 clase,  fără ocupaţie, stagiul militar nesatisfăcut, recidivist, în prezent deţinut în PMS Craiova, la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare .

În baza disp.art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 R , cu art. 37 alin. 1 lit a şi b Cp, rap.la art.320/1 alin.1 şi 7 Cpp, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare .

În baza disp.art.33 alin. 1 lit.a , 34 alin.1 lit b, Cp, inculpatul va executa pedeapsa cea mai mare , de 2 ani şi 6 luni închisoare , cu aplicarea art. 57 Cp.

În baza disp.art. 61 alin. 1 Cp, menţine liberarea condiţionată privind restul de pedeapsă neexecutat de 449 zile din pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare , aplicată inculpatului prin S.p.nr. 523/07.05.2010 a Judecătoriei Constanţa , rămasă definitivă prin D.p.nr. 381/29.09.2010 a Tribunalului Constanţa şi prin D.p.nr. 763 /25.11.2010 a Curţii de Apel Constanţa .

Constată că inculpatul este arestat în altă cauză penală .

În baza disp.art.71 alin. 1 Cp, aplică inculpatului pedepsele accesorii prevăzute de art. 64 lit.a şi b Cp, mai puţin dreptul de a alege pe durata executării pedepsei principale , de la data rămânerii definitive a hotărârii penale până la terminarea executării pedepsei .

Se ia act că  partea vătămată S.A. I., domiciliat în oraşul Drăgăneşti Olt, str. B...... nr.... judeţul Olt,  nu s-a constituit parte civilă în cauză .

În baza disp.art.191 alin. 1 Cpp, obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare în favoarea statului  în cuantum de 600 lei din care 400 lei reprezentând onorariu av. oficiu (200 lei în faza de urmărire penală – av. B. D.  şi 200 lei în cursul cercetării judecătoreşti – av. M. C. ) .

Postat 31.01.2014

Domenii speta